Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2020

ročník 29
23. 6.–1. 9. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Tip: Česká taneční platforma 2018

  24. ročník festivalu Česká taneční platforma se uskuteční 4. –7. dubna v Praze a jako vždy nabídne výběr toho nejzajímavějšího, co vzniklo za poslední dvě sezony na české taneční a pohybové scéně. Přímo na platformu naváže 8. dubna EDN (European Dancehouse Network) Atelier, který se bude věnovat stavu současného tance v zemích střední a východní Evropy.

  Zájmem organizátorů České taneční platformy je nejen připravit atraktivní program složený z různorodých děl české taneční a pohybové scény, ale také zaujmout zahraniční hosty bohatým doprovodným programem a vytvořit prostředí pro četné diskuse a networking. Platforma vybízí k intenzivnímu navázání mezinárodních i národních kontaktů a následné spolupráci. Díky dobré reputaci se jí v posledních dvou letech zúčastnilo vždy přes sto zahraničních expertů z Evropy i zámoří, kteří zpravidla řídí mezinárodní aktivity ve svých divadlech, na festivalech nebo píší o tanci pro média ve svých zemích.

  Stoupající zájem o český tanec v zahraničí je skvělou vizitkou naší scény, věřím, že neopadne. Letos je navíc platforma propojena s Ateliérem European Dancehouse Networku, což je síť 36 prestižních evropských tanečních domů. Jsme mezi nimi jen dva řádní členové ze zemí střední a východní Evropy, proto jsme navrhli věnovat se porovnání podmínek a vývoje taneční scény v zemích Visegrádu a v nejbližších postsovětských zemích: Ukrajině, Bělorusku a Rusku. I my se při přípravách dovídáme spoustu nových věcí, a tak jsem si jista, že přispějeme k lepšímu pochopení kontextu tvorby umělců v této části Evropy, říká Yvona Kreuzmannová, ředitelka a zakladatelka pořádajícího Tance Praha.

  Dramaturgická rada pro letošní ročník vybrala sedm děl do hlavního programu, který vyvrcholí vítěznou inscenací loňska s názvem Švihla Terezy Hradilkové, naším jediným reprezentantem na letošním Tanzmesse Düsseldorf. Hlavní program tvoří dílo souboru Farma v jeskyni Navždy spolu!, které originálně zapojuje seniory,dále Pojďme na tanec! „manuál“ pro všechny odvážné diváky – souboru VerTeDance a režisérky Petry Tejnorové, ve kterém zatančí i Halka Třešňáková,či výtvarně-taneční inscenace Kabaret Velázquez Jana Komárka a Andrey Miltnerové. Martin Talaga představí svoji SOMU, tentokrát v Korzu Veletržního paláce, soubor DOT504 uvede dílo You Are Not the One Who Shall Live Long, které vzniklo pod taktovkou Jozefa Fručka a Lindy Kapetaney. Poslední den se ponese ve znamení silných ženských sól – Spitfire Company uvede Vypravěče Eliška Brtnická Enolu, pro niž našla inspiraci v Japonsku.

  Divácká porota, která se také od podzimu scházela, hlasovala pro díla Enola Elišky Brtnické, Pojďme na tanec! Petry Tejnorové a Creep Miřenky Čechové (Tantehorse).

  Mezinárodní odborná porota rozhodne během platformy o cenách v kategoriích Taneční inscenace roku a Tanečník / Tanečnice roku. Pozvání do poroty přijali: taneční expert, kurátor a dramaturg Guy Cools (BE/AT), ředitelka Circuit-Est – Centre Chorégraphique Montréal Francine Gagné (CA), režisérka a dramaturgyně Maja Hriešik (SK), prezidentka EDN (EuropeanDancehouse Network) Pia Krämer (PT) a umělecká ředitelka Tanzim August Virve Sutinen (FI/DE). Nebudou v ní chybět ani členové dramaturgické rady: Petra Hauerová, Yvona Kreuzmannová, Martin Macháček, Markéta Perroud, Nina Vangeli a Jan Žůrek.

  Odborníci udělí Cenu za světelný design, kterou zaštiťuje Institut světelného designu. Již potřetí se bude udílet ocenění pro Manažera roku iniciované panem Jiřím Opělou.

  Tereza Hradilková: Švihla. FOTO VOJTĚCH BRTNICKÝ

  Festival vyvrcholí v sobotu 7. dubna uvedením loňské Taneční inscenace roku, kterou je Švihla Terezy Hradilkové s živou hudbou Filipa Míška a slavnostním vyhlášením cen letošního ročníku, které bude moderovat Daniela Voráčková.

