Divadelní noviny Aktuální vydání 11/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

11/2020

ročník 29
26. 5.–8. 6. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Praha je nejvýznamnějším donátorem kultury

  Hlavní město Praha (HMP) je už historicky metropolí i české kultury, tedy i nejvýznamnějším donátorem umění a kultury. Systém přidělování kulturních grantů tu vznikl v roce 1995, roku 2000 byl v rámci neziskového sektoru poprvé zaveden víceletý dotační systém vypsáním čtyřletých grantů. V roce 2006 byla schválena první koncepce kulturní politiky hlavního města a s ní spojená grantová politika v oblasti kultury a umění. Roku 2009 bylo umožněno žádat o další víceletý grant v ročním předstihu a byl zaveden systém bodového hodnocení žádostí ve snaze o maximální objektivitu posouzení. Byla také sestavena dosud nejpočetnější grantová komise, složená ze čtrnácti odborníků (po dvojici za každý obor ji na doporučení výboru pro kulturu Zastupitelstva HMP jmenuje Rada HMP na tříleté období) a jednoho člena Zastupitelstva HMP, doplněná externími hodnotiteli. V roce 2011 byl grantový systém notifikován Evropskou komisí, od roku 2016 respektuje její obecné nařízení č. 651/2014, o poskytování veřejné podpory. Systém tedy odpovídá nejpřísnějším evropským měřítkům a je průběžně zdokonalován.

  Aktuální grantový systém na léta 2016–2021 schválila Rada HMP v březnu 2015 na základě zásad, že rozhodování o jedno- i víceleté podpoře subjektů a aktivit z městského rozpočtu musí být transparentní, věcné a musí podléhat veřejné kontrole. Systém je postaven na kritériích uměleckých (kvalita), ekonomických (víceleté granty a žádosti nad milion korun) a společenských (potřebnost pro hlavní město Prahu). Je otevřen všem žadatelům bez ohledu na jejich právní subjektivitu. Každou žádost odborně posuzuje prostřednictvím podrobného bodového systému minimálně pět hodnotitelů (dva oboroví členové grantové komise a tři externí posuzovatelé). Posouzení odborné úrovně projektu je odděleno od přidělování konkrétní výše podpory. Připojeno je slovní zdůvodnění návrhu grantové komise, který je zveřejněn zhruba v listopadu pro následující rok. Víceleté granty jsou schvalovány s ročním předstihem. Systém je stěžejním prvkem financování pražské kultury – od roku 2013 se jeho prostřednictvím ročně rozděluje více než 300 milionů korun.

  Poskytování víceletých grantů HMP se soustředí zejména na prioritní projekty, které zásadně obohacují kulturní život města. Poskytováním jednoletých grantů na podporu celoroční umělecké činnosti nebo na realizaci konkrétních kulturních projektů hlavní město pomáhá zajišťovat pestrou kulturní nabídku v Praze a vyjadřuje svůj zájem povzbuzovat a podporovat tvůrčí uměleckou činnost v Praze, zpřístupňovat umění občanům, prezentovat pražskou kulturu v zahraničí a rozvíjet mezinárodní kulturní spolupráci.

  Doplňkovou formu financování pražských kulturních akcí představují individuální účelové dotace dle ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jejich poskytnutí je výhradně politickým rozhodnutím daným ústavně garantovaným právem na samosprávu, do něhož nepřísluší zasahovat ani soudním orgánům. Umožňuje městu podpořit jím preferované kulturní aktivity a jsou jakýmsi kompenzačním mechanismem k odbornému názoru grantové komise, který zastupitelé plně akceptují.

  V souladu se zákonem o hl. m. Praze jsou veškeré návrhy podpory kultury projednávány ve výboru pro kulturu ZHMP a v rámci plné politické odpovědnosti volených zastupitelů schvalovány Radou/Zastupitelstvem HMP. Podpora je vždy poskytována projektům neziskovým, a to maximálně do výše bilance jejich rozpočtu.

  Odbor kultury a turistického ruchu magistrátu hl. m. Prahy

  • Autor:
  • Publikováno: 27. června 2017

  Komentáře k článku: Praha je nejvýznamnějším donátorem kultury

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,