Divadelní noviny Aktuální vydání 12/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

12/2024

ročník 33
11. 6. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Názory – Glosy

  Dotace nejsou sprosté slovo

  Kultura se během okurkové sezony stala poprvé od převratu v roce 1989 centrem pozornosti politiků. Stala se jejich prázdninovým kopacím míčem, bábovičkou na písku, kterou je zapotřebí kamarádovi rozbít, pastou na zuby, která se nastraží na kliku u dveří. Trpělivě jsme čekali, až to přejde, dívali se na špatné představení placené z peněz daňových poplatníků a doufali, že se nakonec objeví ministr kultury, jenž bude mít parametry ministra. Ocenila jsem, že k této komedii kulturní veřejnost přistoupila distingovaně a správně ji seznala nehodnou pozornosti.

  Jenže jsme si neuvědomili, že pod pokličkou tohoto hrnce jsme to my, kdo má být uvařen. Cílem těchto politických hrátek nebyla a není pouze destrukce poslední z tzv. tradičních politických stran. Cílem byla a je zároveň destabilizace kulturního sektoru. To, co probíhá permanentně, je zpochybňování kultury jako nezbytné součásti života polis. Vytváření obrazu kultury jako sektoru plného darmožroutů, kteří nedělají nic užitečného a natahují ruce po státních příspěvcích.

  V souladu s tím se po zveřejnění Kontrolní zprávy z kontrolní akce NKÚ na MK ČR, která konstatovala problémy grantového systému, o nichž odborná veřejnost mluví už dvacet let, objevily v mediálním prostoru reakce, které míří ke zpochybnění kultury jako takové.

  Z vyjádření na mediálním hřišti v poslední době se zdá, že největším problémem české ekonomiky jsou kulturní granty, připomeňme si proto čísla. Přínos kultury do HDP je 2‚3 %, rozpočtová kapitola MK ČR nedosahuje ani 1 % státního rozpočtu. Rozpočet MK ČR na rok 2019 činí 14‚78 mld. Kč. Z toho rozpočtová položka s názvem kulturní aktivity činí necelých 545 mil. Kč. Z toho je na dotační programy na tzv. živé umění (hudba, divadlo, tanec) určeno přesně 257 450 000 Kč, což je 1‚83 % z rozpočtu MK ČR a 0‚02 % z celkového státního rozpočtu.

  Například dotace ve sportu jsou poskytovány ve výši 7 mld. Kč, dotace, v zemědělství ve výši 3‚8 mld. Kč. Dotace existují ve všech oblastech života společnosti, jsou poskytovány různým typům příjemců – soukromým firmám, neziskovým organizacím, státním podnikům, jednotlivcům. To, že se cíleně zveličuje a démonizuje poskytování státních peněz na kulturu, je vytváření mediální zástěrky, odvádění pozornosti od skutečných problémů.

  Prosím, opakujme tato fakta ve veřejném diskursu. Opakujme, že kultura přináší společnosti víc, než co společnost stojí. Spolupracujme při advokacii sektoru, propojujme se napříč obory i zájmovými skupinami, mluvme za kulturu jako celek.

  V programovém prohlášení vlády je psáno: Kulturu považujeme za jeden z nejdůležitějších faktorů zdravého rozvoje společnosti, který zásadně ovlivňuje všechny její stránky. Kultura v nejrůznějších podobách se významně podílí na formování obrazu naší společnosti v zahraničí. Kulturní projevy a artefakty jsou součástí kulturního dědictví a zrcadlí se v nich základní hodnoty společnosti postavené na evropské křesťanské duchovní tradici. Kreativita je základem konkurenceschopnosti naší společnosti, a proto budeme podporovat její rozvoj, zejména u nejmladší generace, a to participací na uměleckých a kulturních aktivitách.

  Možná je to tam psáno proto, že slova nestojí nic.


  Komentáře k článku: Dotace nejsou sprosté slovo

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,