Divadelní noviny Aktuální vydání 4/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

4/2024

ročník 33
20. 2. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Zprávy

  Vláda schválila záchranný kulturní balíček

  Vláda schválila první balíček na záchranu kultury, který jí předložil ministr kultury Lubomír Zaorálek v souvislosti pandemií koronaviru, která má výrazný dopad zejména na oblast kultury. Celkový objem peněz tohoto programu je 1, 07 mld. Kč.

  Ministr kultury Lubomír Zaorálek. Foto: Michaela Szkanderová

  Ministerstvo kultury na základě průběžného stavu a výhledu realizací kulturních akcí v souvislosti s koronavirovou pandemií připravilo materiál s názvem Návrh některých opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor kultur, který dnes schválila vláda. Hlavním cílen navržených opatření (balíčku) je především zachování profesionální kulturní infrastruktury, která není zisková a nemá tedy žádné finanční rezervy. Touto pomocí chceme udržet síť divadel, muzeí, galerií nebo orchestrů ve všech regionech. Všem těmto institucím současný zákaz činnosti způsobil zásadní výpadek příjmů a potřebují tak pomoci s provozními náklady. Jsem rád, že se mi na vládě podařilo prosadit, že kultura jako jedna z nejvíce postižených oblastí získala významnou finanční pomoc, řekl ke schválenému balíčku pro záchranu kultury ministr Lubomír Zaorálek.

  Přijatý balíček se týká těchto oblastí kultury: 

  • Subjekty tzv. nezávislé umělecké scény, primárně z celoročních dotačních okruhů z oblasti tanec, divadlo, hudba, výtvarné umění, malí nakladatelé, které kontinuálně poskytují veřejné kulturní služby v ČR alespoň 3 roky. O podporu Ministerstva kultury tak bude moci žádat organizace, která byla alespoň jednou za poslední tři roky (2018-2020) úspěšná v dotačním řízení ministerstva. V rámci stávajícího programu Kulturní aktivity vypíše Ministerstvo kultury samostatné výběrové dotační řízení. Pro potřeby tohoto programu schválila vláda částku ve výši 440 miliónů Kč.

   

  • Subjekty nezávislého nezřizovaného divadla, klasické a alternativní hudby a tanečního a pohybového umění budou moci žádat Ministerstvo kultury o podporu pro zpřístupňování kultury prostřednictvím digitálních médií za využití multimediálních platforem. Žadatel předloží popis projektu včetně rozpočtu a hodnotícím kritériem bude úroveň a kvalita projektu. Pro tuto podporu bude mít MK připraveno 30 miliónů Kč.

   

  • Příspěvkové organizace MK (29 organizací) mají výpadky z výnosů z hlavní činnosti v průměru téměř 42 miliónů Kč týdně. Z toho důvodu 300 miliónů, které MK obdrželo před pár týdny v rámci změny zákona o státním rozpočtu, které připravilo MFČR, bude stačit pouze do poloviny května. Proto je třeba posílit provoz příspěvkových organizací MK o dalších 300 miliónů Kč, aby se odvrátila hrozící platební neschopnost těchto organizací, která by bez tohoto zásahu nastala v průběhu příštích měsíců, a to i za předpokladu postupného uvolňování striktních opatření vládou od května.

   

  • Profesionální divadla, orchestry a sbory mohou žádat MK o podporu, pokud jsou trvale zařazeny do Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů. Muzea a galerie, které nejsou státními příspěvkovými organizacemi, můžou rovněž žádat o podporu, pokud jsou jejich sbírky zařazeny v Centrální evidenci sbírek a jsou dlouhodobě zpřístupňovány veřejnosti. Žadatel předloží rozpočet projektu včetně vyčíslení vynaložených nákladů, popis rozsahu omezení činnosti a způsob vypořádání se s výpadkem. Celkově na tuto podporu získalo MK 300 miliónů Kč.

   

  První výzvy do dotačních programů viz výše vyhlásí MK v řádu týdnů.

  Vedle tohoto balíčku, již běží proplácení dotací MK na rok 2020 ve výši 750 miliónů Kč s tím, že subjekty, které získaly od MK dotaci, ale jejich akce neproběhnou v plném rozsahu, nebudou muset tuto dotaci vracet v té části, kde její držitel prokáže náklady na přípravu akce. Na tyto náklady pak bude MK pohlížet jako na realizované.

