Divadelní noviny Aktuální vydání 7/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

7/2020

ročník 28
31. 3.–13. 4. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Loutky jako ohrožený druh?

  České a slovenské loutkářství je od začátku prosince pod ochranou UNESCO. Na seznamu světového nehmotného dědictví se ocitlo vedle slováckého verbuňku, masopustních obchůzek a masek na Hlinecku, jízdy králů nebo sokolnictví, které byly zapsány již dříve.

  O zápis se na slovenské straně zasloužilo Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultury, na české NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu), které vytvořily i popis zapsaného fenoménu: Slovensky nebo česky provozované loutkové divadlo, vnímané coby jev ve všech jeho historických podobách a rozmanitých projevech, synkreticky slučuje dovednosti dramatické, dramaturgické, inscenační, interpretační, scénografické, výtvarné i hudební. Jeho jádrem je představení, v němž divadelní role hrají ikonické znaky – loutky (nejčastěji ze dřeva) reálných nebo fantaskních postav, někdy i zvířat nebo předmětů, které v reálném čase představení projevují život pohybem, případně mluvou, jsou viditelně nebo skrytě animovány a ovládány různými mechanismy prostřednictvím jednoho či více loutkářů.

  Sterilní definice ovšem ani zdaleka nevystihuje pestrost živých loutkářských postupů a forem, ze kterých se v Česku můžeme těšit v devíti profesionálních divadlech nebo při produkcích stovek amatérských souborů. Úpadek či zánik (což prý bývá důvod k zápisu na seznam světového dědictví UNESCO) fenoménu loutkového divadla v Česku rozhodně nehrozí. Nicméně povinnost podporovat loutkářskou tradici a její přenášení z generace na generaci, která pro stát ze zápisu vyplývá, může tomuto tradičnímu umění jen prospět.

  Kromě slovenského a českého loutkářství jsou na seznamu nehmotného kulturního dědictví zapsány sicilské stínové marionety, indonéské javajky a tradiční japonské loutkové divadlo.


  Komentáře k článku: Loutky jako ohrožený druh?

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,