Divadelní noviny Aktuální vydání 11/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

11/2020

ročník 29
26. 5.–8. 6. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Loutky prosazují mír a vzájemné porozumění

  Světový den loutkářství se slaví od roku 2003 a obrací každoročně 21. března pozornost mezinárodních uměleckých společenství, institucí všech žánrů a širokého publika na loutky, jejich kreativitu a jejich tvůrce. V současné době se v jednom týdnu propojuje společně se Světovým dnem divadla (27. března) a Světovým dnem divadla pro děti a mládež (20. března).

  Poselství ke Světovému dni loutkářství 21. března 2019

  Zahra Khyali Sabri

  Jsem vděčná za to, že loutky jsou trpělivé a silné a přítomné na všech kontextech. Jsou to právě ony, které tvoří můj svět divadla.

  ***

  Zahra Khyali Sabri je íránská režisérka, scénografka a loutkářka. Je zakladatelkou a uměleckou ředitelkou souboru Yase Taman.

  Zahra Khyali Sabri. Foto UNIMA

  Dadi D. Pudumjee, prezident UNIMA

  Drazí přátelé loutkáři, členové UNIMA a vážení kolegové z celého světa, kteří jste v tento významný den s námi – dovolte mi, abych vás srdečně pozdravil!

  Když jsem byl požádán, abych napsal poselství pro Světový den loutkářství UNIMA, byl jsem dojat, protože je to obrovská čest a výsada oslovit vás všechny v roce devadesátého výročí naší vynikající organizace Union International de la Marionette (UNIMA).

  Jsem velmi rád, že jsme všichni součástí nejstarší mezinárodní loutkářské organizace na světě.

  Tradice, talent, fantazie a tvrdá dřina: to jsou pevné pilíře, na nichž stojí UNIMA, jak je zřejmé z pohledu do její historie a odkazu. Naši zakládající členové a ostatní lidé, kteří neustávali ve své vizionářské práci – to jsou ti, kteří utvářejí podobu loutkářského světa. Někteří jsou tu dnes s námi, někteří pouze v našich vzpomínkách, ale jejich ideály, hodnoty, umělecký odkaz, ale také umělecký cit stále žijí ve více než 90 národních centrech a střediscích na celém světě.

  Od samého počátku byla UNIMA platformou pro péči o obor loutkového divadla, pro podporu, výměnu a sdílení kreativních nápadů a pro mezinárodní spolupráci. V letošním roce, kdy UNIMA slaví devadesát let své existence, se při zhmotňování nejkrásnější esence fantazie a kreativity a reflexe současného světa musíme zaměřit na nastupující generaci mladých loutkářů, ať již těch s tradičním pojetím loutky nebo těch s experimentálním přístupem. Pokud to tak mohu říci, ocitáme se v současném okamžiku na pomyslném mostě, kdy s sebou neseme odkaz předchozích generací, redefinujeme vlastní současnost a zároveň hledíme do nadějné budoucnosti.

  Žijeme ve věku technologií a změn, který s sebou přináší skvělé příležitosti pro loutkářství a pro UNIMU, a to v zapojování nového publika, použití loutek tak, aby své příběhy vyprávěly živěji, pro výrobu loutek a využití nových modelů distribuce a při tvorbě platforem pro prezentaci naší práce. Často slýchávám otázku, k čemu vlastně slouží UNIMA. K tomu mohu říci především to, že UNIMA je globální rodina, která má lidské zdroje k dispozici po celém světě. Právě to je podstatou této organizace a jejího poslání. Disponujeme obrovským množstvím dobrovolníků, kteří jsou vždy připraveni pomoci a pečovat o talenty našeho oboru.

