Divadelní noviny Aktuální vydání 20/2023

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

20/2023

ročník 32
28. 11. 2023
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Zprávy

  Vyjadřujeme nejvyšší pobouření

  My, níže podepsaní vyjadřujeme nejvyšší pobouření nad způsobem, jímž zastupitelstvo Ústí nad Labem řeší situaci kolem Činoherního studia. Zastupitelstvo bude bezpochyby argumentovat tím, že situaci vyřešilo, protože založením příspěvkové organizace zabránilo likvidaci divadla.

  CS Usti-logo

  To je ale pravda jen zčásti:

  1, Svým neodborným a obstrukčním jednáním vystavilo divadlo uprostřed probíhající sezóny existenční nejistotě a destabilizovalo soubor, jehož vybudování obvykle trvá roky. V případě ČS se jedná o soubor s dlouhou tradicí – něco takového nevzniká přes noc. Jak vidět, je ale možno to takřka přes noc zničit. Pokud se souboru podaří přečkat tuto krizi v relativní kondici, bude to malý zázrak – a nebude to zásluhou ústeckých zastupitelů.

  2, Založení příspěvkové organizace je jednoznačně krokem zpět – zatímco všude v republice je snaha divadla převádět na organizačně, právně i finančně pružnější formy, ústecký magistrát jde opačnou cestou – navíc jen krátce poté, co bylo divadlo převedeno z příspěvkové organizace na právní formu o.p.s. Nemluvě o tom, že případné zpětné převedení na o.p.s. nebude již možné, protože nový občanský zákoník tuto právní formu ruší a nahrazuje ji „ústavem“ – který je ovšem pro podobný typ instituce, jako je Činoherní studio, méně vhodný.

  3, Předloženým řešením se zastírá fakt, kolem něhož celá kontroverze vznikla, a tím je financování divadla. Město do nově vzniklé příspěvkové organizace vkládá 8 milionů Kč – přičemž bylo opakovaně, a to i z úst renomovaných odborníků, prokázáno, že s touto částkou nemůže divadlo na plně profesionální úrovni fungovat. Kromě toho tímto řešením zastupitelstvo zásadně ohrožuje financování divadla z dalších zdrojů. Zde je nutno opět připomenout opomíjený, dokonce často záměrně překrucovaný fakt, že financování ČS, o.p.s. bylo svou vícezdrojovostí příkladné a bezmála 40 % financí získávalo z jiných než městských zdrojů. Zda se tuto situaci podaří po zásazích zastupitelstva udržet je více než nejisté.

  Především je ale nutno hlasitě a jednoznačně odsoudit způsob, jímž v poslední době zastupitelstvo vůči divadlu (i zainteresované veřejnosti) vystupuje – a jehož bylo pondělní jednání pouhým smutným vyvrcholením.

  fagi-DN14-05-a_fmt

  Shrňme:

  – v říjnu loňského roku zastupitelstvo bez jakéhokoliv upozornění či komunikace vyměnilo správní radu divadla. Vedení divadla, stejně jako členové dosavadní rady, se o věci dozvěděli pouze náhodou a z tisku. Radu přitom zastupitelstvo obsadilo cele svými úředníky, do jejího čela dokonce jmenovalo svého člena Jana Eichlera, který se tím dostal do přímého střetu zájmů. Opět: odborníci se shodují, že podobné obsazení správní rady je krajně nestandardní. Město má nad divadlem a jeho ředitelem neomezenou pravomoc, ale nemá vůči divadlu žádné finanční povinnosti.

  – rozpočtově určených 12 milionů Kč na „činoherní divadlo“ zastupitelstvo – opět bez předchozího jednání – na konci ledna, tedy uprostřed probíhající divadelní sezony, určilo jako prostředky pro grantové řízení, přičemž je dále rozdělilo na dva dotační tituly. 8 mil. Kč pro divadlo studiového typu a 4 mil. Kč pro neexistující činohru v Severočeském divadle Opery a baletu. Podobné jednání je zcela bezprecedentní a vystavilo divadlo akutní existenční nejistotě a jeho ředitele Čepka bezvýchodné situaci, na kterou reagoval zastavením provozu divadla. Divadlo se podobně diletantsky vypsaného řízení odmítlo zúčastnit, zvláště po sérii rozporuplných prohlášení radního a předsedy správní rady v jedné osobě Eichlera, že se tak děje „v zájmu transparentnosti“ ale zároveň že je výběrové řízení „ušité na míru“.

