Divadelní noviny Aktuální vydání 11/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

11/2020

ročník 29
26. 5.–8. 6. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Praha rozhodla o kulturních grantech na rok 2016

  Pražský magistrátní výbor pro kulturu doporučil na svém jednání 2. prosince rozdělit kulturním institucím v rámci jednoletého grantu na příští rok částku 96 milionů korun. V rámci víceletých grantů na léta 2017 – 2020 celkem 29 milionů. Jeho návrh bude ještě schvalovat rada a zastupitelstvo hlavního města.

  Vchod do pražského magistrátu. FOTO LUKÁŠ BÍBA

  Vchod do pražského magistrátu. FOTO LUKÁŠ BÍBA

  Hlavní město Praha míní na grantech pro kulturní instituce a divadla rozdělit v příštích letech 125 milionů korun. V rámci jednoletých grantů pro příští rok přispěje na kulturní projekty 96 miliony korun, ve víceletých pro roky 2017 – 2020 částkou 29 milionů korun. I s granty odsouhlasenými v předchozích letech vydá Praha na podporu kultury v roce 2016 celkem 299,7 milionu korun. Návrh schválil začátkem prosince magistrátní výbor pro kulturu. Konečné slovo bude mít v lednu nebo únoru rada a poté zastupitelstvo. Některá divadla s návrhem na rozdělení peněz nesouhlasí. Mohou se odvolat.

  O jednoleté granty na příští rok se hlásilo 765 projektů, deset jich komise vyřadila, 496 navrhla finančně podpořit. O víceleté granty pro roky 2017 – 2020 usilovalo 51 projektů. Uspělo jich 15.

  Příští rok se největší podpory dostane Divadlu Semafor, kterému výbor navrhuje přidělit 7,2 milionu korun. Divadlo Na Fidlovačce má získat 5 milionů korun, společnost Divadlo Company.cz provozující Divadlo Komedie 4,7 milionu korun a Studio Hrdinů 4,2 milionu. Naopak v rámci víceletých grantů se třeba Divadlo Na Fidlovačce nebo společnost Divadlo Company.cz podpory pravděpodobně nedočká. Peníze nedostane ani Divadlo Bez ZábradlíDivadlo v Řeznické.

  Grant není nároková složka, má sloužit na podporu dramaturgie a fungování divadel, o jeho přidělení rozhoduje výhradně komise složená z odborníků v daném oboru, řekl radní pro kulturu Jan Wolf (Trojkoalice/KDU-ČSL)). Jde o nepolitickou záležitost. I případná odvolání budou podle zákona nově vyřizovat úředníci ministerstva financí, nikoli příslušný radní, doplnil.

  Proti rozdělení grantů na literaturu se hned v pondělí ráno ozvali zástupci tuzemské Asociace spisovatelů, ceny Magnesia Litera, veletrhu Svět knihy a jarmarku Knihex, Festivalu spisovatelů Praha, Českého centra PEN Klubu, Centra Franze Kafky nebo nakladatelství Paseka či Labyrint. V otevřeném dopise připomínají radním, že Praha před rokem získala titul Kreativní město literatury UNESCO, a zavázala se tak k podpoře literatury. Na tu však radní vyhradili jen 5,9 milionu korun, tedy pouhá dvě procenta celkové částky určené na podporu kultury v hlavním městě. Řada zavedených i nových literárních akcí bude odsouzena k zániku či ke značným existenčním potížím a pražský literární život bude ochuzen a poškozen,“ stojí v otevřeném dopisu.

  I dvě pražské divadelní scény – Divadlo v Řeznické a společnost Divadlo Company.cz provozující Divadlo Komedie – se ohradily proti návrhu schválenému magistrátním výborem pro kulturu. Pro Divadlo v Řeznické nenavrhla grantová komise žádné peníze s odůvodněním, že v hodnocení odborníků nezískalo dostatek bodů. Peníze navrhované pro společnost Divadlo Company.cz mají sloužit jen pro dokončení sezony v Divadle Komedie.

