Divadelní noviny Aktuální vydání 8/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

8/2024

ročník 33
16. 4. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Rozhovor

  Pavlík: Divadlo v Kladně rozhodně nekončí

  Na stávající situaci kolem otevírání a dalšího působení Městského divadla Kladno (MDK) jsme se zeptali Mgr. Ladislava Pavlíka, vedoucího oddělení právních subjektů, kultury, tiskových a administrativních agend Magistrátu města Kladno, 2. listopadu tohoto roku pověřeného Radou města Kladno zajištěním správy nově opraveného objektu Městského divadla Kladno, koordinací zkušebního provozu nově opraveného objektu Městského divadla Kladno a sestavením plánu využití objektu Městského divadla Kladno, včetně sestavení dramaturgického plánu, a jeho realizací.

  Ladislav Pavlík. FOTO Strategie.cz

  Ladislav Pavlík. FOTO Strategie.cz

  Proč byl Daniel Přibyl odvolán z funkce uměleckého šéfa Městského divadla Kladno?

  Pan Přibyl rozhodně nebyl odvolán. Navíc je toto otázka pro paní ředitelku Bendlovou, město nezasahuje do personálních věcí v divadle. Pokud vím diskuse o jeho dalším působení se vede. Nevím, zda ještě jsou v pracovně právním vztahu.

  Proč byly zastaveny zkoušky inscenace Tančírna? Bylo to na pokyn města?

  Zkoušky zastavila paní ředitelka Bendlová. Důvod je velmi jednoduchý. Budova divadla je ve fázi kolaudace, nevíme, jak dlouho přesně bude ten proces trvat. Uvědomte si, že rekonstrukce prováděná firmou Subterra začala 27. února tohoto roku, kdy dodavatel převzal stavbu. Nejsou mimo řady dalších věcí dovybaveny interiéry, vyzkoušené technologie a nainstalovaná zrekonstruovaná historická opona. Není jasné, dokdy se to všechno povede a kdy bude divadlo provozuschopné.

  Za těchto okolností nemůžeme pustit herce na jeviště, aby tam zkoušeli, a publikum do hlediště. Generální zkoušky, které měly být na konci ledna, tedy byly odvolány. Ale je pravda, že se diskuse nad dramaturgickým plánem na tuto sezonu vedla a některé tituly mohly být vyměněny. Otevíráme divadlo po šesti letech a je třeba, aby bylo výrazně zaplněné. Dramaturgie by měla být taková, aby v ní lidi našli jak hry plné dramatu a možná i nějaké netradičního uměleckého přístupu, tak i tituly, u kterých mohou vypnout a pobavit se. Aby se publikum postupně naučilo, že kladenské divadlo je centrem kultury ve městě a přináší do města jasné kvality.

  Byl jste pověřen správou a dramaturgií rekonstruované budovy. Proč a jaké máte představy o své práci?

  Je třeba si uvědomit, že rekonstrukce je financovaná 90 miliony z Regionálního operačního programu (ROP) a to znamená pro provoz budovy divadla nějaké podmínky. Například, že budovu bude přímo spravovat město. Je to praktické i z hlediska možných reklamací a případných technologických problémů, které tak můžeme vyřizovat přímo. V divadle je třeba také kavárna, a tu také musí někdo provozovat. Je zřejmé, že ekonomika budovy bude náročná, jenom samotné divadlo ji neuživí.

  Chtěli bychom kromě programu, který bude zajišťovat soubor MDK – jsme domluveni na cca 20 hracích termínech do měsíce – přivézt do divadla pražské a mimopražské soubory, otevřít divadlo i pro koncerty vážné hudby, kladenský symfonický orchestr a další typy produkcí. Zásadní ale vždy bude zajištění komfortu pro činnost našeho divadelního souboru. Od toho se bude vše odvíjet.

  Už víte, koho pozvete?

  Tak daleko zatím nejsme. Otevřeme v prvním čtvrtletí 2016. Do poloviny roku bude provoz zkušební, chcete-li provizorní. Musíme se naučit, jak ta budova funguje, nevíme, zda bude jednoduché ji oživit. Nechceme věci uspěchat. Jde nám o to, aby byli všichni spokojeni.

