Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2020

ročník 29
23. 6.–1. 9. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Jan Burian jmenován ředitelem Národního divadla 2019–2025

  Ministr kultury Antonín Staněk na interním zahájení 136. sezony Národního divadla 27. srpna nečekaně oznámil, že jmenuje prof. MgA. Jana Buriana ředitelem Národního divadla na druhé období, tedy od 2. srpna 2019 do 1. srpna 2025. Národní divadlo v uplynulých pěti letech prošlo pozitivním vývojem, a to jak v umělecké oblasti, tak ve smyslu realizace významných strategických projektů. Pokračování stávajícího vedení Národního divadla zajistí této významné kulturní instituci potřebnou stabilitu a zároveň předpoklady pro pozitivní změny. Zachování kontinuity veřejné služby a dlouhodobý rozvoj divadla jsou klíčovým předpokladem pro nadprůměrné umělecké výsledky obhajitelné v mezinárodní konkurenci, uvedl ministr.

  V citovaném prohlášení MK ČR se ještě uvádí: Ministr kultury současně zvažuje vytvoření jednotného metodického systému pro evaluaci a jmenování ředitelů státních kulturních institucí s cílem odstranit nevyváženost přístupu Ministerstva kultury jako zřizovatele k vedení některých jeho příspěvkových organizací.

  Ministr na moji žádost obratem (to se cení, děkuji) poslal ke zveřejnění výňatky z písemného doporučení Garanční rady a spolu s nimi krátký komentář, uvádím vše v úplnosti bez úprav:

  V kontextu Vašich dotazů si dovoluji zdůraznit, že po problematických zkušenostech při výběru a jmenování ředitelů Národního divadla od konce roku 1989 a v návaznosti na opakovanou krizi důvěry mezi veřejností a Ministerstvem kultury, která vyvrcholila v roce 2012, se Ministerstvo kultury rozhodlo zřídit Garanční radu (GR) Národního divadla. Její statut je dán příkazem ministryně kultury č. 15/2013 ze dne 21. 5. 2013, který byl novelizován příkazem ministra č. 9/2015 ze dne 19. 2. 2015, a Zřizovací listinou Národního divadla. Její úlohou (GR) je posuzování strategických otázek, zajištění předvídatelnosti výkonu veřejné správy a zajištění stabilního rozvoje této umělecky mimořádně významné instituce. Stanovisko GR ve věci jmenování ředitele Národního divadla na léta 2019–2025 z února tohoto roku samozřejmě existuje; proběhla navíc dvě zasedání GR – jedno za působení ministra Ilji Šmída, druhé již za působení ministra Antonína Staňka. V obou případech GR jednomyslně doporučila oběma ministrům kultury prodloužit mandát Jana Buriana.

  Z tohoto interního materiálu pro Vás se souhlasem GR cituji:

  Souhrnně konstatujeme, že za posledního čtyři a půl roku došlo k naplňování pozitivních trendů u rozhodujících uměleckých i věcných ukazatelů. Při posuzování způsobu jmenování ředitele divadla pro další období vycházíme z dosavadní dobré i špatné praxe v České republice, zahraničních zkušeností s podobně významnými institucemi a z praxe uplatňované v případě Národního divadla v posledních více než 27 letech.

  Národní divadlo řídilo do nástupu současného ředitele v roce 2013 osm osobností. Z toho šest ředitelů bylo jmenováno bez jakéhokoli výběrového řízení a jen dva prošli tzv. otevřeným výběrovým řízením. Oba však byli bez udání důvodů předčasně odvoláni. Jen jeden z těchto osmi ředitelů měl praxi s řízením divadla, ale žádný neměl praxi s řízením divadla vícesouborového. Ze všech výše jmenovaných ředitelů byli čtyři pověřeni řízením dočasně.

  Národní divadlo po nelehkém procesu stabilizace vstoupilo do období realizace významných strategických projektů, jejichž uskutečnění změní zásadním způsobem kvalitu infrastruktury divadla. Teprve realizace těchto projektů umožní skutečné zlepšení a zefektivnění struktury repertoáru, zvýšení autonomie souborů, produktivní práci výrobního a logistického zázemí a dlouho očekávanou uměleckou profilaci jednotlivých divadelních scén.

  Prioritním zájmem státu u organizací typu Národního divadla je zachování kontinuity veřejné kulturní služby a vytváření podmínek pro dlouhodobý rozvoj instituce. Jen tak lze očekávat stabilně nadprůměrné umělecké výsledky obhajitelné v mezinárodní konkurenci. Současné vedení Národního divadla kráčí bezesporu tímto směrem a bylo by podle našeho nejhlubšího přesvědčení kontraproduktivní přikročit k personální změně ve vedení Národního divadla ve chvíli, kdy je tu reálný předpoklad pro jeho další umělecký růst i podstatnou změnu podmínek jeho práce (odměňování, infrastruktura, vedení souborů, sponzoring, návštěvnost apod.).

  Dotaz na existenci koncepce ředitele Buriana ministr Staněk zodpověděl takto:

  Návrh koncepce ND odevzdal Jan Burian v létě tohoto roku. Tento materiál nyní prochází interním „kolečkem“ na MK. Poté bude zveřejněn. Předpokládaný termín zveřejnění je do konce září 2018.


  Komentáře k článku: Jan Burian jmenován ředitelem Národního divadla 2019–2025

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,