Divadelní noviny Aktuální vydání 21/2019

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

21/2019

ročník 28
10. 12.–23. 12. 2019
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Divadlo Company.cz: Jak to vidíme my!

  Divadlo komedie-logo

  Divadlo Company.cz žádalo na další provozování Divadla Komedie:

  Pro rok 2016: 14.000.000 Kč, návrh komise: 4.700.000 Kč.

  Pro rok 2017: 14.000.000 Kč, návrh komise: 0 Kč

  Pro rok 2018: 14.000.000 Kč, návrh komise: 0 Kč

  Pro rok 2019: 14.000.000 Kč, návrh komise: 0 Kč

  Pro rok 2020: 14.000.000 Kč, návrh komise: 0 Kč

  ///

  Rozhodnutí grantové komise vnímáme jako dovršení trvalé snahy úzkého spektra odborné veřejnosti zabránit našemu divadelnímu spolku provozovat Divadlo Komedie.

  Grantová komise má pro udělení likvidační dotace chabé vysvětlení (i když letos alespoň nějaké):

  GK: Přes proklamativní prohlášení vykazuje repertoár inscenačně průměrnou úroveň.

  Říci, že repertoár vykazuje inscenačně průměrnou úroveň nám zní jako velmi laické a povrchní onálepkování našich průběžných uměleckých výsledků. Ať už si ale pod pojmem „průměr“ představíme cokoliv, je to snad po třech a půl letech budování souboru a jeho uměleckého směřování důvod znemožnit mu jeho další pokračování? Které soubory, včetně toho vedeného zde v Komedii Dušanem Pařízkem, byly po třech letech hotovým, vyprofilovaným souborem dosahujícím špičkové úrovně? A které soubory takové úrovně dosáhnou? Ty, které dostanou dostatek času a prostředků. Nám taková šance byla odepřena.

  Takto ohodnotit soubor po třech a půl letech práce a na základě toho mu nedovolit pokračovat, působí jako fatální neodbornost, či úmysl.

  GK: Tento rozpor mezi suverénní manifestační strategií vedení divadla a jeho skutečnými výsledky zesiluje nedůvěru v další umělecké plánování.

  Suverénní manifestační strategii si překládáme jako dobrou propagaci, díky níž dokážeme plnit sál na neznámé autory.

  Skutečné výsledky jsou:

  a) Návštěvnost trvale vyšší než 75% při okrajové dramaturgii

  b) 17 premiér – většinou českých či světových, často za účasti autorů

  c) Započatá spolupráce na mezinárodní úrovni, která Komedii může přinést možnost vícezdrojového financování a městu Praze evropskou prestiž

  d) Pravidelný a objevný doprovodný program

  e) Více než 250 uskutečněných akcí v kalendářním roce

  f) To vše za velmi nízké náklady (oproti předchozímu provozovateli jde o rozdíl větší než 3 miliony Kč na rok)

  Je těžké vše výše popsané přehlédnout či nevidět. Nevíme, jaké jiné skutečné výsledky grantová komise vidí.

  Je vůbec s podivem, že nějaké argumenty „zesilují“ nedůvěru v náš projekt? Nejdříve by měly zaznít argumenty, které takovou nedůvěru probouzejí, ale vzhledem k dlouhodobé tendenci odstranit nás z Divadla Komedie je pro komisi zcela přirozené použít termín „zesilovat“, neboť tato obecně přijímaná nedůvěra v nás vznikla dříve, než jsme v Komedii odehráli první představení. A tato nedůvěra je statusem quo, z něhož se při jakémkoliv hodnocení naší práce vychází.

  GK: Na základě předložené koncepce pro rok 2016 navrhujeme dílčí podporu, aby žadatel mohl důstojně dokončit svůj umělecký plán pro stávající sezonu 2015/16.

  Částka 4.700.000,- Kč rozhodně negarantuje zakončení sezony a už vůbec ne důstojné. Celkový objem financí pro jeden kalendářní rok se pohybuje kolem 18 milionů korun. Dá se tedy usoudit, že jeden měsíc provozování DK stojí necelé dva miliony korun.