  ///

  Divadlo v Řeznické

  Magistrat-Reznicka-logo

  Nesouhlasíme s dehonestujícím, poškozujícím, ale především neobjektivním a neinformovaným hodnocením své činnosti, uvedla na setkání s novináři ředitelka této komorní scény Yvetta Srbová. Návštěvníky ujišťuje, že Řeznická přesto neskončí, hodlá očistit své jméno a nadále připravovat nové inscenace. Proti návrhu komise se odvolá. Srbová oznámila, že v roce 2008 prošlo Divadlo v Řeznické transformací z příspěvkové organizace městské části Praha 1, ale od roku 2012 bývalý zřizovatel ukončil veškerou finanční podporu. A připomněla, že v roce 2016 oslaví Divadlo v Řeznické 35 let profesionální činnosti. Vzhledem ke kapacitě 70 míst nelze dle ní ze vstupného – i přes maximální úsporná opatření – pokrýt víc jak polovinu nákladů. Zaměřujeme se na současnou dramatiku, přinášíme nové autory u nás ještě neuvedené. Za herecký výkon v inscenaci Leni z října 2014 získala Vilma Cibulková Cenu Thálie. Pro rok 2016 se připravujeme dvě české premiéry a odehrajeme 220 představení, dodala. Grant od města v letech 2013-2015 činil 1,8 milionu, respektive 1,7 milionu korun, na příští rok komisí navržen nebyl. Její členové v odůvodnění uvedli, že někdejší významné pražské klubové divadlo se od konce 90. let postupně proměnilo v komorní scénu se „záměrně eklektickou dramaturgií“ a ztratilo jedinečnost své programové nabídky. Podle nich potenciál tohoto prostoru na pražské kulturní mapě zůstává nedostatečně využitý, takže jeho žádost o grantovou podporu celoroční činnosti pro rok 2016 nedosáhla v hodnocení expertů dostatečného počtu bodů.

  Na internetových stránkách Divadla v Řeznické stojí tato výzva:

  Grantová komise rozhodla o nulové výši grantu pro Divadlo v Řeznické

  Magistrat_Reznicka-grantova_komise

  Přátelé a diváci,

  mnohokrát Vám děkujeme za podporu, které si velmi vážíme. Vzhledem k tomu, že se proti návrhu grantové komise odvoláme na Radu Hl. města Prahy a na Zastupitelstvo Hl. města Prahy, rádi bychom Vás požádali ještě o stvrzení Vaší podpory podpisem petice, která je k dispozici v pokladně divadla. Podpisy jsou platné pouze pražských občanů, ostatní naši příznivci mohou nadále vyjadřovat podporu v elektronické petici. Na rok 2016, kdy divadlo oslaví 35 let své činnosti, nová grantová komise rozhodla o nulové výši grantu.

  Ale nebojte se, nezavíráme, očistíme své dobré jméno a pro vás budeme i nadále připravovat nové inscenace.

  Pokud se vám u nás líbilo a zažili jste příjemný večer s našimi příběhy a hrdiny, podpořte svoje divadlo tím, že nám zachováte přízeň a choďte i nadále.

  Divadlu lze vyjádřit i podporu: zde

  ///

  Divadlo Company.cz

  Magistrat-Company

  Společnost Divadlo Company.cz, která v roce 2011 vyhrála výběrové řízení na provoz Divadla Komedie, pobírala roční dvanáctimilionovou dotaci, na rok 2016 má dostat 4,7 milionu korun. Doba stanoveného pronájmu totiž uplynula a zmíněná částka má sloužit jen na dokončení sezony. Nové výběrové řízení na tento prostor však radnice dosud nevyhlásila.