  Pomoc státu komerčním subjektům, které jsou výdělečné jako např. komerční divadla, některé letní akce nebo i velcí nakladatelé, je třeba koordinovat na vládní úrovni, protože stejným způsobem jako tyto jsou postiženy i další oblasti – gastronomie nebo cestovní ruch. Současně jsou jim nyní k dispozici (jako všem podnikatelům) již vládou přijaté programy např. MPSV (Antivirus) a MPO (půjčky COVID, odklad nájmů).

  • Autor:
  • Publikováno: 10. dubna 2020

  Komentáře k článku: Vláda schválila záchranný kulturní balíček

  1. DN

   DN

   Reakce soukromých divadel,
   kterou sepsal Oldřich Lichtenberg (majitel a producent pražského soukromého Divadla Broadway):
   Zničíte mnoho divadel, festivalů, uměleckých agentur, pořadatelů, producentů a hlavně desítky tisíc herců, zpěváků a všech dalších profesí, které jsou na tyto subjekty navázány. Nebývalým způsobem doslova rozhazujete veřejně prostředky mezi již beztak nabobtnalé instituce a mezi své projekční oblíbence. Proto prosím okamžitě odstupte.

   11.04.2020 (15.18), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  2. DN

   DN

   Reakce ministra kultury Lubomíra Zaorálka:
   Nepřekvapuje mě, že nejvíce křičí ti, kteří mají z kultury byznys a útočí na odborné komise, že nejsou schopny ocenit jejich umělecké kvality. Nikdy jsem neřekl, že nechci pomoci těm, kteří v kultuře podnikají, provozují muzikálová divadla, hudební kluby nebo třeba rockové festivaly. Tvrzení pana Lichtenberga, že pomáhám nějakým svým oblíbencům, je nesmyslné a nepravdivé. Na vládě pak budeme v druhém kole diskutovat o možnosti podpory i pro podnikatele v kultuře, samozřejmě s ohledem na to, jak rychle se budeme moci vrátit ke kulturnímu životu, na který jsme byli zvyklí,

   11.04.2020 (15.19), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  3. DN

   DN

   Reakce Asociace nezávislých divadel:
   Je to výrazná pomoc ze strany státu a je zřejmé, že ministerstvo situaci analyzuje a snaží se koncepčně reagovat. Je to po dlouhých letech poprvé, co se někdo začal seriózně zaobírat hluboce podfinancovanou nezávislou scénou a jasně deklaruje zájem ji podpořit,

   11.04.2020 (15.21), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  4. DN

   DN

   Reakce Asociace profesionálních divadel ČR (za asociaci mluvil její šéf Stanislav Moša):
   Oceňujeme, že vláda na návrh ministra kultury rozhodla mimo jiné o podpoře veřejných neziskových divadel. Tyto prostředky připadnou především regionálním organizacím a pomůžou jejich zřizovatelům, obcím a krajům. Města běžně dotují kolem 80 procent celkového rozpočtu těchto divadel. Přejeme muzikálovým či soukromým divadlům, aby překonala tuto dobu s pomocí nástrojů a podpor určených pro jejich sektor. Jediné, co si nepřejeme, abychom si v této situaci vzkazovali přes média či ministry, kdo je větší či menší chudák. Problémy se týkají všech občanů, mezi nimiž nejsou umělci nebo zaměstnanci divadel výjimkou, byť dopad na kulturu bude výrazný. Bude-li ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek i nadále aktivně řešit tyto problémy, bude mít naši podporu.

