Divadelní noviny Aktuální vydání 4/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

4/2020

ročník 28
18. 2.–2. 3. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Apel na české divadlo

  Na základě rozhodnutí včerejšího (myšleno jednání 3. 3. 2014 – pozn. i-DN) zasedání zastupitelstva města Ústí nad Labem dnešním dnem (tedy 4. 3. 2014 – pozn. i-DN) zaniká o.p.s Činoherní divadlo tak, jak ho znáte.

  Přežije Činoherní studio Ústí? FOTO archiv

  Přežije Činoherní studio Ústí? FOTO archiv

  Vzhledem k tomu, že jsme zaznamenali masivní podporu široké divadelní veřejnosti po celé České republice a důvodně se domníváme, že rozhodnutí města je politickou, nikoli uměleckou záležitostí, obracíme se na vás znovu.

  V posledních dnech zaznělo mnoho slov o ústecké činohře, ale nejen o ní. Třeba na Nové scéně Národního divadla při příležitosti Barování pro Činoherní studio bylo ústy mnohých zúčastněných zřejmé, že situace je závažná nejen pro kulturu v městě Ústí nad Labem, ale pro regionální kulturu v celém Česku. Všichni jsme se na jevišti přední české scény shodli, že se česká kultura musí bránit. Že si nesmí nechat líbit zlovůli lokálních politiků ani zasahování politiky do umělecké sféry.

  Ale přesně k tomu došlo. Vzhledem k tomu, že jsme jako Činoherní divadlo města Ústí nad Labem o.p.s. nemohli přistoupit na strategii města, která pro nás po lednovém vyhlášení otevřeného grantového řízení na osm milionů byla likvidační, město se rozhodlo situaci vyřešit zrušením o.p.s. a založením příspěvkové organizace Činoherní studio města Ústí nad Labem, která přímo spadá pod vedení ústeckého magistrátu.

  A zřejmě se nejedná o tah spontánní. Už zářijové bezdůvodné odvolání správní rady Činoherního studia a její nahrazení zástupci města, mělo být varovnou indicií, že v budoucnosti ústecké činohry se schyluje ke změnám. Odvolání proběhlo bez udání důvodu, důvody zveřejněny v médiích nikoli v zápise – špatné hospodaření divadla, nezajištění vícezdrojového financování (za 2013 39.5% jiné zdroje než městská dotace).

  CS Usti-logo

  Následující události jsou vypsány v časové souslednosti:

  23. října 2013 – reakce V. Čepka, ředitele divadla, že stávající správní rada nepochybila

  Správní rada nyní – Eichler – radní, Müllerová – vedoucí odboru školství a kultury, Vlasák – tajemník městského obvodu Severní terasa, doposud nezapsána v rejstříku

  5. prosince – Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu, zde na Činohru (s velkým Č) schváleno 12 milionů

  Běžná praxe – dotace – v lednu po uzavření účetního roku – podklady pro smlouvu na převod zastupitelstvem schválených finančních prostředků – následoval převod peněz a dohoda k platbě nájemného za budovu divadla

  16. ledna 2014 se tajemnice divadla J. Kamešová dozvídá, že si musíme napsat písemnou žádost na převod prostředků – na základě toho odešel dopis z divadla, kde písemně V. Čepek žádá a převod peněz

  29. ledna přišel dopis z Magistrátu informující o usnesení Rady města ze dne 27. ledna – 12 milionů rozděleno na 8 milionů a 4 miliony a bylo vyhlášeno otevřené grantové řízení (na studiovou formu a na tzv. velkou scénu v SDOB – dosud neexistuje).

  Dnes naposled! FOTO archiv ČS Ústí

  Dnes naposled! FOTO archiv ČS Ústí

  31. ledna poslední představení – od 1. února pozastavení činnosti – divadlo nemá prostředky na provoz, už závazky za leden a zálohy na energie na únor platí z rezervního fondu.

  31. ledna Správní ráda (dále SR) – Eichler, Müllerová, Vlasák a Čepek – doporučení od SR vzít si překlenovací úvěr od města

  3. února – otevřený dopis všem zastupitelům města ÚL – kde vysvětluje, proč nelze do takového grantového řízení jít (ani na 8 a ani na 4 miliony) – žádá tím revokování usnesení rady města

  3. února – Správní rada – Eichler, Müllerová,Vlasák, Mandík, Čepek + Rímský a Plouhar (herci Činoherního studia) nevpuštěni – SR: překlenovací úvěr není možný, nařízení hrát a přihlásit se do grantu

  9. února Benefice v ND a reportáž 168 hodin

  10. února Zasedání Rady města – Čepek na vlastní žádost se zúčastnil Rady – bez výsledků – odsun splatnosti nájemného na poslední měsíc čtvrtletí (třetí dodatek k nájemní smlouvě), nařízení sundání bannerů s podporou, nejsme dlužníky města – přihlásit se do grantu

  11. února – měla proběhnout správní rada za účasti uměleckého šéfa Filipa Nuckollse a Jany Burianové DR (Nuckolls nemocen, rada neproběhla)

  14. února – „kulatý stůl“ – odeslána pozvánka ke Kulatému stolu – adresován primátorovi

  14. února – Dozorčí rada svolává správní radu za účasti vyjednávacího týmu divadla (Čepek, Nuckolls, Kadeřábek, Kamešová) – zatím nepotvrzeno, termín v úterý 18. února

