Divadelní noviny Aktuální vydání 11/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

11/2024

ročník 33
28. 5. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Zprávy

  Jaký odkaz zanechá tato vláda?!

  Otevřený dopis předsedovi vlády, ministryni kultury a ministru financí ČR předaly včera 4. února předsedovi vlády Petru Nečasovi, ministryni kultury Aleně Hanákové a ministru financí Miroslavu Kalouskovi vůdčí osobnosti kulturních neziskových organizací z celé ČR. Zástupci Volného sdružení nestátních neziskových organizací (NNO) v kultuře a umění a Iniciativy pro kulturu spojili síly, aby upozornili na hluboké podfinancování živého umění v naší zemi a nadále klesající rozpočty na granty.

  FOTO archiv

  Kulturní a kreativní odvětví v rámci EU výrazně přispívají k vyšší zaměstnanosti a přinášejí nezpochybnitelné ekonomické multiplikační efekty. Každá koruna dobře investovaná do kultury a umění se státu několikanásobně vrátí, upozorňuje dopis, s odvoláním na studie EU o ekonomice kultury: Kulturní a kreativní sektor je Evropskou komisí vnímán jako silný zaměstnavatel srovnatelný např. s automobilovým průmyslem. V České republice neziskový sektor pracuje v oblasti kultury a umění za extrémně složitých podmínek, v řadě regionů převládá dobrovolnická práce nad profesionalizací sektoru. Přitom jsou to právě profesionální kulturní organizace i občanské aktivity, tj. celé široké spektrum neziskových organizací, které se výrazně zasazují o zvýšení atraktivity prostředí, potírání negativních jevů ve společnosti a v neposlední řadě zvyšování kulturní úrovně a povědomí. Ty nejvýznamnější šíří dobré jméno naší země po celém světě.

  Přílohou k otevřenému dopisu je přehled o vývoji dotací MK ČR za posledních sedm let. Podpora živého umění od roku 2007 klesla o 56,78 %– oproti 648 mil. Kč (2007) počítá návrh rozpočtu na rok 2013 s 280 mil. Kč. Takové kroky už jsou pro kulturní organizace likvidační, jakkoli vesměs fungují na principu vícezdrojového financování.

  Rozpočet rezortu kultury oproti loňskému roku mírně stoupl, navíc ministerstvem zřizované příspěvkové organizace  zaznamenaly nárůst mezi lety 2011 a 2012 o 225 mil. Kč. Zástupci kulturních neziskových organizací upozorňují na absenci kvalifikovaného náměstka pro oblast živého umění, která může být příčinou nedocenění podpory kulturních aktivit napříč regiony. Právě kulturní aktivity NNO, včetně prioritních akcí, jakými jsou významné mezinárodní festivaly divadla, tance, hudby, literatury ad. čelí největšímu ohrožení a mnohým hrozí likvidace.

  K dopisu se obratem připojilo 42 nestátních neziskových organizací z celé ČR, vedle Prahy také z Brna, Českých Budějovic, Hradce Králové, Jihlavy, Liberce, Olomouce, Opavy, Ostravy, Pardubic, Plzně, Valašského Meziříčí a dalších.

  Kulturní NNO jsou nakloněny diskusi nad tématy reálného zavádění principů partnerství, o které se snaží vláda v době příprav nového programovacího období. Nabízejí bohaté zkušenosti profesionálů zapojených do významných evropských sítí.

  FOTO archiv

  Živé umění vytváří kulturní dědictví budoucnosti – jaký odkaz zanechá tato vláda?!

  Vážený pane premiére, vážená paní ministryně, vážený pane ministře,

  považujeme za nutné vyjádřit své znepokojení nad vývojem podpory živého umění v naší zemi a nad návrhy rozpočtu na jeho (ne)udržitelný rozvoj pro rok 2013.

  Velmi si vážíme snahy vlády otevřít nyní, v době příprav nového programovacího období EU, intenzivněji dialog s odbornou veřejností, zavádět reálně principy partnerství. Známe řadu dobrých příkladů ze zahraničí, kde právě vzájemný dialog politiků s odborníky pomohl efektivně a transparentně využívat veřejné finance, čerpat fondy EU s velkými přínosy pro občany, rozvíjet duchovní rozměr společnosti.

  Jsme svědky toho, že současná ekonomická krize má vliv na rapidní snižování kulturní úrovně celé společnosti. To se projevuje i v podpoře těch, kteří navrhují jednoduchá, demagogická, populistická řešení. Kultura je neodmyslitelnou, nezbytnou součástí života každého občana. Kulturní a umělecké aktivity rozhodujícím způsobem  ovlivňují kvalitu života, formování zdravých morálních a etických postojů a vědomí národní identity. Jejich omezování zvláště v čase krize může být pro další vývoj naší země velmi nebezpečné.

