Divadelní noviny Aktuální vydání 3/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

3/2020

ročník 28
4. 2.–17. 2. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Situace v SD Opava očima orchestru

  Rada statutárního města Opavy
  Zastupitelstvo města Opavy

  Horní náměstí se Slezským divadlem v Opavě. FOTO Magistrát Opava

  Horní náměstí se Slezským divadlem v Opavě. FOTO Magistrát Opava

  Dovolujeme si touto cestou malé shrnutí všech podstatných událostí ve SDO od nástupu pana Karla Drgáče do funkce ředitele.

  Ihned po nástupu odvolal šéfy opery a činohry a pověřil dočasným výkonem těchto funkcí pana Binettiho a pana Černína. Současně přijal do pracovního poměru, s nástupem od 1. 9. 2015, na místo dirigenta opery pana Binettiho. A to v přímém rozporu s konkurzním řádem SDO, který je součástí kolektivní smlouvy SDO.

  Dne 21. 9. na veřejném jednání Zastupitelstva města Opavy skandálním způsobem urazil a pošpinil všechny zaměstnance divadla, lživým způsobem znevážil práci odborových organizací a přímo tím ovlivnil mínění Rady města, zastupitelů a široké veřejnosti.

  Následovaly protesty, které vyústily k sepsání otevřeného dopisu zaměstnanců, a které svým prohlášením zaštítily Odborová asociace divadelníků ČR a Unie orchestrálních hudebníků ČR s podpisy jejích předsedů ZO, Stanislava Beneše a Martina Schuberta.

  I přes uvedené skutečnosti byly dopisy panem primátorem označeny za anonymní a prezentovány jako výplod několika málo jedinců.

  Na celou situaci reagovali zaměstnanci spontánním podepisováním dopisu za okamžité odvolání pana Karla Drgáče a jeho týmu z funkce. Tento dopis nakonec podepsalo 130 zaměstnanců z celkového počtu 172. Tyto podpisy jsme předložili na jednání s panem primátorem, jeho náměstkem a za účasti odborových předáků, pana Dokoupila, pana Hromady a pana Kaupy, dne 20. 10. 2015. Poté označil pan primátor dopis za tendenční a podpisy za zmanipulované.

  Přesto, že ze schůzky jasně vyplynula dohoda s panem ředitelem, že se nadále nebude prostřednictvím médií hanlivě vyjadřovat k zaměstnancům divadla, již o dva dny později poskytl rozhovor do Českého rozhlasu, ve kterém opět znevážil práci všech zaměstnanců divadla (vysíláno 31. 10.). Současně vyšlo najevo, že těsně před zmíněnou schůzkou, oznámil na tiskové konferenci nový dramaturgický plán na druhou polovinu sezóny. Bez vědomí obou dramaturgyní divadla a bez předchozího projednání s odbory. Dne 23. 10. tento dramaturgický plán vyšel v tisku, ze kterého jsme se tuto informaci dozvěděli.

  Dne 29. 10. Proběhla schůzka mezi panem ředitelem, Stanislavem Benešem a Martinem Schubertem o změnách v dramaturgickém plánu. Pan ředitel změny vysvětlil, ovšem vysvětlení bylo přinejmenším diskutabilní. Zároveň nám oznámil, že divadlo bylo nuceno zaplatit pokutu 3500 kč za neoprávněné použití notových materiálů při slavnostním koncertu u příležitosti 210. výročí založení divadla dne 1. 10. 2015. Tuto pokutu udělil při své kontrole Ochranný svaz autorský.

  9. 11. začal orchestr SD zkoušet představení Limonádový Joe. Za jeho nastudování je zodpovědný pan Binetti. Absolutně nepřipravené notové materiály nás nutí k zamyšlení, proč máme vůbec pracovat pod vedením pana Binettiho, který je zaměstnán ve SDO neoprávněně, a navíc od svého přijetí do pracovního poměru oddirigoval jeden koncert, všechna představení řídí hosté, Joa dirigovat nebude, (bez dirigenta) a následující premiéru Jakobína, jejíž termín uvedení byl opět změněn,také ne. Položme si tedy otázku: proč je pan Binetti vůbec zaměstnán?

  Jak jsme již nastínili výše, na plánovací schůzce 11. 11. 2015 nám byla oznámena změna dramaturgického plánu, přidaná premiéra Jakobín, byla přesunuta na původní únorový termín. K našemu dotazu na ostatní tituly nám pan ředitel řekl, že to není na pořadu dne.

  Také jsme se dozvěděli o kontrole ČOI která v těchto dnech probíhá v SDO na základě podnětu ze strany veřejnosti v reakci na změny v dramaturgickém plánu a nabídce předplatného.