  14. února – Dopis od předsedy správní rady Jana Eichlera V. Čepkovi, kde mu ukládá zajištění provozu

  17. února – Dopis V. Čepka adresovaný J. Eichlerovi, kde vysvětluje:

  NÁJEMNÉ – Činoherní divadlo města Ústí nad Labem o. p. s. platí za budovu divadla nájemné odboru majetku – do roku 2012 bez problémů – odbor majetku poslal cca 1,5 milionu korun a my mu je ihned poslali zpět, v roce 2013 město poslalo už jen 1 milion korun, ale nájem 1 430 000 Kč – 430 tisíc už divadlo hradilo ze svého. Od roku 2014 sníženo nájemné (na žádost divadla dle odpisů majetku) na 1 milion korun, ale už cele bez dotace na nájemné. Platby – 3 dodatky ke smlouvě – 1. chybný kvůli DPH – vrácen, 2. – platby k 15. dni prvního měsíce čtvrtletí 250 tisíc Kč, 3. dodatek na základě rozhodnutí rady města – posun platby. Do divadla upomínka složenkou na 116 tisíc – nájem za leden 2014 (ale staré nájemné).

  18. února 10:00 – náměstek Ministra kultury pan Rovenský, Franz a Němeček jednjí na magistrátu s Mandíkem – neoficiální jednání, žádný výstup pro ČS, doporučení přihlásit se do grantu.

  11:15 – v ČS – Rovenský předává neoficiální zprávu, že nám město odpustí nájemné a tříleté financování 8.mil, ale pouze za podmínky, když se přihlásíme do grantu.

  14:00 – Správní rada – zrušena, Dozorčí rada opět žádá o sezení SR

  19. února – 13:00 pan Hromada – nemocen, jednání na magistrátě – Krejsová, Gáčová a Jankovský a Rada města (její část) – a Zavoral (člen TOP 09, zastupitel), chceme dialog a oficiální setkání – možnost vysvětlit situaci. Setkání je podmíněné podáním grantu

  19:00 – schůzka v ČS s Haasovou a Zavoralem – vysvětlení situace a peněz, přemlouvání přihlásit se do grantu

  20. února – 14:00 schůzka Haasová, Zavoral, Vodseďálek, Boček, Krejsová, Gáčová, Čepek – přemlouvání přihlásit se do grantu, 18:00 schůzka ODS Holeček, Nesvadba, Jílková, Krejsová, Gáčová, Čepek a Kadeřábek – jednotně nás podpoří.

  Z inscenace Davida Jařaba Artaud. FOTO archiv ČS Ústí

  Z inscenace Davida Jařaba Artaud. FOTO archiv ČS Ústí

  21. února 00:01 Tisková zpráva o nepřihlášení se do grantu

  25. února – jednání SR A DR

  27. února – 16:00 – Mumie, veřejná diskuze na téma Činoherák

  3.března 14:00– Zasedání zastupitelstva města Ústí nad Labem. V úvodu předložen návrh na zařazení bodu Činoherní divadlo přednostně na začátek jednání. Odmítnuto, zařazeno jako od 44. Na řadu v jednání přišel tento bod cca ve 23:30.

  Rada města předložila návrh – likvidace o.p.s. a založení příspěvkové organizace ke dni 4. března, výše dotace 8 milionů.

  Vznesen protinávrh na revokaci rozpočtové položky „Činohra“ ze dne 5.12. 2013 a přiznání celé částky 12 milionů Činohernímu divadlu o.p.s.

  Zastupitelé schválili návrh Rady města.

  4. března zasedla mimořádná Rada města a rozhodla o výpovědi z nájmu budovy ve Varšavské 767 Činoherní Studio. A pověřenou ředitelkou se stala paní Jana Műllerová, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb, současně i členka Správní rady zanikající o.p.s. Činoherního divadla města Ústí nad Labem. Jako příspěvková organizace je Činoherní Studio pod přímým vedením ústeckého magistrátu, který již během dneška deklaruje personální a umělecké změny v souboru.

  To je situace na kterou nemůžeme přistoupit. My chceme hrát, ale ne za předpokladu politického diktátu. Jsme nuceni se bránit a potřebujeme vaši pomoc. Protože pokud se teď nevyslovíme k hrozbě útlaku, který se na českou kulturu valí, mohla by nás ta tsunami pro příště smést všechny.

  Ústí nad Labem, 4. 3. 2014

  cinoherni_studio-logo-cb

  Činoherní divadlo města Ústí nad Labem, o. p. s.

  Varšavská 767, 400 03 Ústí nad Labem (IČ 28677129 / bankovní spojení: 43-2874070287/0100), www.cinoherak.cz / info@cinoherak.cz / 411 198 061-3

  ///

  Více na i-DN:

  Vyjadřujeme nejvyšší pobouření

  Činoherní studio končí

  Činoherní studio: Dnes se rozhoduje!

  Vyjádření Činoherního studia ke grantovému řízení

  Stanovisko Činoherního studia

  Zánik ČS Ústí by byl ostudnou likvidací

  Další vlna podpory Činohernímu studiu

  Situaci je třeba vnímat jako precedens

  Současný boj nevedeme pouze za sebe

  Divadla Činohernímu studiu

  Vyjádření města k financování Činoherního studia

  Konec Činoherního studia?

  Další divadlo pod kuratelou

  • Autor:
  • Publikováno: 13. března 2014

  Komentáře k článku: Apel na české divadlo

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,