Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2024

ročník 33
25. 6. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Paměti, záznamy a deníky Zprávy

  Odcházím od nedokončené práce

  Dne 19. 12. 2022 mi primátor města Zlína Jiří Korec oznámil, že Rada města ukončí můj pracovní poměr ředitele divadla ke konci zkušebního období v prosinci 2022. Do funkce ředitele jsem byl týmž orgánem jmenován k 1. 7. 2022 na základě otevřeného výběrového řízení s koncepcí, kterou pan primátor ocenil jako nejlepší i při mém odvolání.

  Foto MD Zlín

  Mrzí mě, že se nebudu moci účastnit projektů, které jsem zahájil. Zlínské divadlo je v dobrém ekonomickém i uměleckém stavu. Mým záměrem bylo otevřít tuto instituci kulturním aktérům a společenstvím Zlínska, rozvíjet a naplňovat Strategii kulturního rozvoje, kterou úřad města tvoří a na které se podílím. Otevřeností, profesionalitou a energií, se kterou se spolupráce otevřela, jsem příjemně překvapen, přeji všem její úspěšné pokračování.

  Ve vlastní režii Shakespearovy Bouře jsem měl jedinečnou příležitost poznat potenciál a otevřenost souboru i jeho publika k modernímu obraznému divadelnímu jazyku. Ve Zlíně jsem včetně přípravy k výběrovému řízení strávil intenzivní bohatý rok 2022. V práci v kulturních komunitách města a kraje budu pokračovat.

  Odcházím od nedokončené práce, děkuji za přijetí ve Zlíně a přeji zlínskému divadlu úspěšnou budoucnost.

  Co se nám podařilo nastartovat a realizovat za první čtyři měsíce 77. sezony:

  v hospodaření divadla, v rámci energetických úsporných opatření a inovaci zastaralých systémů divadla:

  – organizace má kvalitní ekonomický a prodejní tým, v minulém roce hospodařila tak, že se podařilo inovovat a připravit inovace zastaralých energetických a bezpečnostních systémů

  – součást mé koncepce: využít střechy budov MDZ pro solární panely pro potřeby města je nyní součást energetické koncepce města

  ve spolupráci s aktéry kulturního života Zlína:

  – Strategie rozvoje kultury města Zlína, na níž se podílím, se otevírá nemainstreamové kultuře, novým tvůrčím formám, studentům a mladým lidem, nové záměry v divadle tyto potřeby mohou naplňovat

  Pro město Zlín pokládám za velmi vhodné při nejbližší příležitosti usilovat o titul Evropské hlavní město kultury ve spolupráci se Zlínským krajem, UTB a Kreativním klastrem.

  v oblasti celorepublikových a mezinárodních aktivit zlínského divadla a Zlína:

  – nově koncipovat festival Setkání/Stretnutie jako mezinárodní a mezioborovou platformu

  – v této sezóně zaměřit Setkání/Stretnutie specificky na 100. výročí Českého rozhlasu a spolupráci s Českými centry, akcent festivalu na divadelní podoby knih Kateřiny Tučkové a konfrontace aktuálních Shakespearovských inscenací v rámci přehlídky

  – společně se Slováckým divadlem připravit transformaci přehlídky Zaráz na festival divadel Zlínského kraje

  – Městské divadlo Zlín se připravuje spolupracovat s Trenčínem jako Hlavním městem Evropské kultury v roce 2026

  ve spolupráci se školami, studenty a žáky Zlínského kraje:

  – mnohostranná spolupráce s UTB, stáže marketérů a scénografů

  – v letošním IdeaThonu nejvíce týmů zpracovávalo projekt pro MDZ, vítězný tým připravil projekt spolupráce univerzity a divadla v rámci vyučovacích předmětů a koncept dramaturgie pro studentskou divadelní Dílnu

  – studenti grafických oborů dvou středních škol připravili návrhy plakátů pro tuto sezónu

  – vznikl tým spolupracovníků, stážistů z řad studentů

  v oblasti vizuální, výtvarné a performativní:

  – vznikla Výtvarná umělecká rada divadla z předních osobností Zlína

  – připravujeme adaptaci foyeru a dalších prostor divadla na moderní výstavní prostory v průběhu prázdnin

  – kurátorsky koncipované dvě výstavy Zlínského okruhu v roce 2023

  – koncept nové grafické a komunikační identity divadla s přední zlínskou grafickou společností

  – příprava imerzních forem prohlídky budovy Městského divadla tak, aby se stala turistickou atrakcí na mapě Zlína

  – v redakční radě Prostoru Zlín otevřít linii příspěvků o dramatickém umění a scénografii

  v oblasti komunikační a marketingové:

  – divadlo získalo nabídku nezištné spolupráce se špičkovými marketingovými agenturami

  – vzniká koncept jednotné komunikační a vizuální architektury divadla

  – funguje systém ambasadorů – dobrovolníků divadla

  – v divadle se začala scházet panelová diskuze marketérů

  při přípravě následují sezóny divadla:

  – projekt zdivadelnění celé budovy při zahájení příští sezóny, koncept inscenací hraničních forem

  – projekty kreativního učení

  Hledání shody na efektivní, atraktivní, ale nepodbízivé dramaturgii bylo v současném týmu divadla pro mne tím nejobtížnějším.

  Byl jsem a stále jsem otevřen jakékoliv formě spolupráce se zřizovatelem pro zachování stability více než stočlenné organizace. Mám zájem, aby vstřícná a velmi často zcela nezištná pomoc divadlu, kterou představitelé kulturní veřejnosti nabídli a poskytovali, pokračovala. Jsem připraven pomoci kolektivu divadla, aby v následujícím nelehkém období nastartovaným procesům nespadl řemen a probuzení publika po covidu bylo úplné.

  Ve Zlíně 20.12.2022

  Josef Morávek

  ///

  Přílohy:

  Koncepce Josefa Morávka: Divadlo spoluvytváří město v čase změn

  Rozhovor ve studiu Českého rozhlasu Zlín o koncepci při nástupu do divadla: Zlín je zásobitelem témat pro politickou satiru, říká s nadsázkou nový ředitel Městského divadla Zlín Josef Morávek

  Kontakt:

  e-mail: [email protected] / tel.: 603 840 072

  ///

  Více na i-DN:

  Ředitel Městského divadla Zlín končí

  • Autor:
  • Publikováno: 22. prosince 2022

  Komentáře k článku: Odcházím od nedokončené práce

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,