Divadelní noviny Aktuální vydání 8/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

8/2024

ročník 33
16. 4. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Zprávy

  Příští stanice… Stop!

  V úterý 22. října zakázala Vyšší odborná škola herecká v Praze reprízovat absolventskou inscenaci Příští stanice…, již pod režijním vedením Braňa Holička vytvořili posluchači třetího ročníku oboru herectví a moderování. Tato absolventská inscenace se po svém prvním uvedení 11. října na školní scéně v letenském Pidivadle dočkala jediné reprízy, jež byla zároveň i derniérou. Jako důvod stažení inscenace uvedlo vedení školy hrubé porušení školního řádu, založené na jednostranné interpretaci satiricky laděného díla.

  VOSH-pidivadlo-jpg

  Autorská inscenace Příští stanice… vznikla jako výsledek spolupráce absolvujícího ročníku s mladým režisérem Braněm Holičkem (Demo Demokracie – Malá scéna studia Ypsilon, Googling and fucking – divadlo F. X. Šaldy, Liberec), který je známý svou originální tvorbou a svérázným smyslem pro humor. Studenti se zaměřili na problém, s nímž se musejí potýkat absolventi nejen hereckých a uměleckých škol, ale vyšších vzdělávacích institucí vůbec, tedy možnost uplatnění v oboru. Jevištní podoba inscenace vznikla prostřednictvím řízených improvizací, jejichž výsledkem byl sled krátkých situací, které si pohrávají s nejrůznějšími obavami a spekulacemi o osudu čerstvých absolventů.

  Braňo Holiček v seriálu ČT Vyprávěj (2009). FOTO archiv ČT

  Braňo Holiček v seriálu ČT Vyprávěj (2009). FOTO archiv ČT

  Právě tato tematika byla trnem v oku vedení Vyšší odborné školy herecké. Již před svým uvedením vzbuzovala inscenace jistou dávku nelibosti, nicméně k přímé konfrontaci s tvůrci nedošlo. Po zhlédnutí videozáznamu z premiéry nabylo vedení dojmu, že cílem inscenace není humorným způsobem poukázat na nelehký život začínajících herců, nýbrž poškodit dobré jméno Vyšší odborné školy herecké. Tuto interpretaci režisér, ročníkoví pedagogové i studenti kategoricky odmítají. Přestože definitivní rozhodnutí o stažení inscenace padlo už v pondělí 21. října dopoledne, studenti o něm byli informováni až dvě hodiny před plánovaným začátkem představení, přičemž pedagogy a režiséra neinformovalo vedení školy vůbec. Divákům bylo pouze oznámeno, že představení je zrušeno z technických důvodů, přičemž náhrada nebyla poskytnuta.

  Dostáváme se snad zpět do časů, kdy byla divadelní představení zakazována, protože vyjadřovala (ať už záměrně, nebo ne) nepohodlné názory?

  Studenti VOŠH

  • Autor:
  • Publikováno: 15. listopadu 2013

  Komentáře k článku: Příští stanice… Stop!