  Co nás tolik přitahuje k tomuto oboru, jemuž vdechujeme život? Je to ona proměna neživého v živé, která umožňuje říci tisíce slov způsobem, kterým by to živý herec nikdy nedokázal, nebo to, že vidíme sami sebe jako tvůrce, kteří ovládají své subjekty? Ať už je to jakkoli, loutky na celém světě hovoří, hrají, bojují a milují a propojují naše vzpomínky s přítomností. Jsme vzorem pro novou generaci, která se musí ohlížet na naše původní hodnoty a tradice a zároveň se nebojácně otevřít novým nápadům. Pojďme tedy nejen oslavit vášeň k umění loutkářství, ale hlavně porozumět rozdílům mezi národy a kulturami, které by právě tento významný den měl co nejvíce sblížit. UNIMA i loutkářství samotné nám umožňuje prosazovat nejušlechtilejší lidské hodnoty, jako je mír a vzájemné porozumění mezi lidmi nehledě na jejich původ, politické nebo náboženské přesvědčení a kulturní rozdíly společně s respektováním základních lidských práv tak, jak jsou definovány ve Všeobecné deklaraci lidských práv. UNIMA působí ve více než devadesáti zemích a je platformou pro výměnu a spolupráci mezi lidmi, kteří se zabývají loutkářstvím, výzkumem a historií a kteří tuto uměleckou formu ze srdce milují.

  Těší mě, že u příležitosti Světového dne loutkářství oslovujeme tolik lidí a společenství po celém světě, obzvláště v sociálně znevýhodněných oblastech, kde je existence loutkového divadla ohrožena. Je pro mě čest a pocta pracovat s vámi se všemi jako prezident UNIMA. Během mých cest a setkání, které jsem jako prezident uskutečnil, jsem opakovaně zažíval jedinečný pocit sounáležitosti mezi loutkáři po celém světě; vy všichni jste plamenem, který nás nese kupředu nehledě na hrozby a rizika. Když se setkáváme a sdělujeme si své myšlenky a nápady, vždy se usmíváme. Díky tomu mám možnost udržovat cenná přátelství a budovat tuto nádhernou rodinu po celém světě – a to je to, co si s sebou ponesu po zbytek svého života.

  Děkuji vám.

  ***

  Dadi D. Pudumjee. Foto UNIMA

  Dadi D. Pudumjee je indický loutkář a režisér. Ve svém rodném městě Puna v Indii pěstoval původně loutkářství jako koníček, zatímco vystudoval ekonomii a ve studiích pokračoval na National Institute of Design na Fakultě vizuální komunikace v indickém Ahmadabádu. Zde se přihlásil na Katedru loutkářství vedenou Meher R. Contractor z Darpana Academy of Performing Arts a stal se profesionálním loutkářem.

  V roce 1972 se zúčastnil Mezinárodního loutkového festivalu v Charleville-Mézières a kongresu UNIMA. Měl tak možnost seznámit se s mnoha loutkáři a jejich tvorbou, což je odkaz, o který pečuje do současnosti.

  V roce 1976 získal stipendium od švédského střediska UNIMA a Swedish Institute a stal se stážistou v Marionette Theatre Institute ve švédském Stockholmu pod vedením Michaela Meschkeho. Zúčastnil se také workshopu o loutkách Bunraku a jejich vedení, který se konal pod patronátem mistra loutkáře Sennosuke Yoshidy z japonské Osaky. Později působil jako pedagog loutkářství a dramatu ve stockholmském divadle pro děti a mládež Vår theatre Barn och Ungdoms pod režijním vedením Guntera Wetzela.

  Jako režisér hostoval v Puppentheater v Berlíně v tehdejší Německé demokratické republice (1979), byl zakladatelem a uměleckým ředitelem indického Sutradhar Puppet Theatre (1980-1986) a zakladatelem a ředitelem Ishara Puppet Theatre v Dillí (od roku 1986). V současné době je členem dozorčí rady Ishara Puppet Theatre Trust a kurátorem každoročního Mezinárodního loutkového festivalu Ishara v Dillí, jehož 17. ročník se bude konat v roce 2019.

  Pudumjee vytvořil loutky pro mnoho televizních pořadů a seriálů, výstav, pavilonů, tanečních představení, oper a oslav. Byl kurátorem výstavy Man Mind and Mask Exhibition pro IGNCA 1998 a výstavy loutek Putul Yatra z archivu Sangeet Natak Akademi Dillí pro španělskou Tolosu. Byl koordinátorem setkání asijsko-pacifické komise UNIMA v Čennaí v roce 2002 a setkání exekutivního výboru UNIMA v Dillí v roce 2004.