   11.04.2020 (15.23), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  5. DN

   DN

   Jan Hrušínský:
   Nestačil jsem se divit, když jsem se 10. dubna na iDnes dočetl, že jsem vyzval ministra kultury Zaorálka k demisi. Titulek zněl „Soukromá divadla chtějí Zaorálkovu hlavu. Není socialismus, říká Hrušínský.“ Redaktorka iDnes mi den před tím položila otázku, na kterou jsem odpověděl – a která se ani v nejmenším netýkala odstoupení ministra Zaorálka. Mělo jít pouze o moji reakci, zda a proč jsem (ne)spokojen s rozhodnutím vlády o podpoře kultury. Editor Babišova webu iDnes spojil moji odpověď s výzvou k rezignaci ministra kultury, se kterou přišel Oldřich Lichtenberg z Divadla Broadway. O výzvě jsem nevěděl. O. Lichtenberg mě pouze v sms informoval o nespokojenosti divadel Broadway, Kalich, Studio Dva, Hybernia a dalších s rozhodnutím MKČR o pomoci kultuře. S tím se ztotožňuji.
   L. Zaorálek zveřejnil na svém FB i Twitteru status nazvaný „Reakce na výzvu O. Lichtenberga“. Nikoli Hrušínského. Vzápětí napadl podnikatele, že si z kultury dělají byznys. Pro mě stejně nepřijatelné tvrzení, jako když jiný ministr ČSSD řekl, že živnostníci jsou paraziti. Manipulace titulku iDnes se okamžitě chopila Trikolora Klause ml. a v dezinformačních Parlamentních listech jejich člen napsal, že „Principál Hrušínský volá po demisi ministra Zaorálka“ a článek nazval „Hrušínský má hlad.“ Ještě manipulativnější je rozhovor Jany Machalické s Lubomírem Zaorálkem v Lidových novinách ze dne 14. dubna 2020. Machalická píše, že Hrušínský „žádá odvolání ministra“ a ministr říká, že „Hrušínský je arogantní a vyhrožuje“. Ani jeden nemá pravdu a ani jeden si tuto skutečnost neověřil. Pouze oba v mém případě lžou a tím se dopouštějí pomluvy. Přitom není bez zajímavosti, že Jana Machalická mi soukromě 18. 1. 2013 napsala – cituji: „Neprezentuji žádné neověřené domněnky.“
   Redaktorka iDnes mě požádala doslova: „o reakci, zda a proč jste (ne)spokojen s rozhodnutím vlády o podpoře kultury“. Odpověděl jsem takto: „Nevím ani, zda se mi chce tento dokument komentovat, protože Divadla Na Jezerce se týkají jen poslední dva řádky, kde se dozvídám, že si mohu vzít půjčku v bance nebo že mi stát umožní zaplatit nájem o něco později. Skutečnost, že budu mezitím veden jako dlužník a do konce roku budu muset vzniklý dluh v řádech statisíců korun zaplatit, za pomoc kultuře nepovažuji. Za sedmnáct let nezískalo Divadlo Na Jezerce ani jednou grant ministerstva kultury a pan ministr Zaorálek, pokud vím, v DNJ nikdy nebyl a netuší tedy, o jaké divadlo jde. Stovky milionů z uvedeného programu si rozdělí okruh stejných lidí, kteří si za posledních dvacet let rozdělili miliardy korun, a skončí na účtech stejných divadel, která se svěřenými prostředky hospodaří tak, že, jak dále vyplývá z dokumentu, nebyla schopna ani s těmito stovkami milionů dotací vytvořit rezervu pro případ podobné katastrofy, jakou působí čínský virus v naší zemi. Česká kultura existuje celá léta i bez ministerstva kultury. Pan Zaorálek přehlíží fakt, že už třicet let nežijeme v socialistickém zřízení a součástí kultury jsou – stejně jako všude v civilizovaném světě – soukromé subjekty, které v euroatlantickém prostoru tvoří základ kvality života.“
   O výzvě k odstoupení pana Zaorálka jsem se ale dozvěděl až z článku na iDnes „Soukromá divadla chtějí Zaorálkovu hlavu. Není socialismus, říká Hrušínský.“ Kdysi MAFRA patřila k nejsolidnějším médiím. Ale to už je dávno. Je mi úplně jedno, jestli „kulturu“ vede pan Zaorálek nebo někdo jiný. Na práci Divadla Na Jezerce to nemá žádný vliv. Divadlo Na Jezerce ani jednou za 17 let grant ministerstva kultury neobdrželo. Když se Lubomír Zaorálek stal ministrem kultury, prohlásil, že kultura je jako tající Antarktida – mizí nám před očima. A také řekl, že způsob, jakým kulturu financujeme, míří k jejímu zániku (uvedl pro E15 16. 9. 2019). Financování nezměnil.
   Vadí mi, že díky dotacím a grantům pro stále stejné příjemce nejen z MKČR, ale i z HMP jsou v České republice narušovány rovné podmínky a svobodné podnikatelské prostředí. Chápu, že smysl médií je v konfrontování různých názorů a vždy ochotně novinářům odpovídám. Vadí mi ale lež a manipulace, zvláště když se dotýkají mého jména.

   15.04.2020 (15.53), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,