  1. Jiří Hejduk

   Avatar

   V reakci na tento článek
   bychom chtěli uvést, že čistě divadelní optika, která se nese výše uvedeným článkem, není adekvátní, neboť se jedná o školní divadelní představení, jehož tvorba i zveřejnění je součástí jasně daného rámce vzdělávacího programu. Možná právě snaha vidět situaci jinak přivedla autory inscenace „Příští stanice…“ k nedorozumění s vedením VOŠH.
   Výhrady, které má vedení školy ke zmíněné inscenaci, by se daly rozdělit na proces a výsledek. K průběhu vzniku inscenace má vedení školy následující výhrady: 1/ Režisér Braňo Holiček původně podepsal smlouvu na úplně jinou inscenaci a v průběhu její přípravy svévolně změnil titul i obsah, herečtí pedagogové, kteří s ním spolupracovali, ho neupozornili včas na to, že taková změna podléhá schválení vedením školy. 2/ Oba herečtí pedagogové v průběhu přípravy této inscenace porušovali snad veškerá pravidla, která škola skýtá, od své dohody o pracovní činnosti až po školní řád a etický řád pedagoga VOŠH. 3/Text inscenace nebyl v rozporu s vnitřními směrnicemi školy až do premiéry, a dokonce ani po ní, předán vedení školy ke schválení.
   K inscenaci jako takové má vedení školy následující výhrady: 4/ Inscenace porušuje autorská práva, neboť obsahuje video ukradené z oficiálních webových stránek společnosti McDonald´s v trvání přes 5 minut. V tom ale nikdo ze zúčastněných studentů a pedagogů, ani režisér nevidí problém, snad proto, že sami, na rozdíl od školy, porušováním autorských práv ve školním veřejném divadle nic neriskují. 5/ inscenace poškozuje dobré jméno VOŠH, vyššího odborného vzdělávání obecně, dále poškozuje obchodní značku McDonald´s a dobré jméno jednoho z absolventů školy. 6/ Inscenace nenaplnila formát absolventské inscenace popsaný ve vzdělávacím programu školy. 7/ Na školní scéně není možné prezentovat dílo pohrdající vzděláním. Tolik tedy k důvodům stažení inscenace ze školní divadelní scény.
   Výsledkem tedy bylo, že inscenace je stažena z repertoáru divadla, režisér dostal zaplaceno za nastudování hry a oba pedagogové dostali výpověď.
   Dále bychom se rádi vyjádřili k tvrzení, že „Již před svým uvedením vzbuzovala inscenace jistou dávku nelibosti, nicméně k přímé konfrontaci s tvůrci nedošlo.“: Jediný, od koho bylo vedení školy informováno o této nelibosti, byli sami účastníci tohoto tvůrčího procesu. Z toho plyne, že sami museli mít jasno v tom, že tvoří cosi, co zřejmě stojí za hranicí dobrých mravů. Ke konfrontaci s tvůrci nedošlo, protože selhali pedagogové, jejichž povinností bylo komunikovat s vedením školy, informovat režiséra o nutnosti dodat vedení školy text inscenace ke schválení a zajistit, aby jejich působení na studenty a práce pro VOŠH vedla ke zvyšování prestiže školy na veřejnosti. Výsledek této činnosti ovšem nelze za zvyšování prestiže školy považovat. A tvrzení, že závěrečná věta „Všichni zvrací.“ vyjadřuje happy-end, které jsme zažili v komunikaci s kolektivem spolutvůrců tohoto kusu z řad studentů, vyjadřuje cosi těžko hmatatelného o účelových interpretacích.

   Vedení VOŠH

   07.11.2013 (12.43), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

   • Lukáš Dubský

    Avatar

    „Na školní scéně
    není možné prezentovat dílo pohrdající vzděláním.“ To je jako myšleno vážně???
    No myslím, že stanovisko VOŠH prezentované v této dikusi opravdu vážně poškozuje dobré jméno VOŠH, protože z ní dělá školu, která evidentně nechápe, co znamená svobodné umělecké vyjádření. Být panem Hejdukem, tak se určitě nechlubím tím, že text každé inscenace musí být schválen vedením školy.
    Každopádně pro danou inscenaci je to výborná reklama – v dnešní době už lze nalézt jen málo věci, které někdo zakáže. 🙂

    17.11.2013 (0.03), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  2. Kateřina Jírová

   Avatar

   Zákon č. 121/200 Sb. § 35
   Užití díla ……., v rámci školních představení a užití díla školního
   (1) Do práva autorského nezasahuje ten, …
   (2) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu užije dílo při školních představeních, v nichž účinkují výlučně žáci, studenti nebo učitelé školy nebo školského či vzdělávacího zařízení.
   (3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacímu zařízení (školní dílo).
   (4) Ustanovení § 31 odst. 1 části věty za středníkem se pro odstavce 1 až 3 použije přiměřeně.

   07.11.2013 (23.14), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

   • Jiří Hejduk

    Avatar

    Vážená Kateřino Jírová,
    obsah tohoto zákona znám. Problém je v tom, že naše školní divadlo je veřejné a vybírá od diváků vstupné. Přijďte se podívat.

    12.11.2013 (10.05), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

    • Robin Karel Popper

     Avatar

     Obsah zákona
     evidentně nejen neznáte, ani jej nechápete a hlavně chápat nechcete. Herci z vybíraného vstupného jak uvádíte dostávali plat? Pochybuji a i kdyby ano, stále se nejedná o komerční využití, protože oni jsou studenti. Frštenzí? Sotva…

     13.11.2013 (22.46), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

     • Jiří Hejduk

      Avatar

      Ano,
      jedna z hereček byla již absolventkou školy a byla honorována.