  Pudumjee vede loutkářské workshopy pro různé školy a organizace v Indii i v zahraničí a působí také jako mentor pro master classes a přípravku indického střediska UNIMA.

  Vedl projekt zaměřený na HIV/AIDS a návykové látky realizovaný ve spolupráci s SBT DELHI (Salaam Baalak Trust v Dillí) a za podpory UNESCO, v němž za pomoci loutek šířil osvětu o HIV a návykových látkách v Dillí a blízkém okolí. V rámci tohoto projektu vznikly tři inscenace (Chunouti the challenge, Nazre Kholo a Chakravyu), které měly více než 100 repríz v Dillí, Čandígarhu, Bombaji a Dehrádúnu uspořádaných pro diváky z místních škol, komunit, neziskových organizací apod.

  Dadi Pudumjee a Ishara puppet Theatre Trust hostovali v Japonsku, Austrálii, Indonésii, Číně, na Srí Lance, v Rusku, Uzbekistánu, Íránu, Švédsku, Dánsku, Německu, Švýcarsku, Španělsku, Itálii, Německu, Spojeném Království, ve Skotsku, Kanadě, USA, Brazílii a Mexiku.

  Funkce

  Prezident UNIMA (mezinárodní loutkářská organizace) ve třetím období – www.unima.org

  Vice-prezident exekutivního výboru UNIMA od roku 1992 do roku 2004

  Bývalý prezident Asijsko-pacifické komise UNIMA

  Bývalý prezident indické pobočky UNIMA

  Zakládají člen redakční rady indického zpravodaje UNIMA Sutradhar

  2019 člen Generální rady Sangeet Natak Academy

  Člen dozorčí rady National Folklore Support Center Čennaí

  Člen projektu Parsi Zorastrian – projekt UNESCO pro zachování hmotného kulturního dědictví

  Ceny za přínos pro obor loutkářství

  Národní cena Padamashri od indického prezidenta (2011)

  Sangeet Natak Academy – Národní cena za loutkářství (1992)

  Cena Sanskriti Pratisthan za loutkářství

  Cena Delhi Natya Sangh za loutkářství

  Držitel ceny Delhi Parsee Anjuman v oblasti kultury

  ///

  Mezinárodní loutkářská unie (Union Internationale de la Marionette – UNIMA) byla založena v roce 1929 v Praze a letos si připomínáme její devadesáté výročí. Mezinárodní nevládní organizace přidružená k UNESCO sdružující lidi z celého světa, kteří přispívají k rozvoji loutkářského umění a staví toto umění do služeb humánních hodnot, jako jsou mír a vzájemné porozumění mezi národy bez ohledu na rozdílnost jejich ras, politického či náboženského přesvědčení a kultury, v souladu s uznáním základních práv člověka, tak jak jsou definována ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Posláním organizace je podporovat rozvoj loutkářského umění podporou kontaktů a výměnných setkání loutkářů všech zemí a kontinentů, propagovat loutku jako prostředek etické a estetické výchovy, udržovat tradice loutkového divadla. Svou činnost UNIMA rozvíjí v těchto odborných komisích: vzdělávání a výchova loutkářů, vědecký výzkum, publikační, statutární, kontinentální, kulturní výměna, mezinárodní festivaly, loutka ve výchově, amatéři.

  Československé středisko bylo zakládajícím členem organizace v roce 1929, po vzniku samostatné České republiky v roce 1993 bylo založeno České středisko UNIMA, jehož sídlem je Institut umění – Divadelní ústav. České středisko se podílí na organizaci festivalu Přelet nad loutkářským hnízdem a vydávání časopisu Loutkář.

  unima.idu.cz

  • Autor:
  • Publikováno: 21. března 2019

  Komentáře k článku: Loutky prosazují mír a vzájemné porozumění

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,