Divadelní noviny Aktuální vydání 8/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

8/2024

ročník 33
16. 4. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Zprávy

  Současný boj nevedeme pouze za sebe

  Dobrý den,

  ráda bych Vás touto formou informovala o současné situaci Činoherního studia a krocích, které vedení divadla podniká k tomu, aby byla současná situace v co nejkratší době vyřešena a my se mohli vrátit k hraní.

  31. 1. 2014 Dnes naposled. FOTO archiv ČS Ústí

  31. 1. 2014 Dnes naposled. FOTO archiv ČS Ústí

  V současné chvíli žádáme vedení města o zrušení dotačního řízení vypsaného v průběhu probíhající divadelní sezóny a dokonce fiskálního roku a přidělení dotace pro Činoherní divadlo města Ústí nad Labem o. p. s., scéna Činoherní divadlo ve výši 12 milionů korun na rok 2014. Nebráníme se účasti v grantových řízeních, ale chceme, aby byly vypsány včas a ideálně na víceleté fungování.

  Odeslali jsme tedy otevřený dopis adresovaný všem zastupitelům města – viz dokumenty níže – a snažíme se o navázání dialogu s Magistrátem města Ústí nad Labem i na základě tohoto dokumentu.

  Dále přikládám vyjádření Vladimíra Čepka, ředitele Činoherního divadla města Ústí nad Labem o. p. s. – popis událostí – dokument č. 4 a vyjádření uměleckého šéfa souboru, Filipa Nuckollse – dokument č. 5.

  Děkujeme za Váš zájem.

  S pozdravem

  Jana Válková, Činoherní studio, PR

  ///

  31. 1. 2014 Dnes naposled. FOTO archiv ČS Ústí

  31. 1. 2014 Dnes naposled. FOTO archiv ČS Ústí

  Současný boj nevedeme pouze za sebe

  Jsme si vědomi tradice Činoherního studia, které bezmála 42 let tvořilo pozoruhodný ostrov svobody, a to i v často velmi rozbouřeném moři společenských a politických projevů.

  Činoherní studio bylo významným hybatelem změn v roce 1989 v Ústí nad Labem vedoucí ke společnosti svobodných občanů. Přišli jsme sem s hlavní ambicí dobře tuto významnou značku spravovat a v co nejlepší kondici ji posléze, až nazraje náš čas, předat dalším.

  Nemáme strach o sebe. Dobře vím, že mí kolegové na pozicích herců, techniků, zvukaře, osvětlovačů, jsou odborníci vyškoleni dlouhou praxí. Herecký soubor je tvořen vesměs vystudovanými herci, kteří patří k profesní špičce. Nemáme strach, že bychom si uplatnění ve svých oborech nenašli. Bitvu svádíme o divadlo, které patří k významným scénám českého divadla. O divadlo, které nesplňovalo pouze „předváděcí službu“, ale zároveň tvořilo oázu pro komunitu stejně smýšlejících. Divadlo, které přečkalo mnoho bouří i v těch nejtěžších temných letech a které se dostalo na samou hranu své existence v době, ve které by to nikdo nečekal.

  Bojujeme v tuto chvíli nejenom za Činoherní studio jako takové, ale též za celou živou kulturu, která je vydána v současné chvíli na pospas rozmarům moci. Našim přáním je, aby se stala partnerem v životě společnosti, tak jak jí v osvícených dobách byla.

  ///

  31. 1. 2014 Dnes naposled. FOTO archiv ČS Ústí

  31. 1. 2014 Dnes naposled. FOTO archiv ČS Ústí

  Vyjádření Činoherního studia k současné situaci

  Dne 5. 12. 2013 schválilo Zastupitelstvo města Ústí nad Labem rozpočet města, kde bylo vyčleněno 12 milionů Kč na činohru v Ústí nad Labem. Ještě v návrhu, který šel z kulturní komise do Rady města byla částka specifikována na Činoherní divadlo města Ústí nad Labem o.p.s.

  Zastupitelé města schválili tento rozpočet – alespoň část z nich – v dobré víře, že jde skutečně o prostředky, které budou poskytnuty Činohernímu divadlu. Ve stejném duchu se – i do médií – vyjadřovali i zástupci Rady.