      14.11.2013 (16.30), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

      • Denisa Pfauserová

       Avatar

       Vážený pane Hejduku,
       onou jednou absolventkou školy, která byla honorována, jste myslel zřejmě mě. Ráda bych tedy uvedla na pravou míru, že jsem od VOŠH nikdy nepřijala ani korunu. A to jak za nazkoušení, tak za reprízy. Tuto práci jsem dělala ve svém volném čase a velmi ráda a pouze z důvodu přátelství s ročníkem 3DB a touhy mladé herečky vyzkoušet si tvorbu autorské inscenace. Tuto příležitost jsem totiž při studíich na VOŠH nedostala. A jsem tudíž ráda, že jsem se mohla seznámit s režisérem Braňem Holičkem a prací tohoto druhu, která je zvláště pro mladé herce, pro něž je jen velmi málo míst v kamenných divadlech, velice důležitá. Ráda jsem také ze druhého důvodu a to je odblokování mého osobního komplexu týkajícího se kolonky dosaženého vzdělání v životopise. Buďme k sobě upřímní, na ,,vošáky“ se zkrátka v divadelním světě nepohlíží právě přívětivě. Naopak, člověk musí daleko více dřít, aby dokázal, že není tak špatný herec, jak by se mohlo podle názvu vystudované školy zdát. Toto říkám ze své reálné osobní zkušenosti. A proto mě velice potěšilo, že jsme si z tohoto názoru okolí mohli udělat legraci a vysmát se mu a zároveň dokázat, jak jsme talentovaní. Škoda byla, že to mohla vidět jen asi stovka diváků. Děkuji za uvážení mého názoru.

       S pozdravem

       Denisa Pfauserová

       14.11.2013 (19.22), , Trvalý odkaz komentáře,

    • Přemysl Hnilička

     Avatar

     Pane Hejduku,
     Vy nezaměstnáváte právníka, který by Vám znění zákona vyložil a vysvětlil? Protože Vaše argumentace je zcela mimo znění zákona. Další argumenty (poškození dobrého jména McDonaldu) už je vysloveně námět na novou satirickou hru. Zvažte prosím své rozhodování v této kauze.

     15.11.2013 (16.00), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  3. Tomáš Svoboda

   Avatar

   Doufám,
   že normalizační kecy pana Hejduka Braňo zhudební a stanou se součástí představení!

   10.11.2013 (8.13), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  4. Ivan Rajmont

   Avatar

   Takovouhle argumentaci (J. Hejduk)
   jsem slyšel naposled v roce 1979, když nám v ČS v Ústí nad Labem zakázali Steigerwaldovu Tatarskou pouť. Pravda, Karel tehdy nedostal zaplaceno, ale zase na druhou stranu nikdo nedostal výpověď. Halt doba se mění.

   12.11.2013 (8.59), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  5. Braňo Holiček

   Avatar

   Já bych k celé věci uvedl jenom drobnost:
   Jednalo se o to, aby se studenti potkali s tím, čemu se říká autorská tvorba (neinterpretační přístup k divadlu). Tedy požadovat nějaký text ke schválení je už z podstaty tohoto faktu absurdní, protože žádný text prakticky neexistuje do dne premiéry. Předpokládám, že když VOŠH připravovala onu smlovu, tak tušila, jakého záludného režiséra ke svým studentům „připouští“. A druhá o nic smutnější „drobnost“: Ona (panem Hejdukem) citovaná věta „O zvracení“ v inscenaci vůbec nezazní. Do textu, který byl určen pro světla a zvuk, jsem ji napsal jako legrácku, o ktreré jsme mluvili během zkušení. Je to bohužel pouze důkaz, který potvrzuje, že vedení VOŠH inscenaci zakázalo na základě videozáznamu, na kterém chyběl i závěr samotné inscenace.

