Divadelní noviny Aktuální vydání 12/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

12/2024

ročník 33
11. 6. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Reklamní články Rozhovor

  Iveta Škripková: Festival je dramaturgický výzkum

  Banská Bystrica se opět rozžila divadlem. Na programu festivalu Bábkarská Bystrica bylo letos 22 inscenací dovezených z devíti zemí světa. Během týdne diváci měli možnost zhlédnout loutková představení jak pro ty úplně nejmenší diváky, tak pro děti školou povinné, teenagery i dospělé. Hrálo se navíc po celém městě – nejen v divadelních sálech, ale i v prostorách škol či venku na náměstí.

  Iveta Škripková. Foto: Dodo Šamaj

  Bábkarská Bystrica měla vynucenou čtyřletou pauzu. Jaké to je vrátit se po té době zpět do toho festivalového kolotoče?

  Riešiť koncepciu a program festivalu je pre nás radostná práca. Mám na mysli Mariána Pecka, ktorý je a bol pri všetkých zmenách. Festival je dramaturgický výskum, akási kondenzácia myslenia o divadle. Organizácia, produkcia a všetky iné povinnosti sú už menej radostné. Po štvorročnej pauze je to náročné. Najmä preto, lebo sa vymenili ľudia. Odišli tí a tie, čo festival zažili.  Všetko sa musíme učiť znova.

   Museli jste také letos, vzhledem k celkem turbulentní, krizové době, překonávat nějaké zásadní obtíže.

  Nie, nemyslím. Skôr sme narazili na nové bariéry súvisiace s témou festivalu a prvými pokusmi a výzvami ohľadom hlbšej spolupráce medzi rezortami školstva a kultúry. A to na základe príkladu viacerých európskych krajín v školskom systéme a spoločenskom živote, kde funguje vzdelávanie divadlom/umením. Ibaže, limity sú vždy. Závisí od toho, ako ich prijmeme a od toho, aké okolnosti, akí ľudia rozhodujú, či sa dajú prekročiť.

  Na festivalu vystoupil také ukrajinský soubor Kyjevské národní divadelní, filmové a televizní univerzity I. K. Karpenka-Karého. Bylo složité tuhle účast dojednat? (Pomohlo vám vedení banskobystrického kraje?)

  Veľmi kľúčovou bola finančná a morálna podpora predsedu BBSK, pána Jána Luntera a nadácie Človek v ohrození. Vďaka týmto dvom subjektom je možné, aby ukrajinský súbor hosťoval na festivale a zažil ho.

   Po dvou letech jste opustili koncept Tour. Co vás k tomu vedlo?

  My sme neopustili tento koncept. My sme sa presunuli do škôl. Spoločenský a sociálny zámer je ten istý. Tour si kládol za cieľ kultivovať a pestovať divácku gramotnosť na vidieku, v dedinkách, kde nikto nechodí… Tentoraz sme presunuli pozornosť na vzdelávanie v školách, na deti, ktoré nechodia a nemajú šancu prísť do divadla, lebo…

  Souvisí změna konceptu také s tématem festivalu? Tentokrát diváci navštíví mnohem více místních škol, než bylo v minulých ročnících obvyklé. Je to tedy „tour” po Banské Bystrici?

  Školy sú osobité a veľmi dôležité prostredie, deti v nich trávia veľkú časť dňa a bez preháňania svojho detstva. Tam sa im nakladá do batôžka všeličo, od poznatkov, cez vzťahy… no, život sám. Neviem, či by som to označila termínom tour po Banskej Bystrici. Mesto je iný priestor, ľudsky  i fyzicky. Ak by sme chceli „ tour po meste“, riešili by sme to inak.

  Foto: Dodo Šamaj

   V čem je téma vzdělávání divadlem v současné chvíli podstatné a aktuální? (Proč je právě rok 2022 ten správný pro toto festivalové téma?)

