Divadelní noviny Aktuální vydání 8/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

8/2024

ročník 33
16. 4. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Burza

  Úlohou divadla je vyjadřovat se svobodně

  Činoherní soubor Městského divadla Kladno se od počátku listopadu 2015 nachází v situaci, kdy nemá kompetentní umělecké vedení, konkrétní náplň práce ani jasnou vizi budoucnosti.

  Městské divadlo Kladno. FOTO archiv

  Městské divadlo Kladno. FOTO archiv

  Soubor vstupoval do své 101. sezóny s nadějí a informací, že se stěhování do historické budovy divadla, po šesti letech provizorního provozu v Divadle Lampion, uskuteční v zimě roku 2015 a zrekonstruovaná budova bude slavnostně otevřena v druhé polovině ledna 2016.  K tomuto termínu byla připravována premiéra autorské inscenace Tančírna na Kladně. Nedlouho po zahájení sezóny se ale ředitelce divadla Blance Bendlové a vedení města podařilo umělecký soubor během několika dnů zcela destabilizovat a koncepci divadla destruovat.

  2. listopadu 2015 Rada města Kladna svěřila správu a řízení historické budovy divadla, její zkušební provoz, plán a realizaci jejího využití, včetně dramaturgického plánu magistrátnímu úředníku Ladislavu Pavlíkovi, vedoucímu oddělení právních subjektů, kultury, tiskových a administrativních agend.

  4. listopadu 2015 obdržela ředitelka Blanka Bendlová dopis od primátora, ve kterém jí oznamuje, že slavnostní otevření divadla nebude realizovat soubor Městského divadla Kladno, protože město se s ním „jako I00% vlastník společnosti Divadla Kladno neshoduje v základních požadavcích a to, v žánru, a ani v kritériích, což je spokojenost a návštěvnost diváků, a to zejména v budově nově rekonstruovaného divadla.“  Dále v dopise oznamuje, že zahajovací večer bude připraven kladenskými amatérskými soubory.

  Téhož dne, 4. listopadu, zaslala Blanka Bendlová uměleckému šéfu Danielu Přibylovi e-mail, ve kterém mu „s okamžitou platností zakazuje dělat jakákoli rozhodnutí ohledně nasmlouvávání režisérů a jejich spolupracovníků na realizaci inscenací, objednávání autorských práv a překladů či napsání her. Najímání herců či jiných spolupracovníků. A to i v ústní podobě, aby nemohlo být jakkoli ohroženo hospodaření společnosti”.

  5. listopadu 2015 svolal Daniel Přibyl informační schůzku uměleckého souboru, na které ředitelka Blanka Bendlová souboru sdělila:

  1. že návrat činoherního souboru do rekonstruované historické budovy divadla se opět odkládá.

  2. že zastavuje zkoušení a technickou realizaci inscenace Tančírna na Kladně.[1]

  3. že se s největší pravděpodobností ruší již předjednaný dramaturgický plán na divadelní sezonu 2015/2016

  4. že stávající umělecký šéf Daniel Přibyl k 30. listopadu 2015 na základě vzájemné dohody ve své funkci končí.

  10. listopadu 2015 se konalo setkání všech zaměstnanců divadla, na kterém umělecký soubor projevil svou nespokojenost s výše zmíněnými rozhodnutími a obavy o budoucnost divadla.  Ředitelka Blanka Bendlová oponovala tvrzením, že členové uměleckého souboru jsou pouhými zaměstnanci, kterým nemusí záležet na tom, na jakých inscenacích, v jakém prostoru a pod čím vedením budou pracovat. Na témže setkání ředitelka oznámila, že se ujímá prozatímního uměleckého vedení činoherního souboru.

  V dalších dnech, navzdory tomu, že texty naplánovaných inscenací doposud nečetla, byl za jejího uměleckého vedení zrušen další titul, Zolův Zabiják v režii Jana Friče. Ředitelka vybídla Friče k výběru „divácky vstřícnějšího“ titulu. Jan Frič na její podmínky nepřistoupil a režii jiného titulu odmítl.[2] Režisér dalšího plánovaného titulu, dramatizace románu J. Havlíčka Neviditelný, Lukáš Brutovský, svou režii v MDK rovněž odmítl.