   …A mimochodem, pro odlehčení, tu srandu se zvracením, jsem tam dal jenom proto, že jsme na jevišti měli pytlík z bagetérie Boulevard, která nám po premíře věnovala 20 baget a 20 ledových čajů, jakžoto raut. Já jsem tedy považoval za vhodné, dát do inscenace, jako poděkování (produkt placement), jejich pytlík… do kterého se zvracelo poté, co se v projekci odehrálo video z McDonalds, které vidělo na YouTube 2,8 miliónu lidí. Pokud jsem tím poškodil McDonalds, tak se hluboce omlouvám.
   Jedním jsem si však jist, tato inscenace opravdu nebyla tím, co poškodilo dobré jméno VOŠH…

   13.11.2013 (23.03), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

   • Robin Karel Popper

    Avatar

    Milý Braňo,
    budete mít takové učitele, jaké strpíte
    🙁

    14.11.2013 (11.45), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

    • Braňo Holiček

     Avatar

     Ano máte pravdu.
     Proto studenti VOŠH ročníku, který jsem režíroval napsali tuto TZ. Je to myslím odvážný krok.
     Já jsem studoval na DAMU a ve snu by mě nenapadlo, že se něco podobného může stát… byť na polosoukromé VOŠH.
     Chci jenom zdůraznit, že absolutně neupírám právo „zadavatele“ stáhnout inscenaci, jednoduše pro to, že s ní není spokojen.
     V tomto případě je ale opravdu zarážející, jakým způsobem k tomu došlo a především, použitá argumentace.

     14.11.2013 (21.19), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  6. Dária Fehérová

   Avatar

   Z dôvodov,
   prečo škola inscenáciu sťahuje, sa mi asi najviac páči tento: „Na školní scéně není možné prezentovat dílo pohrdající vzděláním.“ Ale ostatné sú tiež sranda.
   Ako to vychovávate svojich študentov? Aby nemali názor?
   Táto kauza sa šíri už aj na Slovensku. Toľko k dobrému menu VOŠH.

   15.11.2013 (17.26), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  7. Jana Cvoreňová

   Avatar

   Dobrý večer,
   jsem studentkou této školy a ráda bych řekla svůj názor.
   Představení jsem viděla a vůbec se nedivím, že bylo zrušeno… Po deseti minutách jsem si říkala, jak si tohle vůbec někdo může vůči škole dovolit…

   15.11.2013 (19.10), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  8. Libor Kasík

   Avatar

   U koho
   si mohu inscenaci objednat? Myslim, ze pro Divadelni delikatesy v Uffu je jako stvorena ;).

   16.11.2013 (1.05), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

   • Vladimír Hulec

    Avatar

    Máte recht, pane Kasíku,
    že toto je pro inscenaci dobrá reklama. Sám bych ji chtěl nyní vidět. Skoro podezřívám školu a studenty, že je to součást inscenační projektu: normalizační retro…
    A oceňuju i studentku, která zveřejnila opoziční názor vůči inscenaci samé. Není-li to od ní nějaká vypočítavost, je to odvaha postavit se proti – předpokládám – většinovému názoru studentů-spolužáků.
    Jinak, abych odpověděl na Váš dotaz, Braňo Holička najdete nejlíp v Ypsilonce, kde je na něj uvedená i e-adresa: [email protected]

    16.11.2013 (12.23), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  9. Marica Šišková

   Avatar

   niekedy v marci 2012
   inscenáciu „4:48 Psychóza“ od S. Kane v naštudovaní súboru ZASESMELENDVE „zakázalo“ vedenie školy (ZUŠ NITRA) z dôvodu: veľa vulgarizmov a ohrozenie etiky a morálky študentov. Pravou príčinou bol však obyčajný strach pani riaditeľky o svoju stoličku. Podotýkam, že neodôvodnený. Súbor spolu s režisérskou Danielou Evjákovou „zákaz“ ustál a napriek vyhrážaniu sa zo strany vedenia inscenácia žila a putovala po prehliadkach na Slovensku i v zahraničí. Získala uznanie od odbornej kritiky (Scénická Žatva 2012, Suwalki Poľsko 2013) a 4. 9. 2013 súbor inscenáciu odohral na doskách SND v Bratislave.
   Ku cti pani riaditeľky patrí, že svoj omyl uznala a členom súboru sa ospravedlnila. Je to príbeh obyčajnej ZUŠky…
   Držím režisérovi Braňovi Holičkovi palce a taktiež hercom, stojte si za svojou tvorbou…:)

   16.11.2013 (10.05), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  10. Klára Šalomounová

