Divadelní noviny Aktuální vydání 12/2019

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

12/2019

ročník 28
11. 6.–24. 6. 2019
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Vážený pane primátore Mandíku

  CS-Usti-logo

  Váženému panu primátorovi Statutárního města Ústí nad Labem

  Vážený pane primátore,

  bylo pro mě vždy velkou ctí i potěšením být členem dozorčí rady Činoherního divadla Ústí nad Labem o. p. s. Sledoval jsem činnost této obecně prospěšné společnosti velmi zblízka a naplňovala mě radostí její ne vždy lehká a jednoduchá cesta, která ji přivedla mezi nejprogresivnější česká divadla. Nezastírám, že moje radost byla umocněna i tím, že pro ni jako režisér i umělecký šéf pracoval můj syn MgA. Filip Nuckolls.

  Myslím, že Statutární město Ústí nad Labem jako zakladatel obecně prospěšné společnosti mohlo být s jejími obecně prospěšnými službami spokojeno. Tím více zaráží zakladatelovy kroky:

  Byla odvolána správní rada a jmenována správní rada nová, jejiž členové se ani vůči dozorčí radě netají tím, že nejsou ohledně divadelní činnosti zběhlí a neváhají i s dozorčí radou diskutovat o smlouvách uzavřených společností, aniž by je znali. Přitom podle zákona zakladatel odvolá člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve správní radě nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon, zakládací listinu nebo statut obecně prospěšné společnosti nebo z jiných důvodů stanovených v zakládací listině. O žádných takových důvodech nevím. Avšak jediným významným počinem nové správní rady, jejíž legitimita je problematická a která není dosud ani zapsána ve veřejném rejstříku, bylo rozhodnutí o zrušení obecně prospěšné společnosti s likvidací a jmenování likvidátora.

  Dozorčí radě bylo ze strany předsedy nové správní rady sděleno, že správní rada neuvádí ve svém rozhodnutí o zrušení společnosti žádný důvod. Avšak posléze na dotazy členů dozorčí rady byl předsedou nové správní rady uveden jako důvod pro zrušení nejasnost hospodaření, což bylo specifikováno jak nedosahování příjmů pokrývajících náklady. Přitom zastupitelstvo Statutárního města Ústí nad Labem sice schválilo rozpočet toho města na letošní rok obsahující 12 mil. Kč pro činohru Ústí nad Labem, rada tohoto města však na tyto prostředky vypsala výběrová řízení, jejichž podmínky byly pro obecně prospěšnou společnost nesplnitelné. Nejasnost dalšího financování jeho nákladů musela vést ředitele obecně prospěčné společnosti Mgr. et MgA. Vladimíra Čepka k zastavení provozu divadla, nebo´t jiné chování v této situaci by bylo v rozporu s jeho povinností postupovat s péčí řádného hospodáře. Těžko lze pak obecné prospěšné společnosti vytýkat, že nedosahuje příjmy ze vstupného.

  Ještě před svým zrušením musí obecně prospěšná společnost vyklidit budovu divadla, neboť ta je majetkem jejího zkladatele, který společnosti vypověděl její nájem a požaduje její vyklizení.

  Statutární město Ústí nad Labem jako zakladatel obecně prospěšné společnosti má podle zákona dva měsíce na to, aby rozhodnutí nové správní rady o zrušení a likvidaci obecně prospěšné společnosti zrušilo a zajistilo její činnost. Rozpočet obsahující 12 mil. Kč pro činohru Ústí nad Labem i vlastnické právo k divadelní budově mu to umožňují. Může zabránit obrovské ostudě, že zrušuje a likviduje obecně prospěšnou společnost provozující jedno z neprogresivnějších divadel v České republice, jehož vícezdrojové financování lze považovat za nadstandardní, s vysokou návštěvností, jehož inscenacím se dostává uznání i ze strany odborné veřejnosti, o jehož zachování byl projeven značný zájem doma i v zahraničí. Vždyť nyní v posledních dnech nájmu divadla, kdy se obecně prospěšná společnost loučí s divadelním světem svými nejúspěšnějšími inscenacemi, jsou všechna představení beznadějně vyprodána a společnost se snaží pro všechny diváky, kteří se do divadelného sálu nevejdou, o mimořádné zážitky nepřipravit a zajistit externí projekci svých posledních představení, která se mají napříště stát již pouhou součástí dějin českého divadla.

  Pro všechno shora uvedené si dovoluji i nadále setrvávat ve víře, že Statutární město Ústí nad Labem rozhodnutí nové správní rady o zrušení a likvidaci obecně prospěšné společnosti zruší, zajistí její činnost a zachová si tak pověst města dobře spravujícího kulturní statky na svém území, které mají minimálně celostátní význam.

  Píši Vám tento dopis jako otevřený a souhlasím s jeho neomezenou publikací.

  Přijměte prosím, vážený pane primátore, projev mé úcty.

  25. března 2014

  JUDr. Petr Nuckolls, člen dozorčí rady Činoherního divadla Ústí nad Labem o. p. s.

  cinoherni_studio_foto-Jan-Vrany-80x80

  Více na i-DN:

  Alarmující varování nám všem

  Definitivní konec Činoherního studia

  Každý den Dnes naposled!

  Apel na české divadlo

  Vyjadřujeme nejvyšší pobouření

  Činoherní studio končí

  Činoherní studio: Dnes se rozhoduje!

  Vyjádření Činoherního studia ke grantovému řízení

  Stanovisko Činoherního studia

  Zánik ČS Ústí by byl ostudnou likvidací

  Další vlna podpory Činohernímu studiu

  Situaci je třeba vnímat jako precedens

  Současný boj nevedeme pouze za sebe

  Divadla Činohernímu studiu

  Vyjádření města k financování Činoherního studia

  Konec Činoherního studia?

  Další divadlo pod kuratelou

  • Autor:
  • Publikováno: 1. dubna 2014

  Komentáře k článku: Vážený pane primátore Mandíku

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,