Divadelní noviny Aktuální vydání 20/2023

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

20/2023

ročník 32
28. 11. 2023
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Kontext Zprávy

  Chování magistrátu vytváří zásadní precedens

  O současné kauze kolem možného zářijového stěhování Divadla Bolka Polívky do jiného prostoru se napsala řada textů a provolání, vzniklo a vzniká mnoho sporů a diskusí. Dovolujeme si převzít ze stránek Katedry divadelních studií při Masarykově univerzitě v Brně text doc. Davida Drozda z úterý 4. dubna, který upozorňuje na historické kontexty a možné neblahé důsledky, k nimž by spojení provozu soukromého divadla s městem zřizovaným Národním divadlem Brno v budově divadla Reduta mohlo vést.

  Zelný trh v pozadí s budovou, kde dnes sídlí divadlo Reduta. Kolorovaná litografie z roku 1827 /více zde/

  ///

  Vyjádření Katedry divadelních studií k plánované rekonstrukci divadelní budovy na Jakubském náměstí

  28. března 2023 se v médiích objevila zpráva, že brněnský magistrát navrhl, aby Divadlo Bolka Polívky (DBP) po dobu plánované tříleté rekonstrukce budovy, jejíž přípravy mají začít v červenci 2023, sdílelo s Národním divadlem Brno (NdB) budovu Reduty „půl na půl“. Tento překvapivý návrh zřizovatele vyvolal mnoho nesouhlasných reakcí. V rámci dosavadního fungování brněnské kultury je to zcela bezprecedentní krok. Považuji za nutné doplnit některé, zejména historické souvislosti, které v poněkud emocionální diskusi zatím nezaznívají.

  Fungování Reduty v rámci brněnského Národního divadla má svou tradici a ke každému respektovanému divadelnímu domu tohoto typu komorní prostor bez diskuse patří. Nabízí divadlu, a to všem jeho souborům, možnost jiného typu tvorby, než jaká odpovídá velkým scénám Mahenova a Janáčkova divadla.

  Současná situace a provoz Reduty ovšem není zas tak samozřejmým stavem, jak by se mohlo zdát. Budova, v níž na počátku 90. let minulého století sídlil soubor zpěvohry, musela být v roce 1993 z bezpečnostních důvodů uzavřena. Znovu otevřena byla až na podzim 2005, tedy po celých dvanácti letech. To je v podstatě jedna divácká generace, pro kterou tento prostor zmizel z mapy. Náročnou rekonstrukci město několikrát odložilo, budova chátrala, čímž se samotná rekonstrukce prodražovala a objevilo se i několik návrhů na odprodej budovy do soukromých rukou.

  Obnovení provozu Reduty v roce 2005 bylo náročné nejen umělecky a provozně, ale především proto, že bylo nutno naučit brněnské publikum znovu do Reduty chodit. A pod vedením Petra Štědroně se tu v letech 2007 – 2013 dařilo realizovat velmi výrazný umělecký program s evropským dosahem. V současné době prostor Reduty využívá činohra, balet a částečně i opera pro komornější inscenace. Provoz této scény je přitom organicky propojen s provozem ostatních budov NdB i životem jeho souborů. Uvědomíme-li si tyto souvislosti, které jako by současná politická reprezentace na magistrátu nevnímala nebo zapomněla, není divu, že je jakýkoliv zásah do fungování Reduty (a tedy do provozu celého NdB!) samozřejmě vnímán velmi citlivě.