  18. listopadu 2015 se se souborem sešel primátor města Kladna Milan Volf. Zástupci uměleckého souboru sdělili primátorovi svůj nesouhlas s vedením Blanky Bendlové. Primátor námitky souboru přijal a sám několikrát zpochybnil její kompetentnost. Přesto opakovaně prohlásil, že ředitelku Bendlovou neodvolá.

  Dále soubor informoval, že kdyby Daniel Přibyl dobrovolně neodešel, tak by ho sám odvolal. Jako důvod pro nespokojenost s jeho dosavadním uměleckým vedením uvedl, že divadlo dlouhodobě trpělo malou návštěvností. Soubor primátora upozornil, že vedení divadla zrušilo po stěhování do Divadla Lampion předplatné a propagace byla zredukována na minimum. Navíc se v provizorních podmínkách (původně na jeden rok) ocitli nejen tvůrci, ale také diváci. Divadlo Lampion není uzpůsobeno tak, aby divákům nabídlo komfort, který patří k večerní návštěvě divadelního představení. Primátor přesto klade malou návštěvnost za vinu náročné dramaturgii. Soubor je ale přesvědčen, že dramaturgie byla žánrově vyvážená a dbala na všechny divácké skupiny. Na repertoár byly pravidelně nasazovány „divácky vstřícnější“ tituly, jako je například Miláček, Vražda na Nilu, Jentl, Česká kuchařka, Plíce, Podnájem na bulváru Courteline a další. Náročné tituly, jako jsou Přízraky, Koncert na přání, Otec/ Matka ad. byly koncipovány do studiové scény v historické budově, která má plánovanou kapacitu cca 70 míst.

  Dále soubor požádal primátora, aby byli v komisi na výběr uměleckého šéfa zastoupeni odborníci z divadelní obce. Primátor vyjádřil nevoli a navrhl souboru, aby vybral a doporučil člověka, který bude vyhovovat jak souboru, tak ředitelce Bendlové a jemu samotnému, a který s ním bude ochoten jednat o dramaturgii divadla.

  Popřel, že by titul Tančírna na Kladně nevyhovoval kritériím radnice na slavnostní otevření historické budovy.

  1. prosince se s uměleckým souborem sešel bývalý herec Městského divadla Kladno Jaroslav Slánský a informoval jej, že mu byla primátorem Milanem Volfem nabídnuta pozice uměleckého šéfa s nástupem 1. ledna 2016. Jaroslav Slánský nabídku přijal.

  ///

  Budova divadla v době rekonstrukce, duben 2014. FOTO archiv DN

  Budova divadla v době rekonstrukce, duben 2014. FOTO archiv DN

  Z výše popsaných událostí je zjevné, že během jednoho měsíce byla znehodnocena časově, pracovně i finančně náročná příprava několika titulů, že byl de facto zastaven dramaturgický vývoj činoherní scény bez ohledu na kladné hodnocení odbornou kritikou i veřejností, a to bez jakéhokoli relevantního zdůvodnění, hlubší analýzy či formulování nové strategie pro oblast divadelní kultury města Kladna, bez názorové participace občanů a odborné veřejnosti.  Z uvedeného jednoznačně vyplývají manažerské chyby ředitelky Blanky Bendlové, která evidentně nehájí zájmy uměleckého souboru, ale pouze zájmy politické a funkcionářské.

  Během třináctiletého období, kdy je ředitelkou Městského divadla Kladno, se vystřídalo ve vedení souboru pět uměleckých šéfů. Spolu s nimi se samozřejmě obměňovaly umělecké, technické a produkční týmy a bylo tak znemožněno stabilní, jasné směřování divadla. Dlouhá řada manažerských pochybení především v ekonomické a PR oblasti a absence průběžné komunikace s vedením města nemůže být svalována na bývalého uměleckého šéfa, ale je jednoznačně pochybením ředitelky a jejím kompetenčním selháním.

