Divadelní noviny Aktuální vydání 12/2019

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

12/2019

ročník 28
11. 6.–24. 6. 2019
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Alarmující varování nám všem

  Pro všechny, kteří v posledních dvou měsících sledovali situaci týkající se Činoherního studia v Ústí nad Labem – pro všechny, kteří znají význam jeho existence pro české divadlo – jsou současné dny, v nichž se Činoherní divadlo města Ústí nad Labem o. p. s. loučí s budovou Činoherního studia v rámci akce KAŽDÝ DEN – DNES NAPOSLED!, smutnou událostí v kulturním životě celé české společnosti.

  CS-Usti-logo

  O to smutnější, že před časem zveřejněný APEL NA ČESKÉ DIVADLO, který stávající Činoherní studio vydalo, jasně hovoří o tom, že v této věci se nejedná „pouze“ o hrozbu zániku tradice a kontinuity čtyřicetileté umělecké tvorby Činoherního studia.

  Nejedná se „pouze“ o otázku projevené solidarity k divadelním kolegům či o vyjádření respektu k jejich umělecké práci. Jedná se o problém, který pociťuje ve větší či menší míře řada divadel v naší zemi – tedy o pronikání politické moci do oblasti kultury, o svévolné uplatňování této moci, o nedostatek respektu k umělecké autonomii těchto subjektů a samozřejmě o všemocné, všudypřítomné a nesčetněkrát opakované utilitární zaklínadlo peněz.

  Peníze z veřejných rozpočtů, na něž jsou divadla jako subjekty realizující kulturní provoz vázána, se – stejně jako tabulky a čísla neschopná obsáhnout hlediska umělecké kvality a důležitosti – stávají prostředkem nekompetentního uplatňování této moci z pozice strukturální převahy. Základem komunikace mezi divadlem a jeho zřizovatelem by mělo být citlivé, promyšlené a koncepční jednání respektující specifika divadelního organismu a jeho regionálního i nadregionálního významu. Tlak komercializace postihuje právě menší umělecky hledající divadla, která často přežívají na existenčním rozhraní způsobeném podfinancováním a zřizovatel by jim měl pomáhat, aniž by je politických pozic manipuloval.

  Situace, která nastala v Ústí nad Labem, je dokladem naprosté nekorektnosti v postupech ústeckého magistrátu. Změna podmínek financování, snížení rozpočtu a konečně převedení z obecně prospěšné společnosti na příspěvkovou organizaci jakožto výraz dokonané a svévolné manipulace a uplatnění politického vlivu /a politické kontroly/ je alarmujícím varováním nám všem, kteří v oblasti kultury a živého umění působíme.

  V Brně dne 27. března 2014

  CENTRUM EXPERIMENTÁLNÍHO DIVADLA, p. o.Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo, Divadlo U stolu

  Petr Oslzlý, ředitel organizace

  Vladimír Morávek, Marián Amsler, František Derfler, umělečtí šéfové

  ///

  Více na i-DN:

  Vážený pane primátore Mandíku

  Definitivní konec Činoherního studia

  Každý den Dnes naposled!

  Apel na české divadlo

  Vyjadřujeme nejvyšší pobouření

  Činoherní studio končí

  Činoherní studio: Dnes se rozhoduje!

  Vyjádření Činoherního studia ke grantovému řízení

  Stanovisko Činoherního studia

  Zánik ČS Ústí by byl ostudnou likvidací

  Další vlna podpory Činohernímu studiu

  Situaci je třeba vnímat jako precedens

  Současný boj nevedeme pouze za sebe

  Divadla Činohernímu studiu

  Vyjádření města k financování Činoherního studia

  Konec Činoherního studia?

  Další divadlo pod kuratelou

  • Autor:
  • Publikováno: 1. dubna 2014

  Komentáře k článku: Alarmující varování nám všem

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,