  Cítíte se kompetentní rozhodovat o dramaturgii divadla? Jaké je vaše původní povolání?

  Je třeba připomenout že se jedná o vedlejší dramaturgii budovy divadla, nikoliv divadelního souboru. Takové je i rozhodnutí městské rady. Vedu mimo jiné oddělení kultury a mám zkušenosti s pořádáním kulturních akcí. V Kladně se jich za rok konalo 33. Vzděláním jsem pedagog s aprobací společenské vědy a francouzský jazyk. Působil jsem jako novinář, pracoval jsem v oblasti marketingu a PR. Moje profesní zkušenosti jsou ještě širší. Navíc toto není práce jednoho člověka, ale týmu. Nedílnou součástí bude i diskuse s vedením divadla tak, aby zde vznikla potřebná synergie.

  Můžete potvrdit, že stálý divadelní soubor bude zachován?

  Divadlo v Kladně rozhodně nekončí. Je obdivuhodné, co soubor v provizorních podmínkách dokázal. Pan primátor Volf kladenské divadlo vždy podporoval a je jisté, že soubor bude mít v rekonstruované budově zázemí plně k dispozici. Zásadní pro provoz divadelní budovy jsou podmínky ROP, zda ho můžeme nechat provozovat eseróčkem. Proto nyní budovu bude provozovat samo město. Rozhodně to není o nějakém omezování divadla nebo direktivě.

  Diskutovat o roli kladenského divadla ve městě považujeme za správné. Je zřejmé, že v rámci České republiky se tu dělá velké umění, ale stejně tak důležité jsou argumenty, co by divadlo mělo přinášet městu a lidem, kteří tu žijí. Činohra nás stojí 20 milionů ročně a s budovou to budou ještě větší peníze. Nikdo přece nemůže plně realizovat pouze svoje sny a plány.

  ///

  Více o Mgr. Ladislavu Pavlíkovi: Strategie.cz

  ///

  Více na i-DN:

  Městské divadlo Kladno

  V Kladně do opraveného divadla (snad) v září

  Daniel Přibyl: Návrat do původní budovy se blíží

  V Kladně se chystají na otevření budovy

  Záře nad Kladnem


  Komentáře k článku: Pavlík: Divadlo v Kladně rozhodně nekončí

  1. Marie Reslová

   Marie Reslová

   Dnes
   mi přišla odpověď z ROP Střední Čechy, z které vyplývá, že pan Pavlík lže, když tvrdí, že zrekonstruované divadlo musí provozovat přímo magistrát:

   Vážená paní Reslová,
   naše pravidla striktně nevyžadují, aby předmět projektu byl provozován příjemcem dotace. Příjemce dotace může předmět projektu pronajmout na základě transparentního výběrového řízení a za tržní nájemné. Požadavek na výběrové řízení a tržní cenu není požadován, pokud příjemce pronajme či vypůjčí majetek subjektu, který zřídil nebo založil za účelem poskytování služby, pro kterou je majetek z projektu využíván a je jejím 100 % vlastníkem a zároveň plně ovládá její řízení a kontrolu, daná firma působí převážně na lokálním trhu a z její činnosti nemá prospěch žádný soukromý subjekt.
   Nicméně příjemce samozřejmě nese kompletní odpovědnost za dodržování pravidel ROP bez ohledu na to, kým je projekt provozován. Zvolené řešení je plně na rozhodnutí příjemce dotace, ROP SČ do zvoleného řešení nezasahuje, pokud odpovídá výše popsaným pravidlům.
   Pravidla pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace ROP SČ upravuje Metodický pokyn č. 51 ve znění schválených dodatků:
   http://www.ropstrednicechy.cz/documents.php?sid=5a019iqg4n8l5do79ck1qkjqt2&mid=d31f0558-949f-102b-acac-00e0814daf34

   Děkuji Vám a přeji pěkný zbytek dne

   Michal Kýzl
   Vedoucí oddělení Realizace projektů a plateb
   Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy

   12.11.2015 (15.39), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,