  Své razantní zásahy do dramaturgického plánu aktuální sezóny hájí tím, že netušila, že termín otevření historické budovy je v ohrožení, neznala dramaturgický plán a o finančních parametrech inscenací se dozvěděla pozdě. Je s podivem, že ředitelka divadla nekomunikuje s jejím zřizovatelem, nezajímá se o její umělecké směřování a nemá přehled o hospodaření.

  Nedávné neuvážené kroky ředitelky Blanky Bendlové způsobily destabilizaci souboru. Oslovení režiséři na základě jejího jednání a prozatímního uměleckého vedení odmítají práci v MDK. Zjevně jí nedůvěřuje ani vedení města, které jí nechce svěřit řízení historické budovy, ale přesto, bez udání relevantních důvodů, odmítá její odvolání. Zájem o divadlo ztrácí také publikum, které je nuceno opětovně čekat na otevření historické budovy, a které se nedočká tří již avizovaných premiér v aktuální sezóně.

  ///

  MD Kladno, 30. léta XX. století. FOTO archiv

  MD Kladno, 30. léta XX. století. FOTO archiv

  Členové činoherního souboru jsou k napsání tohoto prohlášení vedeni svou sounáležitostí s obyvateli města Kladna, hlubokým vztahem a úctou ke stoleté divadelní tradici (což mimo jiné prokázali i dlouhodobým setrváním v  provizorních podmínkách), obavou o další umělecký osud souboru a strachem z jeho již propukající umělecké izolace.

  Oceňují snahu Jaroslava Slánského vyřešit aktuální krizi divadla a soubor znovu stabilizovat v pozici nového uměleckého šéfa.  Nicméně jako jediné možné zajištění důstojné a suverénní budoucnosti stálého souboru v Kladně považuje umělecký soubor jmenování Jaroslava Slánského jako šéfa prozatímního, odvolání stávající ředitelky a vyhlášení transparentních výběrových řízení na posty ředitele a uměleckého šéfa, kteří ve vzájemné symbióze povedou jak provoz budovy divadla, tak provoz umělecký. Termín výběrových řízení by měl být určen tak, aby měli uchazeči dostatek času zodpovědně a plnohodnotně připravit své koncepce. Vyhlášení výběrového řízení na uměleckého šéfa v době největší krize divadla s uzávěrkou uprostřed divadelní sezóny (6. ledna 2016) považuje soubor za nešťastné a neuvážené.

  Úlohou umění, divadlo nevyjímaje, je vyjadřovat se svobodně a tedy i kriticky ke stavu světa a společnosti, klást znepokojivé otázky, provokovat, otevírat nové cesty v přemýšlení, vnímání a utváření názoru. Za rekonstruovanými a zušlechtěnými zdmi kulturních institucí by měl probíhat sebevědomý a nezávislý tvůrčí kvas. Nestane se tak, pokud budou politici na kulturu uplatňovat pouze ekonomická kritéria, budou si klást podmínky a žádat kompromisy. Veřejné kulturní instituce mají svému publiku kromě zábavy nabídnout také hlubší duchovní a estetický zážitek. Divadlo nemá diváckému vkusu podléhat, ale naopak jej utvářet.

  Vedení města Kladna vyjadřuje současnému souboru a jeho dosavadnímu výraznému, modernímu a ceněnému směřování nedůvěru ještě před tím, než mohl prokázat, zda náročný repertoár v komfortu nově zrekonstruované budovy a při obnovení předplatného obstojí a najde své publikum. Jisté je, že dosavadní dramaturgie má v Kladně smysl, protože si své nezanedbatelné publikum i z širšího okolí našla, a to i přes šestileté provizorium bez předplatného a výrazné propagace.

