Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2020

ročník 29
23. 6.–1. 9. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Operní umělci ND odpovídají Janu Burianovi

  Jan Burian. Foto Jakub Fulín

  Operní umělci a odboráři Opery Národního divadla odmítli jako nedostatečnou odpověď ředitele Jana Buriana na svůj otevřený dopis a znovu formou otevřeného dopisu požádali 10. června konkrétní odpovědi na jednatřicet svých dotazů:

  V Praze 5. 6. 2019

  Vážený pane řediteli,

  prostřednictvím otevřeného dopisu reagujeme na Odpověď ředitele Národního divadla ze dne 23. 5. 2019.

  Zaměstnanci Opery Národního divadla a Státní opery Vám, pane řediteli, položili 31 otázek. Z podrobné analýzy Vašich odpovědí vyplývá, že na většinu otázek jste neodpověděl nebo jste odpověděl částečně či neurčitě. Potvrdil jste tím vážné obavy umělců a ostatních zaměstnanců o budoucnost Opery Národního divadla a Státní opery /dále jen Opera ND a SO/.

  Z obsahu Vaší odpovědi je možno formulovat tyto závěry:

  • Výběr nového uměleckého ředitele Opery ND a SO probíhal netransparentním způsobem. Výběrem kandidátů byl Vámi pověřen člen Garanční rady pro ND pan Nicholas Payne, přestože Garanční rada pro ND není Vaším poradním orgánem, ale poradním orgánem ministra kultury ČR. Na seznamu kandidátů chybí osobnost se zkušeností a dobrou znalostí českého hudebního prostředí.
  • Nepředložil jste žádný zápis z jednání Garanční rady pro ND s doporučením a odůvodněním výběru uměleckého ředitele Opery ND a SO a výběru nového hudebního ředitele Státní opery.
  • Nemáte k dispozici písemné koncepce oslovených kandidátů (jediným písemným materiálem je „motivační dopis“ pana Per Boye Hansena, který byl zveřejněn až po odeslání Otevřeného dopisu zaměstnanců řediteli ND).
  • Výběr nového uměleckého ředitele Opery ND a SO nebyl projednán s uměleckými radami a odborovými organizacemi kolektivních těles a sólistů.
  • Přípravou sezóny 2019/2020 jste pověřil bývalou ředitelku S. Hroncovou. Připustil jste však, aby do této sezóny zasahoval i nový umělecký ředitel pan P. B. Hansen, který měl být zodpovědný až za sezonu 2020/21. Uvnitř operních souborů tím vzniklo nepřijatelné napětí a chaos.
  • V otázce koncepce sólistického ansámblu pan Hansen prohlašuje nutnost zvětšit tento soubor. Neuvádí však, v jakých hlasových oborech a s jakou finanční podporou k tomuto kroku dojde. Vaše konstatování, že nedojde k žádnému významnému zvýšení nákladů v oblasti honorářů, je ve zřejmém rozporu s ambicemi pana Hansena „směřovat do Ligy Mistrů“.
  • K otázce řešení krize v některých hlasových oborech Sboru ND a Sboru SO jste pouze deklaroval odpovědnost šéfsbormistrů, kteří ale toto těžko mohou vyřešit bez zlepšení uměleckých, personálních a platových podmínek členů sboru.
  • Neexistuje žádná umělecká strategie pro zkvalitňování orchestrů a sborů, není žádný plán na zlepšení pracovních podmínek těchto kolektivních těles.
  • Nová struktura a lokace managementu Opery ND a SO je nejasná.

  Vážený pane řediteli, na základě výše uvedených bodů Vás žádáme o jejich dodatečné vysvětlení, o konkrétní a jasné zodpovězení všech otázek a doložení příslušných materiálů a dokumentů. Vaše nedostatečná odpověď bohužel dále destabilizuje sociální smír v Opeře ND a SO a narušuje plné soustředění na uměleckou práci. Naše výzva vůči Vám je motivovaná snahou uklidnit situaci a využít maximálně formy sociálního dialogu ke zlepšení současné situace.

  Umělecká rada sólistů ND

  Umělecká rada Orchestru ND

  Umělecká rada Orchestru SO

  Umělecká rada Sboru ND

  Umělecká rada Sboru SO

  ZO Odborové asociace divadelníků ND

  ZO Unie orchestrálních hudebníků ČR ND

  ZO Unie orchestrálních hudebníků ČR SO

  ZO Unie profesionálních zpěváků ČR ND

  ZO Unie profesionálních zpěváků ČR SO

  Herecká asociace – Opera

  Na Vědomí:

  ministr kultury Antonín Staněk

  Dopis ve formátu pdf najdete zde.

  ///

  Více na i-DN:

  Operní umělci ND píší řediteli Janu Burianovi

  Umělecký ředitel Opery ND rezignoval

  Ředitelka Opery ND a SOP rezignovala

  Komentář šéfredaktora DN Josefa Hermana najdete v DN 11/2019:

  Poměry v Opeře Národního divadla

  Rozhovor s nastupujícím ředitelem Opery Národního divadla najdete v DN 12/2019

  Per Boye Hansen: Jakmile se zapojí média, stane se z dialogu boj

  • Autor:
  • Publikováno: 11. června 2019

  Komentáře k článku: Operní umělci ND odpovídají Janu Burianovi

  1. Josef Herman

   Josef Herman

   Opakovaně
   jsem kritizoval ředitele Jana Buriana za špatné vedení operních souborů, za liknavost v restrukturalizaci Národního divadla a za netransparentní jednání. Podle mého by měl svoji pozici obhájit v řádně vyhlášeném transparentním výběrovém řízení, které by proběhlo podle rozumných termínů tak, aby případný nový ředitel měl nejméně jednu sezonu na přípravu své mise.

