Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2020

ročník 29
23. 6.–1. 9. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Hrát či nehrát – to je, oč tu běží…

  Na základě usnesení vlády ČR č. 493 ze dne 30. dubna 2020 došlo k uvolnění karanténních opatření v různých druzích podnikatelských činností, také v provozu galerií, muzeí, hradů a zámků a též divadel, a to s platností od 11. května 2020. V době uzávěrky DN platí pro divadelní provoz mimo jiné tato opatření: shromáždit se může maximálně sto osob, pokud chtějí herci hrát bez roušky, musí být testováni na COVID-19 (test formou výtěru ne starší než 4 dny, následně každých 14 dní), v zákulisí jsou roušky povinné, také pro diváky v průběhu celého představení, platí zákaz sezení mimo sál, diváci mohou sedět v každé druhé řadě tak, aby mezi nimi zůstala jedna řada neobsazená, vedle sebe by měli sedět maximálně dva lidé, od dalších je musí oddělit jiné sedadlo, v případě homogenní skupiny lze zakoupit tři vstupenky vedle sebe. Je třeba vyřešit postupný vstup do prostor divadelní budovy a do hlediště a zajistit prostředky k dezinfekci. Platí zákaz veškerého občerstvení. Musí být přítomen dozor, který bude dbát na dodržování pravidel. Dá se na základě předchozích zkušeností odhadovat, že kritéria se mohou a patrně možná i budou rychle měnit.

  Vyhovět výše uvedeným požadavkům je hádanka hodná princezny Koloběžky, která má přijet–nepřijet, obutá–neobutá, oblečená–neoblečená. Je zřejmé, že pro většinu divadel jsou uvedená pravidla svazující, především se při jejich dodržení může do hlediště usadit zhruba třetina diváků z celkové kapacity sedadel. Náklady na energie, techniku, pokladnu, hledištní personál, autorské honoráře a tantiémy by přesáhly příjmy ze vstupného tak výrazně, že by představení bylo prodělečné nad únosnou míru, pokud by se zásadně nezvýšila cena vstupenek. Rozmanitá sklepní divadélka typu pražského Rubínu by zase mohla na představení vpustit tak zhruba deset diváků.

  Vzedmutá vlna solidarity divadelních fanoušků, kteří byli ochotni přispět svým oblíbeným souborům při online pořadech různého typu (ať už se jednalo o záznamy představení, původní autorské věci, či improvizované talk- show), byla chvályhodná a pro některé soubory byla odezva až překvapivá. Ale bude takový zájem a ochota provázet i znovuotevření divadel? Je třeba uvažovat reálně; čím blíže k letním měsícům, tím méně diváků v divadlech – to je léty ověřená praxe. A tak je celkem logické, že se mnohá divadla rozhodla začít hrát až od podzimu a prozatím se věnovat úpravám divadelního prostoru a zkoušení nových inscenací.

  Pregnantně se k situaci vyjádřila Asociace profesionálních divadel v prohlášení z 10. května, v němž se mimo jiné píše: Divadlo je od nepaměti zcela specifický fenomén setkávání se živých interpretů s živým publikem. To, že by mělo docházet k jejich kontaktu za daných pravidel, však odporuje principům samotné podstaty divadla. Na jevištích se při realizaci inscenací setkává v těsné fyzické blízkosti a za pocitu absolutní důvěry ve své kolegy i na dvě stě padesát umělců včetně dalších profesí. A obecenstvo? Copak si lze představit, že by se divák mohl plně odevzdat divadelnímu umění a užít si je, když jeho hlavní starost má být vzdálenost od jiného diváka, ochrana rouškou i další omezení? Vždyť právě těsný divácký kontakt umožňuje zázrak divadla, který všichni dobře známe jako společný prožitek společné duše publika.

  Navzdory prohlášením i opatřením se však některá divadla odhodlala, že zkusí hrát. Podpořte je! A mějte trpělivost i s těmi, která čekají na příznivější podmínky. Všichni by už nejraději zase hráli.

  P. S.: Situace se opravdu neustále mění, podle nejnovějších zpráv se od 25.května má zvyšit povolený počet diváků na 300 a odpovědnost v mnohých rozhodnutích (testování, rozestupy, nošení roušek, dezinfekce a další) je ponechána na jednotlivých divadlech. Znovu tedy platí doporučení: sledujte změny podmínek v internetových médiích, která dokážou na situaci reagovat okamžitě.


  Komentáře k článku: Hrát či nehrát – to je, oč tu běží…

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,