  Dle zvyklostí z předchozích let jsme v lednu nesli na magistrát podklady pro novou smlouvu o poskytnutí dotace, ale bylo nám sděleno, že si máme podat žádost. Žádost o uvolnění finančních prostředků jsme podali 17. ledna.

  Rada města na svém mimořádném jednání dne 27. ledna rozhodla, že prostředky nebudou poskytnuty jediné činoherní scéně v Ústí nad Labem, ale že budou vypsány formou otevřených grantů – a to ve výši 8 milionů pro studiovou scénu (s dobou vyhlášení od 3. 2. 2014 do 20. 2. 2014) a 4 milionů pro – dosud neexistující – činoherní scénu v Severočeském divadle opery a baletu (s dobou vyhlášení od 1. 4. 2014 do 30. 4. 2014).

  V této situaci nemáme prostředky na provoz – výrobu nových inscenací a platy – a proto jsme se rozhodli od 1. února nehrát. Prostředky, které máme v současné chvíli na účtu (cca 1,2 milionu Kč) budou použity na úhradu lednových výplat a odvodů a zaplacení záloh na energie.

  Situaci jsme se snažili vyřešit i se správní radou, která nám přislíbila možnost žádosti o překlenovací úvěr, ale za podmínek, které jsme v dané situaci již nebyli schopni splnit.

  Navíc za 8 milionů již nemůžeme v Činoherním studiu garantovat celoroční činnost. Finanční prostředky od města se za posledních pět let – od transformace v roce 2009 do současnosti – snížily ze 12,1 milionů na – nejistých – 8 milionů v roce 2014. Rada města Ústí nad Labem nám vytýká, že jsme nezajistili vícezdrojové financování; ovšem město se v roce 2013 podílelo na provozu ČS pouze 60,5%, ostatní peníze pocházejí z jiných zdrojů (vlastní tržby, Kraj, MK ČR, Státní fond kultury, sponzoři…)

  V současné chvíli žádáme vedení města o zrušení dotačního řízení vypsaného v průběhu probíhající divadelní sezóny a dokonce i fiskálního roku a přidělení dotace pro Činoherní divadlo města Ústí nad Labem ve výši 12 milionů korun na rok 2014.

  Nebráníme se účasti v grantových řízeních, ale chceme, aby byly vypsány včas a ideálně na víceleté fungování.

  Děkujeme vám za vyjádření podpory, které je v současné chvíli pro nás velkou pomocí. A prosíme vás o další šíření této zprávy o dění v Ústí nad Labem.

  Vladimír Čepek, ředitel Činoherního divadla města Ústí nad Labem o. p. s., scéna Činoherní studio

  ///

  Ředitel ČS Ústí n. Labem Vladimír Čepek, 31. 1. 2014 Dnes naposled. FOTO archiv ČS Ústí

  Ředitel ČS Ústí n. Labem Vladimír Čepek, 31. 1. 2014 Dnes naposled. FOTO archiv ČS Ústí

  Činoherní divadlo města Ústí nad Labem o.p.s.

  Statutárnímu městu Ústí nad Labem

  V Ústí nad Labem 1. 2. 2014

  Věc: Námitky proti vyhlášení dotačního řízení na dotační tituly v oblasti kultury

  – v oblasti studiové formy činoherního divadla v Ústí nad Labem ve výši 8 000 000,- Kč pro období 1. 1. – 31. 12. 2014,

  – v oblasti činoherního divadla tvz. velké scény provozované v budově Severočeského divadla v Ústí n. Labem ve výši 4 000 000,- Kč pro období 1. 7. – 31. 12. 2014

  Proti shora uvedenému vyhlášení dotačního řízení na dotační tituly v oblasti kultury podáváme

  n á m i t k y

  z těchto důvodů:

  Termín pro podání žádosti a projektů do dotačního řízení je pro oblast studiové formy činoherního divadla v Ústí nad Labem od 3. 2. do 20. 2. 2014, pro tzv. velkou scénu od 1. 4. – 30. 4. 2014.

