Divadelní noviny Aktuální vydání 8/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

8/2024

ročník 33
16. 4. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Zprávy

  Vzniká AND – Asociace nezávislých divadel

  Asociace nezávislých divadel

  Shit, Neon festival of independent theatre (Southbank Theatre, Melbourne 25 June - 5 July 2015). FOTO archiv

  Tímto vás srdečně zveme na ustavující schůzi AND, která se bude konat ve čtvrtek 26. května 2016 ve 14:00 v Jatkách78 v Praze-Holešovicích. FOTO archiv

  Preambule

  V současné době chybí v České republice platforma, která by formulovala otázky smyslu a postavení nezávislého divadla napříč žánry, jehož podstatou je pohotovost v reakcích na společenská témata, překračování dočasných trendů a poryvů. Nezávislé divadlo je živým účastníkem života společnosti, který probouzí, zpochybňuje, podněcuje. Nezávislé divadlo je velmi často důležitým ambasadorem české kultury v zahraničí. Je proto zapotřebí prosazovat jedinečnost sektoru nezávislých divadel, navázat kontakt s veřejnou správou a zastřešovat vzájemnou komunikaci těchto divadel. Proto jsme se rozhodli iniciovat vznik AND jako otevřeného sdružení divadelních subjektů, produkčních domů i jednotlivých tvůrců, působících v oblasti divadel nezřizovaných veřejnou správou napříč celou republikou a ve společných otázkách komunikovat i s dalšími divadelními subjekty. Naším cílem je poskytnout zázemí pro sběr dat a jejich analýzu, výměnu informací a zkušeností mezi divadly, působit na jednotlivé články veřejné správy v oblasti legislativy a kulturních politik. Primárním zájmem neziskového sektoru je transparentnost prostředí a podmínek, v nichž je vyvíjena veřejně prospěšná umělecká činnost.

  Naším cílem je:

  1. Obhajovat zájmy členů asociace na všech úrovních jednání s veřejnou správou, být platformou pro diskusi o těchto zájmech a jednotným mluvčím směrem k veřejnosti.
  2. Usilovat o kontinuálnost politických rozhodnutí v oblasti divadelní kultury a zabývat se jejich monitoringem;
  3. Navázat komunikaci se všemi stupni veřejné správy a přispívat ke zlepšení kulturní politiky, tedy podílet se odborným hlasem na tvorbě regionálních, krajských i celostátních kulturních koncepcí;
  4. Hledat systémové řešení tzv. vícezdrojového financování a nastavení legislativních procesů, usilovat o zvýšení podpory živého umění obecně;
  5. Podílet se na zvýšení transparentnosti a na koncepci grantových systémů a konkurzů na stávající budovy, a s nimi související složení grantových a výběrových komisí, prosazovat prostupnost stávající divadelní sítě;
  6. Posílit vazby mezi kulturou a oblastí vzdělávání a rovněž vazby mezi kulturou a byznysem;
  7. Podporovat vztahy a spolupráci mezi divadelními subjekty v rámci celé republiky, prosazovat systémové financování nadregionálních aktivit;
  8. Usilovat o podporu a širší propagaci sektoru v rámci možností v gesci státu, krajů, měst a obcí, působit na sektor veřejnoprávních médií a vyžadovat jejich podíl na kulturním vzdělávání;
  9. Iniciovat oborové vzdělávací aktivity pro své členy;
  10. Komunikovat a spolupracovat se stávajícími profesními organizacemi v ČR k dosažení cílů a vizí.

  V Praze dne 22. 3. 2016

  Přípravný výbor AND:
  Lenka Kolihová Havlíková, Štěpán Kubišta, Šárka Pavelková, Jakub Vedral

  Dále se připojují:
  Petr Boháč – Spitfire Company
  Kateřina Bohadlová, Petr Hašek – Geisslers Hofcomoedianten
  Martina Schlegelová – Divadlo Letí
  Jakub Čermák, Barbora Mitošinková, Viktor Filip – Venuše ve Švehlovce
  Tereza Sochová – Cabaret Calembour
  Vojtěch Bárta – Chemické divadlo
  Petr Prokop – Vosto5
  Jaroslav Raušer – Move Association
  Ivo Kristián Kubák – Vila Štvanice / Tygr v tísni
  Tereza Marečková – Masopust
  Matěj Samec – Meetfactory

  Tímto vás také srdečně zveme na ustavující schůzi, která se bude konat ve čtvrtek 26. května 2016 ve 14:00 v Jatkách78 v Praze-Holešovicích.

  Registrace zde: http://goo.gl/forms/HgorklyqFq
  Registrace bude otevřená do 20.května 2016. 

  ///

  Více na i-DN:

  Vážený pane Wolfe

  Odvaha k letu

  • Autor:
  • Publikováno: 24. března 2016

  Komentáře k článku: Vzniká AND – Asociace nezávislých divadel

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,