Divadelní noviny Aktuální vydání 2/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

2/2020

ročník 28
21. 1.–3. 2. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Divadlo podle politiků

  Čtete následující řádky po volbách, já je píšu těsně před nimi. Ale pochybuji, že volby zatnou tipec těm, kteří považují městská divadla za majetek či alespoň hlásnou troubu svých stran.

  Josef Herman. FOTO archiv

  Josef Herman. FOTO archiv

  Vést zřizované divadlo už zřejmě divadelníky ani neláká, a těch pár, co by rádi a pořád by to ještě uměli, naráží na rozhádané poměry a politiky, co chtějí mít divadla ohlídaná někým povolným, hlavně když bude umět spočítat má dáti dal. Když jsem o tom nedávno zapochyboval v případě Divadla F. X. Šaldy v Liberci, a také o způsobu, jakým svou kandidátku tamní radnice prosadila, ohradili se jen oslovení: Eva Kejkrtová Měřičková se cítila ublížena na své cti, Radmila Hrdinová hájila systém volby (vyzval jsem ji, aby ho zveřejnila, pro poučení) a Martin Otava prohlásil, že Hermana nemá rád, protože pořád do něčeho rýpe. Podstata věci se rozplizla a nikoho dalšího nezajímala.

  V Hradci Králové výběrová komise nenašla náhradníka za Ladislava Zemana a radnice pověřila dočasným řízením divadelní ekonomku! A v divadle to zřejmě i při tak průhledném řešení vře, protože se pod správkyní ti vlivní přirozeně snaží prosadit své. Také proto mají divadlo (všechno ve společnosti) vést odborníci, kteří tlakům umějí čelit.

  V Uherském Hradišti zorganizovali příkladný konkurz na ředitele Slováckého divadla, našli regulérního kandidáta Michala Zetela a radnice ho jmenovala s ročním předstihem, aby mohl funkci plynule převzít. Přesně tak to v divadelně civilizovaných zemích chodí. Jenže před volbami konkurz napadl tamní předseda klubu zastupitelů ČSSD a poslanec, letecký inženýr Antonín Seďa: komise podle něho vybrala ekonomicky málo zdatného kandidáta, který ve své koncepci nezohlednil jakýsi audit, a dokonce, představte si, nenavrhl rozdělit ředitelskou pravomoc na část uměleckou a část hospodářskou! Že to přísluší jedině zřizovateli zastupitel a poslanec asi netuší, stejně jako to, že ředitele příspěvkové organizace města vybírá rada města, a nikoli zastupitelstvo – stěžoval si, že věc neprojednávalo. Jak může s takovými neznalostmi poslancovat? Dosavadní uherskohradišťská radnice holt byla pravicová a sociální demokraté by po očekávaném vítězství ve volbách rádi jmenovali vlastního, hlavně ekonomicky zdatného kandidáta. Ale copak prosperita divadla vzniká od účtů?

  Na Mandíka s Müllerovou v Ústí nad Labem ovšem nemá nikdo. Zlikvidovali nepohodlné Činoherní studio a nepotřebovali žádné divadelní odborníky při založení divadla pro děti AmULet – zastupitelé a jejich známí přece dokážou za šest milionů ročně lacino nakoupit v Praze, a bude kultůry až až! Do hlediště naženou školní dítka, přistaví jim autobusy a běda učitelům, kdyby neposlechli, vždyť i oni spadají pod vrchnost. Proč se trápit s podivnými existencemi a jejich uměleckými vizemi?

  Srovnávám nesrovnatelné? Nemyslím si.


