Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2020

ročník 29
23. 6.–1. 9. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Kampak zmizel Evald Schorm?

  Rodina Evalda Schorma odmítla převzít Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize, která měla být režisérovi udělena in memoriam. Ministr kultury Antonín Staněk se tedy rozhodl cenu vůbec neudělit – údajně poté, co zjistil, že důvod rodiny Schormových je politického rázu. Nominační porota proti ministrově rozhodnutí protestuje v následujícím otevřeném dopise.

  Evald Schorm. Foto Archiv Národního divadla

  Kampak zmizel Evald Schorm?

  (Reakce na rozhodnutí ministra kultury neudělit jednu z nominovaných Cen Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize.)

  Rádi bychom předeslali, že my, členové nominační poroty, vnímáme udělení Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize jako zcela apolitický počin, vyplývající čistě z kvality audiovizuálního díla nominovaných tvůrců.

  Všechny kandidáty na cenu navrhujeme s rozvahou a plnou vážností, jež udělení ceny právem náleží. V pověření předchozího ministra kultury je doslova napsáno: „…s potěšením (Vás) jmenuji členem poroty pro výběr a posouzení kandidátů“.

  Po zevrubném posouzení kandidátů vybrala komise jednu výraznou žijící osobnost (bude oznámena na slavnostním ceremoniálu 21/10/2018 a my jsme dosud vázáni mlčenlivostí) a režiséra Evalda Schorma in memoriam. Obě nominace, a o tom jsme přesvědčeni, nemůže nikdo zpochybnit ani v umělecké ani etické rovině. V případě Evalda Schorma, u nějž mimo jiné v letošním prosinci uplyne třicet let od úmrtí, jsme navíc přesvědčeni, že pro připomenutí jeho osobnosti je skutečně ten správný čas. Správný čas připomenout filmové veřejnosti, a zejména oné nejmladší, zcela mimořádnou osobnost Nové vlny šedesátých let. Správný čas připomenout tvůrce, kterého politická nepřízeň nezlomila a který v letech zákazu filmové činnosti přesunul těžiště své režijní práce od filmu směrem k divadlu.

  Ze závažných důvodů, na jejichž zveřejnění má právo jen ona, rozhodla se rodina Evalda Schorma cenu osobně nepřevzít.

  Po sdělení rodiny jsme se nad rámec svých povinností dohodli s Asociací režisérů, scenáristů a dramaturgů ARAS, že cenu, s vědomím rodiny Evalda Schorma, převezme její předseda a uloží ji do archivu asociace. Cena udělovaná in memoriam je oceněním čestným, finančně neohodnoceným, proto nám takové řešení přišlo zcela korektní a pro všechny strany přijatelné.

  Potud je vše jasné a pochopitelné. My jsme ceny nominovali, předali výsledky ministru kultury, a čekali na jejich slavnostní předání.

  Po té, co současný pan ministr doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. zjistil, že důvody k nepřevzetí ceny rodinou Schormových jsou politického rázu, rozhodl se cenu Evaldu Schormovi in memoriam neudělit. Alespoň tak nám to sdělil ministerský aparát, jelikož naše porota v přímém kontaktu s ministrem kultury nikdy nebyla…

  Pokud je tedy pravda, že ministerstvo cenu Evaldu Schormovi neudělí, pak musíme velmi nahlas konstatovat, že takový krok považujeme za zcela nepřijatelný. Udělení ceny je vzdáním úcty výrazné osobnosti české kultury. Nic víc, nic míň. Jakékoliv další důvody, vedoucí k neudělení ceny, jsou zcela marginální a eticky i lidsky nepřijatelné. Také musíme konstatovat, že naše komise pracovala poctivě, zcela nezaujatě a případné bezdůvodné neudělení jedné z cen vnímáme i jako pohrdání námi osobně.

  Rozhodnutí rodiny osobně ocenění nepřevzít je zcela na ní a nemůže, nemá ovlivnit samotné udělení ceny. My máme právo cenu Evaldu Schormovi udělit, rodina má právo cenu osobně nepřijmout. Je pro ministerstvo opravdu tak těžké ustát rozhodnutí Schormových nejbližších?