  Letošní 24. ročník se odehraje v sedmi pražských lokalitách – Pomec, Studio Alta, Alfred ve dvoře, Centrum současného umění DOX, Korzo Veletržního paláce, Národní galerie v Praze, Studio Hrdinů, La Fabrika.

  Festival se koná za podpory Ministerstva kultury ČR, Hlavního města Prahy, programu Kreativní Evropa, Institutu umění – Divadelního ústavu, Prahy 7, Českých center a Italského kulturního institutu. Partnery festivalu jsou: ALT@RT z.ú., EDN (EuropeanDancehouse Network), Institut světelného designu, Rakouské kulturní fórum a SE.S.TA –  Centrum choreografického rozvoje.

  Předběžný program festivalu naleznete na: www.tanecniplatforma.cz

  ///

  Komentáře členů Dramaturgické rady k výběru 24. České taneční platformy

  Farma v jeskyni: Navždy spolu!
  Dramaturgická rada ocenila nezvyklé propojení amatérů seniorského věku a profesionálních performerek a jejich odvahu k projevům intimity a použití vyhraněného divadelního jazyka. Jejich autentické bytí na scéně je konfrontováno se sofistikovanou scénografií, která místy přechází až do iluzivního divadla.

  VerTeDance / Petra Tejnorová a kol.: Pojďme na tanec!
  Dílo originálním způsobem přibližuje současný tanec divákovi a zachycuje jeho vývoj skrze osobní zkušenost performerů. Představení tak částečně umožňuje nahlédnout do světa nejen českého současného tance. Jednou ze silných stránek představení je kvalitní obsazení. Zároveň je osvěžující, když je na současný tanec pohlíženo s humorem a ironií. S ohledem na zahraniční hosty bude na České taneční platformě inscenace poprvé uvedena
  v anglickém jazyce.

  Jan Komárek a kol.: Kabaret Velázquez
  Kabaret zaujal jako esteticky vyhraněné dílo s výraznou vizuálně-výtvarnou složkou. Komárek rozehrává celou řadu estetických strun divákova nitra. Umí exponovat odstíny barev svých interpretek. Sám název napovídá, že chce a umí spojovat nespojitelné. Tvar obsazený zkušenými performery, jehož síla a „honosnost“ spočívá právě v propojení zájmu o předlohu v kombinaci s osobní zaujatostí jednotlivých tvůrců. Pohyb, zvuk, světlo skromně a tiše vyprávějí příběh, společně putují v čase portrétujíce dobu, do které může otisknout svou představu kdokoliv z nás. Autenticita, poetičnost, obrazivost, originální, dominující a krásná hra světla v prostředí jeviště a v prostoru příběhu je autorovou předností.

  Martin Talaga: SOMA #8
  Mladý talent česko-slovenské taneční scény. Rada ocenila uvolněný jevištní tvar postavený na svobodném vztahu k prostoru, ve kterém vzniká široký interpretační rámec i prostor pro zážitek z čisté prezence performerů. Představení výstižně zobrazuje mužské tělo v jeho fyzických i duševních extenzích. Pohybuje se na hranici instalace a performance a sází na vizuální prvky.

  DOT504 / Jozef Fruček & Linda Kapetanea: You Are Not the One Who Shall Live Long
  Představení svou kvalitou zaujalo již v minulém roce, ale z důvodu možnosti zařazení jen jednoho díla od stejného autora nemohlo být součástí programu. Dramaturgická rada se proto rozhodla vrátit k tomuto dílu v letošním roce. Představení, které je evidentně ovlivněno vlámskou školou (což je míněno vzhledem k renomé Belgie pozitivně), zaujalo jasnou dramaturgickou linkou. Rada ocenila zejména skvělé výkony mezinárodní skupiny tanečníků a neplakátově podané téma násilí, kterému se tvůrci věnují systematicky.

  Cirkus Mlejn / Eliška Brtnická: Enola
  Performerka Eliška Brtnická vystoupila ze své dosavadní tvorby na poli nového cirkusu. Představení v sobě nese prvky performance – není svázáno novocirkusovými konvencemi, ale naopak klade důraz na lidské tělo v jeho specifické lidské přítomnosti bez ohledu na „umění těla“. Specifikem díla je příběh, který ovšem otevírá příležitost k uplatnění různých interpretačních klíčů. Šťastně spojuje intimní divadelní výpověď s cirkusovou technikou a vlastně i s výtvarným projevem „à la japonaise“. Eliška Brtnická empaticky prožívá, poeticky a autenticky si hraje se svým tělem, pocitem a prostorem.