  Na závěr jsme nuceni konstatovat, že až na několik vyjádření strany Změna pro Opavu, ve kterých slibuje, že porušování kolektivní smlouvy a pracovního řádu ve SDO nepřipustí a důkladně prošetří, se nestalo nic. Zřizovateli tedy nejspíš nevadí porušování práv zaměstnanců jím řízené organizace. Jsme přesvědčeni o tom, že pan Drgáč není schopen vést organizaci, jako je SDO, s jasným cílem a vizí. Jeho řízení je zabaleno do naprostého chaosu či zmatku a je zbaveno jakéhokoliv systému organizace práce.

  Schváleno na schůzi orchestru 15. 11. 2015

  V Opavě 16. 11. 2015

  Za orchestr SDO předseda UNIE OH Martin Schubert

  ///

  Na vědomí:
  Karel Drgáč, ředitel SDO
  Ing. Martin Víteček, primátor

  Interiér Slezského divadla Opava připravený k plesu... FOTO archiv

  Interiér Slezského divadla Opava upravený k plesu… FOTO archiv

  ///

  Více na i-DN:

  Ve Slezském divadle Opava to vře

  Vážený pane primátore

  Karel Drgáč k situaci Slezského divadla Opava

  Prohlášení k situaci v SD Opava

  Vážení členové rady a zastupitelé města Opavy

  • Autor:
  • Publikováno: 19. listopadu 2015

  Komentáře k článku: Situace v SD Opava očima orchestru

  1. Jan Spisar

   Profilový obrázek

   Je až neuvěřitelné,
   že nějaká strana chce prošetřit porušování Kolektivní smlouvy a suplovat tak odbory, které mají povinnost a zákonné prostředky toto řešit.
   Cituji:
   „Za kolektivní pracovní spory se považují spory vzniklé z kolektivních pracovních vztahů, tj. spory mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací, která vystupuje jako zástupce kolektivu zaměstnanců Spory o plnění závazků z kolektivní smlouvy se (obdobně jako spory o uzavření kolektivní smlouvy) řeší primárně s vyloučením soudů, a to nejprve prostřednictvím zprostředkovatelů a následně (při neúspěšnosti řízení před zprostředkovatelem) prostřednictvím rozhodců(pravomocné rozhodnutí rozhodce o plnění závazků z kolektivní smlouvy je soudně vykonatelné), jejichž volba je výsledkem dohody smluvních stran.
   Teprve v případě nesouhlasu některé ze smluvních stran kolektivní smlouvy s rozhodnutím rozhodce vstupuje do kolektivního pracovního sporu soud, který na návrh smluvní strany je oprávněn rozhodnutí rozhodce o plnění závazků z kolektivní smlouvy zrušit nebo změnit, jestliže je v rozporu s právními předpisy nebo kolektivními smlouvami.
   Příslušným pro toto řízení je krajský soud, v jehož obvodu má sídlo smluvní strana, proti níž tento návrh směřuje.“
   Nejvyšší soud České republiky, 9. května 2012

   20.11.2015 (19.02), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  2. Josef Herman

   Josef Herman

   Pane Schuberte,
   argumenty jsou pořád stejné, ani z vašeho souhrnu není jasné, čím opravdu ředitel poškodil odboráře, potažmo zaměstnance, jen to, že vás urazil a nechcete pod ním pracovat.
   Pan Spisar poukazuje na mechanismus, kterým se řeší spory v rámci kolektivní smlouvy, a nechce, aby do toho mluvil někdo jiný. Tomu rozumím. Rozumím tomu, že ČOI řeší podnět, zda změnou dramaturgického plánu nejsou poškozeni předplatitelé, i když to se v divadle stává a řeší to běžně obchodní oddělení – tedy to v tomto případě připomíná známou hůl na psa.
   Všechno další se týká řízení divadla, které je mezi ředitelem a provozovatelem, a nemá se do toho také nikdo jiný cpát. Za chyby a škody je ředitel samozřejmě zodpovědný, ale soudit ho nepřísluší zaměstnancům a odborářům. U nás se pravidla nedodržují a to je to, co mi vadí, proč se pořád pouštím do polemik.
   Problém vidím v tom, co jsem označil za politikaření na malém městě. V provázání zaměstnanců divadla s místními politiky. Se snahou vrátit divadlo těm, co si rozdali karty v minulosti, co se osvědčili a získali postavení. Natvrdo a bez obvyklé hry na korektnost řečeno!
   Zdá se, že v současných politických poměrech Opavy je o dalším už rozhodnuto, jen jsem zvědavý, co bude dál: Vrátí se staré poměry a ředitel? Najde se jiný, který přenechá rozhodování zaměstnancům a odborům? Nebo se někdo další pokusí poměry v divadle změnit a všechno vypukne nanovo? Jde hlavně o to, jaké divadlo bude chtít rada (zastupitelstvo), resp. na jakém se dokážou místní politikové dohodnout. Jestli se dokážou dohodnout.

   25.11.2015 (0.14), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,