Divadelní noviny Aktuální vydání 2/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

2/2020

ročník 28
21. 1.–3. 2. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Jak provádět výběrové řízení podle odborářů aneb Nátlaková akce několika populárních herců

  Vážený pane ministře,

  děkujeme za pozornost, kterou jste věnoval aktuálním problémům v našich institucích. Vážíme si toho tím spíše, že jste po dlouhé době prvním ministrem kultury, který navázal dialog se zástupci odborových organizací významných národních institucí. Velice nás potěšilo Vaše prohlášení v České televizi, že ředitelé státních příspěvkových organizací by měli být dosazováni výhradně na základě otevřeného transparentního výběrového řízení. S tímto názorem se plně ztotožňujeme a je naším cílem a věříme, že pouze tato cesta povede k stabilizaci a rozvoji našich institucí, na kterých nám velmi záleží. O to více oceňujeme Vaše jistě nelehké rozhodnutí uvést tyto principy do praxe a to navzdory v kontextu momentální politické situace očekávatelným bouřlivým a nepřátelským reakcím. Pobouřilo nás, že nátlaková akce několika populárních herců byla interpretována jako nesouhlas „kulturní veřejnosti“ se zavedením otevřených transparentních výběrových řízení při obsazování ředitelských postů národních institucí.  Vaše rozhodnutí opustit dosavadní praxi ad hoc rozhodování, budící nezřídka otázky o možném klientelismu nebo vlivu osobních a politických vazeb a zavést v civilizovaném světě osvědčený způsob otevřeného výběrového řízení plně podporujeme a věříme, že jedině takto se naše instituce mohou zařadit do evropského kontextu, kam právem patří. V této věci máte naši naprostou podporu.

  V návaznosti na otevřenou diskusi s Vámi si dovolujeme nabídnout některé naše podněty k výše uvedené věci. Budeme velice potěšeni, poslouží-li některé z našich myšlenek  ke stanovení účinných a obecně platných principů, podle kterých budou důstojným a civilizovaným způsobem vybíráni ředitelé institucí, jež jsou bez nadsázky jedněmi ze symbolů české státnosti.

  Podle našeho názoru mezi pravidla otevřeného transparentního výběrového řízení patří:

  1. Komise, která vybírá ředitele ve výběrovém řízení, je stanovena podle předem jasně daného klíče a jména členů komise jsou zveřejněna. Považujeme za důležité, aby alespoň dva členové komise byli jmenováni z renomovaných zahraničních odborníků.
  2. Měl by být dopředu stanoven časový rámec takovým způsobem, aby nediskriminoval žádného z potencionálních uchazečů a rovněž aby komise měla dostatečný časový prostor pro svoji práci. Na druhé straně, časový harmonogram by měl být dodržen.
  3. Komise by měla svůj výběr zdůvodnit a toto zdůvodnění by mělo být zveřejněno.
  4. Požadavkem na obsazení ředitelského postu by měla být odborná reputace, morální bezúhonnost a zkušenost s řízením v oblasti kultury. Psychologický test zaměřený na manažerské schopnosti by měl být součástí výběrového řízení.
  5. Uchazeč by měl předložit podrobně zdůvodněnou koncepci včetně ekonomické rozvahy, prostředků, kterými chce dosáhnout cílů  a časového rámce. Koncepce všech uchazečů by měly být k dispozici na webových stránkách ministerstva.
  6. Ministerstvo by mělo zajistit kontrolu plnění vítězné koncepce na straně jedné a garantovat prostředky, které její plnění umožňují na straně druhé.

  V Praze dne 2. srpna 2013

  S pozdravem

  Berthold Kaupa, předseda ZO ND Odborová asociace divadelníků

  Pavel Piekar, Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody, ZO Národní galerie

  Richard Rokos, prezident Odborového svazu profesionálních zpěváků České republiky

  Na vědomí:

  1. Pan Jiří Rusnok, Ministerský předseda ČR

  2. ČTK

  ///

  Více na i-DN:

  Co bude dál se společností a jejím Národním divadlem?

  Nevylučuji, že proces transformace Národního divadla ukončím, řekl Balvín

  Jan Burian předložil ministerstvu osm podmínek

  Uchlácholit se nenecháme…

  Jan Burian opět ředitelem ND

  Dopis ministrovi Jiřímu Balvínovi

  Vyjádření ND moravskoslezského k odvolání Jana Buriana

  Několik slov k odvolání Jana Buriana

  Stanovisko výboru Jednoty hudebního divadla Praha k odvolání Jana Buriana

  Názor expertní komise na odvolání Jana Buriana

  Prohlášení vedení opery ND k odvolání ředitele

  Jan Burian si ani nevybalil svačinu

  Ředitelem ND jeden den

   

  • Autor:
  • Publikováno: 8. srpna 2013

  Komentáře k článku: Jak provádět výběrové řízení podle odborářů aneb Nátlaková akce několika populárních herců

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,