  Komentáře k článku: Divadlo podle politiků

  1. Antonín Sedá

   Profilový obrázek

   Pan Herman je neobjektivní.
   Nejenže zklamal jako novinář, když mne nepožádal o mé stanovisko, ale zároveň ukázal, že nezná ani zákon o obcích, že nemá informace a k osobním útokům jej vede zřejmě nějaký osobní zájem.
   Takže pouze pár informaci. V sobotu jsem byl opětovně zvolen do ZM, kde působím od roku 1994. Přesně vím, jaké jsou pravomocí ZM a kde pravomocí RM. Takže také vím, že ZM může rozhodnout i ve věcech, kterému v kompetenci RM. Za druhé se vůbec nestydí, že jsem působil jako konstruktér letadel a bylo by možná vhodné, když to umělecké sféře tak leží v žaludku, aby sami sdělili veřejnosti, co vlastně vykonali a také vystudoval. Pan Herman se vůbec jaksi nezmínil o provedených kontrolách ve Slovácké divadle, o provedeném auditu či o výběrovém řízení, které bylo od samého počátku zfisklované. Na otázku proč, si snad každý odpoví sám. Mohu pana Hermanna ujistit, že aniž skončím v koalici či v opozicí, tak se na hospodaření divadla podrobně podívám. A nejsem sám, koho to zajímá. Jinak řeknu, že nejen poznám rozdíl mezi hledištěm a jevištěm, ale jsem jednatelem uherskohradišťských numismatiků, skladbám básně a dokonce jsem za ně získal i ocenění. A v listopadu 1989 byla jedna z mých básní čtena právě na prknech Slovácké divadla. Takže Vaše Divadlo podle politiků si nechte zarámovat, protože tak špatný, neuklidní a účelový článek si můžete přiřadit k podobně ocelovým článkům, které vycházely před rokem 1989.

   14.10.2014 (14.56), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  2. Josef Herman

   Josef Herman

   Pane Seďo,
   ne všem vaším formulacím přesně rozumím, a nesnížím se k tomu si z nich udělat legraci, bylo by to snadné. Že mi bez argumentů nadáváte a podsouváte levárny je vaše vizitka. Ale pojďme si vyjasnit fakta ve vaší publikované Výzvě Radě města Uherské Hradiště k zastavení jmenování ředitele Slováckého divadla z 19. září t.r., na kterou jsem reagoval (vaše čtyři očíslované odstavce cituji, úvodní vypouštím a připojuji komentář) – bude to delší, nelze jinak:

   1. Současní zastupitelé města nebyli informováni o provedené veřejnoprávní kontrole č.2/2013, ani o jejím výsledku. Mimo jiné ve SD nebyly doposud odstraněny závažné problémy, na něž upozorňovaly předchozí kontroly z let 2009 a 2010. Zastupitelstvo města Uherské Hradiště nebylo informováno o podmínkách výběrového řízení, ani o doporučeních vzešlých ze zprávy z provedeného auditu.

   Kontroly v divadle nemají s výběrovým řízením zbla společného, stejně tak odstranění zjištěných závad, pokud se nevtělí do konkursních podmínek a nechce se po adeptech návrh jejich řešení (bylo by to ale hodně neprozíravé) – nový ředitel samozřejmě zdědí všechny kostlivce po svém předchůdci. Ředitele příspěvkové organizace města jmenuje rada města, nikoli zastupitelstvo, vaše námitka, že o podmínkách výběrového řízení nebyli informováni zastupitelé, je irelevantní. Najdete to jak v příslušných rozpočtových pravidlech, tak v zákoně o obcích, jímž se oháníte: ten v § 102, odst. 2 písm. b „vyhrazuje Radě obce plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2)“ – a tady se pod písmenem e) „zastupitelstvu vyhrazuje rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách“. Ergo zakládat a měnit statut (zřizovací listinu) přísluší zastupitelstvu, jmenovat ředitele přísluší radě města.

   2. Auditorská zpráva z října 2013 upozorňuje na problémy v ekonomických procesech i v organizační struktuře divadla. Zároveň audit dává doporučení k výběrovému řízení na ředitele divadla.

   Ani audit nijak nesouvisí s výběrovým řízením. A je zase z logiky předchozího jen na radě města, jestli jeho závěry vtělí do podmínek výběrového řízení.

   3. Koncepce řízení a rozvoje SD, kterou předložil vítěz výběrového řízení nezahrnuje doporučení z auditu či z proběhlé veřejnoprávní kontroly. V řídícím týmu SD navrhovaném předloženou koncepcí schází mimo jiné pozice hlavního ekonoma a striktní rozdělení funkcí ředitele divadla a uměleckého ředitele. Koncepce neodráží současný stav SD a nezaručuje vyřešení jeho současných problémů.