  Rozhodnutí grantové komise vnímáme jako dovršení trvalé snahy úzkého spektra odborné veřejnosti zabránit našemu divadelnímu spolku provozovat Divadlo Komedie, napsal v otevřeném tiskovém prohlášení jeho ředitel Vojtěch Štěpánek. Poukázal na to, že návštěvnost při okrajové dramaturgii přesahuje 75 procent, uvedeno bylo 17 premiér, většinou českých či světových. Soubor započal mezinárodní spolupráci, která by scéně mohla přinést možnost vícezdrojového financování a Praze evropskou prestiž, dodal.

  ///

  Divadlo Na Fidlovačce

  Magistrat_Fidlovacka-logo

  Ředitelka Divadla Na Fidlovačce Eliška Balzerová, která se rovněž potýkala s nedostatkem financí, nakonec sehnala dva mecenáše, kteří nuselské scéně pomohou. Na příští rok od města žádala 14 milionů, grantová komise navrhla scénu podpořit pěti miliony korun.

  ///

  Členové komise RHMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění:

   
  Člen komise Funkce Pozice
  PhDr. Lukáš Kaucký předseda místopředseda Výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy
  Mgr. Vlastimil Ježek člen odborník za oblast divadla
  MgA. Daniel Přibyl člen odborník za oblast divadla
  MgA. David Mareček člen odborník za oblast hudby
  Jan P. Muchow člen odborník za oblast hudby
  prof. Ivanka Kubicová členka odborník za oblast tance a nonverbálního umění
  Mgr. Petr Tyc člen odborník za oblast tance a nonverbálního umění
  doc. MgA. Michal Froněk člen odborník za oblast výtvarného umění, fotografie a nových médií
  Marek Pokorný člen odborník za oblast výtvarného umění, fotografie a nových médií
  Mgr. Josef Chuchma člen odborník za oblast literatury
  Mgr. Petr Bílek člen odborník za oblast literatury
  PhDr. Eva Zaoralová členka odborník za oblast audiovizuálního umění (film a video)
  doc. MgA. Ivo Mathé člen odborník za oblast audiovizuálního umění (film a video)
  Mgr. Veronika Bednářová členka odborník za oblast ostatní
  Mgr. Jan Press člen odborník za oblast ostatní
  Mgr. Jana Lapáčková tajemnice OZV MHMP
  Mgr. Zuzana Navrátilová tajemnice vedoucí oddělení kultury OZV MHMP

  ///

  Projednání návrhu na udělení jednoletých a víceletých grantů ve Výboru KUL ZHMP

  Na jednání Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP dne 2. 12. 2015 byl projednán návrh na udělení jednoletých (2016) a víceletých (2017–2020) grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění s tím, že Výbor souhlasil s předložením návrhu těchto grantů k projednávání v Radě a Zastupitelstvu HMP.

  Dále v souladu s usnesením č. 1612 Rady HMP ze dne 30. 6. 2015 schváleným harmonogramem vzal na vědomí zveřejnění návrhu na udělení výše uvedených grantů hl. m. Prahy v příloze zveřejněného zápisu z tohoto jednání na webových stránkách hlavního města.

  Návrhy na udělení grantů do 200.000 Kč budou projednávány a schvalovány Radou hlavního města Prahy až po schválení rozpočtu HMP cca v lednu 2016.

  Následně pak budou projednávány a schvalovány návrhy na udělení grantů nad 200.000 Kč v Zastupitelstvu hlavního města Prahy.

  Návrh na udělení jednoletých grantů v oblasti kultury a umění ve Výboru KUL ze dne 2. 12. 2015: 1. část / 2. část

  Návrh na udělení víceletých grantů v oblasti kultury a umění ve Výboru KUL ze dne 2. 12. 2015: zde

  /Z Divadlo.cz a internetových stránek hl. m. Prahy převzal a upravil hul/

  ///

  Více na i-DN:

  Grantová komise versus Fidlovačka

  Divadlo Na Fidlovačce zachráněno !?

  Divadlo Company.cz: Jak to vidíme my!

  • Autor:
  • Publikováno: 15. prosince 2015

  Komentáře k článku: Praha rozhodla o kulturních grantech na rok 2016

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,