  – včerejší jednání zastupitelstva pak už bylo pouhou politickou fraškou, jejímž jediným účelem bylo ukázat divadelníkům i veřejnosti, kdo je tady pánem. Bez ohledu na názor odborníků, bez ohledu na petici, kterou během měsíce podepsalo celorepublikově 23 tisíc občanů, z toho 8 tisíc s trvalým pobytem v Ústí nad Labem. Jednání o divadle bylo odsunuto až na úplný závěr, žádosti o jeho předsunutí vzhledem k vysokému zájmu veřejnosti byly vytrvale ignorovány, účast veřejnosti byla směšnými prostředky obstruována. Během jednání zazněla od řady zastupitelů na adresu divadla i jednotlivých jeho představitelů řada klamných informací, nebo i žalovatelných lží a pomluv. Řada z použitých prostředků patří k osvědčenému arzenálu totalitních režimů – včetně zastrašování a pokusů o kriminalizaci ředitele ČS Čepka.

  Podtrženo a sečteno, dění kolem ústeckého ČS ukazuje na hluboký problém ve vztahu politických reprezentací a kulturních institucí. Stávající stav dává voleným zastupitelům, často zcela bez zájmu o kulturní problematiku a bez orientace v ní, nepřiměřenou moc nad kulturními institucemi. Politici se brání spolupráci s odborníky, protože je to nutí k transparentnosti a otevřenosti. Přitom si neuvědomují, že města ani instituce, o nichž rozhodují, nejsou jejich – jsou pouze správci. V podobné situaci, v jaké se nyní ocitlo Činoherní studio, se mohou snadno ocitnout další divadla v celé republice. Ústecký případ je zvláště odstrašující, ale v řadě měst se vede podobný boj. Pokud chceme budovat svobodnou, sebevědomou a kulturní společnost, je třeba omezit vliv politiků na kulturní sféru. Jedině tak je do budoucna možno zabránit podobně nemravným snahám o lámání charakterů, jako se tomu právě děje v Ústí nad Labem. Nebo nám skutečně připadá v pořádku, aby se divadlo, které se nepodařilo zlomit totalitnímu komunistickému režimu, muselo potupně ohýbat před demokraticky zvolenou politickou reprezentací?

  cinoherni_studio_foto-Jan-Vrany-80x80-80x801-80x80

  Mezi signatáře patří:

  Jan Tošovský, dramaturg

  Ivan Rajmont, režisér a umělecký šéf Činohry F. X. Šaldy v Liberci

  MgA. Jiří Hromada, prezident Herecké asociace

  Michal Dočekal, režisér, umělecký šéf Činohry Národního divadla

  Petr Kofroň, umělecký ředitel Opery Národního divadla a Státní opery

  Eva Měřičková, ředitelka Dejvického divadla

  Michal Lang, režisér, umělecký šéf Divadla Pod Palmovkou

  Petr Svojtka, režisér, umělecký šéf Městských divadel pražských

  Dodo Gombár, režisér, umělecký šéf Švandova divadla

  Michal Lázňovský, ředitel Divadelního studia DISK

  Nataša Novotná, výkonná ředitelka 420PEOPLE

  Alžběta Matoušková, dramaturgyně činohry Slezského divadla Opava

  Ondřej Chalupský, ředitel Divadla Bolka Polívky

  Dora Viceniková, umělecká šéfka Divadla Na Zábradlí

  Štěpán Pácl, režisér umělecký šéf Divadla Petra Bezruče, Ostrava

  Markéta Bidlasová, dramaturg Divadlo Komedie

  Lucie Kolouchová, dramaturg Švandova divadla

  Dále podepsali například:

  David Jařab, režisér

  Martin Urban, dramaturg

  Iva Klestilová, dramaturg

  Marta Ljubková, dramaturg

  Darina Korandová, Divadlo Na Zábradlí

  David Matásek, herec

  Pavla Beretová, herečka

  Jiří Černý, herec

  Jana Pidrmanová, herečka

  Jaromíra Mílová, herečka

  Oldřich Vlček, herec

  Jan Bidlas, herec

  Radúz Mácha, herec

  Igor Orozovič, herec

  Eva Vrbková, herečka Divadlo Komedie

  Kristina Podzimková, herečka

  Bohdana Pavlíková, herečka Městské divadlo Kladno

  Luboš Veselý, herec Divadlo na Vinohradech

  Zuzana Onufráková, herečka Švandova divadla

  Klára Cibulková, herečka Švandova divadla

  Tomáš Pavelka, herec

  Martina Krátká, herečka Švandova divadla

  Filip Čapka, herec

  David Punčochář, herec

  Petra Hřebíčková, herečka Švandova divadla

  Marek Pospíchal, herec

  Matěj Nechvátal, herec

  Roman Zach, herec

  Pavla Gajdošíková, herečka Divadla Petra Bezruče, Ostrava

  Tereza Vilišová, herečka Divadla Petra Bezruče, Ostrava

  Jiří Panzner, herec Klicperova divadla, Hradec králové

  Jiří Zapletal, herec Klicperova divadla, Hradec králové

  Jan Sklenář, herec Klicperova divadla, Hradec králové

  Ladislav Krapek, nezávislý produkční

  • Autor:
  • Publikováno: 5. března 2014

  Komentáře k článku: Vyjadřujeme nejvyšší pobouření

  1. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Nevím,
   kde a jak se k dopisu připojit, tedy aspoň tady a takto:
   Jednání, přístup a rozhodnutí ústěckých radních je facka civilizované kulturní společnosti. Připojuju se k dopisu.
   Vladimír Hulec
   redaktor Divadelních novin, šéfredaktor Taneční zóny a president Českého centra ASSITEJ

   06.03.2014 (4.53), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  2. Lenka Lagronová

   Avatar

   Připojuji se k podpisu.

   Lenka Lagronová, dramatička

   06.03.2014 (8.18), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  3. Jan Vedral

   Avatar

   Také bych rád připojil svůj souhlas
   se zde zveřejněným protestem a rovněž nevím, kde jinde to učinit. Je-li nějaká možnost otevřít dopis dalším podpisům, prosím, informujte čtenáře DN.
   Jan Vedral, dramatik, dramaturg a vysokoškolský učitel

   06.03.2014 (9.18), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

   • Vladimír Hulec

    Vladimír Hulec

    Info i pro další:
    Tento dopis vznikl na půdě Národního divadla. Neexistuje jako občanská petice, tedy není třeba vykazovat se kontakty na sebe a lze se k němu připojit zde či mailem Tomášovi Staňkovi do ND: [email protected] .
    Jak mi sdělil, zdejší hlasy monitoruje a připojuje k dopisu.

    07.03.2014 (2.04), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  4. Ludvík Toman

   Avatar

   To je zvláštní,
   jak čeští divadelníci nevyjadřují žádné pobouření již více 10 roků v souvislosti s tím, že ŘEDITELEM TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA JE VÁLEČNÝ ZLOČINEC Mgr. Suszka. — Přičemž platí, že TD má rozpočet mnohem víc nežli 100 000 000 (100 milionů) ročně? Na kolik sezón by to stačilo v Ústí???

   06.03.2014 (12.53), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

   • Vladimír Hulec

    Vladimír Hulec

    Pane Tomane,
    co píšete, je celkem jistě blbost a denunciace. Karol Suszka byl za války malé dítě a tak velký rozpočet si město ani kraj jen stěží mohou dovolit. Ale v každém případě je to téma, které se současnou situací v ČS Ústí nesouvisí. Jde o zcela jiné kraje a umělecky, historicky i právně jiný typ divadla. Budete-li toto téma zde ještě tímto způsobem otevírat, budeme muset Váš příspěvek vymazat.