  Spitfire Company: Vypravěč
  Další dílo, které získalo vysoké bodové ohodnocení v minulém roce, ale z důvodu výběru jiného díla stejného autora, mohlo být zařazeno až letos. Konceptuální sólo Vypravěč stojí na excelentním výkonu performerky Cécile da Costa. Autor díla dokázal podtrhnout její kvality. Oslovuje už pouhým dechem, zalyká se jím, zpívá, křičí, pere se s těžkými hmotami a osudem. Za pomoci řady materiálů buduje symbolický hrad z písku, aby ho na konci zbořila za řízného živého hudebního doprovodu.

  Dále se Dramaturgická rada rozhodla zařadit v rámci doprovodného programu tato představení:

  Jan Bárta: Pitch
  „Existenciální groteska“ performera Jana Bárty, která bude uvedena jako site-specific představení ve foyer Studia Hrdinů, je úsměvnou sondou do duše člověka obklopeného předměty. Dramaturgická rada chtěla ocenit přesahové projekty našich umělců, tzv. cross over, kterých se neobjevilo v posledním roce mnoho. Performance a projev Jana Bárty – mima/performera/herce/hudebníka v obrazu muže s bicí soupravou, zarámovaného do technického (industriálního), kovového rámu z osvětlovací rampy, je čistý, výtvarný, má svůj řád, dramaturgii, barvu, výraz, emoci, vývoj i přesah. Rada tedy považuje za přínosné tohoto performera zahraničním hostům i našim divákům představit.

  Silk Fluegge: DISASTROUS
  Nadstandardně kvalitní práce tvůrců s dětskými performery. Dílo bylo do doprovodného programu vybráno pro zájemce o taneční tvorbu s mládeží. Ocenění si zaslouží především za svou ekologickou tématiku se zaměřením na věkovou kategorii dětí v pubertě – takových uměleckých počinů u nás opravdu není mnoho. Děti, které se v tomto věku radikálně začínají orientovat ve světě dospělých, začínají si uvědomovat svou osobnost, na jevišti opravdu vidíme a posloucháme; jsou otevřené, upřímné, vynalézavé, ponechávají si hravost a radost dítěte, zároveň naslouchají, reagují a komunikují. Nebojí se světa dospělých, nebojí se ani diváků a hrají si i s nimi, berou je mezi sebe, a vše je více méně přirozené, divák ihned intuitivně přebírá roli pro hru, do které je nečekaně zakomponován. Dílo dává jasné signály, že je potřeba bavit se s dospívajícími dětmi o zásadních a podstatných tématech, která budou ovlivňovat budoucnost nás všech, např. o ekologii, identitě atd.

  ///

  Program ČTP 2018

  ST 4. 4.

  I 20:00 I Studio Alta I Tantehorse / Miřenka Čechová: Creep – výběr Divácké poroty

  ČT 5. 4.

  I 15:00 I Afred ve dvoře I SILK Fuegge: DISASTROUS – pro děti, doprovodný program

  I 17:00 I Centrum současného umění DOX I Farma v jeskyni: Navždy spolu

  I 20:00 I Ponec – divadlo pro tanec I VerTeDance / Petra Tejnorová: Pojďme na tanec! – výběr Divácké poroty a dramaturgické rady

  PÁ 6. 4.

  I 15:00 I Studio Alta I Jan Komárek a kol.: Kabaret Velázquez

  I 17:00 I Národní galerie – Korzo I Martin Talaga: SOMA

  I 20:00 I Ponec – divadlo pro tanec I DOT504 / Jozef Fruček a Linda Kapetanea: You Are Not the One Who Shall Live Long

  SO 7. 4.

  I 12:15 I Studio Hrdinů I Jan Bárta: Pitch – doprovodný program

  I 14:00 I Studio Alta I Spitfire Company: Vypravěč

  I 17:00 I La Fabrika I Eliška Brtnická: Enola – výběr Divácké poroty a dramaturgické rady

  I 20:00 I Ponec – divadlo pro tanec I Tereza Hradilková a kol.: Švihla – Taneční inscenace roku 2017, vyhlášení cen

  Změna programu vyhrazena.

  ///

  Více na i-DN:

  ČTP 2018 (No.1)

  ČTP 2018 (No.2)

  ČTP 2018 (No.3)

  ČTP 2018 (No.4)

  ČTP 2018 (No.5)

  ///

  • Autor:
  • Publikováno: 2. dubna 2018

  Komentáře k článku: Tip: Česká taneční platforma 2018

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,