   To je nejnadutější pasáž! Zpochybňovat vítěznou koncepci vám naprosto nepřísluší ze dvou důvodů a je mi trapné vám je připomínat: jako zastupitel do toho nemáte co mluvit, jak jsme si doložili výše, ale hlavně pochybuji, že vám k takovému posouzení postačí odborná kompetence leteckého inženýra, který rozezná hlediště od jeviště. Že bych začal posuzovat odbornou správnost konkurzů v Aeru Vodochody, když rozeznám trup letadla od jeho křídel?
   Že vítězná koncepce nezohlednila jakýsi audit už jsme řešili, opakujete se, typický rys politizujících nevěcných prohlášení.
   Zda vítězný projekt odráží či neodráží stav divadla a řešení jeho problémů posoudila výběrová komise, kterou jste bez věcných argumentů nařkl z neschopnosti to poznat – záviděníhodná sebejistota letitého politika, který přece všemu rozumí nejlíp.
   Pokud vypsání výběrového řízení nevyžadovalo zapracovat do koncepce funkci „hlavního ekonoma“, případně rozdělit vedení divadla do funkce ředitele a uměleckého ředitele, porušujete touto argumentací pravidla konkurzu.
   Hlavně však vámi požadované lze stanovit jen změnou zřizovací listiny (statutu) divadla, což ze zákona o obcích přísluší jedině zastupitelstvu – konečně jedna vaše pravomoc a vy byste ji přenechal žadateli o místo? Ten by něco takového nesměl udělat ani tehdy, kdybyste mu to v podmínkách konkurzu výslovně nařídili, protože je samozřejmě povinen vycházet z platné právní úpravy příspěvkové organizace.

   4. Rada města by již před blížícími se komunálními volbami neměla dělat zásadní rozhodnutí nejen v personálních otázkách, ale ani v rozhodnutích, které budou mít výrazné finanční dopady na rozpočet města či na fungování příspěvkových organizací, jejichž je zřizovatelem.

   Já za podstatnější považuji správný harmonogram a průběh konkurzu na ředitele Slováckého divadla, odpovídá zvyklostem divadelně vyspělých zemí. Kdežto vy byste rád své politické cíle prosadil na úkor účastníků výběrového řízení, divadla a jeho diváků. Jako kdybyste za letu prosazoval výměnu křídel… Úřad a politika je nad člověka, to je předlistopadové myšlení.
   Vyhrožujete, že si na hospodaření divadla dohlédnete, zvolen jste do zastupitelstva byl, gratuluji. Ale to je vaše povinnost! Jen pochybuji, že ji při svých neznalostech dokážete splnit – prosperitu podniku přece nezakládají jen dobře vedené účty a úsporná opatření, ale především vlastní činnost a její výsledky! Ty dokážete posoudit?
   Ale za jedno děkuji – doložil jste, že do způsobů a nezpůsobů zřizování divadel je třeba rýpat!

   14.10.2014 (23.42), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

   • Antonín Sedá

    Profilový obrázek

    Pane Hermann
    nemáte pravdu. Kontrolní závěry z let 2009, 2010 i 2013 se shodují a je otázkou, proč RM neinformovala členy ZM? Ti rozhodují o příspěvku divadlu a zajímavém, aby vše bylo v pořádku.Tedy i hospodaření. Mimochodem nevím, zda jste audit z loňského roku vůbec četl, ale pokud ne, tak jsou tam mimochodem doporučení pro výběrové řízení na nového ředitele. Takže není pravdou, že problémy ve SD se netýkají jeho zřizovatele, což je město. Opravu nebylo a není moji ambicí jakkoliv zasahovat do umělecké tvorby divadla, jak se snažíte naznačit. Ale na rozdíl od Vás mám jako zastupitel povinnost nakládat s veřejným majetkem a veřejným rozpočtem podle platných zákonů. Za svou výzvou si nejen stojím a čas ukáže, že mám pravdu. Pokud jsem Vás nějak urazil, omlouvám se. Ale to, že je někdo leteckým konstruktérem či technikem přece neznamená, že je kulturním barbarem či neumětelem. Já vždy hodnotím ověřená fakta a podle nich se i rozhoduji. Uznejte prosím, že i komunální politik může mít pravdu. A hlavně Vás prosím, abyste tento věcný problém nadále nepolitizoval.
    Děkuji.

    15.10.2014 (16.46), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

    • Josef Herman

     Josef Herman

     Pane Seďo,
     minule jste mi bez argumentů a bez skrupulí vynadal, že nemám základní znalosti v zákoně o obcích a dalších věcech, já vám věcně doložil, že je to naopak, a vy bez uzardění začínáte opět výkřikem: nemáte pravdu! Abyste mi bez ladu a skladu, bez alespoň základní argumentační logiky obviňoval z dalších hříchů a chaoticky přidával k debatě další témata. Ani na jméno mi neumíte přijít! Jestli chcete věcně debatovat, pak věcně odpovězte na můj rozbor vaší Výzvy, na konstatování, že do konkurzního řízení pletete nepřípadné věci, že jednáte odborně naivně a nekorektně a že požadujete věci neodpovídající legislativě.
     Jinak se není o čem bavit.

