Divadelní noviny Aktuální vydání 11/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

11/2024

ročník 33
28. 5. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny >

  Vážená paní ministryně, dovolte mi reagovat

  Vážená paní ministryně

  Mgr. Alena Hanáková

  Ministerstvo kultury ČR

  Maltézské náměstí 1

  118 11 Praha 1

   

   V Praze 22. 4. 2013

   Vážená paní ministryně,

   dovolte mi reagovat na Vaše Stanovisko k otevřenému dopisu odvolaného šéfa Opery ND Rocca a Unie orchestrálních hudebníků ČR, které bylo zveřejněné 16. 4. 2013 na webových stránkách Ministerstva kultury: http://www.mkcr.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/stanovisko-ministryne-kultury-k-otevrenemu-dopisu-odvolaneho-sefa-opery-narodniho-divadla-a-unie-orchestralnich-hudebniku-cr-174099/tmplid-228

  Na úvod bych chtěl zmínit, že mi připadá nestandardní odpovídat na dva různé dopisy takovouto formou, proto to vnímám spíše jako Vaši reakci na dopisy než skutečnou odpověď. V daném znění titulku Vašeho stanoviska navíc může vypadat, že dopis byl jeden a společný.

  V obsahu potřebuji uvést na správnou míru: ve svém otevřeném dopisu ze dne 1. 4. 2013 jsem nezveřejňoval pochybnosti v souvislosti se svým odvoláním z funkce. Mé odvolání se uskutečnilo až den po odeslání onoho dopisu. V dopise jasně stojí: Byl bych nerad, aby tento dopis vyzněl v tom duchu, že u Vás oroduji za svou pozici v ND.

  Jediný motiv mého prvního otevřeného dopisu je absence jasné koncepce dalšího směřování Opery ND. To je také důvodem stávkové pohotovosti v Opeře ND. Věřil jsem, že nám jde všem o zklidnění situace, aby umělci konečně měli klid na práci a jasnou vizi do budoucna.

  Vaše stanovisko uvádí: Materiál vypracovaný týmem expertů „Návrh transformace Národního divadla“ považuje ministryně kultury za doporučení a inspiraci pro nově jmenovaného ředitele Národního divadla Jana Buriana. Rozhodující však bude jeho vlastní koncepce o směřování a budoucnosti Národního divadla.

  Materiál z 15. 1. 2013 ovšem ve svém závěru říká (tučně!): Tento návrh řešení představuje kompaktní celek, ze kterého nelze implementovat pouze jednotlivé prvky. Taková nedůslednost by nejen stávající stav neřešila, ale mohla by vést v budoucnu k jeho dalšímu zhoršení. Jsme si přitom vědomi, že v průběhu řešení mohou nastat situace, které si vyžádají jeho přizpůsobení na základě dohody s garanční radou.

  Pan Burian se ale v médiích ke zmiňované koncepci týmu expertů opakovaně vyjadřoval zcela protikladně. Jak se tedy Ministerstvo kultury potažmo pan Burian vlastně stavíte k materiálu Návrh transformace Národního divadla a k týmu expertů, který ho připravil? S jakým zadáním byl pan Burian vlastně osloven?

  Vážená paní ministryně, musíte uznat, že nástup pana Buriana bez jasné a jednoznačné koncepce do funkce ředitele Národního divadla by byl vskutku zcela mimořádný a pro Operu ND nic neřešící.

  S pozdravem

  RoccOpera Národního divadla, Legerova 75, 110 00 Praha 1

  ///

  Plné znění stanoviska ministryně kultury z 16. 4. 2013, na které Rocc reaguje

  Stanovisko ministryně kultury k otevřenému dopisu odvolaného šéfa opery ND Rocca a Unie orchestrálních hudebníků ČR

  16. 4. 2013

  Ministryně kultury Alena Hanáková obdržela otevřený dopis dosavadního šéfa opery Národního divadla Rocca, kterým zveřejňuje své obavy o budoucnost opery ND a pochybnosti v souvislosti se svým odvoláním z funkce.

  Ministerstvo kultury konstatuje, že veškeré záležitosti týkající se jmenování a odvolání uměleckých šéfů souborů Národního divadla jsou ze zákona ve výhradní kompetenci ředitele příslušné příspěvkové organizace. Současně ministryně kultury obdržela dopis Unie orchestrálních hudebníků ČR, kde je vyjádřeno zásadní zpochybnění kompetence doc. Buriana vést českou první scénu, především v otázce směřování opery Národního divadla. V dopise je zároveň formulován požadavek, aby doc. Burian předložil do všech podrobností vypracovanou koncepci dalšího směřování Národního divadla včetně finanční stránky, a to nejpozději do konce května t. r.

  V této souvislosti je třeba znovu zopakovat stanovisko ministryně kultury, které bylo zveřejněno k otevřenému dopisu odborových svazů Národního divadla na webu Ministerstva kultury dne 19. 2. t. r.:

  Materiál vypracovaný týmem expertů „Návrh transformace Národního divadla“ považuje ministryně kultury za doporučení a inspiraci pro nově jmenovaného ředitele Národního divadla Jana Buriana. Rozhodující však bude jeho vlastní koncepce o směřování a budoucnosti Národního divadla, kterou představí doc. Burian poté, co se důkladně seznámí se současným stavem, fungováním a všemi možnostmi této organizace. Konkrétní provozní řešení nemůže ministryně kultury předjímat, nicméně dosavadní profesní zkušenosti Jana Buriana považuje ministryně kultury za dostatečnou záruku profesionálního vedení, stabilizace i rozvoje naší první scény.

  K uvedeným skutečnostem lze doplnit, že doc. Jan Burian byl do funkce jmenován 30. 1. 2013 s účinností od 1. 8. 2013. Ministryně kultury u vědomí specifičnosti a náročnosti řízení Národního divadla nestanovila konkrétní termín, kdy jí má doc. Burian předložit vypracovanou koncepci budoucího fungování Národního divadla. Ministerstvo kultury udržuje pravidelný kontakt s vedením Národního divadla, o stavu všech jeho složek je průběžně informováno, a proto obavy o jeho dalším směřování, uvedené v dopisech paní ministryni, nepovažuje za opodstatněné.

  ///

  Více na i-DN:

  Rocc končí ve funkci šéfa opery Národního divadla

  Návrh transformace ND považujeme za maximálně fundovaný

  Vycházet z reálné situace souborů a provozu

  Národní divadlo je ve stávkové pohotovosti

  Pilíře koncepčního smeřování Národního divadla

  Jan Burian od srpna ředitelem ND

  Chce to změny, tvrdí komise

  Jan Burian bude pravděpodobně novým ředitelem ND

   

  • Autor:
  • Publikováno: 24. dubna 2013

  Komentáře k článku: Vážená paní ministryně, dovolte mi reagovat

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,