  Grant je určen na úhradu provozních nákladů při tvorbě a prezentaci divadelních činoherních představení v kalendářním roce 2014. Má sloužit k realizaci vlastní divadelní a umělecké činnosti a k zajištění k tomuto potřebných podmínek, tedy k úhradám mezd, dodávání služeb, energií a médií, provádění technické správy a drobné údržby vypůjčeného, či vlastního nemovitého a movitého majetku.

  Za minimální výstup grantu se považuje uskutečnění alespoň 120 představení ve městě Ústí nad Labem v období od 1. 1. – 31. 12. 2014 v oblasti studiové formy činoherního divadla.

  Žadatel o grant předloží souhrnný projekt, který bude obsahovat komplexní řešení grantu, mimo jiné též personální zajištění divadelní činnosti a dramaturgický plán pro období platnosti grantu.

  Grant na období 1. 1. – 31. 12. 2014 je vyhlášen 3. 2. 2014 s uzávěrkou 20. 2. 2014. Je tedy vyhlášen nejen uprostřed divadelní sezóny, nýbrž u studiové formy i v průběhu období, na které je vyhlášen. Doba od vyhlášení do uzávěrky pro tvz. velkou scénu od 1. 4. do 30. 4. 2014 je navíc natolik krátká, že divadlu naší velikosti neumožňuje předložit souhrnný projekt s požadovaným komplexním obsahem zejména dramaturgický plán pro období platnosti grantu pro tvz. velkou scénu, pro níž nemůžeme ani divadelní činnost personálně zajistit.

  Částka 8 000 000,- Kč také neumožňuje našemu divadlu uskutečnit alespoň 120 představení ve městě Ústí nad Labem v období 1. 1. -31. 12. 2014 ve studiové formě, neboť nemáme záruky, že budeme schopni veškerý chod divadla dofinancovat. Je nemožné, abychom jako výstup grantu hodlali takovýto počet představení realizovat a učinili jej součástí souhrnného projektu grantu. Za této situace však musí být naše žádost z výběrového řízení vyřazena. Grant je tedy pro divadlo naší velikosti diskriminační. Z možnosti poskytnutí dotace nás také grant vyřazuje proto, že usnesení ze dne 27. 1. 2014 nutně vede k dluhům naší společnosti vůči městu.

  Vzhledem ke všemu výše uvedenému

  ž á d á m e,

  aby byl grant zrušen a finanční prostředky na činnost činohry v Ústí nad Labem ve výši 12 000 000,- Kč, které zastupitelstvo usnesením č. 341/12 ze dne 5. 12. 2013 schválilo v rozpočtu města na rok 2014 a aby byly poskytnuty naší obecně prospěšné společnosti.

  MgA. Vladimír Čepek, ředitel

  ///

  31. 1. 2014 Dnes naposled. FOTO archiv ČS Ústí

  31. 1. 2014 Dnes naposled. FOTO archiv ČS Ústí

  31. 1. 2014 Dnes naposled. FOTO archiv ČS Ústí

  31. 1. 2014 Dnes naposled. FOTO archiv ČS Ústí

  Otevřený dopis členům Zastupitelstva města Ústí nad Labem

  Činoherní divadlo města Ústí nad Labem, o.p.s., scéna Činoherní studio Ústí nad Labem tímto vyjadřuje poděkování Statutárnímu městu Ústí nad Labem za dlouhodobou podporu divadlu přesahující svým významem ústecký region. Divadlo oslavilo v loňském roce 41 let své existence a prošly jím desítky uměleckých osobností. Bez veřejné finanční podpory za standardních podmínek se umělecká tvorba neobejde, proto celý tým divadla pevně věří prohlášení města Ústí nad Labem, že kultura je jeho prioritou.

  Činoherní divadlo města Ústí nad Labem, o.p.s. se nebrání konstruktivnímu dialogu se svým jediným zakladatelem a transparentnímu financování, nemá problém se sepisováním grantových žádostí, není však schopno, aniž by porušilo rozpočtovou kázeň, v polovině divadelní sezóny a měsíc po začátku fiskálního roku, dostát všem svým závazkům a zároveň přistoupit na nesplnitelné podmínky vtělené do Dodatku č. 1 k Zásadám pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Ústí nad Labem v oblasti kultury – Zásadám pro poskytnutí neinvestičních dotací – grantů pro oblast ČINOHRY pro období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 schválené Usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 36/14 ze dne 27. 1. 2014.