  Mnohem zásadnější problém však je, že vedení města tímto netaktním a netaktickým způsobem chce řešit situaci, která vznikla zanedbáním péče o budovu divadla na Jakubském náměstí právě ze strany magistrátu během posledních dvaceti let, kdy byly realizovány jen dílčí opravy (výměna sedaček nebo jevištní podlahy), ačkoliv stav budovy již mnoho let vyžadoval celkovou rekonstrukci. Havarijní stav letos na jaře vedl k dočasnému uzavření scény i s ní stavebně souvisejícího univerzitního kina Scala. Rozhodnutí o rekonstrukci podle zpráv v médiích padlo na počátku roku 2022 a Divadlo Bolka Polívky bylo o tomto záměru informováno. Je tedy na pováženou, že se divadlu nezdařilo za více než rok najít vhodné dočasné působiště, a musí se spolehnout na návrh magistrátu. Zcela nekompetentní je načasování celé aktivity ze strany primátorky Vaňkové – žádat o jednání o sdílení prostoru Reduty na konci března, kdy je příští sezóna naplánovaná, svědčí o naprostém nepochopení divadelního provozu.

  Chování magistrátu zároveň vytváří zásadní precedens – Divadlo Bolka Polívky není zřizováno městem, jde tedy o soukromý, nezávislý subjekt a jako takový by neměl být jakkoliv zvýhodňován oproti příspěvkovým organizacím města ani jiným nezřizovaným tvůrčím sdružením. DBP má jistě na divadelní mapě Brna své místo, magistrát však – jednoduše řečeno – nemá vůči němu takové povinnosti, jako ke svým zřizovaným organizacím. Vystupuje vůči němu především jako vlastník divadelní budovy, kterou by měl udržovat v náležitém stavu. Je nemyslitelné, aby magistrát tlačil vlastní příspěvkovou organizaci do jednání, které nemůže za daných okolností skončit jinak než patem, a vytvářel tak v brněnské divadelní síti konflikty, stavěl divadla proti sobě a eskaloval tím situaci, která vznikla především ze strany magistrátu. Situace, kdy soubor musí po dobu rekonstrukce budovy fungovat v provizorních podmínkách, v náhradních prostorách, se přitom vyskytují (ostatně NdB muselo ve spolupráci s brněnským výstavištěm řešit více než rok trvající rekonstrukci budovy Janáčkova divadla), ale není možné je řešit na úkor jiných divadel. Pokud tedy magistrát považuje za nutné podpořit Divadlo Bolka Polívky ještě jinak než samotnou rekonstrukcí budovy, měl by tak činit s ohledem na provoz a již existující závazky svých vlastních organizací.

  4. dubna 2023

  doc. David Drozd, vedoucí Katedry divadelních studií FF MU

  Text najdete zde.

  ///

  Více na i-DN:

  DBP přerušilo provoz

  Střechu DBP hlídají čidla

  Divadlo Bolka Polívky v Redutě?

  Tři varianty pro Divadlo Bolka Polívky

  Co je Sál Břetislava Bakaly?

  • Autor:
  • Publikováno: 8. dubna 2023

  Komentáře k článku: Chování magistrátu vytváří zásadní precedens

  1. DN

   Avatar

   V úterý 11. dubna ve 20:27h
   zveřejnila na svém FB primátorka Brna Markéta Vaňková:
   Dnes jsme se sešli všichni u jednoho stolu. Potkali jsme se s moravským fenoménem Bolkem Polívkou a ředitelem Národní divadlo Brno Martinem Glaserem. A já věřím, že se nám podařilo definitivně zažehnat nejrůznější spekulace a dohady, nabalené v posledních dnech na problém s novým působištěm pro nenahraditelné Divadlo Bolka Polívky, které musí kvůli nutné rekonstrukci opustit svoji tradiční scénu na Jakubáku. Jeho přesun do sálu B. Bakaly je skoro jistý, snad se podaří technické problémy dořešit co nejdřív. Na současnou úroveň, úspěchy a renomé všech souborů NdB jsem velmi hrdá, což ovšem nevylučuje kreativnější využití Reduty. I to jsme s panem ředitelem Glaserem probrali a jsem ráda, že se naše představy pokusí uvést v život. Nejde o to, zda se jedná o kulturu „zřizovanou“ nebo soukromou, obě jsou pro Brno důležité a podporu obou divadel považuji nadále za samozřejmou.
   /Více zde: https://www.facebook.com/photo/?fbid=623124396296873&set=a.606741301268516&locale=cs_CZ/

   14.04.2023 (17.26), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,