Divadelní noviny Aktuální vydání 10/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

10/2024

ročník 33
14. 5. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Burza

  Návrh systémové optimalizace Studia Ypsilon

  FOTO JIŘÍ SLÁMA

  Řešitelský tým s vedoucím Ondřejem Černým předložil 15. dubna Magistrátu hl. m. Prahy Návrh budoucí podoby divadel  zřizovaných hl. městem Praha a harmonogram transformace proměny pražské divadelní sítě.

  Nabízíme oba dokumenty a především prostor pro veřejnou diskusi.

  Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (návrhový dokument)

  Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (podkladová studie) 

  ///

  Pro přehlednost a možnost konkrétních diskusí vybíráme jednotlivá divadla.

  FOTO LENKA VYBÍRALOVÁ

  Studio Ypsilon

  Poslání divadla včetně uměleckého zaměření

  Vladimír Just v Encyklopedii divadelních souborů  píše: „Zrod poetiky Studia Ypsilon jako ryze autorského divadla souvisel s hnutím malých divadel počátku 60. let. Autorská poetika  Ypsilonky  leží mezi tvůrčími principy první a druhé vlny malých divadel  60. let: vyšla z text-appealu a autorský přístup rozšířila na celý kolektiv  i na sféru inscenační, tj. režijní, scénografickou a hereckou.“  Originální poetika Ypsilonky, rozvíjená od první poloviny 60. let dodnes  jejím zakladatelem  Janem Schmidem (nar. 1936) v intencích bytostné divadelní kreativity, patří ke klíčovým fenoménům českého divadla posledních čtyř desetiletí.

  Budoucnost tohoto divadla je závislá na tom, do jaké míry se podaří pro obohacení vyhraněné ypsilonské poetiky, která bezpochyby ovlivnila řadu českých divadelních tvůrců a interpretů,  získat tvůrčí osobnosti mladší popř. střední generace. Spolupráce některých mladých režisérů se Studiem Ypsilon naznačuje, že poetika Ypsilonky, postavená mj. na nadčasové divadelní syntéze slova, hudby a výtvarných prvků a z principu otevřená inovativní divadelní estetice, má potenciál se dále rozvíjet a najít si novou, silnou pozici na zítřejší mapě vrcholných projevů českého divadelního umění.

              Nelze ovšem nevzít na vědomí fakt, že divadelní prostor, který Studio Ypsilon od roku 1978 využívá,  není v majetku hl. města Prahy.  Nájemní smlouva je na dobu neurčitou, je tedy možno ji standardně vypovědět. 

  Je třeba zároveň konstatovat, že divadlo se nenachází v současné době v příliš dobré kondici – ekonomicky, divácky, ani umělecky.

  Studio Ypsilon zaznamenává od r. 2010, který lze považovat za vrchol sledovaného období, trvalý pokles diváků vlastních představení (z 28 540 na 20 784, tj. o 27 %). I přes postupně snižovaný počet představení (z 221 na 173 v průběhu 2 let) klesá průměrná obsazenost hlediště. Tento pokles se netýká hostujících představení, kterých je sice řádově méně (40 – 48 ročně, tj. 20% z celkového počtu v r. 2012), ale u kterých lze sledovat lehce vzrůstající tendenci zájmu diváků jak v absolutních číslech, tak v průměrné návštěvnosti.Výše příspěvku HMP na činnost divadla v průběhu 5 let stoupla o 18%, celkové náklady na činnost od r. 2010 klesají.

  Celková kapacita hledišť / počet scén: 292 / 2

  Navrhovaná právní a provozní forma [1][8]

  Varianta 1: I přes silnou „autorskou“ roli  Jana Schmida ve Studiu Ypsilon se nedomníváme, že by jeho osoba měla vstupovat do zakladatelských rolí  nového právnického subjektu. (Charakter tohoto divadla má blíže k typu „veřejnoprávního“ Divadla na provázku než k Suchého „privátnímu“ Semaforu.)     