  V Praze dne 7. prosince 2015

  Za herecký soubor:

  Šárka Opršálová

  Marie Štípková

  Alena Štréblová

  Petra Tenorová

  Diana Toniková

  Petr Buchta

  Jan Grundman

  Jiří Š. Hájek

  Hynek Chmelař

  Tomáš Petřík

  Miloslav Tichý

  Za dramaturgii:

  Marie Nováková

  Za produkci:

  Aneta Nádvorníková

  Magdaléna Zelenková

  Poznámky:

  [1] K inscenaci Tančírna na Kladně byl hotov autorský scénář režiséra Dodo Gombára a dramaturgyně Marie Novákové, byla vytvořena režijní, choreografická, hudební, scénografická a kostýmní koncepce. Inscenace se již cca tři týdny zkoušela.
  [2] Inscenace se měla začít zkoušet 21. 12. Pro inscenaci Zabiják byla hotová dramatizace Ivy Klestilové, scénografická koncepce Marka Cpina a na hostování v hlavní roli byla oslovena Petra Špalková.

  ///

  Repro archiv

  Repro archiv

  Dokumenty:

  Provozní a kompetenční opatření společnosti Divadla Kladno s.r.o.

  S okamžitou platností zakazuji uměleckému šéfovi Danielu Přibylovi dělat jakákoli rozhodnutí ohledně nasmlouvání režisérů a jejich spolupracovníků na realizaci inscenací, objednávání autorských práv a překladů, či napsání her. Najímání herců, či jiných spolupracovníků. A to i v ústní podobě, aby nemohlo být jakkoli ohroženo hospodaření společnosti.

  V Kladně 4. 10. 2015

  mgr. Blanka Bendlová
  Jednatelka spol. Divadla Kladno s.r.o

  ///

  Dopis primátora města Kladna Mgr. Milana Volfa ředitelce MD Kladno Blance Bendlové ze 4. 11. 2015:

  Statutární město
  KLADNO
  Mgr. Milan Volf
  primátor města Kladna

  4.11.2015

  Vážená paní ředitelko,
  na základě včerejšího rozhovoru Vám oznamuji, že premiéru u příležitosti slavnostního otevření divadla nebudeme s Vaším souborem realizovat. Jako 100% vlastník společnosti Divadla Kladno se neshodujeme v záklađních požadavcích a to, v žánru, a ani v kritériích, což je spokojenost a návštěvnost diváků, a to zejména v budově nově rekonstruovaného divadla. Zahajovací termín připravíme s amatérskými divadelními soubory.

  A dále Vás prosím Vás o odpovědi na tyto otázky:
  1) Proč jsem na základě včerejšího rozhovoru dnes neobdržel Vámi navrhované termíny možných zkušebních představení v průběhu ledna potažmo února 2016? Rádi bychom pro Vás co nejdříve získali odpovědi, zda je možné v těchto termínech divadelní představení odehrát byť ve ,,zkušebním režimu“.
  2) Vize a cíl Vaší společnosti je mít co nejvíce pochval od kritiky nebo co nejvyšší návštěvnost a repertoár, který by pozvedl větší zájem diváků o divadelní představení Vašeho souboru a to zejména pokud se jedná ještě o představení v nově zrekonstruované budově.
  3) Kdo rozhodl a jaké finanční náklady byly vynaloženy na přípravu a zkoušení premiéry ,,Tančírna“ na lednoý termín. Rovněž kdo rozhodl o termínech a nákladech všech ostatních připravovaných premiér a představení v termínech do konce února 2016. Proč si Vaše společnost nedokáže zjistit reálný termín otevření budovy divadla, a to i přesto že se
  pravidelně zúčastňujete kontrolních dnů a jste i členy hodnotících komisí ve výběrových řízeních.

  Dovoluji si na závěr podotknout, že město Kladno hradí provoz Vaší společnosti a není možné bez návaznosti, kontinuity, komunikace a vzájemné spolupráce takto nadále pokračovat.

  Milan Volf v.r.