     15.10.2014 (21.51), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

     • Antonín Seďa

      Profilový obrázek

      Obávám se,
      že to nejsem já, který stále útočí, ale Vy. Nicméně za zkomolení jména se omlouvám. Takže se pokusím konkrétně odpovědět na Váš rozbor.
      Kontroly mají s výběrovým řízením co společného, pokud existují fakta o zmanipulovaném a předem připraveném výběrovém řízení. Již jsem Vám jasně řekl, že zastupitelstvo město, pokud má vážné důvody, může kompetence RM převést na sebe. Takže ano, pravomoc jmenovat ředitele příspěvkové organizace, tak jako odvolávat je v pravomoci RM. To ovšem neznamená, že by do toho ZM nemělo co mluvit. Zejména tehdy. když v odborné výběrové komisi zasedala většina členů z působiště jmenovaného ředitele.
      Opět i audit souvisí s výběrovým řízením, stejně jako předchozí kontroly. Pokud totiž se vydá jasná doporučení o oddělení funkce ekonomické od umělecké, pak se nezlobte, ale toto doporučení by měla výběrová komise respektovat. Když to nerespektovala, pak se vkrádá otázka, zda nechce, aby zastupitelé města, zřizovatel SD a veřejnost měli transparentní informace. To Vám zřejmě nedochází, že jmenováním předem dohodnutého ředitele se může skrývat pokus o zametení problémů pod koberec? Zřejmě ne, jinak by jste nemohl tvrdit to, co tvrdíte.
      Opět nemáte pravdu když tvrdíte, že zastupiteli nepřísluší zpochybňovat vítěznou koncepci. I členové RM jsou zastupiteli a tudíž předpokládám, že se seznámili nejen s doporučením výběrové komise, ale že se podrobně seznámili i s koncepcemi všech uchazečů. Opět bych Vámi, tak bych neurážel odborné kompetence leteckých inženýrů, protože na rozdíl od Vás, jsem navštívil divadelních představení ve SD více než Vy. A také mám informace přímo zevnitř divadla, což Vy ve svých závěrech zajisté nemáte. Ptám se, viděl jste a četl jste daný audit a jeho doporučení? Tím, že jste sám upozornil na to, že ve výběrovém řízení nebyl požadavek na striktní oddělení funkce ekonoma od uměleckého vedení divadla, jste přesně udeřil hřebíček na hlavičku. Takže otázkou je, kdo a proč stanovil takové podmínky výběrového řízení a proč nebyla respektována doporučení kontrolních orgánů města a auditu.
      Tady se neshodneme, protože já nepovažuji za správné, aby vítěz výběrového řízení nastoupil až po roce do divadla. Předně proto, že popíráte samotnou podstatu výběrového řízení, to je nahrazení odstupujícího ředitele, zároveň se ukazuje, že celý rok se nebudou řešit finanční, organizační a personální problémy SD. Byl bych rád, aby jste mi nepodsouval něco, co jsem ani neřekl, ani nemyslel. Co prosím do toho pletete politiku, když se jedná o problémy v chodu divadla. Nikoliv o problémy v umělecké tvorbě, jak jsem několikrát zdůraznil. Předlistopadové myšlení máte pouze Vy, protože si myslíte, že když veřejně budete dehonestovat komunálního politika, tak on se stáhne. Nikoliv, natolik mne neznáte, aby jste tomu mohl věřit. namísto toho, aby jste podpořil transparentnost hospodaření SD a odstranění letitých nakumulovaných problémů v dovadle, snažíte se vše uhrát do ofsajdu. Ale zároveň „politizujete“ věcné problémy. O mé neznalosti, jak píšete starost mít nemusíte. Vaše počínání a Vaše neustálé útoky svědčí pouze o tom, že Vaše zaujetí pro věc má jiné příčiny. S jednou věcí s Vámi však souhlasím. Také já chci, aby SD i nadále prosperovalo a aby dělalo kvalitní představení pro diváky. V tom jsme za jedno. Obávám se však, že vyřešení problémů s transparentností hospodaření, vyřešení personálních a organizačních problémů či opravdové oddělení ekonomického řízení a umělecké tvorby, nechcete. A to je rozdíl mezi mnou, komunálním politikem a Vámi, redaktorem Divadelních novin.

