Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2020

ročník 29
23. 6.–1. 9. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Stávka!

  Není obvyklé, aby hned ve třech divadlech odboráři vyhlásili stávkovou pohotovost, byť z odlišných důvodů. Ty tři případy spojuje pouze důvěra v instrument stávky coby jediné možnosti kolektivního nátlaku, jímž odboráři vymáhají splnění svých požadavků.

  Nátlak organizované skupiny lidí přerušením práce je znám od starověku. Právo na stávku v této podobě zaručuje článek 24 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, typicky v rámci kolektivního vyjednávání podle zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, který definuje podmínky a průběh stávky jen při uzavírání kolektivní smlouvy. Jiný případ stávky české právo výslovně neuvádí, byť se připouští, že pokud se jedná o realizaci hospodářských nebo sociálních práv zaměstnance, mají odboráři šanci uspět. Od roku 1989 byla stávková pohotovost vyhlášena několikrát, zejména v operních domech, stávka však nikdy nevypukla.

  Už jsme se tu věnovali vyhlášení stávkové pohotovosti některými odborovými organizacemi Opery Národního divadla 26. června 2019 z důvodu netransparentního a nekoncepčního řízení Národního divadla, které ohrožuje stabilitu Opery ND a SO i hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců. Odboráři požadují 1. nové obsazení pozice uměleckého ředitele Opery ND a SO a pozice hudebního ředitele Státní opery na základě transparentních pravidel stanovených s požadavkem smysluplného uměleckého rozvoje Opery ND a SO., 2. zahájení konstruktivní a otevřené diskuse s cílem určit jasné kompetence a pravidla fungování Garanční rady pro Národní divadlo., 3. uskutečnění transparentního výběrového řízení na místo ředitele Národního divadla. Spor byl značně medializován, projednával se na úrovni Garanční rady Národního divadla a s ministrem Antonínem Staňkem, Eva Urbanová dokonce požádala prezidenta republiky Miloše Zemana o pomoc ve sporu s ředitelem Janem Burianem. Hlavním cílem stávkujících bylo zamezit nástupu zkušeného zahraničního manažera Pera Boye Hansena do funkce ředitele Opery Národního divadla, což se nepodařilo – Hansen nastoupil 1. srpna 2019. Spor má obecnější povahu v polemikách o další směřování Opery Národního divadla. Mají ale zaměstnanci právo na stávku kvůli odmítání nadřízeného? Analogicky v následujícím případu?

  Zaměstnanci Divadel Kladno s. r. o., jak z činoherního souboru působícího na velké scéně, tak z Divadla Lampion, založili odborovou organizaci 14. srpna 2019 v souvislosti s nečekaným odvoláním herce Jana Krafky z funkce jednatele (1. července) a s úmyslem radnice jmenovat konkursem jednatele nového. Hned 14. srpna 2019 předseda odborů Tomáš Hron dopisem primátorovi Danu Jiránkovi (ODS) vyhlásil stávkovou pohotovost z těchto důvodů: Jan Krafka nebyl navrácen do funkce jednatele, ačkoliv byly vyvráceny výtky vůči jeho osobě. Navíc nebylo řádně provedeno výběrové řízení na jednatele nového, díky čemuž se přihlásila jen jedna osoba. Ta věděla o výměně jednatele s předstihem, a tedy byla jediná, která se na řízení mohla v šibeničním čase připravit. Tato situace je pro nás neakceptovatelná. Pokud budou naše zásadní požadavky splněny, jsme připraveni stávkovou pohotovost neprodleně zrušit. V opačném případě budou podniknuty další kroky.

  Jmenována byla 12. srpna Irena Žantovská a těžko už kvůli zcela nereálnému harmonogramu řízení (vyhlášení 8. července, uzávěrka přihlášek 5. srpna, schválení konkursní komise 1. srpna, jmenování 12. srpna) nepochybovat o jeho regulérnosti. Je to tím podivnější, že radnice mohla zcela v souladu se zákonem Žantovskou do funkce jmenovat bez konkursu. Odboráři 22. srpna dalším Prohlášením potvrdili své požadavky, vyjádřili nedůvěru také Ireně Žantovské a oznámili, že pokud jim nebude vyhověno, vstoupí 11. září do stávky.

  Stávkovou pohotovost od 1. září vyhlásil 26. srpna také předseda základní organizace Unie orchestrálních hráčů v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, první klarinetista operního orchestru Aleš Hejcman. Hráči orchestru požadují úpravu platových tříd a tím zvýšení mezd, což odmítla ředitelka divadla Jarmila Levko. Ta se vrátí z řádné dovolené začátkem září a na vyhlášení nemohla bezprostředně reagovat, proto šéf opery a šéfdirigent Martin Doubravský postup odborářů označil za nekorektní. Také zdejší sólistka Lívia Obručník Vénosová kritizovala odboráře, že svůj krok neprojednali se sólisty a dalšími pracovníky. Odboráři očekávají naplnění svých požadavků do 1. ledna 2020.

  Veškeré relevantní materiály a komentáře naleznete na iDN, kde budeme kauzy nadále sledovat.


  Komentáře k článku: Stávka!

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,