   Avatar

   Dobrý den,
   jsem studentkou VOŠH a původně jsem se do této diskuze vůbec nechhtěla zapojovat, ale teď mi nepřipadá správné nechat v tom Janu Cvoreňovou (viz komentář výše) samotnou. Dovolím si reagovat na vyjádření pana Vladimíra Hulce, a sice že se Jana postavila proti většinovému názoru ostatních studentů. Tak tomu není. K této inscenaci má (mírně řečeno) výhrady přinejmenším polovina z nás. Článek je podepsán studenty VOŠH, bylo by ale myslím dobré říct, že se jedná přímo a pouze o posluchače třetího ročníku, kteří v představení účinkují.
   Já osobně bych se za tuto inscenaci bít nešla. Autoři uvádějí, že jejím cílem bylo humorným způsobem poukázat na nelehký život začínajících herců. Ke mně a ke spoustě dalších diváků ale z jeviště došla úplně jiná informace. Po skončení představení jsem cítila obrovské zklamání a zlost. Přišlo mi, že studenti jen „kopou“ do naší školy a především do nás všech, kteří s ní máme co dočinění. Někde na cestě se tedy musela stát chyba.
   Strašně mě mrzí, jak obrovská kauza v toho vznikla. Když studenti psali tento článek, zřejmě si ani neuvědomili, že nám „nevinným příhlížejícím“ připravili velice krušné chvíle. Neříkám, že měli mlčet, ani že je vedení školy bez chyby. Přešlapy byly na obou stranách. To ale nic nemění na tom, že nejvíce poškozenými jsme ve výsledku my ostatní. Místo toho, abychom co nejusilovněji pracovali a byli tedy co nejlépe připraveni pro ten nelehký začátek herecké kariéry, jsme neustále nuceni vzdorovat dusné atmosféře ve škole a nepříjemnému tlaku okolí.
   Můžu jen doufat, že už nás další podobné rány nečekají.

   17.11.2013 (12.36), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

   • Filip Chlestakov

    Avatar

    Vy jste se asi všichni
    na té vaší rádoby umělecké škole zbláznili, ne?! Toto představení opravdu představuje život začínajících studentů a to velmi vtipným způsobem! Viděl jsem 2. premiéru (tedy zároveň i derniéru) a mohu pouze konstatovat, že jsem za dlouhou dobu neviděl takto vtipné studentské představení. Pokud je mohu k něčemu přirovnat, tak je to představení Miloš Ubu… málem Králem, také paroduje naši vládu. A to proč? Jednoduše protože je trapná a je k smíchu, tudíž je také jasný druhý důvod vzniku tohoto představení! Jednoduše: Kdybyste měli trošku toho antického ducha v sobě, nikdy byste nemohli kritizovat žádné představení a uměli byste respektovat názor a tvorbu ostatních, takhle jste jen parta „ovcí“ z VOŠH, co nikdy nic nedokáže a vždy bude mít mindráky z úspěchu někoho, kdo má na rozdíl od vás talent! Představení je úžasné a doufám, že ho budu moci aspoň ještě jednou vidět!

    P.S. Děkuji studentům 3. ročníku a Braňu Holičkovi za skvělé představení.

    Filip (Chlestakov) Holec

    21.11.2013 (7.15), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  11. Tereza Pachtová

   Avatar

   Na prvním místě
   bych se (jako jedna z autorek tiskové zprávy) chtěla omluvit, že jsme se pod zprávu podepsali jako studenti VOŠH. Skutečně jsme se měli podepsat jako studenti 3DB a ještě jednou se za to omlouvám. Vím, že ne všichni studenti VOŠH jsou s námi za jedno.
   Na druhém místě bych chtěla říci, že samotné zakázaní inscenace je věc, která mě od školy mrzela méně než to, jakým způsobem k němu došlo a co následovalo…
   Škola má asi právo stáhnout inscenaci, která se jí nelíbí a o které si myslí, že ji poškozuje. To, co se mi doopravdy nelíbilo, bylo to, jakým způsobem s námi, pedagogy a režisérem škola jednala.