  Právní forma: o.p.s., založená  hl. městem Prahou,  posléze  doporučená přeměna na ústav 

  Zdůvodnění: nejvhodnější právnické osoby pro neziskový subjekt tohoto typu 

  Provozní forma: Divadlo si má i po své transformaci uchovat podobu repertoárového divadla ansámblového typu. (Míra externích a interních úvazků je ovšem zcela v rukou ředitele divadla.)

  Varianta 2:

  Právní forma:  právnická osoba soukromého práva založená bez spoluúčasti města dle rozhodnutí jediného  zakladatele resp. majitele, Jana Schmida, resp. současného managementu a uměleckého vedení divadla.

  Zdůvodnění:  Tato varianta akcentuje výrazně autorský charakter divadla. Vzhledem k veřejně prospěšnému charakteru divadla doporučujeme založení ústavu, nicméně rozhodnutí je zcela na současném managementu. 

  Provozní forma:  Provozní forma bude zcela na rozhodnutí zakladatelů.

  Pozn. Divadlo sídlí v pronajatých prostorách. Přeměna jeho právnické osoby je závislá na dohodě s majitelem divadelní budovy.

  Návrh aktuálního postupu

  Varianta 1: Vycházet z Hlavních zásad jmenování a hodnocení činnosti ředitelů divadel, zřizovaných hl. městem Praha (viz kapitola 7.2.1), nicméně je nezbytná jejich modifikace pro specifickou situaci tohoto divadla.

              Vzhledem k náročnosti transformačního procesu  je třeba ředitelskou roli nově obsadit. Doporučujeme proto vypsat co nejrychleji výběrové řízení na pozici ředitele Studia Ypsilon, v jehož zadání by byla formulována povinnost předložit transformační projekt, který bude  ctít dosavadní kontinuitu Studia Ypsilon a rozvíjet jeho poetiku ve spolupráci s jeho zakladatelem. Vítězný uchazeč bude v zakládací listině nově založené o.p.s. jmenován jako první ředitel na období dvou let. 

  Varianta 2:  Vycházet z  Hlavních zásad jmenování a hodnocení činnosti ředitelů divadel, zřizovaných hl. městem Praha (viz kapitola 7.2.1), nicméně je nezbytná jejich modifikace pro specifickou situaci tohoto divadla. Vyzvat současného ředitele J. Schmida k předložení transformačního programového projektu.

  (V případě pokračování příspěvkové organizace doporučujeme vypsat co nejrychleji  výběrové řízení  na pozici ředitele Studia Ypsilon, v jehož zadání by byla formulována povinnost předložit  projekt, který bude  ctít dosavadní kontinuitu Studia Ypsilon a rozvíjet jeho poetiku. Mandát vítězného uchazeče by měl mít max. tříletý. Jeden rok před jeho skončením bude provedeno hodnocení, na jehož základě bude rozhodnuto o dalším postupu.)  [8] Řešitelský tým nedošel v případě tohoto divadla shody. Předkládáme tedy dvě rovnoprávné varianty.

  • Autor:
  • Publikováno: 29. dubna 2013

  Komentáře k článku: Návrh systémové optimalizace Studia Ypsilon

  1. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Dovoluji si
   z jiné diskuse (nad textem R. Ermla Zombie peskuje zombie – viz: http://www.divadelni-noviny.cz/zombie-peskuje-zombie-aneb-reslove-voodoo ) přenést část diskusního vstupu Petra Pavlovského. Zdá se mi, že se sem hodí:

   Plná dotace
   je tu na pováženou. Jistě, dělat konkurs na nového ředitele autorského divadla je nesmysl, ale dějiny divadla také ukazují, že autorská divadla zpravidla končí jako teenageři. Pokud ovšem, jako třeba Provázek, neprovádějí generační výměnu šéfů sama, bez vnějšího tlaku.

   06.05.2013 (22.37), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,