    07.03.2014 (1.52), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  5. Martin Glaser

   Avatar

   I já přidávám
   svůj podpis a vyjadřuji podporu všem kolegům z ČS.

   Martin Glaser
   ředitel Národního divadla v Brně

   06.03.2014 (17.29), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  6. Lucie Škodová

   Avatar

   Myslím,
   že je na čase vytasit klíče, už sakra dlouho nebyly slyšet. Připojuji se k výše podepsaným.

   Lucie Škodová
   herečka Malého divadla v Českých Budějovicích

   06.03.2014 (19.39), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  7. Karel Ulík

   Avatar

   Tak on soudruh Müller má pohrobky v Ústí…

   06.03.2014 (20.18), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  8. Tomáš Jarkovský

   Avatar

   Připojuji se aspoň touto formou k signatářům.
   A doufám, že se objeví možnost, jak dopis podepsat přímo.
   Tomáš Jarkovský

   06.03.2014 (20.31), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  9. Barbara Jarkovska Humel

   Avatar

   I já připojuji svůj podpis.

   06.03.2014 (21.39), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  10. Jan Holík

   Avatar

   Připojím se podpisem, bude-li kde.
   Zde alespoň takto. Činoheráku všem uvnitř, divákům a věrným držím palce od začátku. Podobnými kroky, které si dovolil učinit Ústecký magistrát se naše země posunuje čím dál tím vice ke kulturní propasti. Bojujme proti tomu! Prosím!

   06.03.2014 (21.49), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  11. Zuzana Hrochová

   Avatar

   Připojuji svůj podpis k signatářům.
   Nesouhlasím s kroky zastupitelů ústeckého magistrátu. Jsem zděšena jejich jednáním, kdy hrstka „lidí bez talentu“, zvolená s životností maximálně na čtyři roky, ničí kulturu budovanou desetiletí. Silně mi to připomíná dobu pana Jakeše a jeho vyjádření se ke kultuře. Nevzdělanost, hloupost a lidská ubohost, to je prezentace zastupitelstva města Ústí nad Labem.

   06.03.2014 (22.37), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  12. Miloš Dvořák

   Avatar

   Byl jsem u toho divadla
   od začátku Kladivadla (od 60.let minulého století). Když se po řadě politických problémů na konci roku 1971 konečně podařilo bolševikovi Kladivadlo zakázat, podařilo se nám už během následujícího roku (1972) pokračovat po krátkém mezidobí pod novou značkou – jako ČINOHERNÍ STUDIO. A zase byly problémy, zakazovali nám hry (i den před premiérou), cenzurovali texty, nedovolovali u nás pracovat některým lidem atp. Ale nezdolali nás. Činoherní studio se zařadilo mezi nejvýznamnější česká divadla. Naději na svobodnější práci přinesl až listopad 1989, kdy to v Ústí bylo zase Činoherní studio, které se stalo na těch několik dní centrem veškerého „sametověrevolučního“ dění ve městě. Svůj význam si v celorepublikovém kontextu udrželo divadlo i potom – až do dnešních dnů. Teprve teď se konečně ústeckým zastupitelům podařilo tu tradici a dílo mnoha desítek lidí, kteří tím souborem prošli, zničit. Co se nepodařilo za ta léta bolševikovi, podařilo se jim. Chtěl bych alespoň takto i já vyjádřit svým podpisem nejvyšší pobouření nad takovvým rozhodnutím.

   Miloš Dvořák
   spoluzakladatel a bývalý provozní vedoucí a lektor Kladivadla a Činoherního studia

   06.03.2014 (23.07), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  13. Olga Semanova

   Avatar

   Připojuji se k podpisu.
   Držim pěsti Činohernimu studiu. A jsem velice pobouřena jednáním zastupitelstva města Ústi nad Labem.

