Divadelní noviny Aktuální vydání 7/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

7/2024

ročník 33
2. 4. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Zprávy

  Rezort kultury má nové vedení

  Ministr kultury Mgr. Daniel Herman na základě dohody s koaličními partnery po zohlednění nutných odborných předpokladů jmenoval do funkce 1. náměstkyni JUDr. Kateřinu Kalistovou, náměstky se stali také Mgr. Miroslav Rovenský a Ing. René Schreier. Čtvrtou náměstkyní zůstává PhDr. Anna Matoušková.

  FOTO archiv

  FOTO archiv

  1. náměstkyně Kateřina Kalistová bude mít na starosti odbory církví, mezinárodních vztahů, médií a audiovize, odbor legislativní a právní, odbor autorského práva a samostatné oddělení EU. Náměstek Miroslav Rovenský bude spravovat odbor umění, literatury a knihoven, odbor vědy a vývoje a odbor projektového řízení. Pod působnost René Schreiera pak bude spadat odbor ekonomický, odbor investic a odbor veřejných zakázek, informatiky a vnitřní správy. Náměstkyně Anna Matoušková bude i nadále řídit odbor památkové péče, odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií a také odbor regionální a národnostní kultury.

  Více na MK ČR

  ///

  Mgr. Daniel Herman, ministr kultury

  Herman. FOTO archiv MK ČR

  Mgr. Daniel Herman. FOTO archiv MK ČR

  Daniel Herman se narodil 28. 4. 1963 v Č. Budějovicích. Po maturitě na gymnáziu nastoupil na pedagogickou fakultu, kterou po jednom roce opustil. Po tři sezóny pracoval jako průvodce turistů na zámku Hluboká nad Vltavou, po zásahu StB jako pomocný dělník v Jihočeských pekárnách. V roce 1984 začal studovat teologickou fakultu v Litoměřicích, v létě 1989 byl vysvěcen na kněze. Po necelém roce v duchovní službě se na jaře 1990 stal na pět let sekretářem kardinála Miloslava Vlka.

  Po absolvování studijní stáže v Německu a USA byl v letech 1996–2005 mluvčím České biskupské konference. Mezi lety 2005–2007 pracoval na Lince pomoci v krizi při Policejním prezidiu České republiky. V roce 2007 požádal papeže o uvolnění z duchovních závazků (laicizaci), v čemž mu bylo vyhověno. V civilní sféře pracoval pro Ministerstvo vnitra, jako vedoucí Informační kanceláře Ministerstva kultury a jako vedoucí kanceláře prof. Jana Švejnara. V r. 2010 byl zvolen ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů z deseti kandidátů. Na jaře 2013 byl Radou ÚSTR z funkce ředitele odvolán.

  Po odvolání z funkce vstoupil do KDU-ČSL a působil jako mluvčí strany a jejího senátního klubu. Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v říjnu 2013 kandidoval v Praze jako lídr za KDU-ČSL a byl zvolen poslancem. 29. 1. 2014 byl jmenován ministrem kultury ČR. D. Herman je svobodný a bezdětný, hovoří anglicky, německy a italsky.

  Strukturovaný životopis:

  1978–1982: gymnázium v Jírovcově ulici v Českých Budějovicích

  1982–1983: Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, obor národní škola / výtvarná výchova

  1983–1984: pomocný dělník v Jihočeských pekárnách v Českých Budějovicích

  1984–1989: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta UK v Litoměřicích

  1989–1990: duchovní správa v Táboře a okolí

  1990–1991: tajemníkem českobudějovického biskupa

  1991–1995: vedoucím sekretariátu arcibiskupa pražského

  1995–1996: stáž na univerzitách v Eichstättu (SRN) a Daytonu (USA)

  1996–2005: tiskový mluvčí a vedoucí tiskového oddělení ČBK v Praze, z toho na přelomu let 2004/05 pověřen vedením sekretariátu ČBK

  2005–2007: Policejní prezídium Praha

  2007–2008: vedoucí Informační kanceláře Ministerstva kultury ČR

  2008–2010: vedoucí pražské kanceláře prof. Jana Švejnara

  2010 -2013: ředitelem ÚSTR

  Od 1. 7. 2013 mluvčím KDU-ČSL i jejího senátního klubu

  26. 10. 2013 zvolen poslancem za KDU-ČSL v Praze

  29. 1. 2014 jmenován ministrem kultury ČR

  Kurzy a následné vzdělávání:

  1992: intenzivní německý jazykový kurz v Mnichově (SRN)

  1993: intenzivní italský jazykový kurz ve Florencii (Itálie)

  1995–1996: studium PR na univerzitách Eichstätt (SRN) a Dayton (USA)

  2004: intenzivní francouzský jazykový kurz v Banneux (Belgie)

  2006: kurz v oboru telefonická krizová intervence (Remedium Praha)

  2008: intenzivní výcvik v komunikaci a prezentaci pro představitele veřejné správy Liblice (Asociace pro komunikaci ve veřejném sektoru)

  2008: e-learningový kurz zaměřený na EU (MV – Institut státní správy)

  Společenská angažovanost:

  člen Rady Česko-německého diskusního fóra

  člen předsednictva Sdružení Ackermann–Gemeinde

  člen správní rady Středoevropské akademie (Akademie Mitteleuropa), se sídlem v Německu (Bad Kissingen)

  Mediální praxe:

  od počátku 90. let dodnes pravidelná spolupráce s Českou televizí a Českým rozhlasem

  v minulosti též spolupráce s Rádiem Svobodná Evropa, s Hlasem Ameriky a s Rádiem Vatikán

  1995: stáž v agentuře KNA, Bonn (SRN)

  1995: stáž v Bavorském rozhlase, Mnichov (SRN)

  1995: stáž v novinách Ruhrwort, Essen (SRN)

  1996: stáž v agentuře CNS, Washington, D.C. (USA)

  ///

  JUDr. Kateřina Kalistová /ČSSD/, 1. náměstkyně ministra

  Kalistová. FOTO archiv MK ČR

  JUDr. Kateřina Kalistová. FOTO archiv MK ČR

  Narozena: 11. 4. 1975 v Praze

  Vzdělání:

  Právnická fakulta UK v Praze

  • rigorózní zkouška z finančního práva 2007

  • ukončení řádného studia 2003

  University of Watterloo, Canada – ESL program – studium anglického jazyka 3/6 2002

  Puškinův institut ruského jazyka, Rusko – studium ruského jazyka 8/2003

  Stáže

  Česká centra, Rusko – Moskva 2005

  Praxe

  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání – předsedkyně 6/2009 – 2/2014

  Nadační fond Impuls – výkonná ředitelka 2008 – 2009

  Ministerstvo kultury – náměstkyně 2006-2007

  • živé umění a knihovny

  • církve a náboženské společnosti

  • regionální a národnostní kultura

  Ministerstvo práce a sociálních věcí 2005 – kabinet ministra – příprava podkladů pro jednání vlády

  Nadace Lvíče – ředitelka 2001 –2005 – podpora a ochrana dětí a nezletilé mládeže

  Filmový festival pro děti a mládež Zlín 2002 – 2005 – tajemnice prezidenta festivalu

  Právní praxe – v advokátních kancelářích během studia právnické fakulty

  Stav: vdaná, 3 děti (Anna, Tamara, Jáchym)

  ///

  PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně ministra

  Anna Matoušková. FOTO archiv

  PhDr. Anna Matoušková. FOTO archiv

  Vystudovala historii na FF UK. Od roku 1980 do roku 1994 pracovala v dnešním Muzeu českého krasu v Berouně (bývalé Okresní muzeum Beroun) jako historička. Ve své badatelské a publikační práci se zaměřovala na oblast hospodářských a regionálních dějin a technického kulturního dědictví. Od roku 1994 do poloviny roku 2001 zastávala post místostarostky města Berouna. Jejím přispěním se v rámci programu regenerace městské památkové zóny podařilo zabránit devastaci městských hradeb a postupně obnovit památky v centru. Stála u zrodu berounských hrnčířských trhů i veřejné sbírky na nové svatojakubské zvony. Jako místostarosta zastupovala město ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS. V roce 1997 byla zvolena místopředsedkyní a v roce 1998 předsedkyní SHS ČMS. V té době vykonávala i funkci národní koordinátory Dnů evropského dědictví v ČR. Od 1.7.2001 do 31.3.2007 působila jako vedoucí odboru kultury a památkové péče na Krajském úřadu Středočeského kraje. Od dubna roku 2007 zastávala post ředitelky odboru památkové péče Ministerstva kultury.

  Informace o dalších náměstcích bude MK ČR průběžně doplňovat.

  • Autor:
  • Publikováno: 11. února 2014

  Komentáře k článku: Rezort kultury má nové vedení

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,