Divadelní noviny Aktuální vydání 7/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

7/2024

ročník 33
2. 4. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Rozhovor

  Přibyl: Má koncepce nemá další perspektivu

  Rozhovor s dosavadním uměleckým šéfem a dramaturgem Městského divadla Kladno Danielem Přibylem o situaci kolem jeho (ne)plánovaného odchodu z divadla a o jeho tříletém působení v této instituci.

  Daniel Přibyl. FOTO archiv MDK

  Daniel Přibyl. FOTO archiv MDK

  Můžete popsat jak vaše „odcházení“ z Kladna probíhá? Byl jste požádán o odchod? Pokud ano, s jakými argumenty?

  V posledních několika málo týdnech se objevily – a rychle nabývaly na intenzitě – od paní ředitelky Bendlové i přímo ze strany zřizovatele divadla projevy skepse k mému uměleckému programu. Po zastavení příprav inscenace Tančírna na Kladně režiséra Gombára v minulém týdnu jsem se musel dotázat paní ředitelky, zda je mé další setrvání ve funkci žádoucí. V krátké debatě jsme se dobrali závěru, že moje umělecká koncepce nemá v Kladně další perspektivu. Zároveň jsme se shodli na mém odchodu vzájemnou dohodou obou stran, ke které – pevně věřím – dojde v nejbližších dnech. Upřednostnil bych totiž rozvázání pracovního poměru v kladenském divadle formou, která bude mít stejně důstojný průběh, jako celá má dosavadní tříletá umělecká práce zde.

  Co hrálo ve vašem rozhodování „dohodnout“ se na odchodu největší roli?

  Když jsem nastupoval před třemi roky do Kladna, předložil jsem paní ředitelce čtyřletou koncepci rozvoje Městského divadla. Ten poslední, čtvrtý rok v ní bylo divadlo charakterizováno jako hrdá, sebevědomá a umělecky stabilní kulturní instituce s celorepublikovým respektem. Ačkoli pracovní podmínky byly nakonec mnohem komplikovanější, než jsem mohl předpokládat (když jsem nastupoval, měla se do roka a půl otevírat zrekonstruovaná budova, divadlo však stále funguje v složitém, umělecké tvorbě nevstřícném provizoriu), vše spělo k tomu, že se v příštím roce vysokého cíle podaří dosáhnout a naše umělecké snažení bude v nově opravené budově kulminovat – tak byl sestaven i dramaturgický plán.

  Vaše plány ale nyní dostaly vážnou trhlinu…

  Tříletá soustředěná úspěšná práce divadla byla možná z velké části proto, že umělecké výsledky souboru a jeho suverenita nebyly nijak zpochybňovány. Za situace, kdy se tento postoj radikálně mění a je dokonce explicitně vyjadřován, není podle mě možné prosazovaný umělecký program udržet.

  Daniel Přibyl před rekonstruovanou budovou MD Kladno. FOTO archiv

  Daniel Přibyl před rekonstruovanou budovou MD Kladno. FOTO archiv

  Byly už dříve nějaké náznaky, že paní ředitelka Bendlová nebo vedení města nejsou spokojeni s tím, jak divadlo vedete?

  Zaznamenal jsem je až po poslední říjnové premiéře, což byla inscenace dvou her Floriana Zellera Otec / Matka.

  Do té doby vládla s vaší prací ze strany zřizovatele a paní Bendlové spokojenost?

  Jistě, vedli jsme s paní ředitelkou často, téměř denodenně, detailní interní debaty o našich pracovních výsledcích, ke kterým přirozeně náleží i kritická reflexe. Ostatně nejtvrdším kritikem naší práce jsem já sám, těžko bychom se samolibostí někam posunuli.

  Kritické ohlasy na kladenské inscenace byly vesměs velmi pozitivní. Měli jste nějakou zpětnou vazbu, jak divadlo vnímají Kladeňáci?

  V době mého příchodu do Kladna tvořily repertoár ve značné míře komedie Tomáše Svobody a Petra Kolečka – Jaromír Jágr, Kladeňák, Srnky, Testosteron, Příběhy obyčejného hovadství či Zdravý nemocný s Luďkem Sobotou. Ten repertoár byl podrobován značné kritice a jedním z požadavků na mě zpočátku kladených bylo obnovení širokého spektra žánrové nabídky tak, aby divadlo nabízelo i tituly rodinné, pro seniory, pro školy…

  Jak vy vnímáte kulturně-společenské postavení a úkoly Městského divadla Kladno?

  Jsme dvousouborové divadlo, které hraje od pohádek pro předškolní děti až po komorní intimní repertoár pro úzký okruh diváků. Je naším úkolem – stanoveným zřizovatelem – poskytovat v tomto velkém rozsahu veřejnou kulturní službu. A to i s přesahy vzdělávacími, sociálními a podobně. Do jaké míry se to uplynulé tři roky dařilo, nechť vyjádří evaluace zřizovatele, názor odborné veřejnosti a svou návštěvností i diváci. Za mého působení se návštěvnost nesnížila, ačkoli to teď bývá zmiňováno.

  Jak vysoká je roční dotace kladenské činohře z magistrátu a z kraje?

  Přesná čísla o finanční podpoře zřizovatele mám jen zprostředkovaně od paní ředitelky a bude lepší zeptat se přímo jí. Snažil jsem se angažovat ve změně kofinancování středočeských divadel z kraje. Tam se po třech letech podařilo konečně prosadit nové podmínky dotační podpory – je to záležitost nedávná – a Divadla Kladna, s.r.o. jako dvousouborové divadlo mají touto cestou získat ročně přibližně 800.000 Kč (od příštího roku). Bohužel s ohledem na svou právní subjektivitu nemůže Městské divadlo Kladno usilovat o příspěvek na celoroční činnost MK ČR, což považuji za značný metodický problém.

  ///

  Více na i-DN:

  Městské divadlo Kladno

  V Kladně do opraveného divadla (snad) v září

  Daniel Přibyl: Návrat do původní budovy se blíží

  V Kladně se chystají na otevření budovy

  Záře nad Kladnem

  Pavlík: Divadlo v Kladně rozhodně nekončí


  Komentáře k článku: Přibyl: Má koncepce nemá další perspektivu

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,