   06.03.2014 (23.40), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  14. Erika Sperlova

   Avatar

   Videla bych to taky na klice.
   Tento monstrproces je totiz pouze spicka ledovce. Neuveritelna a pro me zcela nepochopitelna smes arogance, zloby a ignorantstvi.

   07.03.2014 (0.55), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  15. Petr Konáš

   Avatar

   „Jediné,
   co ďábel potřebuje, aby uspěl je, že mravné lidstvo neudělá nic.“ (Edmund Burke)
   Podepsáno

   07.03.2014 (5.13), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  16. Jiří Nebenführ

   Avatar

   I z Olomouce
   se připojuji k podpisům, jelikož nevím, kde a jak jinak to udělat.

   07.03.2014 (7.54), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  17. Barbara Lukešová

   Avatar

   Připojuji se k podpisu.

   07.03.2014 (7.57), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  18. Taťána Součková

   Avatar

   Podepisuji.

   07.03.2014 (8.35), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  19. Kryštof Mende

   Avatar

   Pokud má divadlo
   ve svých hlavních úkolech krom zábavy a vzdělání také objektivně glosovat lidskou a občanskou společnost, nelze tak v žádném případě činit pod nátlakem, či ovlivňováním politické sféry.
   Dění posledních dnů okolo ČS považuji za hulvátství a diletantismus nejvyššího kalibru. ČS držím pěsti a doufám ještě v možnou záchranu souboru bez uzurpátorského dohledu ústeckých radních a připojuji se svým podpisem.

   Kryštof Mende
   herec a moderátor

   07.03.2014 (9.12), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  20. Jakub Krofta

   Avatar

   Souhlasím a podepisuji.

   07.03.2014 (9.31), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  21. natália drabiščáková

   Avatar

   podepisuji

   07.03.2014 (9.49), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  22. Jiří Kohout

   Avatar

   Kolegové z ČS,
   držím Vám palce! Souhlasím a rád se podepíšu.

   07.03.2014 (9.59), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  23. Petr Štědroň

   Avatar

   Souhlasím a podepisuji.
   Petr Štědroň, Divadlo Na zábradlí, ředitel

   07.03.2014 (10.04), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  24. Petr Koťátko

   Avatar

   Mám-li si vybrat
   mezi divadlem a zastupitelstvem, volím divadlo. Jsou tam mnohem lepší herci.

   07.03.2014 (11.24), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  25. Lenka Jungmannová, divadelní teoretička

   Avatar

   Podepisuji.

   07.03.2014 (12.32), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  26. Tamara Filipová

   Avatar

   Souhlasím a připojuji svůj podpis.

   07.03.2014 (12.55), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  27. Marie Spurná

   Avatar

   Stojím za Činoherním studiem,
   podepisuji.

   07.03.2014 (13.23), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  28. Jitka Smutná

   Avatar

   Připojuju své pobouření a podpis.
   Jitka Smutná MDP

   07.03.2014 (13.26), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  29. Michael Vacek

   Avatar

   I já přidávám
   svůj souhlas a podpis a vyjadřuji podporu všem z ČS.

   07.03.2014 (13.33), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  30. Josef Herman

   Josef Herman

   Také podepisuji.
   Záznam z jednání je něco strašidelného, bohužel je to politická realita současnosti – strejcové všech krajů, spojte se!

   07.03.2014 (14.30), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  31. Štěpán Otčenášek

   Avatar

   Souhlasím a podepisuji.

   07.03.2014 (14.59), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  32. Romana Bartůňková

   Avatar

   Síla provázej ČS
   a jakékoliv další ostrovy odporu proti politice ignoranství.
   Podepisuji.