  Při povinnosti si k přidělené částce vydělat cca 1,5 milionu korun můžeme předpokládat hospodaření o objemu cca 6,2 milionu, což v reálném provozu Komedie znamená tři a půl měsíce. Čili o dokončení sezony nemůže být řeč.

  Je tedy velmi pravděpodobné, že Divadlo Komedie bude v dohledné době zavřené. Grantová komise svým rozhodnutím vydává signál, že bude lepší mít Komedii zavřenou, než aby byla Komedie nadále divácky velmi žádanou, a i dle grantové komise „záslužnou, přínosnou a žádoucí“ scénou.

  GK: S další grantovou podporou spjatou s prostorem Divadla Komedie doporučujeme vyčkat do rozhodnutí o dalším uživateli divadla, které je třeba učinit co nejdříve, nejlépe na přelomu let 2015/2016 nebo zkraje roku 2016.

  S poslední formulací odpadá i bájný argument (v souvislosti s neodůvodněným nepřidělením grantu Komedii v uplynulém roce často opakovaným), že na Komedii není v grantovém balíku dost peněz. Zjevně je, ale ne pro Divadlo Company.cz.

  ///

  Divadlo Komedie-Centrum dramatikylogo

  CO BUDE DÁLE S KOMEDIÍ?

  V těchto dnech jednáme o finanční podpoře našeho projektu se zástupci soukromého sektoru. Platí dohoda s Magistrátem, že pokud budeme schopni náš projekt nadále financovat, bude nám umožněno být nadále podnájemcem i provozovatelem Divadla Komedie.

  V tuto chvíli nebudeme předjímat, jaké prostředky a na jak dlouhou dobu budeme schopni zajistit.

  ///

  Ředitel Divadla Company.cz Vojtěch Štěpánek. FOTO archiv Divadla Company,cz

  Ředitel Divadla Company.cz Vojtěch Štěpánek. FOTO archiv Divadla Company,cz

  JAK TO VIDÍME MY

  Grantová komise zcela přehlíží veřejný zájem a orientuje se jen dle svého osobního vkusu. Velmi nás mrzí, že „odborníci“ nevidí, jakých průběžných výsledků Komedie po třech letech našeho působení dosáhla. Vytvořili jsme čitelnou a jedinečnou divadelní značku v rámci celopražské divadelní nabídky. Uvádíme tituly neznámých autorů, celkové dramaturgické směřování se dá označit jako okrajové a objevné, a přesto jsme schopni takovým titulům zajistit dobrou návštěvnost. Naše divadlo je srozumitelné širokému spektru diváků, aniž by bylo podbízivé.

  Snaha co nejvíce zkomplikovat naše působení v Komedii počala ihned ve chvíli našeho vítězství ve výběrovém řízení na podnájemce a provozovatele DK. Tendenční smýšlení o nás, naší práci a našich výsledcích bylo ze strany části odborné veřejnosti již v onu chvíli více než zřetelné.

  Nesouhlasíme také s tím, že expertní tým grantové komise je anonymní. Jak můžeme vědět, že jsou projekty hodnoceny skutečnými odborníky, když nevíme, o koho jde, a není možné zjistit, jak kdo z nich projekt bodoval? Jak můžeme mít jistotu, že anonymní hodnotitelé nejsou předkladateli dobře obodovaných projektů? Anonymní skupina se přímo podílí na přerozdělení obrovské sumy veřejných peněz, což může znamenat, že anonymita zakrývá buď jejich neodbornost, či jejich vlastní zájem. Pokud existuje argument, že anonymita zabraňuje vzniku jakýchkoliv tlaků na dané osoby, pak se domníváme, že nyní – když je jejich práce hotova, mohou být jména členů komise zveřejněna.“

  Vydáno: 11. 12. 2015 13:30

  Divadlo Company-Komedie-vyzva

  /Převzato z internetových stránek Divadla Komedie.eu/

  ///

  Více na i-DN:

  Praha rozhodla o kulturních grantech na rok 2016

  • Autor:
  • Publikováno: 16. prosince 2015

  Komentáře k článku: Divadlo Company.cz: Jak to vidíme my!

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,