Divadelní noviny Aktuální vydání 2/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

2/2020

ročník 28
21. 1.–3. 2. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Vážený pane Wolfe

  Jan Wolf (KDU/ČSL). FOTO MICHAL KAMARYTJan Wolf (KDU/ČSL). FOTO MICHAL KAMARYT

  Vážený pane Wolfe,

  obracíme se na Vás jako na člena Rady MHMP, v jehož gesci se nachází oblast kultury. Jako představitelé profesionálních nezávislých divadel bychom rádi vyslovili několik podnětů v reakci na změnu grantové politiky, která je patrná z výsledků grantového řízení pro rok 2016.

  Především je nutno předeslat, že oceňujeme a uvědomujeme si, že hl. m. Praha podporuje kulturu 5% z celkového rozpočtu, což je v českých poměrech vysoká částka, která není na úrovni státu, krajů či dalších měst obvyklá. Hl. m. Praha tak dává najevo, že kulturu považuje za nezbytnou součást moderního života, která se podílí na jeho kvalitě, kultivaci a utváření životního stylu.
  V souvislosti s rozhodnutím Grantové komise hl. m. Prahy o udělení grantů na rok 2016 považujeme za důležité upozornit na několik okolností. Grantová komise rozhodovala v situaci, kdy neexistuje aktuální Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy (dále jen KKP) pro roky 2016 až 2021. Není tedy zřejmé, podle jakých kritérií Grantová komise může a má rozhodovat, jaká jsou pravidla a priority.
  Vzhledem k tomu, že KKP pro roky 2010 až 2015 nebyla aktualizována, dovolujeme si upozornit, že výsledky letošního grantového řízení jsou v některých bodech s touto KKP v rozporu. Zejména je na výsledcích patrný trend zúžení divadelní nabídky hl. m. Prahy zpět ke klasickým divadlům a odsunutí inovativních projektů a projektů nových žánrů na okraj. Dále Návrh Grantové komise schválený kulturním výborem podporuje divadla podnikatelského sektoru, která v posledních letech již bez příspěvku z veřejného rozpočtu města, stále ve stejném množství a kvalitě doplňovala kulturní nabídku Prahy. Dále dochází k podpoře divadel, u nichž je patrná potřeba změny a dochází tak k zakonzervování jejich situace.

  Z výše uvedeného vyplývá, že zde vzniká rozpor mezi KKP a stávajícím Grantovým systémem. Grantový systém hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění, jehož platnost končila k 31. 12. 2015, byl v průběhu uplynulého roku 2015 neobvykle rychle aktualizován, přičemž jeho podoba pro roky 2016 – 2021 neprošla odbornou veřejnou debatou a oponenturou.
  Hl. m. Praha průběžně deklaruje snahu vytvořit transparentní a funkční Grantový systém. Domníváme se, že v přímém rozporu s touto snahou je způsob jmenování členů a hodnotitelů Grantové komise. Vzhledem k anonymitě hodnotitelů není možné, aby veřejnost účinně kontrolovala, na čí popud byli jmenováni, jaká je jejich odborná způsobilost a zda nedochází ke střetu zájmů. Dále považujeme za znepokojivý fakt, že Grantová komise byla razantně obměněna a domníváme se, že tímto dochází k narušení zachování kontinuity rozhodování a zároveň kontinuity zhodnocení finančních prostředků, které byly v minulosti investovány do kulturních projektů. Řada subjektů, která se v minulém období úspěšně rozvíjela, bude muset vzhledem ke snížení grantového příspěvku omezit svoji činnost a v rozporu s KKP tak dochází k deformaci přirozeného konkurenčního prostředí.
  Upozorňujeme také na zjevný nesoulad ve slovních hodnoceních Grantové komise, kde je řada projektů hodnocena jako umělecky přínosné a kvalitní, přesto však nedosáhnou na adekvátní příspěvek. Nabízí se proto otázka, zda nedošlo k posunu stran ekonomických kritérií, na něž nebyla odborná veřejnost, ani žadatelé upozorněni.

  Vzhledem k těmto znepokojivým faktům Vás žádáme o diskusi o budoucnosti kultury v Praze. Chceme se podílet na vzniku strategické koncepce kultury pro další léta, chceme, aby v Praze vznikla kvalitní Koncepce kulturní politiky, jejíž součástí bude i evaluace Grantového systému tak, aby byl skutečně transparentní a odrážel potřeby sektoru. V rámci kulturní politiky je také nutno řešit transformaci příspěvkových organizací, která je v tuto chvíli zastavena a celý kulturní systém je tak deformovaný. Domníváme se, že je nutný průběžný dialog města s představiteli odborné veřejnosti, věcná a kontinuální komunikace.

  Žádáme Vás proto o přizvání zástupců profesionálních nezávislých divadel k tvorbě kulturní politiky.

  Za přípravný výbor zakládané Asociace profesionálních nezávislých divadel podepsáni:

  Lenka Kolihová Havlíková, Divadlo X10 ve Strašnickém divadle, v.r.
  Šárka Pavelková, ProFitArt, v.r.
  Štěpán Kubišta, Jatka78, v.r.
  Jakub Vedral, Art Prometheus, v.r.

  Dále se připojují:
  Kryštof Koláček, Kulturní invaze z.s., v.r.
  Jindřiška Křivánková, Kolonie o.s., v.r.
  Matěj Samec, MeetFactory, v.r.
  Jana Návratová, Vize tance, v.r.
  Lubor Šplíchal, AQUALUNG z.s., v.r.
  Tereza Marečková, Divadlo Masopust, v.r.
  Barbora Mitošinková, Venuše ve Švehlovce, v.r.
  Miroslav Bambušek, Spolek Mezery, v.r.
  Vojtěch Bárta, Chemické divadlo, v.r.
  Tereza Sochová, Cabaret Calembour o.p.s., v.r.
  Michal Hába, Lachende bestien, v.r.
  Lenka Dombrovská, festival …příští vlna/next wave, v.r.
  Jaroslav Raušer, Move Association, v.r.
  Judita Hoffmanová, Tantenhorse, v.r.

  V Praze dne 2. února 2016

  ///

  Více na i-DN:

  Jan Wolf: Rád bych snížil…

  Divadla by měli posuzovat pouze odborníci

  Praha rozhodla o kulturních grantech na rok 2016

  ///

  Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě

  Odvaha k letu

  • Autor:
  • Publikováno: 12. února 2016

  Komentáře k článku: Vážený pane Wolfe

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,