Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2024

ročník 33
25. 6. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Burza

  Šéfredaktor Josef Herman odpovídá tiskové mluvčí MK ČR Janě Malíkové

  Vážená paní Malíková,

  děkuji za reakci a zaslané materiály, ale upřímně, tak trochu si nevím s Vaší zásilkou rady. I proto jsme ji s kolegy museli pořádně prostudovat a odpovídám Vám až dnes.

  Požádali jsme otevřeným dopisem pana ministra, aby prošetřil neudělení grantu podaného na provoz internetového časopisu iDN a umožnil diskusi s ním a členy grantové komise. Na nic z toho neodpovídáte, ostatně, nic ve zlém, na to musí odpovědět pan ministr jako adresát našeho dopisu.

  Dopisem jsme hodlali zjistit konkrétní důvody, pro které byl grant podaný na provoz internetového portálu iDN zamítnut. Domnívám se, že součástí standardní komunikace by mělo být věcné zdůvodnění rozhodnutí komise či donátora, nikoli jen informace o výsledku v tabulce, a protože tuto standardní metodu komunikace grantový systém MK ČR léta nedodržuje, nezbylo než dožadovat se takové informace otevřeným dopisem.

  Mám léta pochybnosti o tom že dotační řízení na ministerstvu kultury mají jasná a transparentní pravidla, jak tvrdíte, proto požadujeme konkrétní věcnou debatu nad posouzením našich žádostí o grant, a neděláme to jen pro sebe, vloni hodně podivně dopadly dotace na festivaly, psali jsme o tom. Prostě chceme vyjasnit pravidla hry.

  K vašim připomínkám:

  ad 1) Financování Divadelních novin a portálu iDN diskutujeme s MK ČR opakovaně už řadu let. Odděleně žádat o dotaci na provoz internetového portálu iDN a na vydávání Divadelních novin nám na konzultaci v roce 2020 doporučili náměstek Milan Němeček a vedoucí odboru kultury Zuzana Zahradníčková, proto jsme pro rok 2021 o grant na provoz iDN požádali poprvé.

  ad 2) Portál iDN je samostatným projektem, nevím, z jakých jiných zdrojů ho máme financovat, jak radíte. Těch 330 tisíc podle vás máme zřejmě přesunout z účtu Divadelních novin, pak ale budou chybět tam a nejsou ve schváleném rozpočtu tohoto projektu – zřejmě proto navrhujete projednat s MK ČR změny rozsahu podpořeného projektu, které by mohly vést k zabezpečení provozu DN včetně internetového portálu. Tedy chcete zpětně posvětit řešení grantové komise, o kterém jste nás vůbec neiformovali – prostě jste vyvěsili na stránkách ministerstva výsledky a teď se divíte, že o nich chceme jednat. Je to korektní úřední postup? Tedy opravdu žijeme na dluh, přestože to popíráte. 

  Na grant není nárok – to je jedno z klišé, o nichž by se konečně mělo také diskutovat. 

  A prosím o radu, z čeho mají časopisy financovat svou činnost do zaslání dotace začátkem roku? Vloni jsme na dluh žili skoro půl roku, jak myslíte, že to při rozpočtu Divadelních novin zvládáme? Když jako čtrnáctideník nemůžeme odložit vydávání prvních čísel – bere se za samozřejmé, že se vydání jediného čísla Divadelek za celou naší historii nikdy nezdrželo ani o den! 

  ad 3) Evaluací nerozumím bodové ohodnocení, ale věcnou zprávu, to je jinak nahlížený důvod, proč jsme napsali otevřený dopis. Tabulky a čísla přece nevyjadřují věcné problémy, jsou jen prostředkem, jak sestavit pořadník žadatelů.

  Ad přiložené Stanovisko členů komise 

  Materiál pojednává o Divadelních novinách a iDN jako o jednom celku, zase bez ohledu na to, že jsme podali žádosti dvě a zajímalo nás neudělení grantu na provoz iDN. Nezdá se vám to, vážení komisaři, procesně poněkud podivné, pokud rovnou ne za hranou úředního postupu? Pokud jste nám tím chtěli pomoct, jak nyní deklarujete, děkujeme, ale odkud jsme se to měli dozvědět? 

  Píšete: Personálně odlišně složené komise v průběhu let daly najevo, že za 1) není žádných pochyb o významu a potřebě odborné reflexe a že za 2) je role Divadelních novin vzhledem k tradici, záběru a zázemí obtížně nahraditelná, což se za 3) projevuje v tom, že komise (včetně té letošní) opakovaně přisoudily Divadelním novinám vyšší finanční prostředky, než odpovídalo hodnocení jejich aktuální úrovně, a to z důvodu, aby Divadelní noviny nezanikly. 

