Divadelní noviny Aktuální vydání 11/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

11/2024

ročník 33
28. 5. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Kontext

  Hazard, nebo veřejná služba? (No. 00)

  Na základě výsledků grantového řízení na MK ČR jsme spustili diskuzi o podobě Divadelních novin a portálu iDN. Rozeslali jsme níže uvedenou anketní otázku, v následujících dnech budeme zveřejňovat odpovědi respondentů.

  Autor loga seriálu: Aleš Fulín

  Vážené a vážení,

  internetovému portálu iDN nebyl udělen celoroční grant MK ČR. Požádali jsme ministra kultury o přezkoumání rozhodnutí, jeho tisková mluvčí to zamítla a kontrovala mimo jiné kritickým jednohlasně přijatým stanoviskem grantové komise ke kvalitě iDN, ale i Divadelních novin. Vybíráme dvě pro nás nejpodstatnější pasáže:

  Divadelní noviny se dlouhodobě umisťují v hodnocení odborné komise pro výběrová dotační řízení MKČR v programu Kulturní aktivity pro oblast profesionálního divadla na nižších bodových příčkách. Patnáctičlenná komise zahrnuje široké spektrum divadelních odborníků a každoročně prochází personální obměnou. V návaznosti na obdobné diskuse v předchozích letech i stávající komise potvrdila problém dlouhodobé koncepční neměnnosti periodika, které setrvává provozně, ekonomicky i obsahově v tomtéž modelu, což vede ke snižování jeho čtenosti. Stávající komise proto doporučuje vedení Divadelních novin přijmout opatření a zároveň zahájit zevrubnou diskuzi s širší odbornou veřejností o podobách periodika tohoto typu.

  /…/

  Personálně odlišně složené komise v průběhu let daly najevo, že za 1) není žádných pochyb o významu a potřebě odborné reflexe a že za 2) je role Divadelních novin vzhledem k tradici, záběru a zázemí obtížně nahraditelná, což se za 3) projevuje v tom, že komise (včetně té letošní) opakovaně přisoudily Divadelním novinám vyšší finanční prostředky, než odpovídalo hodnocení jejich aktuální úrovně, a to z důvodu, aby Divadelní noviny nezanikly.

  Pro rok 2023 komise prošla výraznou personální obměnou (obměna 5 členů z 15) při zachování různorodosti hodnotitelů, aniž by se to projevilo na trendu hodnocení Divadelních novin a webového portálu iDN, což svědčí o dlouhodobém poklesu renomé Divadelních novin mezi odbornou veřejností. Vedení Divadelních novin tak dlouhodobě hazarduje s tradicí i samotnou existencí tohoto periodika.

  Celé znění stanoviska členů komise je dostupné zde.

  Jak jsme dali najevo, s rozhodnutím grantové komise nesouhlasíme, přijímáme ale výzvu a zahajujeme diskusi – nejprve formou ankety. Budeme rádi, najdete-li si chvilku a odpovíte nám stručně a upřímně na tuto otázku:

  Jaký máte na DN, respektive iDN názor, v čem plní veřejnou službu a naplňují smysl své existence a v čem podle vás nikoli či nedůsledně?

  Vaše odpovědi bychom publikovali na iDN. Velmi si vážíme času, který nám věnujete, a děkujeme za odpověď!

  V Praze 16. dubna 2023

  S pozdravem

  Josef Herman, šéfredaktor
  Petra Zachatá, zástupkyně šéfredaktora
  Kateřina Kykalová, redaktorka
  Anežka Pondělíčková, editorka iDN
  Vladimír Hulec, redaktor

  ///

  Více o této kauze na i-DN:

  iDN pozastavuje činnost: Otevřený dopis ministru Baxovi + Tisková zpráva médiím

  Omezujeme web iDN

  Ministerstvo kultury ČR odpovídá na otevřený dopis ministru kultury

  Šéfredaktor Josef Herman odpovídá tiskové mluvčí MK ČR Janě Malíkové

  Tisková mluvčí Jana Malíková odpovídá šéfredaktorovi Josefu Hermanovi

  Kdo je tady hazardér?

  Otevíráme portál iDN

  • Autor:
  • Publikováno: 28. dubna 2023

  Komentáře k článku: Hazard, nebo veřejná služba? (No. 00)

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,