  Činoherní divadlo města Ústí nad Labem, o.p.s. věří, že na základě odborné diskuse a vysvětlení zákonitostí provozu živého divadla dojde s jediným zakladatelem k dohodě o způsobu dofinancování divadla v divadelní sezóně 2013/2014 a o způsobu dalšího financování v příštích letech. Činoherní divadlo města Ústí nad Labem, o.p.s. se nebrání grantovému způsobu financování, nejlépe víceletému, jehož podmínky budou známy s dostatečným předstihem.

  Podmínky poskytnutí grantu ČINOHRA, které ČS považuje za nesplnitelné:

  1. 1.2.1. studiová forma činoherního divadla v Ústí nad Labem – divadelní a uměleckou činnost na dobu od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 nelze zajistit za dotaci ve výši 8.000.000 Kč (včetně povinnosti hradit nájemné nemovitosti a movitých věcí ve vlastnictví města Ústí nad Labem ve výši 1.000.000 Kč, povinnost údržby a oprav s péčí řádného hospodáře, neboť dle sdělení Odboru dopravy a majetku MMÚL byla dotace na nájemné pro rok 2014 odmítnuta), když roční rozpočet divadla v roce 2013 představoval částku 15.693.000 Kč,

  2. 1.2.2. činoherní divadlo tzv. velké scény provozované v budově Severočeského divadla opery a baletu nelze s dostatečným předstihem, bez personálního zajištění a bez podmínek stanovených provozovatelem Severočeské divadlo s.r.o. naplánovat ani odhadnout finanční náročnost; nelze tedy určit, z jakého základu vyhlašovatel grantu vycházel při stanovení částky 4.000.000 Kč,

  3. 2.1.7. čestné prohlášení o bezdlužnosti – žadatel Činoherní divadlo města Ústí nad Labem, o.p.s. bude mít nepochybně závazek vůči městu Ústí nad Labem za úhradu dlužného nájemného, na jehož úhradu již v tuto chvíli nemá finanční prostředky, nesplní tedy podmínku stanovenou čl. 2 f) Zásad,

  4. 2.3.4. dramaturgický plán se tvoří s předstihem dvou divadelních sezón, Činoherní divadlo města Ústí nad Labem, o.p.s. má vytvořen dramaturgický plán až do sezóny 2016/2017 a pro potřeby vypsaného grantu je nepoužitelný, naplánovaná představení a premiéry pro sezónu 2013/2014 a polovinu sezóny 2014/2015 nelze za těchto podmínek realizovat,

  5. 2.4.1. alespoň 120 představení v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, z nichž 14 již bylo v lednu 2014 realizováno, je odhadem, který může, ale nemusí být realizován vzhledem k objemu navrhovaných finančních prostředků, s ohledem na způsob práce studiového divadla, kdy se na scéně zároveň zkouší, s ohledem na povodňové ohrožení a s ohledem na takzvané aktivity off programu (festival Sudety, Batůžky, besedy po představení, festival Kult atd.) a dále s ohledem na zájezdovou činnost divadla, přinášející nezanedbatelné přínosy do rozpočtu,

  6. 2.8. termíny pro podávání žádostí jsou nesplnitelné při zachování obsahu a profesionální kvality obsahu přihlášky .

  Vzhledem k výše uvedenému

  ž á d á m e,

  aby bylo revokováno usnesení Rady města Ústí nad Labem 36/14, a aby bylo dotační řízení zrušeno a finanční prostředky na činnost činohry v Ústí nad Labem ve výši 12 000 000,- Kč, které Zastupitelstvo usnesením č. 341/12 ze dne 5. 12. 2013 schválilo v rozpočtu města na rok 2014, byly poskytnuty naší obecně prospěšné společnosti.

  Mgr. et MgA. Vladimír Čepek, ředitel

  31. 1. 2014 Dnes naposled. FOTO archiv ČS Ústí

  31. 1. 2014 Dnes naposled. FOTO archiv ČS Ústí

  Více o aktuální situaci se dozvíte v úterý 4. února od 19 hodin v Činoherním studiu na večeru nazvaném Nebojujeme za sebe, ale za Činoherní studio (Filip Nuckolls k situaci Činoherního studia)

  ///

  Více na i-DN:

  Divadla Činohernímu studiu

  Vyjádření města k financování Činoherního studia

  Konec Činoherního studia?