   07.03.2014 (16.01), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  33. Dominik Melichar

   Dominik Melichar

   Nechť i můj podpis
   vyšle jasný vzkaz, že je potřeba direktivně odstřihnout politickou reprezentaci, která si divadlo permanentně plete s pečením rohlíků (omluva všem slušným pekařům), od vlivu na JAKÉKOLI umění!
   Dominik Melichar

   07.03.2014 (17.03), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  34. Petr B. Novák

   Avatar

   Připojuji se.
   Snahy o transformaci /likvidaci Činoherního studia/ divadla o.p.s.,
   či sloučení s kamenným divadlem jsou opravdu dlouholeté napříč politickým spektrem. Vždy nakonec vlivem blížících se voleb, či vidiny vhodné osobní reklamy, se našla hrstka politiků, kteří přesvědčili pasivní většinu zastupitelů, že je třeba Činoherák zachovat nebo dofinancovat.
   Z pondělka na úterý, díky otupělosti noční hodinou, kdy myšlení už bolelo a chtělo se jít spát, kdy materiály nebyly k dispozici včas (ďábelskej kousek), se to současným zastáncům ČS, ať už byly jejich pohnutky jakékoli, nepodařilo. Tak zvítězili ti odborníci na kulturu, kteří vědí, jak by mělo vypadat divadlo vhodné pro občana Ústí nad Labem, a nevědomá většina, která jak se zdá, ani nic vědět nechce. Je smutné a skandální, že stále vítězí nezájem, ignorance a opájení se vlastní mocí. Stop všem politikům, co se domnívají, že současně s mandátem do nich vstoupila moudrost vesmíru, a proto vědí, co je pro občana dobré, a to i proti jeho vůli.
   Petr B. Novák, scénograf a bývalý zaměstnanec ČS

   07.03.2014 (17.06), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  35. Filip Rajmont

   Avatar

   Já to taky podepisuju…
   Filip Rajmont

   07.03.2014 (17.42), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  36. Robert Říha

   Avatar

   S tím se nedá než souhlasit,
   podepisuju.

   07.03.2014 (20.00), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  37. JItka Melkusová

   Avatar

   Podepisuji

   07.03.2014 (20.45), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  38. Adrian Jastraban

   Avatar

   Podepisuju…

   07.03.2014 (20.48), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  39. Pavel Doucek

   Avatar

   Taktéž se připojuji.
   Politici svým jednáním przní kulturu již dlouho!!!

   07.03.2014 (21.13), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  40. Hana Bednářová

   Avatar

   Znám a ctím Činoherní studio
   jako divačka od dob, kdy bylo Kladivadlem Pavla Fialy. Jsem pobouřena diletantstvím a ignorantstvím, které má za následek likvidaci ústecké divadelní legendy.
   Připojuji svůj podpis.
   Hana Bednářová

   07.03.2014 (21.31), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  41. Lucie Sobotková

   Avatar

   Podepisuji.
   Lucie Sobotková, herečka Horáckého divadla Jihlava

   07.03.2014 (22.16), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  42. Tereza Hofová

   Avatar

   souhlasím, podepisuji!

   07.03.2014 (23.17), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  43. andrea Mašková

   Avatar

   připojuji se a podepisuji…

   08.03.2014 (0.05), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  44. tomáš Svoboda

   Avatar

   podepisuju

   08.03.2014 (7.35), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  45. Jiří Šesták

   Avatar

   Souhlasím a podepisuju.
   Jiří Šesták
   ředitel Jihočeského divadla, senátor PČR

   08.03.2014 (8.23), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  46. Martin Klabík

   Avatar

   K aroganci moci není možné mlčet .

   08.03.2014 (11.19), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  47. Petr Štindl, režišér

   Avatar

   Podepisuji.
   Co víc říct. Vše je jasné.

   08.03.2014 (11.35), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  48. Jan Šťáva

   Avatar

   Podepisuji.
   Jan Šťáva, sólista opery Národního divadla Brno

   08.03.2014 (12.05), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  49. Irena Bujaková

   Avatar

   Naši zastupitelé,
   prokazujete neskonalou moudrost, když jste se rozhodli zlikvidovat Činoherní studio jako jednu z posledních možností kulturního vyžití. Za ušetřené peníze můžete postavit mnohem potřebnější další obchodní centrum, protože jich máme málo. Takové obch.centrum totiž bude mít zajisté mnohem vyšší návštěvnost než kulturní scéna. Bravo!!