  Kontaktní spojení:
  Magistrát města Kladna, nám. Starosty Pavla, 272 52 Kladno
  Tel: +420 312 604 121
  Fax: +420 312 248 021
  Email: [email protected]
  Web: http://www.mestokladno.cz

  ///

  Více na i-DN:

  Městské divadlo Kladno

  V Kladně do opraveného divadla (snad) v září

  Daniel Přibyl: Návrat do původní budovy se blíží

  V Kladně se chystají na otevření budovy

  Záře nad Kladnem

  Pavlík: Divadlo v Kladně rozhodně nekončí

  Přibyl: Má koncepce nemá další perspektivu

  Otevření MD Kladno se odkládá – zpráva ČTK

  Přibyl odchází, část souboru je proti

  • Autor:
  • Publikováno: 7. prosince 2015

  Komentáře k článku: Úlohou divadla je vyjadřovat se svobodně

  1. Jára a Heda Košťálkovi Mohykán Hořovice

   Avatar

   Srdečně zdravíme z Hořovic.
   Vydržte, přátelé, držíme palce Vám, držte je nám a vše se v dobré obrátí.
   Klid, mír a Lásku

   07.12.2015 (21.15), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  2. Libor Kasik

   Avatar

   Vzdyt je to absolutni fraska.
   Buran Volf hodnoti dramaturgii, odvolava a jmenuje umelecke sefy, ale fatalne nekompetentni Bendlovou (coz vi nejen cele Kladno, ale i cely divadelni svet) neodvola. Protoze je sam fatalne nekompetentni mocipan. Herci mluvi kvetnate, ale ja to reknu opet stejne a strucne. Rada musi odvolat Bendlovou a udelat CISTE vyberove rizeni (prizvat do komise odborniky) a vybrat noveho reditele s adekvatnimi kompetncemi a odpovednosti.

   08.12.2015 (7.35), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  3. Jan Král

   Avatar

   Bendlová je neschopná!!!
   Totálně. Rekonstrukci zazdila. Spoustu peněz při tom ukradla. A mému kámošovi se snažila ukrást telefon, který zapomněl na benzínové pumpě. Ale kamery jsou hoooolt svině. Pryč s ní, s paní protekční…..

   08.12.2015 (12.23), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  4. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   „Zahajovací termín připravíme s amatérskými divadelními soubory…“
   Uff. To je docela silná káva, má-li Kladno profesionální divadelní soubor, který by měl v zrekonstruované budově sídlit a hrát. Docela by mě zajímalo, koho má pan Volf na mysli. V. A. D. – jediní, kteří mě z kladenských amatérských souborů napadají – to asi nebudou. Těžko by do toho šli, a pokud, byli by jistě nespoutanější, drsnější a kontroverznější než celá Přibylova dramaturgie v MD.
   Že by na zahájení zahráli Levínského Harilu?

   08.12.2015 (13.22), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

   • Ochotník

    Avatar

    Pane Vladimíre Hulče,
    domnívám se, že pan Milan Volf má na mysli amatérský soubor Kladina, jehož produkčním je David Volf…

    10.12.2015 (11.05), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

   • Vladimír Hulec

    Vladimír Hulec

    Aha,
    děkuju za rozpletení. Znám je z turnovského festivalu Modrý kocour. Sympatická parta, ale slavnostní otevření velkého divadla…?! To se mi nechce věřit. A to ani z jejich strany, že by do toho šli.
    🙂
    Pro čtenáře i-DN, více info najdou zde: http://kladina.cz/

    10.12.2015 (14.33), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  5. Jan Frič

   Avatar

   Úkol pro novináře:

   Zrušení dramaturgického plánu a příprav inscenací bylo zdůvodněno nepřipraveností budovy k této činnosti. Odpovědnost za to nese jednatelka a ředitelka společnosti Divadla Kladno s.r.o.. Dle vyjádření primátora měla být obeznámena se stavem a postupem prací na rekonstrukci historické budovy Městského divadla Kladno, jak z kontrolních dnů, tak z komunikace s vedením města. Proč tomu tak nebylo?

   Otázka návštěvnosti představení společnosti Divadlo Kladno s.r.o. musela být ředitelce a jednatelce známa, jedná se o dlouhodobý proces. Proč dříve nezakročila proti tomuto podle ní negativnímu trendu, pokud to je důvodem ke zpochybnění současné a budoucí dramaturgie?

