Divadelní noviny Aktuální vydání 19/2019

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

19/2019

ročník 28
12. 11.–25. 11. 2019
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Kulturu je třeba nejdřív „optimalizovat“

  V reakci na otevřený dopis Asociace nezávislých divadel ČR adresovaný panu premiéru Bohuslavu Sobotkovi rád sděluji své osobní stanovisko. Česká republika je vyspělý a kulturní stát s obrovskou kulturní tradicí a v současnosti i s kultivovaným premiérem. Jako ředitel významné kulturně vzdělávací instituce a zároveň jako člověk, který se pohybuje v oblasti kultury, musím konstatovat, že je opravdu velmi nutné se začít hlouběji zabývat problematikou financování kultury a zároveň i problematikou „optimalizace“ (omlouvám se za to slovo) kultury ve vazbě na potřeby a zájmy společnosti i státu.

  Je samozřejmostí, že kultura se neobejde bez výraznějšího nárůstu finančních prostředků. Je ovšem i nutné začít celospolečensky uvažovat nad způsobem financování kultury jako celku. Musíme začít rozlišovat kulturu (včetně muzeí a galerií) na kvalitní s edukačním a s jasným výchovným potenciálem, a na kulturu zcela komerční. A právě kvalitní kultura by měla být výrazněji spjata se školní a rodinnou výchovou a měla by být podporována novými formami přímé finanční podpory škol a kulturních institucí za jasných pravidel. Osobně si myslím, že bez nových a jasných forem podpory bude, i když připouštím, že u živé kultury jen z části, nárůst finančních prostředků na kulturu velmi těžce kontrolovatelný a prakticky neměřitelný (např. u malých divadel). Některé konkrétní návrhy jsem již předložil k diskusi.

  Nicméně se domnívám spolu s Asociací nezávislých divadel ČR, Unií orchestrálních hudebníků ČR, Asociací profesionálních divadel ČR a také například s Asociací muzeí a galerií ČR, které se v dané oblasti rovněž výrazně angažují, že kultura trpí dlouhodobě podfinancováním, a to především ve mzdové oblasti. Stále si v naší republice neuvědomujeme, že kultura je ve všech svých formách součástí tvorby národního důchodu a dává zároveň pracovní příležitosti značnému množství lidí v obslužných profesích, často převládá názor, že kultura je jakási duchovní méně potřebná nadstavba.

  Musím ale poznamenat, že pan premiér na vládě podpořil nárůst kapitoly Ministerstva kultury ČR, především směrované na podporu živého umění, o 100 milionů korun a je si problému podfinancování značné části kultury určitě vědom. Rozhodující úlohu by zde ovšem mělo sehrát především samotné ministerstvo kultury, které musí uplatnit svou metodickou odpovědnost za směrování kultury státu v oblasti standardizací veřejných služeb v kultuře, propojení kultury se vzděláváním škol, budováním národní hrdosti na osobnosti a kulturu státu obecně, tlaku na právní rámce pro vícezdrojové financování, řešení problematiky národních institucí v kultuře a jejich financování, vývozu kultury apod. tak, aby bylo jasně definováno především: CO A JAK V KULTUŘE PODPOROVAT.

  Mohu tedy jen konstatovat, že pokud nechceme mít kulturu zcela na komerční bázi, a to je pro většinovou kulturu nemyslitelné, pak je nutné zpracovat akční plány rozvoje kultury celé ČR s pevným finančním základem napojeným na procentuální podíl státního rozpočtu. Otázka reálného financování regionální kultury je ovšem přímo v kompetenci jednotlivých krajů, měst a obcí, a je tedy přímo závislá na rozvoji a finančních možnostech regionů.

  Možná nastal i u nás čas uvažovat o zřízení „Rady vlády ČR pro kulturu“, jako koordinačního a iniciativního poradního orgánu.

  Břetislav Holásek

  Břetislav Holásek
  poradce premiéra Bohuslava Sobotky pro oblast kultury, ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci, expert na marketingové řízení kulturních institucí

  • Autor:
  • Publikováno: 17. října 2016

  Komentáře k článku: Kulturu je třeba nejdřív „optimalizovat“

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,