  Ale také píšete: V návaznosti na obdobné diskuse v předchozích letech i stávající komise potvrdila problém dlouhodobé koncepční neměnnosti periodika, které setrvává provozně, ekonomicky i obsahově v tomtéž modelu, což vede ke snižování jeho čtenosti. Stávající komise proto doporučuje vedení Divadelních novin přijmout opatření a zároveň zahájit zevrubnou diskusi s širší odbornou veřejností o podobách periodika tohoto typu. 

  Rádi “přijmeme opatření”, když napíšete konkrétní argumenty naší špatné činnosti. S čtenáři diskutujeme průběžně, všechny příspěvky lze komentovat. Sledujeme s obavami a dlouhodobě důvody poklesu čtenářského zájmu a snižování počtu předplatitelů, problém existuje, ale jeho příčiny vidím jinde, než uvádíte. Nebo snad jiným periodikům roste čtenost a prodej? Mají periodika podpořená grantovou komisí větší čtenost a prodejnost než Divadelní noviny? Roste jim čtenost a prodej? Proměňují se? Divadelní noviny razantně omladily redakci i okruh autorů – myslím patříme autorsky k “nejmladším” časopisům vůbec. Usilujeme o přesahy naší práce, proto řešíme projekt KritikLab v rámci Norských fondů ve spolupráci s několika divadly a Katedrou teorie a kritiky DAMU, k tomu zajišťujeme Cenu Josefa Balvína, pravidelně vyjíždíme do regionů a na festivaly, z nichž publikujeme tzv. denní zpravodajství na iDN, formou mediálního partnerství pomáháme jiným projektům, organizujeme a publikujeme kulaté stoly k podstatným problémům, naposledy k tvorbě zákona o VKI, udělujeme Ceny Divadelních novin… To se nepočítá?

  Můžeme se dozvědět, jak grantová komise mezi sebou srovnává projekty myslím zcela nesouměřitelné, tři odlišně zaměřené tištěné časopisy se třemi zcela rozdílnými internetovými portály? Je ta metodika natolik přesná, abyste došli k tak exaktním výsledkům, jaké tu prezentujete? 

  Dokonce píšete: Pro rok 2023 komise prošla výraznou personální obměnou (obměna 5 členů z 15) při zachování různorodosti hodnotitelů, aniž by se to projevilo na trendu hodnocení Divadelních novin a webového portálu iDN, což svědčí o dlouhodobém poklesu renomé Divadelních novin mezi odbornou veřejností. Vedení Divadelních novin tak dlouhodobě hazarduje s tradicí i samotnou existencí tohoto periodika. Znám asi jinou odbornou veřejnost než reprezentujete vy, a ta si to zjevně nemyslí – pokud se nebudeme bavit konkrétně, zůstane jen u takových obecných tvrzení, které ničemu nepomohou. 

  Nemohu však uvěřit, že stanovisko jednomyslně přijali všichni komisaři, za přinejmenším nevkusné to považuji u těch, kteří jsou přímo spojeni s projekty v oblasti periodických publikací. Složení současné grantové komise přitom považuji (až na výjimky) za opravdu reprezentativní, tím víc bychom stáli o konkrétní argumenty, co tedy děláme špatně, abychom se mohli polepšit – dobrých nápadů není nikdy dost! Jenže z grantových komisí jsme je nikdy neslyšeli.

  O metodě výběru komisařů, jak jste ji uvedla, však velmi pochybuji: proč nová jména konzultujete s bývalými komisaři? Proč nominuje nové komisaře jen zdejší centrum ITI? Proč nenominují profesní a další organizace? Významné osobnosti oboru? Otázek by bylo víc.

  Vážená paní Malíková, trváme tedy na požadavku jednání o způsobu posuzování grantů v kapitole periodických publikací na MK ČR s kompetentními partnery, nejlépe s panem ministrem a členy grantové komise. A na sdělení konkrétních argumentů, které vedly k nižšímu ohodnocení obou našich grantových projektů.

  Prosím také o zaslání věcných hodnocení všech projektů v kapitole periodických publikací, která, předpokládám, grantová komise zpracovává, rádi bychom je předložili k veřejné diskusi.

  Děkuji, že naše stanovisko budete tlumočit panu ministrovi. 

  Přeji vše dobré

  Josef Herman, šéfredaktor

  V Praze 11. března 2023

  • Autor:
  • Publikováno: 11. března 2023

  Komentáře k článku: Šéfredaktor Josef Herman odpovídá tiskové mluvčí MK ČR Janě Malíkové

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,