   Jak byla společnost a všechny její složky připravena na stěhování do nové budovy? Kde je harmonogram stěhování, zprovoznění, ozkoušení nové divadelní budovy? Jak byla nebo bude personálně posílena společnost Divadla Kladno s.r.o. vzhledem k přechodu do nové budovy (jedná se o pozice herec, herečka, zvukový a světelný technik, jevištní technik, dramaturg apod.)? Tato otázka se vztahuje na vedení města: Kteří odborníci budou zprovozňovat a zavádět nové divadelní, jevištní a další technologie nezbytné k chodu zrekonstruované budovy? Kdo bude mít na starosti marketing a PR nové budovy? Jak bude řešen provozní soulad mezi potřebami městského odboru a divadelním provozem (zkoušky inscenací, bourání a stavění představení a zkoušek, technologické vybavení budovy atd.)?

   PR a marketing nové budovy bude řešen po linii společnosti Divadla Kladno s.r.o. nebo Statuárního města Kladno? Jak budou řešeny termínové kolize? A kdo nese odpovědnost za umělecké fungování budovy?

   Kde začínají a končí kompetence ředitelky a jednatelky společnosti? Nese plnou odpovědnost za chod své organizace? Jedná se především o její osobou podepsané smlouvy, výběrová řízení na nového uměleckého šéfa a celý chod jí svěřené organizace Statutárním městem Kladno. Proč bylo například zrušeno výběrové řízení na nového uměleckého šéfa společnosti Divadlo Kladno s.r.o.? Kdo určil nového uměleckého šéfa bez výběrového řízení a s jakým záměrem?

   Jaké střednědobé a dlouhodobé zájmy a výhledy s vedením Městského divadla Kladno a divadla Lampion má Statutární město Kladno?

   08.12.2015 (20.24), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  6. Kamelot

   Avatar

   A zde reakce v Kladenském deníku:

   http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/herci-kladenskeho-divadla-se-vzbourili-proti-radnici-i-reditelce-20151209.html

   09.12.2015 (13.54), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

   • DN

    Avatar

    Z Kladenského deníku vybíráme:

    „Jaroslav Slánský působil v kladenském divadle jedenáct let, má patřičné vzdělání a zkušenosti a zná Kladno. Přišel s projektem, který chce mimo jiné vrátit například muzikály a mimo inscenační aktivity, což Daniel Přibyl naprosto odmítal. Slánský je cesta, jak vrátit do divadla diváky,“ řekla ředitelka Bendlová.
    S nutností divadlo stabilizovat souhlasí i primátor Milan Volf. „Potřebujeme uměleckého šéfa s jasnou vizí, který začne ihned pracovat na dramaturgickém plánu,“ uvedl v reakci na prohlášení souboru. „Souhlasím s Blankou Bendlovou, že Jaroslav Slánský je nejlepší volbou pro kladenské divadlo. Má jasnou představu o budoucnosti divadla. Za své herecké působení v našem divadle zanechal nesmazatelné stopy.“

    10.12.2015 (14.45), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  7. Vladimír Čepek

   Avatar

   Držte se, jsem s vámi!!!

   09.12.2015 (22.17), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  8. Arnošt Goldflam

   Avatar

   Neschopné vedení paní ředitelky,
   které jsem měl možnost poznat – a patrně i vedení města – dopadlo tak, jak dopadlo.
   Křupani a tzv. klientelismus vládne a dělá si, co chce a – bohužel – většinou vítězí. Tak jsem zvědav, bude-li konkurs na nové vedení, zvítězí-li skutečně umělecká koncepce. A taky jsem zvědav, kdo to všechno bude posuzovat! Přál bych nám všem, aby ten proces byl transparentní a kvalifikovaný. Městu přeju zodpovědné a vzdělané vedení a divadlu též!
   Snad se to časem podaří, doufejme.
   Arnošt Goldflam

   10.12.2015 (11.17), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,