      17.10.2014 (13.55), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  3. Josef Herman

   Josef Herman

   Pane Seďo,
   opravdu vás baví harašit podrazy, domněnkami, podpásovkami? Tak když jinak nedáte, vyzývám vás, abyste doložil, jaké že mám postranní zájmy v tomto případu, nebo se za opakované podlé a zákeřné nařčení omluvte! Pokud to neuděláte, jste u mě sprostý mluvka a srab!!
   Mimochodem, několik lidí naopak obvinilo vás z účelového jednání ve prospěch protikandidáta vítěze konkursu, jak jsem se dočetl na internetu, a podezření posilujete přiznáním, že sháníte informace „z divadla“, i podivným načasováním Výzvy – vaše námitky totiž v zásadě směřují ke způsobu vypsání výběrového řízení, tedy jste měl protestovat někdy před půl rokem, když se vyhlásilo, proč křičíte až teď? Předpokládaná logika vaší odpovědi: Nepolitizujte! Máte předlistopadové myšlení! – opravdu mi naháníte hrůzu, to se musí nechat.
   Kdybyste četl věcně, dávno byste pochopil, že nejsem ve vztahu ke Slováckému divadlu váš protivník! Kde bráním kontrole hospodaření Slováckého divadla? Kde bráním modelu dvou ředitelů, který vám doporučil audit? Jen píšu, že zavést to není v kompetenci konkursu a už vůbec ne konkursního elaborátu uchazeče, může to projednat a provést jen zastupitelstvo – prostě stále nejednáte dle legislativou daných kompetencí! To vám vyčítám. Tím podle vás problém politizuji? Nebo tím, že varuji před úmyslem chtít v konkursu návrh řešení konkrétního problému, protože ten lze vymyslet a podat až poté, co dotyčný pozná chod instituce zevnitř (i k tomu slouží onen rok přípravy, který z neznalosti věci odmítáte)?
   Chtěl byste za ředitele někoho ekonomicky zdatnějšího, odkud víte, že vítězný kandidát zdatný není? Nešmíroval jsem v jeho konkursním elaborátu, ale znám zdejší poměry a vím, že vítěz konkursu za sebou má zavedení a prosperitu jednoho divadla, taková vizitka je nad všechna slohová konkursní cvičení. A že jsem jich v mnoha konkursních komisích četl.
   A vůbec, když máte tak jasno, poraďte nám tady na i-DN, jak kýžené prosperity v divadle dosáhnout.
   Kde popírám samotnou podstatu výběrového řízení? Jen oproti vaší rigidní představě o konkursech vím, že ve světě původní ředitel divadla dokončuje své období s veškerou zodpovědností (žádné bezvládí, které fabulujete!), jeho nástupce si vedle něho a v součinnosti s ním připravuje plynulý přechod divadla pod svou správu nejlépe od nové sezóny. Sám si dobře ohlídá, aby mu předchůdce nezplundroval kasu! Má to řadu dalších dobrých důvodů, divil byste se, kdybyste znal.
   Alespoň že už připouštíte chybičky ve svém pojetí kompetencí, ale proč se vykrucujete jako školáček, proč jako chlap nepřiznáte, že ředitele divadla jmenuje rada města a vaše volání po nějakém zapojení zastupitelstva bylo především politickým prohlášením! Nevím o tom, že by kompetence rady mohlo převzít zastupitelstvo dle vlastního úradku, jak opakujete, tak špatné zákony by snad ani vaše poslanecká sněmovna nepustila, ale rád se dám poučit: prosím ocitujte příslušný paragraf, který to umožňuje. A pokud tomu tak je, proč jste tedy radě města rovnou nesebrali jmenování ředitele divadla? Pokud není, proč s tím operujete?
   Kde urážím kompetence leteckých konstruktérů? Neschovávejte se za ně, berte to naprosto osobně!
   Popsali jsme s kolegy za skoro čtvrstoletí, co se problémem zřizování divadla zabývám, hromady stránek o problematice financování a zřizování divadel, o specifice konkursů v divadlech, o tom, jak to řeší v zahraničí – kam ale na vás s takovými prkotinami! Přitom řadu věcí byste myslím ocenil a rád přijal, kdybyste o nich věděl – třeba výklad výhod a nevýhod, a hlavně konkrétního řešení modelu zdvojené funkce správního a uměleckého ředitele. Ve světě se používá, dokonce znám případ, kdy se tím řešilo rozdělení politického vlivu radnice (ale nedopadlo to dobře). Nemyslím, že se hodí do našeho prostředí, ale neznám fakta ze Slováckého divadla, tak to nemohu komentovat.
   Už jste pochopil, že já psal toliko o vaší Výzvě ve vztahu ke konkursu, ale nikoli k možným problémům Slováckého divadla s hospodařením? To jsou opravdu dvě spojité nádoby, leč nelze díru v jedné řešit zaletováním té druhé! Věcně jsem to popsal v komentáři vaší Výzvy: většina z vašich požadavků byla jaksi vnitrostranická (to politizuje celou věc, nikoliv já) a měla se řešit při vypsání konkursu, ne požadavkem jeho zrušení. Jestli máte podezření, či dokonce důkazy na zmanipulování výběrového řízení, tak je vyložte na stůl a otevřeně řešte! Budu první, kdo vám v tom pomůže!!
   Konkretizujte letité nakumulované problémy Slováckého divadla, já tam pravda málo přijdu, chválím vás, že vy ho navštěvujete, ale vím, že Slovácké divadlo je za své prokazatelné umělecké výsledky velmi ceněno. Ale možná to víte líp, poučte nás.
   Nezabýval jsem se audity Slováckého divadla, nemám na to právo a nelezu do dokumentů, které mi nepřísluší. Ani neznám vypsání výběrového řízení, jestli vám někde přijde, že jsem se strefil, pak vězte, že při letitých zkušenostech s konkursy a běžnými politiky to není obtížné.
   Pane Seďo, říkám holt věci na rovinu. Pokud chcete pokračovat v dehonestujících výkřicích, už odpověď nečekejte, vše podstatné jsem napsal pro ty, co chtějí a umí přečíst. Věcně s vámi budu rokovat rád, námětů máte dost.