   08.03.2014 (12.14), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  50. Jan Kerbr

   Avatar

   Připojuji svůj podpis.
   Jan Kerbr, divadelní publicista

   08.03.2014 (17.03), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  51. Lenka Jungmannová

   Avatar

   Připojuji svůj podpis.

   08.03.2014 (18.59), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  52. Tomáš Pokorný

   Avatar

   Ve článku
   se všude píše o krocích a činech zastupitelů města. Rada a zastupitelstvo je něco jiného.
   Pokud vím, tak všechno rozhodla Rada v čele s Fišerou, Mandíkem, Dlouhým a Aichlerem. (prostě parta ČSSD)
   Tak kde je tedy zodpovědný?
   Chci mít jasno, abych při volbách v říjnu nevolil ty, kteří to fakt způsobili.
   A doufám, že všichni se také poučí a tohle příště nedovolí !!!

   08.03.2014 (19.22), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  53. Hana Pletánková

   Avatar

   Alespoň tímto způsobem
   vyjadřuji bezvýhradnou podporu ČS a všem lidem, kteří bojují za zachování nezávislé kulturní scény. Zároveň vyjadřuji odpor proti zvůli tzv. zastupitelů lidu, odpor proti jednání těchto zástupců z pozice moci nad vším a nad všemi, jehož vrcholem bylo pondělní (až úterní) zasedání mocných ústeckého magistrátu!!

   08.03.2014 (19.47), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  54. Jiří Pletánek

   Avatar

   Připojuji se k dopisu.
   Radní se projevili jako hloupá a nekulturní prasata, která znásilňují krásnou a bezbrannou dívku – svobodné umění.
   Zvláště mě pobouřily agro-vyjadřovací způsoby A. Fišera, jimiž (naprosto bez jakékoliv znalosti věci) dehonestoval paní Evu Kejkrtovou Měřičkovou.
   Celé jednání ze dne 3.3. na den 4.3. připomínalo spíše vykonstruovaný komunistický proces z padesátých let.

   08.03.2014 (20.06), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  55. Lenka Kolihová Havlíková

   Avatar

   Připojuji svůj podpis.

   08.03.2014 (22.28), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  56. Vratislav Šrámek

   Avatar

   Hluboce souhlasím a připojuji se

   08.03.2014 (23.57), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  57. Anna Hrnečková

   Avatar

   Podepisuji.

   09.03.2014 (10.49), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  58. Dušan Hübl

   Avatar

   Řešit spory
   fyzickou likvidací (zrušením) slabší a podřízené strany je orientálně arogantní. Nebo si ústecký magistrát z evropské kultury vybral za vzor jakobíny?

   09.03.2014 (14.05), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  59. Jan Jankovský, herec ČS

   Avatar

   Mockrát děkujeme za podporu.
   Ještě stále odoláváme politické zvůli místních mafiánů a pokusíme se vydržet do dalších voleb, i když je to neskutečně vyčerpávající. Už abychom zase stáli na jevišti.
   Díky!

   09.03.2014 (19.14), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  60. Tereza Czesany Dvořáková

   Avatar

   Podepisuji.
   Cinohernimu studiu preji budoucnost vzdor vsem druhum kulturnepoliticke omezenosti.

   09.03.2014 (23.02), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  61. Ivana Němečková

   Avatar

   Podepisuji

   10.03.2014 (10.33), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  62. Petr KlariN Klár

   Petr KlariN Klár

   Rovněž i já
   se připojuji svým podpisem.

   Petr KlariN Klár, teatropunker

   12.03.2014 (22.20), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  63. Martin Vlasák

   Avatar

   Vyrostl jsem v divadle, pracoval jsem v divadle a miluji divadlo. To co se děje v Ústí nás vrací o třicet let zpět. Nemládnu však z toho, právě naopak. Jako bych o těch třicet let zestárnul. Bolševik se cítil všemocný, ale tohle je snad ještě větší svévole a arogance současné „vládnoucí“ lůzy.

   03.04.2014 (21.13), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,