   1) Čtyři dny před zrušením naší inscenace proběhla pokud víme schůzka vedení školy s režisérem, na které se dospělo ke kompromisu v podobě změny v programu. Požadovaný text na program jsme dodali, i přesto ke zrušení inscenace došlo.
   2) O zrušení inscenace jsme se dověděli pomocí sms zpráv, a to necelé dvě hodiny před začátkem představení, na dveřích divadla visel pouze nápis „Zrušeno z technických důvodů“.
   3) Hned po zrušení inscenace jsme žádali paní ředitelku o schůzku. Chtěli jsme vědět, co se děje. Nikdo nám nepodal žádné oficiální informace. Čas si na nás paní ředitelka udělala až koncem týdne.
   4) Když už konečně nějaké jednání s vedením školy nastalo, nedá se říci, že by nastala nějaká diskuse. Vlastně jsme se téměř nedostali ke slovu. Jsem dospělý člověk, což si asi vedení školy neuvědomilo.
   5) Z této „diskuse“ vznikl záznam. Na začátku našeho „rozhovoru“ jsme se s vedením školy domluvili, že každá ze zúčastněných stran dostane jednu jeho kopii. Po skončení diskuse však diktafon sbalila škola a záznam nám odmítá vydat.
   6) Jak paní ředitelka tak pan zástupce ředitele, kteří o všem rozhodli, naše představení vůbec neviděli. Nikdy se nikdo nebyl podívat na žádné z našich zkoušek. Vycházeli pouze ze záznamu, který na premiéře vznikl a z textu, který byl určen pouze osvětlovačům, tudíž jediné, co je v něm uvedeno přesně, jsou narážky pro světelné změny. Neměla by se snad paní ředitelka nebo pan zástupce na představení jít podívat, než ho zakáže?
   7) S různými důvody toho, proč byla inscenace zrušena, začalo vedení školy přicházet až mnoho dní po samotném zakázaní. Celé to působí, že inscenaci zakázali a teprve potom začali vymýšlet proč…
   8) Naši herečtí pedagogové, kteří se na představení podíleli, „byli odejiti“. Paní ředitelka tvrdila, že jejich vyhazov nemá nic společného s onou inscenací a že je to přirozený proces, pan zástupce přímo v těchto komentářích přiznává, že tu spojitost s Příští stanicí… je. Tak co si vybrat? Každopádně… vyhozeni byli.

   Moc mě mrzí, že se celá věc začíná blízce dotýkat hlavně jiných studentů VOŠH, kteří si to určitě nezaslouží. Tím, že s námi vedení odmítalo jednat, a když už, tak ne na rovinu, nás ale donutilo jít s celou věcí ven.

   Za touto zakázanou inscenací si stále stojím. Mým záměrem a věřím, že ani záměrem mých spolužáků, nebylo poškodit inscenací dobré jméno VOŠH. Chtěli jsme vyjádřit to, že dnešního absolventa herectví rozhodně nečekají pěkné začátky, pokud nemá opravdu štěstí. A všechny situace, které se v představení odehrály, vycházely z našich skutečných zážitků… Ano, do Dáši Jegerové rodiče skutečně hustí, že by nebylo špatné, dodělat si anglistiku, že divadlem se asi neuživí, ano, Tomáše Jereše vystřihli z filmu, na který vzal svoji přítelkyni do kina, ano, já točím obyčejné komparzy a snažím se u toho vypadat, jako že točím velké věci, ano, Michal Šturman všem tvrdí, že hraje v Národním divadle, a to, že nosí vlajku a nemluví, dodává, až když se někdo doopravdy zeptá na podrobnosti, ano, Sabiny Valové se ptali, jestli nechce točit porno, ano, Míša Stodolová potkává v Poličce spolužáky ze základky, kteří se jí ptají, jestli by jim nedohodila nějakou roli v seriálu, ano, Kateřina Hradílková určitě sní o tom, že bude točit s Leonardem Di Capriem, i když realita je jiná, a ano, Denisa Pfauserová vám určitě potvrdí, že sem tam na vás režiséři v divadle křičí. A že je to všechno na pozadí vošky? My nejsme z DAMU, ani z konzervatoře, my jsme z vošky. A chceme-li, aby to představení vypovídalo o nás a o našich zážitcích, tak v něm nemůžu tvrdit, že z té DAMU jsem.

   Chápu, že někdo z toho kritiku vošky vnímat může… ale tím, že se to zakázalo už nedáváme šanci ostatním, aby si na to udělali také názor… nebo se nedává šance nám dokázat, že to tak není. Divadlo přece může vyvolávat diskuse a zamyšlení. Možná je to i dobře, když je někdy vyvolává.

   Otázka ale zní, budu si já té školy vážit tak, jak jsem si jí vážila předtím? Když se mě dřív někdo zeptal na to, jaké je to na vošce, vždy jsme si za školou stála. Byla jsem jí vděčná. Známým, kteří se nedostali na DAMU či na jiné školy, jsem říkala: Pojďte na vošku, máte šanci to herectví dělat, i když nejste pro DAMU dost „dobří“. Ale teď? Já nevím… teď už to říct nedokážu. A nevím ani, jestli dokážu ve studiu na vošce pokračovat.

