Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2020

ročník 29
23. 6.–1. 9. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Příspěvková organizace musí být zničena

  Michal DočekalPo dlouholetých zkušenostech jsem přesvědčen, že organizační strukturu Národního divadla je třeba změnit. A to tak, že jednotlivé soubory nabudou skutečnou samostatnost, tj. právní subjektivitu, a ND nebude nadále již příspěvkovou organizací. Jsem rád, že současný ředitel ND Jan Burian je stejného názoru. Takovou změnu ale nelze realizovat rozhodnutím ředitele, jde o legislativní proces.

  Transformaci ND posvětil ministr kultury a má podporu i ve vládě. Ředitel se rozhodl upravit vnitřní organizaci divadla tak, aby byla na transformaci co nejvíce připravena.

  Národní divadlo má čtyři soubory (Balet, Činohru, Operu a Laternu magiku) a hraje na čtyřech scénách (historická budova ND, Stavovské divadlo, Nová scéna a Státní opera) – to je provozně a produkčně maximálně složité zejména, když v každém z divadel se jednotlivé soubory o scénu dělí s dalšími. (Nejvíce na Nové scéně, kde hrají všechny čtyři soubory a ještě hosté.)

  Jednou ze změn je určení „domicilů“ jednotlivých souborů – ve Státní opeře je doma Opera a Balet, ve Stavovském a na Nové scéně (tam společně s Laternou) je doma Činohra a Národní je pod přímým řízením ředitele ND. Ředitel Činohry tedy zodpovídá (a to je nové) za chod a provoz jemu svěřených domů, jsou mu podřízeni techničtí a umělecko-techničtí pracovníci. S postupujícími změnami ponese pak plnou ekonomickou a právní odpovědnost za část divadla, která získá právní subjektivitu v nové struktuře tzv. holdingového uspořádání. Podrobnější prezentaci na toto téma chystáme na říjen, kdy budou hotovy výsledky auditu transformačního plánu od společnosti, která připravovala podobné transformace v Rakousku a Německu.

  Obdobně tomu je ve Státní opeře, kde tuto funkci vykonává ředitelka Opery. Podle vzoru Opery byly nově zřízeny funkce uměleckého ředitele Činohry a ředitele Činohry. K té změně došlo k 1. lednu 2015, ale fakticky budou tyto funkce obsazeny od 1. září. V Opeře to takto funguje již třetí sezonu. V baletu se obdobné uspořádání připravuje s nástupem nového uměleckého šéfa.

  Kompetence ředitele Činohry a uměleckého ředitele se nepřekrývají, jak je, doufám, patrné, každý má vlastní rozpočet, za který zodpovídá řediteli ND. Na podobu repertoáru a jeho obsah nemá ředitel Činohry žádný vliv, ale vliv má a musí mít na jeho provozní a technické parametry. To je důležité zejména při koexistenci tří a více souborů na jedné scéně.

  Zatím se mi zdá to, co píšu, jako dost velká nuda, a to se snažím nezabíhat do detailů. Kdybych to četl cizíma očima, asi bych si řekl, že je celá ta funkce jen vznešeněji pojmenovaný provozní šéf, ale ND je opravdu hodně velké a je nutné je rozdělit na menší samostatné celky, a stejně jako Kartágo i příspěvková organizace musí být zničena (alespoň v případě divadel, a to nejen národních).

  Na co se skutečně těším, je plánovaná rekonstrukce Nové scény, přestavba jedné části Anenského areálu na zkušebnu a zázemí Činohry a na festival věnovaný památce Václava Havla, který jsem inicioval a společně s novým (umě­lec­kým) vedením Činohry jej připravujeme.


  Komentáře k článku: Příspěvková organizace musí být zničena

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,