   18.10.2014 (12.32), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

   • Antonín Seďa

    Profilový obrázek

    Ještě
    než si vezmu slova pan Faruga k srdci, dovolím si pár poznámek.
    Jsem docela rád, že si pane Hermane začínáme rozumět v tom, že fungování každé instituce, v tomto případě SD, je závislé na financování. A také se shodujeme na vysoké umělecké úrovni Slováckého divadla. A protože nám jde o stejnou věc, to je aby se tato úroveň udržela, je potřeba také zajistit kontrolní úlohu. Vy a zejména diváci plníte tu kontrolu umělecké tvorby a já se opravdu, jako komunální politik, do toho míchat nehodlám. Kontrolní funkci ve vztahu k financování má zřizovatel a tím je město Uherské Hradiště, jehož jsem zastupitelem. Takže tuto kontrolní funkci si budu plnit a jsem rád, že ji nezpochybňujete.
    Co se týká výběrového řízení, já jsem nikdy nezpochybňoval pravomoc Rady města. Výzvou jsem jasně deklaroval, že mám pochybnosti o vlastním průběhu výběrového řízení (mimochodem podpořené i stanoviskem člena výběrové komise). Mohu Vás ujistit, i když mi to podsouváte, že jsem nekopal a kopat nebudu za jiného kandidáta. A naopak si cením toho, že mám důvěru některých zaměstnanců divadla.
    Ohrazuji se ovšem k výroku, že jsem sprostý mluvka a srab. Mám materiály, o kterých hovoříte, v ruce, existují kontrolní zprávy, divadlo muselo upravit svůj provozní řád atd. Tohle vše ukazuje, že ve vztahu k problémům divadla, na které audit a kontrolní zprávy poukazují, mám pravdu.
    Co mě mrzí, že v rámci diskusí na sociálních sítích i za pomocí tendenčních článků v médiích byl poškozen mediální obraz SD. Tohle nebylo mým cílem a to mne opravdu mrzí. Jinak jsem osobně hovořil se současným ředitelem divadla a příští týden se sejdu s nově jmenovaným ředitelem divadla. Protože já diskutuji vždy věcně a na základě faktů. A mohu Vás ujistit, že se opravdu za nikoho neskrývám. Tohle nemám ve zvyku.
    Takže závěrem Vám přeji vše dobré a zejména přeji vše dobré Slováckému divadlu.