  O to více jsme zaskočeni pokračující tendencí vlády, resp. Ministerstva kultury ČR, která postupným krácením dotací pro oblast živého umění způsobuje nenávratné škody, jejichž důsledky jsou pro mnohé nestátní neziskové organizace (NNO) naprosto likvidační. Neziskový sektor pracuje v oblasti kultury a umění za extrémně složitých podmínek, v řadě regionů převládá dobrovolnická práce nad profesionalizací sektoru. Přitom jsou to právě profesionální kulturní organizace i občanské aktivity, tj. celé široké spektrum neziskových organizací, které se výrazně zasazují o zvýšení atraktivity prostředí, potírání negativních jevů ve společnosti a v neposlední řadě zvyšování kulturní úrovně a povědomí. Ty nejvýznamnější šíří dobré jméno naší země po celém světě.

  Kulturní a kreativní odvětví v rámci EU výrazně přispívají k vyšší zaměstnanosti a přinášejí nezpochybnitelné ekonomické multiplikační efekty. Každá koruna dobře investovaná do kultury a umění, se státu několikanásobně vrátí. Proto bychom očekávali, že i při všech krizových scénářích bude tak „nepatrná“ položka, jakou je cca 400 mil. Kč v rozpočtu MK ČR natož státu,  zachována a naopak bude s ohledem na inflaci mírně navýšena. Loni disponovalo MK ČR pro oblast „Kulturních služeb a podpory živého umění“ celkem 372 248 000 Kč, letos to má být dle předběžných informací 280 410 000 Kč. Desítky aktivit, které se těší odezvě veřejnosti a mnohdy i zahraničí, zvyšují zájem o kulturní turistiku a navazují na silné kulturní tradice naší země, tak s velkou pravděpodobností zaniknou.

  Věříme, že vláda nemá zájem ponechat za sebou odkaz tak negativní a že se spíše jedná o nedopatření v rozpisu rozpočtu MK ČR, jehož celková výše oproti roku 2012 mírně stoupla. Absence kvalifikovaného náměstka pro oblast živého umění může být jedním z důvodů takového návrhu rezortu. Proto si dovolujeme vás požádat, aby došlo co nejdříve k důkladnému zvážení všech položek rozpočtu MK ČR a nastavení trendu mírného růstu dotací do živého umění tak, jak to odpovídá jeho významu, přínosům a mezinárodním ohlasům posledních let.

  Aktivita lidí zapojených do kulturních a uměleckých projektů je motivována nikoli ekonomickými ale společenskými cíli a znamená velký potenciál pro udržení stability společnosti. Pokud na ni nebude brán politický ohled, může to mít v budoucnu nedozírné následky.

  Zároveň bychom rádi požádali ministra financí ČR, aby zohlednil fakt, že státy EU napomáhají kulturnímu sektoru i dalšími finančními a nefinančními nástroji ve formě snížených daňových sazeb, pobídek, podpory dárcovství apod., což jsou možnosti otevírající se právě nyní s přípravou zákona o statutu veřejné prospěšnosti. Rádi přispějeme svými zkušenostmi k úspěšnému dokončení tohoto procesu s využitím zkušeností z právě probíhající diskuse v Evropském parlamentu, kde kulminuje iniciativa k posílení rozpočtu programu Culture po roce 2014. Kulturní a kreativní sektor je Evropskou komisí vnímán jako silný zaměstnavatel srovnatelný např. s automobilovým průmyslem.

  Věříme, že vyslyšíte řadu apelů kulturní veřejnosti, které vyjadřují stejné znepokojení a jsme připraveni být nápomocni a sejít se k osobním jednáním v co nejbližší době.

  Děkujeme a zůstáváme s veškerou úctou,
  jménem Volného sdružení NNO v kultuře a umění (VSNNOKU) Yvona Kreuzmannová, předsedkyně VSNNOKU a Iniciativy pro kulturu (IPK) Eva Kejkrtová Měřičková, předsedkyně

  Vývojové grafy financování živého umění ke stažení

  FOTO archiv

  Otevřený dopis obratem podpořili tito členové a členky VSNNOKU / IPK:

  1. Jaroslav Bláha, předseda, Pilsen Life! o.s. / Pap-rna, Plzeň
  2. Petr Boháč, umělecký šéf Spitfire Company a Mezinárodního festivalu Nultý bod, Praha
  3. Milada Borovičková, ředitelka ZUŠ B-Art, o.p.s a festivalu TANECVALMEZ, Valašské Meziříčí
  4. Roman Černík, umělecký ředitel, Johan o. s., centrum pro kulturní a sociální projekty, Plzeň
  5. Mirka Eliášová, jednatelka Hudebně tanečního sdružení HTSpE, Praha
  6. Miroslav Franc, předseda, Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, Hradec Králové
  7. Eva Friedlová, dramaturgyně a pořadatelka festivalu Tanec Ostrava, Ostrava
  8. Andrej Harmečko, ředitel, Cooltour, Multižánrové centrum současného umění, Ostrava
  9. Karolína Hejnová, ředitelka, MESA o.s., Praha
  10. Jiří Honzírek, předseda, Divadlo Feste, o.s., Brno
  11. Ondřej Hrab, ředitel, Divadlo Archa, Praha, hlavní koordinátor evropského projektu Karaoke Europe
  12. Ivo Hucl, ředitel Bezejmenné čajovny, Šťáhlavice u Plzně
  13. Ladislava Jandová, ředitelka Balet Praha o.p.s,
  14. Dagmar Kantorková, předsedkyně, Nová síť o.s., Praha
  15. David Kašpar, ředitel, Praha 14 kulturní, Praha
  16. Lúcia Kašiarová, ředitelka Alt@art, Praha
  17. Ondřej Kašpárek, předseda, Budějovice kulturní, České Budějovice
  18. Eva Kejkrtová-Měřičková, ředitelka, Dejvické divadlo, Praha
  19. Marie Kinsky, předsedkyně, SE.S.TA, Praha
  20. Zuzana Koňasová, předsedkyně o.s. „Zachraňme kino Varšava“, Liberec
  21. Yvona Kreuzmannová, předsedkyně Tanec Praha o.s., hlavní koordinátorka evropského projektu M4m – M for mobility
  22. Václav Kuneš, umělecký šéf 420people, Praha
  23. Marta Lajnerová, předsedkyně, Artn, o.s., Zbuzany, Praha-západ
  24. Jan Malík, předseda NANOHACH o.s., Praha
  25. Šárka Maršíková, ředitelka projektu Cirqueon, Praha
  26. Jana Návratová, šéfredaktorka,Taneční zóna – Sdružení pro podporu vydávání revue současného tance
  27. Vlasta Noshiro, předsedkyně Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků
  28. Nataša Novotná, předsedkyně, Vize tance, o.s., Praha
  29. Tereza Ondrová, předsedkyně VerTe Dance o.s., Praha
  30. David Oplatek, statutární zástupce, Brno kulturní, Brno
  31. Vladimír Procházka, ředitel, Činoherní klub, Praha
  32. Petr Rotrekl, dramaturg, Multižánrové kulturní festivaly Bezručova Opava a Další břehy, Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena, Opava
  33. Daniela Řeháková, ředitelka divadla Ponec, Praha
  34. Marta Smolíková, ředitelka občanského sdružení ProCulture, Praha
  35. Adriana Světlíková, ředitelka festivalu Malá Inventura a hlavní koordinátorka evropského projektu DNA, Praha
  36. Doubravka Svobodová, ředitelka, Divadlo Na zábradlí, Praha
  37. Jakub Špalek, ředitel Divadla V Celetné/Kašpar o.s., Praha
  38. Dominika Špalková, dramaturgyně divadlo Drak, Open air festival Hradec Králové, o.s. Poco a poco animato, Hradec Králové
  39. Jakub Vedral, Art Prometheus, Praha
  40. Zdeněk Závodný, programový ředitel Divadla 29, Pardubice
  41. Karolína Zmeková, ředitelka, DIOD, Jihlava
  42. Jan Žůrek, statutární zástupce Divadla Konvikt, dramaturg Divadelní Flory, Olomouc

  ///

  S otevřeným dopisem úzce souvisí petice Zachraňte kulturu 2013, již najdete a můžete k ní připojit svůj podpis zde: Zachraňte kulturu 2013

  / z Divadlo.cz pro i-DN převzal a zpracoval hul/

  • Autor:
  • Publikováno: 5. února 2013

  Komentáře k článku: Jaký odkaz zanechá tato vláda?!

  1. Petr Pavlovský

   Petr Pavlovský

   JAKÝ ten odkaz bude,
   to je již jasné a sotva se to změní.
   KDO jej tam zanechá (Hanáková), je již také jasné a také se to sotva změní (JEJÍ VÝMĚNA UŽ NESTOJÍ ZA TO). Jediné, v čem ještě tápeme, je odpověď na otýzku KDY tam ten odkaz zanechá, tedy KDY SKONČÍ?
   Ještě ve čtvrtek nám řekl M. Z. na kameru, že tato vláda musí urychleně skončit. Z povolebního chování TOP 09 se zdálo, že si myslí totéž („nepodepíšeme novou koaliční smlouvu“). Dnes večer, po dlouhé schůze s M. Z., nám premiér z obrazovky sdělil, že předčasné volby nebudou, že vláda vydrží. Komu věřit? Tipnu si: Větší bere! V červnu jdeme volit!

   05.02.2013 (21.22), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  2. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Reakci MK
   + dnešní jeho potvrzení navýšení finančních prostředků v grantech pro živé umění najdete v aktuální zprávě na i-DN (případně na stránkách MK): http://www.divadelni-noviny.cz/je-treba-vychazet-z-realne-situace

   07.02.2013 (22.12), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,