Divadelní noviny Aktuální vydání 11/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

11/2024

ročník 33
28. 5. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Zprávy

  Vycházet z reálné situace souborů a provozu

  Ministerstvo kultury poskytlo tiskovou zprávu k jednání MKČR s vedením Národního divadla a zástupci odborových svazů, kterou v plném znění přetiskujeme.

  Dne 6. 2. 2013 proběhlo na půdě historické ředitelny Národního divadla jednání mezi vedením ND, zástupci MK ČR a zástupci odborových svazů ND, vyvolaného zprávou České televize o připravované stávkové pohotovosti odborů ND.

  Zástupci odborových svazů vyjádřili své znepokojení nad materiálem, vypracovaným expertním týmem, jmenovaným ministryní kultury pro řešení problematiky Národního divadla; tento materiál Ministerstvo kultury zveřejnilo na svých webových stránkách, ve snaze o co největší transparentnost, v souvislosti se jmenováním nového ředitele ND doc. Jana Buriana.

  Ministerstvo kultury ČR ubezpečilo zástupce odborových svazů, že koncepční materiál expertního týmu, na jehož základě jmenovala ministryně kultury Mgr. Alena Hanáková k 1. 8. 2013 ředitelem ND pana Buriana, není rigidním či závazným nástrojem nově jmenovaného ředitele při reformě Národního divadla.
  Ministerstvo kultury ČR považuje materiál zmiňovaného expertního týmu za doporučení pro budoucí možné směřování Národního divadla. Úkolem nově jmenovaného ředitele tak nutně bude nejprve provést podrobnou analýzu současného stavu této příspěvkové organizace a teprve pak, na základě tohoto vyhodnocení a další odborné diskuze, přistoupit k přiměřenému řešení vycházejícímu z tohoto rámcového návrhu. Všechny následné kroky reformy Národního divadla tak budou vycházet z reálné situace souborů a provozu Národního divadla a budou – jak se na schůzce zavázal doc. Burian –  prodiskutovány se zástupci jednotlivých souborů, pracovišť a představiteli odborových svazů a uměleckých rad Národního divadla.

  Viz: Stanovisko Ministerstva kultury k jednání se zástupci odborových organizací Národního divadla

  /pro i-DN připravil a zpracoval her/

  • Autor:
  • Publikováno: 9. února 2013

  Komentáře k článku: Vycházet z reálné situace souborů a provozu

  1. Petr Pavlovský

   Petr Pavlovský

   „Všechny následné kroky reformy Národního divadla
   tak budou vycházet z reálné situace souborů a provozu Národního divadla“ – MK ČR.
   Toto je názorná ukázka předlistopadového myšlení.
   ND je producent jistých kulturních služeb – živého umění – které předpokládají jistou klientelu, předpokládají potřeby umění lačné veřejnosti, ekonomicky řečeno – poptávku.
   Jakákoli koncepce činnosti takovéhoto producenta by proto měla logicky vycházet z průzkumu této poptávky a stavu jejího uspokojování v Praze, obecně řečeno, z markenigové úvahy.
   Jistě, potřebu, poptávku po něčem, lze i vyvolat, podnítit (potřeba je obecně definována jako nedostatkový stav systému – zde společnosti), ale v podstatě jde o stav pražského profesionálního divadelnictví a o to, jak z kvalitativního a kvantitativního hlediska uspokojuje potřebu divadla Pražanů a návštěvníků Prahy z domova i z ciziny.
   Jakákoli rozumná rozvaha by tedy měla vycházet ze zcela opačného konce „divadelního řetězce“, tedy ne z „reálné situace souborů a provozu Národního divadla“, ale z analýzy „reálné situace“ těch obyvatel Prahy, potažmo celé ČR, kteří mají zájem o navštěvování divadel a z jejichž daní je konec konců ND financováno,
   Podobně jako třeba vysoké školy nemohou vycházet při koncipování svého rozvoje z „reálné situace“ svých stávajících zaměstnanců, nýbrž především z předpokládaného zájmu uchazečů o studium, měla by i perspektivně „veřejnoprávní“ instituce, jakou se má stát ND, vycházet z potřeb těch, pro které má za úkol hrát. Potřeby stávajících zaměstnanců ND musejí být až sekundérní.
   Při vší úctě ke specifiku produkce divadelního umění oproti produkci nakladatelské: Žádné nakladatelství nemůže koncipovat svůj rozvoj podle „reálné situace“ svého stávajícího zaměstnanectva! Naopak, musí vycházet z reálné situace na knižním trhu, z toho, co chtějí potenciální kupci a čtenáři knih.

   09.02.2013 (22.57), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  2. Josef Herman

   Josef Herman

   Stanovisko šéfa opery Národního divadla Rocca z 12.2.2013:

   Jmenování nového ředitele
   je pro Národní divadlo významným rozhodnutím. Každá změna může v sobě logicky nést množství různých názorů. Prozatím byl prezentován návrh koncepce expertní komise a je důležité, abychom o jednotlivých tématech jednali s nově jmenovaným ředitelem, který do koncepce určitě vnese svůj osobitý pohled. V tuto chvíli vedení Opery plní funkci komunikátora mezi uměleckým souborem a nově jmenovaným ředitelem, se kterým již plánujeme osobní setkání s jednotlivými složkami operního souboru v následujících týdnech. Pro Operu Národního divadla je podstatné, že za sebou má po umělecké, funkční a ekonomické stránce povedený první rok transformace 2012, což nelze opominout. Z konstruktivních rozhovorů s panem Burianem jsem pochopil, že mu jde primárně o stabilizování situace v Opeře a o pokračování v náročné umělecké práci, která nás čeká.
   Rocc

   15.02.2013 (3.56), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,