Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2024

ročník 33
25. 6. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny >

  Grantová komise versus Fidlovačka

  Stanovisko komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti kultury a umění k návrhu neudělení čtyřletého grantu Divadlu Na Fidlovačce

   Grantová komise hl. m. Prahy upozorňuje, že Divadlo Na Fidlovačce čerpá pro rok 2015 grant ve výši 7 000 000 Kč a může na jaře tohoto roku podat žádost na roky další. Vedení divadla má tak stále možnost zachovat kontinuitu provozu. Na bázi jednoletých grantů v Praze funguje naprostá většina divadelních subjektů.

  K návrhu na neudělení čtyřletého grantu na další období sdělujeme: Grantová komise hl. m. Prahy rozhoduje o udělení či neudělení grantu na základě schváleného dokumentu o zásadách pro poskytování jednoletých i víceletých účelových dotací. Dokument, který je notifikován orgány Evropské unie, obsahuje vyvážená kritéria pro hodnocení a ze své podstaty nestraní žádnému žánru, či diváckému zaměření umění. Hodnotí se stejně společenský ohlas činnosti (návštěvnost), jako odborná kvalita projektů. Hodnotící kritéria nejsou nikdy měněna v průběhu grantového řízení. Jedinou změnou bylo před lety navýšení hranice pro poskytnutí víceletého grantu oproti jednoletému, což bylo logickým krokem pro odlišení těchto dvou kategorií. Víceleté granty jsou udělovány pouze subjektům s jasným uměleckým profilem, dramaturgickým plánem, marketingovou koncepcí a personálním zázemím. Kategorie víceletých grantů zahrnuje subjekty, které významně spoluurčují rozvoj jednotlivých uměleckých oborů a kulturní nabídku města. Patří sem subjekty, které jsou uznávanou významnou součástí pražské kultury. Vše toto musí být zřetelně uvedeno v žádosti a slouží k tomu jasně vymezené kategorie.

  Žádost o čtyřletý grant Divadla Na Fidlovačce nenaplnila podmínky pro jeho udělení. Jelikož si grantová komise uvědomuje váhu tohoto rozhodnutí, byla tato žádost probírána na všech rozhodovacích úrovních. Žádný z pěti přímých hodnotitelů neudělil žádosti dostatečný počet bodů, průměr tak zůstal hluboko pod stanovenou hranicí. Celá divadelní sekce grantové komise včetně deseti externích hodnotitelů jednomyslně podpořila výsledek hodnocení. Stejně tak se k hodnocení následně postavila i celá grantová komise MHMP.

  Vzhledem k dynamicky se rozvíjející kultuře na území hl. m. Prahy každoročně logicky přibývají subjekty nové, a proto nelze automaticky navrhovat granty jen dlouhodobě fungujícím subjektům, ale je třeba brát v úvahu i nutnost proměny pražského kulturního prostředí.

  Grantová komise po celou dobu svého tříletého působení nezaznamenala žádné politické tlaky, ani lobbystické ovlivňování z jakékoli strany, pracovala nezávisle a objektivně. Jakákoli nařčení z podjatosti tedy považujeme za diskreditaci práce grantové komise a ohrazujeme se proti nim.

  Za divadelní sekci grantové komise Mgr. Jana Soprová a MgA. Štěpán Kubišta

  Své podpisy připojili k tomuto prohlášení i další členové grantové komise hl. m. Prahy, působící zde v letech 2012-2014: Jiří Liška, Petr Dorůžka, Mgr.Jan Simon, doc. Mgr. Václav Janeček PhD., Mgr. Jana Bohutínská, doc. MgA. Michal Froněk, Mgr. Jan Skřivánek, PhDr. Anna Kareninová, PhD., Mgr. Michael Špirit, PhD., PhDr. Michal Bregant, Marek Lakomý

  V Praze 13. března 2015

  ///

  Více na i-DN:

  V Divadle Na Fidlovačce tiká bomba

  Divadlo Na Fidlovačce končí

  • Autor:
  • Publikováno: 14. března 2015

  Komentáře k článku: Grantová komise versus Fidlovačka

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,