   17.11.2013 (21.10), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  12. Jaromír Svojtka

   Avatar

   Dobrý den,
   bohužel jsem neměl to štěstí vidět výše zmiňovanou inscenaci, ale dovolím si do diskuze přispět také svým komentářem.
   Velmi mě mrzí, že se k dané kauze nevyjádřila přímo ředitelka VOŠH PhDr. Věra Kmochová. VOŠH sleduji již od jejího vzniku v devadesátých letech a po celou dobu této instituci a především její zakladatelce PhDr. Věře Kmochové velmi fandím. Znám osobně velké množství absolventů této školy a vím, že většina z nich je vděčná škole za to, že se ve svém životě může divadlem a filmem přímo zabývat. VOŠH po celou dobu vnímám jako skvělou alternativu všem v tomto státě zavedeným hereckým školám. Na svých pravidelných návštěvách v Pidivadle mě mnohdy překvapovalo, jak studenti dokáží ve svých inscenacích držet krok s absolventskými inscenacemi ostatních uměleckých škol. Je ale pravda, že zejména v posledních dvou letech kvalita jejich inscenací velmi klesla. Mezi absolventy se začalo proslýchat, že paní ředitelka odchází do pozadí a školu předává novým lidem. Dle mého názoru je komentář pana Hejduka velmi nešťastný, obzvláště některé jeho výroky o nutnosti předkládat text vedení ke schválení jsou neobratně formulovány. Jelikož mi není osoba pana Hejduka z divadelního světa vůbec známá, zjišťoval jsem mezi kamarády z VOŠH, o koho se vlastně jedná. Bylo mi překvapivě sděleno, že pan Hejduk je učitel, který na VOŠH vyučuje angličtinu. Na internetových stránkách školy je nově uvedeno, že zastává funkci – cituji: „zástupce ředitelky pro věci pedagogické“. A v tom si myslím že je zakopaný pes. Jak již známe z doby minulé, inscenace byly kontrolovány obyčejnými „úředníky“, kteří když nějaké inscenaci nerozuměli, tak ji jednoduše zakázali, mnohdy aniž by skutečně dané představení něčím mířilo proti tehdejšímu režimu. V osobě pana Hejduka nevidím takového odborníka jako v osobnosti PhDr. Věry Kmochové, která jak vím ze svých zkušeností, nikdy nechyběla na žádné premiéře.
   Nemám v úmyslu nikoho urazit, ale vím, že jedině odborník si uvědomuje, že umění se nedá měřit a hodnotit standardními měřítky. Obávám se, že mohlo dojít ke špatnému vyložení záměru hry a z vyvození nepřiměřených důsledků. Proto bych apeloval přímo na PhDr. Věru Kmochovou, aby uvedla věci na pravou míru a doplnila vyjádření pana Hejduka.
   Děkuji.

   S pozdravem

   Jaromír Svojtka, divadelní nadšenec, Strašnice

   18.11.2013 (12.01), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  13. Vedení VOŠH

   Avatar

   Dovolte nám malá upřesnění.
   Dne 15. 11. 2013 se konalo setkání všech studentů a pedagogů VOŠH. Přizváni byli i studenti 3DB, za které přišli pouze dva studenti. Vedení školy nabídlo studentům 3DB, aby hráli tuto hru dále, ale mimo prostory našeho školního divadla. Podmínkou bylo, aby se toto představení nehrálo pod hlavičkou VOŠH.

   PS: Využíváme této možnosti, abychom slušně požádali J. Sedláčkovou, která nám dluží vyúčtování zálohy na výpravu této inscenace ve výši 10.000,- Kč (tu převzala dne 6.9.2013). Přes opakované výzvy nám tuto částku nevrátila, ani nepředala účtenky, jak je zvykem podle účetního zákona. Přestože ústně slíbila, že po premiéře provede vyúčtování a po premiéře tento slib potvrdila i písemně, čekáme již téměř dva měsíce. Děkujeme.

   29.11.2013 (11.34), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  14. kačenka kulhavá

   Avatar

   dobry odpoledne
   jak se mate brano holičku mate pritelkyni jak se jmenuje pritelkyne a mate rodinu a deti jestli mam pravdu mate sina jak se jmenuje syn hezky odpoledne vam preje šlecna kačenka kulhavá

   24.03.2014 (17.40), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,