    22.10.2014 (12.19), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

    • Josef Herman

     Josef Herman

     Slova pana Farugy
     doporučuji si k srdci příliš nebrat, věc je na to příliš vážná, jenže hodně divadelníků si to neuvědomuje a jaksi správní věci podceňují. Napsal jste dnes rozumně, děkuji, nevím, proč ne hned, a proč si nechcete připustit, že v té Výzvě je to prostě pomotané. Ale už to nechme.
     Já vás nepodezírám z osobní zaujatosti, já jen napsal, že jiní podezírají a že indicie jsou proti vám – stále dlužíte základní odpověď, proč jste napadl výsledek, a ne začátek výběrového řízení. Bez toho se důvěryhodnosti v té věci nedopracujete, doporučuji proto se k tomu vyjádřit. Kdežto vy mě jste rovnou z něčeho takového nařkl, aniž byste měl cokoli v ruce! Snad už víte, že nesmyslně, a k tomu se vztahuje ten srab, když se neumíte omluvit! Fakt nechci být ředitelem ani jednoho divadla…
     Jestli máte pravdu v názorech na kontrolu SD, nevím, vědět nemohu, nezkoumal jsem to, ale měl byste si přiznat, že jste opravdu hrubě znevážil výběrové řízení, jeho principy a lidi, kteřé se ho účastnili, to jsem kritizoval. Takže všechno následné vláčení SD internetem jste prostě vyvolal, to je věcné konstatování.
     Tak ať se vám daří, přeju vše dobré!

     22.10.2014 (12.49), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  4. Ludvík Faruga

   Profilový obrázek

   Chlapci!
   Už toho handrkování nechte! Jediným řešením je, aby se pan Josef Herman stal Ústředním ředitelem českých, moravských a slezských divadel.

   18.10.2014 (17.29), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  5. Nataša Zichová

   Profilový obrázek

   Vážený Josefe Hermane,
   uvádíte, že problémem zřizování divadla se zabýváte skoro čtvrtstoletí. Proto bych očekávala, že coby fundovaný odborník na tuto problematiku budete rozlišovat mezi divadlem zřizovaným městem a obecně prospěšnou společností (což je případ hradeckého Klicperova divadla). Jinak byste totiž na podporu svých tezí nemohl uvést takový nesmysl, že radnice pověřila dočasným řízením divadelní ekonomku… Pokud jde o Váš pohled na okolnosti konkursu v Liberci, Vaše obvinění adresovaná členům výběrové komise považuji jednoduše za urážlivá. Co Vás k tomu vede, bůh suď…

   24.10.2014 (10.50), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

   • Josef Herman

    Josef Herman

    Vážená Natašo Zichová,
    dávám vám za pravdu v případě Klicperova divadla, pochybil jsem s radnicí a omlouvám se za to, leč to není v meritu věci – jde o to, jací lidé s jakými kompetencemi mají vést divadla, a jak je najít, což je jedna a ta samá otázka pro jakoukoli právní formu organizace a pro její správce.
    Hradecké řešení přece nepovažuji za špatné, je správné hledat dál, když nejsem přesvědčen o kandidátech, jen holt to vedení ekonomkou…
    Liberec – snad zrovna vám nemusím vykládat, jak mohou odborníci ve formálně nenapadnutelném konkursu jen potvrdit personální předvýběr a jaksi přání radnice, dělá se to společnou komisí odborníků a politiků, v níž všichni mluví do všeho, pak stačí odborníky přečíslit, nebo se zavedou formální pravidla, která ke kýženému výsledku takřka nemohou nedospět.
    Proto jsem nikoho neosočil ze zločinného spolčení tím spíš, že jsem v takové pozici skončil vícekrát, štvalo mi to a přiznal jsem si to. Nemohu se ale srovnat s tím, že odborníkům tyto metody vyhovují, Považuji za smutné z toho vyvodit urážlivé napadení a hájit svou či kamarádky čest místo debaty o podstatě věci.
    Za pětadvacet let jsme nedošli nikam, a štve mi, když to lidé z branže považují za normální! Vím, že s tím otravuji, ale je to pro zdejší divadlo klíčové, a když se k tomu jiní nemají…

    24.10.2014 (12.17), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,