  Další divadlo pod kuratelou

  31. 1. 2014 Dnes naposled. FOTO archiv ČS Ústí

  31. 1. 2014 Dnes naposled. FOTO archiv ČS Ústí

  • Autor:
  • Publikováno: 3. února 2014

  Komentáře k článku: Současný boj nevedeme pouze za sebe

  1. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Aktuální rozhovory
   s mluvčí ČS Ústí Janou Válkovou a bývalým ředitelem divadla Jaroslavem Achabem Haidlerem nabízí zpravodajský server o divadle Divá báze: http://divabaze.cz/rozhovory/58-rozhovory/1067-dva-rozhovory-ohledne-kriticke-situace-cinoherniho-studia.html

   03.02.2014 (18.15), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  2. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Myslím,
   že by se pozornost médií i ředitele, herců a dalších činovníků ČS Ústí měla napřít na správní radu divadla. Zatím jsem nikde nečetl její (ani nikoho z nich) vyjádření. Upozorňuji na její náhlé loňské odvolání a jmenování (od 1. října 2013) nové: radního Jana Eichlera, vedoucí odboru školství magistrátu Jany Müllerové a tajemníka městského obvodu Severní Terasa Petra Vlasáka.
   Viz: http://www.divadelni-noviny.cz/dalsi-divadlo-pod-kuratelou

   04.02.2014 (2.11), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  3. Tomáš Staněk

   Avatar

   Prosím,
   pojďte podpořit Činoherák z Ústí. Setkání s novináři a petice ve čtvrtek v 15:00 v Národním divadle.
   Všichni divadelníci, spojme se!!!!!

   04.02.2014 (22.51), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  4. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Dnešní vyjádření
   Ministerstva kultury k aktuální situaci v Činoherním studiu v Ústí nad Labem:

   Ministerstvo kultury nemá v současné době žádnou možnost (a není to ani v jeho kompetenci), jak do situace zasáhnout. Činoherní studio bylo v roce 2013 podpořeno z rozpočtu ministerstva, a to částkou 725 000 Kč v rámci „Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů“ (jedná se o blok rozpočtu MK nazvaný „Kulturní služby, podpora živého umění“). Pro rok 2014 zatím dotace z tohoto programu nebyly rozděleny, během března bude zasedat odborná hodnotící komise. Vzhledem k účasti v tomto programu již není možné, aby divadlo zažádalo o dotaci z dalšího programu. Divadlo se zatím na Ministerstvo kultury s prosbou o pomoc či podporu neobrátilo, zatím tedy nedošlo k žádným jednáním. Vzhledem ke zvýšenému zájmu občanů i médií o tuto nepříjemnou situaci však bude ministerstvo Činoherní studio kontaktovat, aby zjistilo bližší podrobnosti.

   Viz: http://www.mkcr.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vyjadreni-ministerstva-kultury-k-aktualni-situaci-v-cinohernim-studiu-v-usti-nad-labem–209071/tmplid-228

   04.02.2014 (23.46), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  5. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   „Pan ředitel
   se zkusí přihlásit o grant osm milionů korun,“ řekl v pondělí večer předseda správní rady divadla Jan Eichler po více než dvouhodinovém jednání se šéfem studia Vladimírem Čepkem. „Za sebe jako ředitel jsem přislíbil, že udělám vše pro to, abychom se mohli zúčastnit prvního ze dvou grantů na osm milionů korun, začít znovu hrát a nerozdávat výpovědi,“ potvrdil Čepek.
   Současně poznamenal, že o druhý grant ve výši čtyři miliony korun vypsaný pro činoherní představení na velké scéně Severočeského divadla žádat nebude. „Tam se pokusím s městem vyjednat, aby změnilo podmínky, ideálně aby ho úplně zrušilo a peníze nám dalo ve formě dotace,“ doplnil Čepek.
   Více na: http://usti.idnes.cz/boj-o-cinoherni-studio-usti-nad-labem-ds0-/usti-zpravy.aspx?c=A140204_2030139_usti-zpravy_hrk

   06.02.2014 (2.41), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,