Divadelní noviny Aktuální vydání 7/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

7/2024

ročník 33
2. 4. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Kontext Zprávy

  Odbory NG podporují odvolání Jiřího Fajta

  Prohlášení odborové organizace Národní galerie

  Výbor odborové organizace považuje za nešťastné zpolitizování dění okolo Národní galerie v Praze a tímto prohlášením se snaží situaci vrátit na věcnou rovinu. Shrnujeme důvody, proč souhlasíme s odvoláním Jiřího Fajta z funkce generálního ředitele (GŘ) Národní galerie v Praze.

  Národní galerie je rozložena na osmi místech České republiky, jedním z nich je i Veletržní palác v Holešovicích v Praze, kde je vystavováno umění 19., 20. a 21. století. Foto archiv

  1/Personální situace: V posledních 4 letech z celkového počtu zaměstnanců NGP bylo na svých pozicích vyměněno nejméně 60 % z nich. Z toho v klíčových pozicích došlo k těmto výměnám: Ekonomicko-provozní ředitel – 4x, vedoucí právního oddělení – 4x, vedoucí personálního oddělení – 3x, vedoucí hospodářské správy – 3x. Třikrát se kompletně vyměnily zaměstnankyně účtárny a bylo zrušeno systemizované místo mzdové účetní, 3x došlo ke kompletní výměně pracovníků investičního oddělení, 3x došlo k výměně vedoucího hospodářské správy. Zároveň většina těchto změn proběhla bez řádného předání agendy novému nástupci. Poslední ekonomicko-provozní ředitel byl vybírán výběrovým řízením, kde hlavními kritérii bylo příslušné vysokoškolské vzdělání a kvalifikační předpoklady. Funkce byla z rozhodnutí GŘ obsazena osobou, která nesplňuje ani jeden tento požadavek. Od roku 2014 do roku 2019 proběhlo 5 reorganizací organizační struktury NGP, z nichž některé neodpovídaly platnému statutu Národní galerie. Tyto organizační změny významným způsobem zasáhly do odborné činnosti NGP a omezily její schopnost plnit zákonem dané odborné úkoly. Z našeho pohledu jsou všechny tyto okolnosti ukázkou neprofesionálního manažerského řízení této instituce.

  2/Přístup k zaměstnancům NGP: Výše uvedenému způsobu vedení odpovídá i přístup k zaměstnancům, kdy docházelo k porušování zákoníku práce (neproplácení příplatků za práci o víkendech, nedodávání pracovních pomůcek v zákonem stanovených termínech). Plnění vládního usnesení v oblasti odměňování v roce 2019, kdy podle dopisu ekonomického náměstka MK obdržela NGP do rozpočtu finanční prostředky na navýšení mimotarifních složek zejména pro 1-10 platovou třídu, nebylo naplněno. Od 1. 1. 2019 nebyly zaměstnancům NGP platy mimo povinného 5% zvýšení tarifů změněny, protože: „rozhodl jsem se, že k rozdělení přidělené částky do motivační složky přistoupím jednorázově v druhé polovině roku“ (citace z odpovědi GŘ na dotaz odborové organizace ze dne 15. 2. 2019). Setkáváme se také s nerovným přístupem k zaměstnancům NGP, kdy za poslední 4 roky byly většině zaměstnanců vyplaceny roční odměny minimálně – výše se pohybovala v řádu desetiny měsíčního platu.

  3/ Autorský honorář pro GŘ: Zaměstnanci NGP všechny tvůrčí aktivity vykonávají v režimu zaměstnaneckého díla podle autorského zákona, takže nedostávají žádné autorské honoráře, ale pouze mohou dostat od svých nadřízených (vedoucích pracovníků) odměny. V tomto světle je pro nás naprosto nepředstavitelná odměna, kterou si GŘ vyplatil za svou ,,kurátorskou a koncepční činnost“ koncem roku 2018. Ve výčtu výstav, za které si odměnu přidělil, však figurovaly i výstavy, které byly v rozporu s účelovým příspěvkem na oslavy „osmičkových výročí“, z něhož byly finance NGP přiděleny. Nejvíce nás překvapuje autorská koncepce GŘ u úspěšné výstavy Františka Kupky, která se v NGP začala připravovat již za předchozího vedení a měla začínat ke Kupkovu výročí v roce 2017 v Praze a vyvrcholit v MoMa v New Yorku.

  4/ Zákonné plnění pravidel příspěvkové organizace a smluv Státní příspěvková organizace by měla být garantem plnění a dodržování všech zákonných pravidel, které se na tyto organizace vztahují. Tato pravidla by měla být závazná pro všechny zaměstnance, zejména pro management instituce. Řada indicií ukazuje na závažná porušování zákonných norem ze strany odvolaného GŘ. Považujeme za nutné, aby krizový management NGP na tato pochybení reagoval, a doufáme, že budeme seznámeni s výsledky auditní kontroly MK ČR.

  V Praze 2. května 2019

  Za výbor základní odborové organizace NGP předseda Pavel Piekar

  ///

  Více na i-DN:

  Petice za odvolání Antonína Staňka

  I nezávislá divadla žádají odchod Staňka

  Právní důvody odvolání ředitelů obou muzeí

  • Autor:
  • Publikováno: 4. května 2019

  Komentáře k článku: Odbory NG podporují odvolání Jiřího Fajta

  1. Lucie Černá

   Avatar

   Proč je u tohoto článku nadpis reklama? To si to ministerstvo kultury zaplatilo, aby jste jej zveřejnili?

   05.05.2019 (13.44), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  2. DN

   Avatar

   Pardon,
   ale jaký nadpis „reklama“?! Kde? Možná se Vám zobrazuje nějaká na Vašem prohlížeči, ale u tohoto textu žádný takový nadpis, rubrika, popisek či odkaz – snad – není. Rozhodně nejde o reklamu, ale o dokument, který jsme získali a zveřejňujeme.

   05.05.2019 (15.00), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  3. Josef Herman

   Josef Herman

   Paní Černá,
   žádná reklama za žádné peníze, jen snaha zveřejnit k diskusi vše relevantní, jak už bylo napsáno výše.
   Nemám ze stanoviska a hlavně z argumentů odborářů pražádnou radost, i kdyby byly pravdivé, nesouhlasil bych s okamžitým odvoláním mezinárodně uznávaného odborníka. Ale nejde přece taková stanoviska zametat pod koberec, je třeba odborářům oponovat, tedy pokud oponovat lze. Nedělám si iuze o způsobech vlády v řadě našich institucích.
   Systémový problém je jinde: stále u nás ministři či městské rady ředitele jmenují a odvolávají, a de iure nemusí ani udávat důvody, místo aby ředitel dostal smlouvu vypověditelnou jen za předem smluvených podmínek, jejíž porušení lze řešit soudní cestou. Stále tím mentálně setrváváme před listopadem 1989, a s výjimkou na hodinu vyhozených ředitelů to myslím málokomu vadí.

   07.05.2019 (20.09), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,