  Bohužel tušíme, že po právní stránce najde pan ministr oprávnění naše rozhodnutí ignorovat, ale po etické zcela rázně říkáme že jej nemá a nikdy mít nebude. Jsme naprosto přesvědčeni, že rozhodnutí cenu neudělit naši společnost vrhá mílovými kroky do naší nedávné a nehezké historie a velmi ono ocenění politizuje. Rozhodnutím ministerstva cenu neudělit se naše společnost veřejně hlásí k slabosti, lidské nízkosti a zbabělosti.

  Neudělení ceny je vyjádřením zvůle moci. A je také velmi neetické vůči druhému, žijícímu kandidátu, který podle našeho rozhodnutí má na cenu Ministerstva kultury rovněž plné a nezpochybnitelné právo. Proč právě na něm má uvíznout pachuť politikaření?

  Takový postup si nezaslouží nikdo a pevně věříme a doufáme, že si jej nezaslouží ani Česká republika.

  Proto prohlašujeme, že nebude-li režiséru Evaldu Schormovi in memoriam udělena Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize, jak jsme z pověření ministra rozhodli, celá naše komise kompletně rezignuje.

  V Praze, 15. 10. 2018

   

  Členové poroty:

  doc. Mgr. Petr Francán, děkan Divadelní fakulty JAMU v Brně;

  prof. PhDr. Vladimír Just, CSc., teatrolog a mediální kritik, pedagog Filozofické fakulty UK;

  doc. MgA. Ivo Mathé, pedagog Filmové fakulty AMU, emeritní rektor a generální ředitel ČT;

  Taťjana Medvecká, filmová a divadelní herečka, členka souboru Národního divadla v Praze;

  Ljuba Václavová, režisérka, dokumentaristka a dramaturgyně, předsedkyně poroty.

  /Pro i-DN zpracovala KK/

  • Autor:
  • Publikováno: 15. října 2018

  Komentáře k článku: Kampak zmizel Evald Schorm?

  1. DN

   Profilový obrázek

   Zpráva ČTK (17. 10. 2018):

   Ministr kultury Antonín Staněk
   neudělí cenu za přínos v kinematografii a audiovizi. Porota se rozhodla jako jednoho ze dvou laureátů ocenit režiséra Evalda Schorma in memoriam, jeho rodina však poctu z politických důvodů odmítá. Zastoupit ji chtěla asociace režisérů, Staněk však řekl, že rodina si nepřeje, aby cena byla převzata v jakémkoli zastoupení. „Rozhodnutí, na které má samozřejmě právo, ministerstvu zástupci rodiny také sdělili a já jako ministr kultury nemám jinou možnost, než takové přání respektovat,“ uvedl Staněk.
   „Bylo by ironií osudu, kdyby měl Evald Schorm, který byl téměř celý život osobně i profesně deptán komunistickým režimem, přijmout in memoriam cenu od současné vlády, jež vznikla za výrazné podpory komunistické strany a je vedena člověkem, který spolupracoval s StB,“ napsala režisérova manželka Blanka Schormová ministrovi. Ocenila, že Staněk i jeho předchůdce Ilja Šmíd návrh akceptovali.
   Předána nebude ani státní cena za literaturu, jejíž laureát Jiří Hájíček ji odmítl převzít. Situace s tímto oceněním měla odlišný vývoj, souvisí však také s nesouhlasem zainteresovaných s politikou vlády ANO a ČSSD s podporou komunistů. Z poroty, která vybírala laureáta za literaturu, odstoupil nejprve básník Petr Hruška a poté další tři její členové. Hruška poctu označil za ocenění, jež „nereprezentuje pouze oceněného spisovatele, ale i vládu“. Kandidáta ministrovi před svým odstoupením navrhli. Navržený Jiří Hájíček však ministrovi oznámil, že cenu nepřevezme. Zdůvodnil to tím, že členové poroty, kteří odstoupili, cenu zpolitizovali. Ministerstvo poté rozhodlo, že státní cena za literaturu se letos neudělí.

   18.10.2018 (11.59), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,