   Nicméně dlouhodobě také kritizuji tendenci odborářů a vůbec zaměstnanců v Opeře ND mluvit do věcí, které jim nepřísluší. Zaštiťují se obavou o další vývoj Národního divadla, když je zřejmé, že mají obavu o své další působení v ND a obavu z nástupu renomovaného operního manažera Pera Boye Hansena.

   Proto připomínám vybrané paragrafy Zákoníku práce 262/2006 Sb. v platném znění:

   PŮSOBNOST ODBOROVÉ ORGANIZACE

   § 286

   (1) Odborové organizace jsou oprávněny jednat v pracovněprávních vztazích, včetně kolektivního vyjednávání podle tohoto zákona, za podmínek stanovených zákonem nebo sjednaných v kolektivní smlouvě.

   § 287

   Informování a projednání
   (1) Zaměstnavatel je povinen informovat odborovou organizaci o
   a) vývoji mezd nebo platů, průměrné mzdy nebo platu a jejích jednotlivých složek včetně členění podle jednotlivých profesních skupin, není-li dohodnuto jinak,
   b) záležitostech uvedených v § 279.
   (2) Zaměstnavatel je povinen projednat s odborovou organizací
   a) ekonomickou situaci zaměstnavatele,
   b) množství práce a pracovní tempo (§ 300),
   c) změny organizace práce,
   d) systém odměňování a hodnocení zaměstnanců,
   e) systém školení a vzdělávání zaměstnanců,
   f) opatření k vytváření podmínek pro zaměstnávání fyzických osob, zejména mladistvých, osob pečujících o dítě mladší než 15 let a fyzických osob se zdravotním postižením, včetně podstatných záležitostí péče o zaměstnance, opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí, organizování sociálních, kulturních a tělovýchovných potřeb zaměstnanců,
   g) další opatření týkající se většího počtu zaměstnanců,
   h) záležitosti uvedené v § 280.

   Je zřejmé, že požadavky v dopisu odborové a zaměstnanecké kompetence překračují.

   11.06.2019 (1.26), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  2. operni umelci

   Profilový obrázek

   Komentar z Norska k ND/ Slipedisc.com:

   15. května 2019

   Per B. Hansen
   se pokusil zničit operu v Oslu, a to jak svými uměleckými rozhodnutími, tak svým chováním. Představenstvo by jej odvolalo okamžitě, ale nebylo to možné, protože velmi dlouho trvalo zajištění jeho nástupce. To bývá v opeře často problém. Zřejmě se jim nechtělo platit za právníky, ale ani mu nechtěli platit za nic, tak prostě čekali, až situace sama dozraje. V Oslu každý ví, že zpráva o jeho vládě teroru, na jejímž základě byl propuštěn, zůstala utajena s cílem ochránit zaměstnance, kteří se nebáli na jeho praktiky upozornit. On i Karl Heinz Steffens museli jít kvůli své neustálé agresivitě a chorobné sebestřednosti. To, že technicky vzato nedostali vyhazov, byla jen profesní zdvořilost. Je pravda, že představenstvo by se nemělo bát říkat lidem pravdu, ale alespoň v tomto případě bylo cíle dosaženo. A za to, že málem zničil operu v Oslu, dostal Steffens jako odměnu jmenování do opery v Praze, aniž by tento krok byl s kýmkoliv konzultován a aniž by mohl doložit jakékoliv předchozí úspěchy v operní oblasti. Nyní Prahu čeká ze strany Steffense i Hansena spousta křiku, ničení a šikanování všech, kteří jsou podle těchto dvou pod jejich úroveň. Steffens je samozřejmě chráněnec a blízký přítel Daniela Barenboima, který je šikanováním svého okolí dnes již obecně známý. Pojetí práva silnějšího sice ve světě opery již vymírá, ale ne dost rychle. Je děsivé, že se v Praze rozhodli nezvednout telefon a nezavolat třeba jen jedinému bývalému zaměstnavateli. Tady v Oslu KAŽDÝ ví, co jsou ti dva zač. Je to nechutné. Všimněte si, jak všichni ti lidé, kteří jim dali reference, teď na oplátku dostávají v Praze angažmá. Co dělá ten Nicholas Paye? Měl by se stydět. Copak není úkolem Opery Europy hájit dobré jméno opery? Kdepak, prácička pro dva tyrany…

   11.06.2019 (11.42), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  3. Zaměstnanec ND

   Profilový obrázek

   Hezký den

   Sleduji situaci zvenku a zevnitř ND a žasnu! Jak odlišně působí situace uvnitř ND a jak je prezentována směrem ven, hlavně do médií! Operní umělci by si myslím měli dát pozor, kdo je vlastně zastupuje a co se jménem všech operních umělců provolává.
   Kdo jsou ti odboráři Opery ND a SO? Zdá se mi; že čím větší UMĚLECKÁ NULA, tím větší VĚTŠÍ ODBORÁŘ!

   Kdo se to tak bojí snahy o jasnou kvalitu?

   Zaměstnanec ND

   11.06.2019 (17.40), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,