Divadelní noviny Aktuální vydání 8/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

8/2024

ročník 33
16. 4. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Zprávy

  Koaliční partneři nabídli velmi zajímavé osobnosti

  Ministr kultury Mgr. Daniel Herman na tiskové konferenci dne 13. února 2014 představil nové vedení ministerstva. Náměstci a další hosté pak ve svých projevech nastínili základní priority, které by chtěli v dohledné době realizovat.

  Daniel Herman. FOTO JAN ZÁTORSKÝ, MAFRA

  Ministr kultury Mgr. Daniel Herman. FOTO JAN ZÁTORSKÝ, MAFRA

  Vstupujeme do určité nové etapy práce nejen tohoto resortu, ale celé koaliční vlády. A hned na začátku chci říci, že jsem velmi rád, že se nám podařilo s koaličními partnery velmi dobře naladit parametry spolupráce a vítám to, že koaliční partneři nabídli velmi zajímavé osobnosti, které mohly obohatit vedení tohoto rezortu. Co se týče kolegia poradců, to v tuto chvíli ještě není etablované, ale je ve fázi tvorby. Šéfem mého poradenského týmu bude pan inženýr Jaromír Talíř, také bývalý ministr kultury. Toto poradní kolegium pokládám také za velice důležitou součást, řekl ve svém úvodním projevu ministr Daniel Herman.

  ///

  Nová organizační struktura Ministerstva kultury

  Organizacni-struktura-MK-FINAL_3

  ///

  1. náměstkyně JUDr. Kateřina Kalistová (odbor církví, odbor mezinárodních vztahů, odbor médií a audiovize, odbor legislativní a právní, odbor autorského práva a samostatné oddělení EU):

  Budeme připravovat celou řadu zákonů, té práce bude skutečně hodně, příští týden bychom měli mít hotový legislativní plán, který budeme předkládat vládě. Chtěla bych jednu věc zdůraznit, jeden zákon, který bychom chtěli připravit, a je to zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře. Tento zákon by měl odstranit nedostatky dnešních příspěvkových organizací, měl by zajistit určité jejich odpolitizování a samozřejmě jejich stabilní financování.

  ///

  Náměstkyně PhDr. Anna Matoušková (odbor památkové péče, odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií, odbor regionální a národnostní kultury):

  Pro veškeré působení v oblasti nakládání s kulturním dědictvím na Ministerstvu kultury bude takovou hlavní směrovkou programové prohlášení vlády a dále koncepční dokumenty, jako je státní kulturní politika a vládou schválené oborové koncepční materiály. Z oblasti legislativní bych ráda zmínila nový památkový zákon a legislativní změny v oblasti péče o movité kulturní dědictví, mám tím na mysli zákon o sbírkách. Čeká nás příprava nové Státní kulturní politiky, koncepce památkové péče, muzeí a galerií a také péče o tradiční lidovou kulturu. Určitě bude naším cílem, abychom posílili důraz na neprofesionální umění, na edukaci ke kulturnímu dědictví a edukaci prostřednictvím kulturního dědictví. K cílům patří také to, aby kulturní dědictví, významná komparativní výhoda České republiky, se stalo skutečně fenoménem, který posouvá život společnosti i ekonomiky této země.

  ///

  Náměstek Mgr. Miroslav Rovenský (odbor umění, literatury a knihoven, odbor výzkumu a vývoje a odbor projektového řízení):

  Zaměříme se na přípravu nového plánovacího období na čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a na hledání dostatečné absorbční kapacity projektů. Co se týká profesionálního umění – chceme se pokusit o navýšení grantových prostředků. Grantové komise by také měly samy rozhodovat o tom, jaké projekty budou zařazeny do prioritních projektů v rámci Ministerstva kultury a měly by zbytek peněz rozdělovat v celé šíři.

  ///

  Náměstek Ing. René Schreier (odbor ekonomický, odbor investic a odbor veřejných zakázek, informatiky a vnitřní správy):

  Úkolem řekněme v krátkodobém horizontu bude co nejrychleji se seznámit s chodem Ministerstva kultury, identifikovat jeho problémy a co nejrychleji je vyřešit, zanalyzovat hospodaření ministerstva, vyhodnotit jeho efektivitu a vynakládání finančních prostředků. Co se týká dlouhodobého úkolu, tak dozorovat a mít plně pod kontrolou rekonstrukci Národního muzea.

  ///

  Ředitel odboru interního auditu a kontroly RNDr. Miroslav Leixner:

  Veřejnosprávní kontrola bude nadále pokračovat podle schváleného ročního plánu. Jedná se o kontrolu hospodaření s majetkem státu a s finančními prostředky státního rozpočtu. Co se týče interního auditu, připravíme a předložíme panu ministrovi návrh změny plánu interního auditu zejména z toho důvodu, abychom vyhověli záměru vlády uskutečnit jakýsi všeobecný audit. V první řadě se chceme podívat na systémy a procesy, související s vnitřní předpisovou základnou ministerstva, potom chceme auditovat hospodárnost, efektivnost a účinnost vynakládání prostředků státního rozpočtu na ministerstvu. Provedeme také audit v oblasti informačních technologií a audit v oblasti analýzy a řízení rizik. Ve střednědobém výhledu mám přípravu a uskutečnění auditu personálního na Ministerstvu kultury, ale chci zdůraznit, že tento audit budeme synchronizovat s případným projednáním a přijetím služebního zákona, abychom vyhověli případným novým legislativním požadavkům.

  ///

  Člen poradního týmu ministra Prof. JUDr. Vladimír Franz:

  Funkci poradce bych si představoval jako takové rozšíření spektra dalších náhledů na věc. Když se vynoří nějaký konkrétní úkol a stojí zde třeba několik stran, je nutné získat další úhel pohledu, aby to rozhodnutí bylo co nejobjektivnější. Myslím si, že jako poradce v tomto mám daleko volnější pole působnosti, neboť nejsem rovnou takovou tou institucí, která by v takovém jednání musela zastávat pouze stanovisko jedno. A myslím, že v tomto případě mohu být pro pana ministra, který samozřejmě řídí rezort, zúčastňuje se vlády, zúčastňuje se poslanecké sněmovny, a i kdyby chtěl, tak nemůže být fyzicky všude, cenným přínosem.

  14. 2. 2014 — AJ

  /Převzato z Informačního servisu Ministerstva kultury ČR/

  ///

  Více na i-DN:

  Rezort kultury má nové vedení

  Daniel Herman ministrem kultury

  Vladimír Franz míří na Ministerstvo kultury

  Jsme schopni změnit pohled společnosti

   

  • Autor:
  • Publikováno: 25. února 2014

  Komentáře k článku: Koaliční partneři nabídli velmi zajímavé osobnosti

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,