Divadelní noviny Aktuální vydání 19/2019

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

19/2019

ročník 28
12. 11.–25. 11. 2019
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Nedá mi to…

  Milan Němeček na vedlejší straně sympaticky věcně píše o snaze zprůhlednit a zefektivnit přidělování státních dotací prostřednictvím grantového řízení. Nemyslím však, že navržené úpravy změní to nejpodstatnější, co ovlivňuje přidělování dotací: složení grantové komise a stanovení kritérií a mechanismů jejího rozhodování.

  Moje pochybnost o složení komise je ryze systémová (nic proti současným komisařům!): Jaký mechanismus se uplatňuje při sestavování komise? Kdo navrhuje kandidáty a kdo rozhoduje o členech komise? Podle jakého klíče se komise skládá (odborníci na různé obory, významné osobnosti, zástupci důležitých oborových institucí, bere se ohled na genderové vyvážení atd.)? Proč není mechanismus sestavování komise jasně deklarovaný, aby mohl být veřejně kontrolovatelný?

  S přibývajícími zkušenostmi jsem stále víc přesvědčený, že lze zvážit toliko potřebnost projektu a odhadnout kvalitu navržené realizace. Zdůvodnění potřebnosti a kvality budou případ od případu jiné, proč tedy měřit všechny jedním metrem devíti vypsaných kritérií? Jistě, spolehlivě to vede ke kýženému pořadí, ale opravdu lze obecným rastrem posoudit hodnotu každého projektu a rozhodnout, komu dát a komu ne? Lze podle těchto kritérií kontrolovat účelnost vynaložených prostředků státního rozpočtu?

  Pokud členové komise podle jakkoli vypsaných kritérií přidělují anonymně body (je jedno, jestli pět, dvacet, nebo sto), jde o formu tajného hlasování – jak potom kontrolovat, že komisaři respektují vypsaná kritéria a nerozhodují se spíš na základě vlastních preferencí a osobních vazeb? To není jejich selhání, to je prostě lidské! Proto tajné hlasování slouží k vyjádření názoru, nikoli k věcnému posouzení, které musí být transparentní!

  Jak lze výsledek hlasování zpětně zdůvodnit slovním vyjádřením?

  Kde je definováno, jaké projekty se mají dotovat ze státního rozpočtu? Celostátní, nebo i regionální? Důležité, nebo i efemérní? Jaký zájem a priority deklaruje stát v grantovém řízení?

  Jak výsledky tajného hlasování převést do přidělení konkrétní výše dotace? Nezbývá než znovu hlasovat.

  Je vůle zaběhaný systém měnit?


  Komentáře k článku: Nedá mi to…

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,