Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2020

ročník 29
23. 6.–1. 9. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Provázek i CED stále bez šéfa

  Osud brněnského Centra experimentálního divadla a směřování Divadla Husa na provázku zůstanou nejasné minimálně do května, kdy by se mělo uzavřít další kolo výběrového řízení, z něhož mají vzejít šéfové obou organizací. Žádný ze čtyř kandidátů, kteří v prvním kole se svými koncepcemi usilovali o post ředitele CEDu, konkursní komisi nepřesvědčil. Doporučila tedy radnímu pro kulturu Matěji Hollanovi, aby dále postupoval formou neveřejného řízení. Zdali to tak skutečně bude, musí říci Rada města Brna. Diskutovali jsme zatím jen neformálně několik možných jmen, napsal DN náměstek Hollan.

  Brněnští radní potvrdí další postup konkursu ve středu 14. března. Zajímavější než jejich souhlas s přímým vyzváním kandidátů budou jména oslovených a to, kdo je navrhne. Zda to budou členové komise nebo někdo jiný, není z Hollanova vyjádření pro DN jasné ani po opakovaném dotazu. Zda oslovení dostanou od brněnské radnice stejné zadání jako uchazeči pro první kolo, rovněž ne.

  CED je generační projekt, který vznikal a jehož program byl formulován za specifických společenských podmínek na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Od roku 1992 až dodnes CED vedl a ještě dříve spoluzakládal Petr Oslzlý. Možnost tuto příspěvkovou organizaci, která zastřešuje Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo, Divadlo u stolu a svoje samostatné projekty, zgruntu proměnit nejen personálně, ale i strukturálně nebo rovnou zrušit se přímo nabízí. I Provázek totiž opustil jeho dlouholetý šéf Vladimír Morávek a zdá se, že po odchodu Františka Derflera nebude pokračovat ani Divadlo u stolu.

  Logické by proto bylo, aby se nejdříve brněnský magistrát jako zřizovatel zamyslel, zda struktura CEDu, prakticky ztotožňovaná s personou Oslzlého, stále přináší nějaké bonusy pro zastřešované scény. Zda kvůli společné účtárně a jednomu automobilu má smysl udržovat při životě systém, který umělecky zcela samostatným a vyhraněným divadlům přiděluje nějakého supervizora či prostředníka pro jednání s magistrátem. Na odbornou diskusi na toto téma je stále ještě čas.

  Naopak už pozdě je na výběr nového uměleckého šéfa Divadla Husa na provázku. Ten měl být Oslzlým jako šéfem CEDu osloven a jmenován už v polovině minulého roku, hned poté, co Vladimír Morávek oznámil, že na začátku tohoto roku na Provázku končí. Jen tak by měl možnost připravit sezonu 2018/2019. Dnes už ji nemá a za tři měsíce, bude-li skutečně vybrán společně s šéfem CEDu, může už jen improvizovat, protože jeho potenciální spolupracovníci nepochybně budou mít domluvenou práci jinde.

  Magistrát i Oslzlý trestuhodně zaspali. Přitom na začátku září minulého roku měli k dispozici dopis členů dozorčí rady CED, podepsaný jejím předsedou Petrem Štědroněm (ten je rovněž jedním z členů konkursní komise), vyjadřující se k parametrům už tehdy připravovaného výběrového řízení. Dozorčí rada konstatovala, že prezentovaná podoba zadávací dokumentace výběrového řízení je příliš neurčitá. Zřizovateli by bylo možné doporučit upřesnění, nastavení jasných požadavků ve smyslu struktury organizace, jejího poslání a preferovaného vývoje. Za stávajícího stavu nezbývá než čekat, zda některý z uchazečů sám předloží koncepci, která bude zřizovatelem vyhodnocena za dostatečně silnou, kvalitní a realistickou.

  Dozorčí rada se shodla, že načasování výběrového řízení a předpokládaný harmonogram navazujících změn nejsou zcela ideální – výrazně se snižuje šance na obsazení postu ředitele CED, p. o., a uměleckých šéfů jednotlivých složek organizace relevantním kandidátem od začátku sezony 2018/2019, natož od května 2018, a na tom, že považuje účast prof. P. Oslzlého coby stávajícího ředitele ve výběrové komisi za nestandardní (zvýrazněno v dopise).

  Dozorčí rada také výslovně upozornila na možnost polemiky o smysluplnosti existence CED v nezměněné podobě, proti čemuž stojí jednoznačná preference zřizovatele i argument organizačně-ekonomické výhodnosti.

  Členové dozorčí rady už tehdy považovali situaci za natolik vážnou, že v dopise na své členství rezignovali. Po více než půl roce lze jen konstatovat, že magistrát jejich varování nevyslyšel a situace je mnohem vážnější. Husa na provázku, jedno z významných českých divadel, už tři měsíce nemá uměleckého šéfa a ještě nejméně další dva mít nebude.


  Komentáře k článku: Provázek i CED stále bez šéfa

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,