Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2020

ročník 29
23. 6.–1. 9. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Jsme nuceni ostře vystoupit

  V Divadelních novinách 14/2018 jsme otiskli glosu Niny Vangeli nazvanou Co se to děje v Duncanu? Komentuje v ní aktuální dění na naší prestižní taneční Konzervatoři Duncan centre. K dlouhodobě problematické situaci na škole nám poté poslala otevřený dopis (z června 2016) zakladatelka Duncan centra a jeho bývalá ředitelka Eva Blažíčková adresovaný ředitelce Konzervatoře Duncan centre PhDr. Romaně Lisnerové, který jsme na i-DN uveřejnili 5. září (viz Vzdělání chápeme jako probouzení člověka). K aktuální situaci nám nyní přišel otevřený dopis z června 2018 adresovaný předsedkyni školské rady Konzervatoře Duncan centre (KDC) Dagmar Chaloupkové a podepsaný sedmi pedagogy školy.

  Duncan Centre, Branická 145/41, 147 00 Praha 4 – Braník. Foto Yelp

  O tom, že je situace ve škole kritická, svědčí i fakt, že v červnu vznikla Petice za zachování filozofie konzervatoře Duncan Centre Praha, již iniciovala prezidentka Asociace pedagogů taneční a pohybové výchovy Ludmila Rellichová, na podporu dopisu pedagogů školy vystoupilo třicet studentů KDC (téměř polovina) sepsáním vlastní petice a na začátku tohoto školního roku z potřeby pracovně-právní ochrany rozhodli tři pedagogové KDC Nina Vangeli, Jan Malík a Radim Peška založit oborovou organizaci.

  Otevřený dopis pedagogů KDC nabízíme čtenářům i-DN. Současně jsme oslovili ředitelku školy, aby se k dané situaci vyjádřila. Její vyjádření, jakmile je pošle, otiskneme v nejbližších možných Divadelních novinách.

  red.

  ///

  /Zde byla fotografie ředitelky Duncan Centre Romany Lisnerové s předsedkyní školské rady a pedagožkou KDC Dagmar Chaloupkovou a pedagogem KDC Honzou Malíkem při oslavách 25. výročí Konzervatoře Duncan Centre 27. června 2017. Na žádost jejího právního zástupce jsme ji ze stránek i-DN odstranili./

  Vážená předsedkyně školské rady Konzervatoře Duncan Centre,

  jako pedagogové Vás žádáme o urgentní svolání školské rady ve věci projednání již dlouhodobě trvající kritické situace na konzervatoři, a to jak v záležitostech odborných, profesních, tak mezilidských.

  Vzájemně se shodujeme, že nedostatečná odbornost paní Lisnerové zásadně poškozuje a zároveň dramaticky snižuje úroveň naší konzervatoře jako umělecké specializované taneční školy – obor současný tanec, která vždy zajišťovala výuku právě těchto odborných kvalit.

  Našim oprávněným a zcela srozumitelným odborným návrhům není paní Lisnerová ochotna naslouchat. Žel bohu pojímá svá rozhodnutí prestižně a snaží se je prosazovat ryze silově, jakkoli jí bylo vysvětlováno a opětovně předkládáno odborné hledisko věci. Z tohoto důvodu byli již někteří pedagogové za svá stanoviska odvoláni z funkce vedoucích oddělení tanečních technik, improvizace a tvorby.

  V poslední době začali dokonce někteří elitní pedagogové dostávat od paní ředitelky arogantní návrhy, aby odešli ze školy, někteří byli již vyrozuměni, že se jim smlouva neprodlužuje a to především ti, kteří dlouhá léta školu spoluvytvářeli.

  Bossing, nátlakové jednání, šíření strachu, rafinované intriky, jsou strategie, které napadají naši lidskou důstojnost a jsou pro nás a naši konzervatoř zcela nepřípustné.

  Jako pedagogové, kteří vedou a chtějí chránit pozitivní vývoj studentů, jsme již nuceni proti tomuto vedení školy ostře vystoupit a požádat Vás a školskou radu o pomoc v této naléhavé situaci.

  Celá situace se potvrzuje a umocňuje tím, že se paní Lisnerová ve své ředitelské minulosti neosvědčila díky svému jednání, jak na ZŠ Černošice – Pod školou 447, tak na ZŠ Slivenec – Ke Smíchovu 16 Praha 5.

  15. června 2018

  Ladislava Csillagová, Honza Malík, Radim Peška, David Smrž, Hana Součková, Nina Vangeli a Michal Záhora, pedagogové KDC

  ///

  /Zde byla fotografie Romany Lisnerové při oslavách 25 let existence Duncan Centre 27. června 2017. Na žádost jejího právního zástupce jsme ji ze stránek i-DN odstranili./

  PhDr. Romana Lisnerová,

  absolventka pedagogiky na Západočeské univerzitě v Plzni a na Univerzitě Karlově v Praze. Absolvovala také pětisemestrální kurz taneční pedagogiky na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze. Jako pedagožka působila v mateřské, základní i základní umělecké škole. V letech 2003–2008 byla vedoucí oddělení základního vzdělávání ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze a podílela se jako lektorka a konzultantka na tvorbě školních vzdělávacích programů. V období let 2008–2013 byla ředitelkou Základní školy a mateřské školy Praha-Slivenec, ve školním roce 2014/2015 v Základní škole Černošice. Mezi lety 2013 a 2014 působila také jako inspektorka České školní inspekce. Nyní (šk. rok 2017/18) je posluchačkou doktorského studia specializace v pedagogice na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde působí také jako odborná garantka pro oblast vzdělávání řídících pracovníků škol. Je autorkou odborných článků i knih (např. Taneční a pohybová výchova spolu s Evou Blažíčkovou). Od školního roku 2015/2016 je ředitelkou Konzervatoře Duncan Centre.

  /Převzato z Tanečních aktualitzde/

  ///

  Více zde:

  Petice za zachování filozofie konzervatoře Duncan Centre Praha

  Více na i-DN zde:

  Co se to děje v Duncanu?

  Vzdělání chápeme jako probouzení člověka

  • Autor:
  • Publikováno: 20. září 2018

  Komentáře k článku: Jsme nuceni ostře vystoupit

  1. prof. PhDr. Jana Pilátová

   Profilový obrázek

   Jako dítě
   jsem poznala smysl pohybu a tance u Jarmily Jeřábkové a jako dospělé mi to pomáhalo v životní orientaci. Proto jsem vítala a obdivovala vznik a rozvoj Duncan Centra pod vedením Evy Blažíčkové a spolupracovníků – i Niny Vangeli, která teď zformulovala obavy o osud této školy. Jako učitelka DAMU vím, jak dlouho trvá, než se záměr změní v realitu, a jak rychle se dá zničit. Nedopusťte to!
   Držím palce.

   25.09.2018 (11.23), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,