  Po štyroch rokoch pauzy, po rôznych traumatických udalostiach, akými sú korona, vojna na Ukrajine, politické krízy, kultúrne vojny, energetické ohrozenie… sa domnievame, že okrem rodiny, školy, viery, je umenie a tvorivosť veľmi potrebné pre náš každodenný život. Zo Slovenska odchádza žiť do zahraničia čoraz viac mladých ľudí… nemajú dôvod ostať doma. Prečo? Nemajú dôvod chodiť do divadla, na filmy? Prečo? Kde sme spravili chybu? Mnohým nejde len o ekonomické výhody a peniaze. Odchádzajú tam, kde spoločenský a sociálny systém funguje lepšie. Divadlo a škola nie sú len  budovy, tovar a inštitúcia. Sú to  predovšetkým ľudia, ktorí učia a ktorí sa  učia, ľudia, ktorí tvoria a ktorí   sa tvoria. Divadlo/umenie nás sprevádza celý život. Obidve činnosti sú spojené s  hrou a hra je základom  tvorivosti. Obidve sa  venujú zmyslovým, emocionálnym a racionálnym schopnostiam človeka a ovplyvňujú  náš život. Preto je dnes, práve tu a teraz, dôležité hovoriť o vzdelávaní divadlom/umením.  Kultúrna gramotnosť rozhoduje o tom,  čomu dávame prednosť. Ak  sú pre nás rozhodujúce  etické a estetické hodnoty, novátorstvo,  tvorivé myslenie v každej oblasti života, je  potrebné spojiť vzdelávanie  s umením, umeleckou výchovou a profesionálnymi kultúrnymi inštitúciami. V nadväznosti na svoju kultúrnu kompetenciu  si ľudia vytvárajú svoje návyky  a podľa nej volia spôsoby  trávenia voľného času.  Kultúrna kompetencia  je závislá od vzdelania  a na formálnom a neformálnom  kontakte s umením a umeleckými dielami. (P. Bourdieu).

   Je něco, co musí v rozhovoru s vámi o festivale zaznít a já se na to nezeptala?

  Netuším. Asi nie. Možno, aké inscenácie uvidíme? Všetky predstavenia sú zaujímavými príspevkami súčasného bábkové divadla pre deti a pre dospelých a posúvajú hranice nášho vnímania na to, čo je divadlo a čo je bábkové, trochu iným smerom. Vypovedajú o sile tvorivosti. Bez ohľadu na žáner, nálepky a vekové obmedzenie.

  Slovo na závěr?

  Festival naplnil všetky svoje zámery. Napriek nepriaznivé počasiu boli sály plné, workshopy divadelného vzdelávania sa stretli so záujmom pedagógov a pedagogičiek, diskusie po predstaveniach vzbudili záujem. Festival navštívilo 31 odborných pozorovateľov a pozorovateliek. Väčšina hostí a hostiek oceňovala kvalitu programu a myšlienkové prepojenie na naše motto Divadlo na každý deň. Konferencia Vzdelávanie divadlom vyústila do Iniciatívy BB 2022, ktorú podpísali všetci účastníci a všetky účastníčky konferencie a v súčasnosti sa k nej pripájajú rôzne kultúrne a školské inštitúcie. Jej cieľom bolo a je presadiť systémovú spoluprácu medzi rezortami školstva a kultúry na Slovensku, presadiť vzdelávanie divadlom a umením do kurikúl školskej reformy, nakoľko dramatická edukácia, ani neformálne vzdelávanie divadlom na Slovensku nefunguje v žiadnej forme. Otvoriť otázky diváckej gramotnosti a rozvoja publika ako kontinuálny a systematický proces a aplikovať závery Frankfurtskej deklarácie a Soulskej agendy, ktoré vyzývajú vlády na aplikovanie vzdelávania umením a spoluprácu medzi umelcami a pedagógmi/pedagogičkami,  do nášho spoločenského života.


  Komentáře k článku: Iveta Škripková: Festival je dramaturgický výzkum

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,