Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2020

ročník 29
23. 6.–1. 9. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Byla ustanovena Asociace nezávislých divadel ČR

  Výrazné podfinancování, legislativními problémy a nastavení grantových systémů napříč republikou, to jsou otázky, s nimiž se dlouhodobě potýká sektor nezávislého divadla. To bylo impulzem pro vznik Asociace nezávislých divadel ČR.

  Ilustrační repro archiv

  Ilustrační repro archiv

  Iniciativa členů přípravného výboru vzbudila velký ohlas nejen mezi divadelníky. Ke dni svého vzniku tak asociace čítá 31 členů a okamžitě se zařadila k početně silným profesním organizacím.

  Dne 26. 5. 2016 byla ustanovena Asociace nezávislých divadel ČR z.s. (dále jen AND). Na ustavující schůzi ve VILE Štvanice se sešlo 40 zástupců 30 divadel napříč republikou, která nejsou zřizována veřejnou samosprávou. Právě tak totiž AND definuje pojem nezávislosti. Jedná se o otevřenou platformu divadelních subjektů, produkčních domů i jednotlivých tvůrců. AND vznikla z potřeby formulovat otázky smyslu a postavení nezávislého divadla napříč žánry, navázat komunikaci s představiteli státu, krajů, měst a obcí při řešení problémů tohoto sektoru.

  Mezi hlavní body, které si AND vetkla do Preambule, patří přispívat ke zlepšení kulturní politiky, hledat systémové řešení vícezdrojového financování a nastavení legislativních procesů, podílet se na zvýšení transparentnosti a na koncepci grantových systémů, podporovat spolupráci mezi divadelními subjekty v rámci celé republiky.

  Sektor nezávislého divadla se dlouhodobě potýká především s výrazným podfinancováním. Přestože se zásadně podílí na kulturním životě v celé zemi a poskytuje kulturní služby vysokému procentu diváků, pohybují se náklady na výrobu projektů na hranici únosnosti, kvalitní umělecká práce je značně podhodnocena.

  Ve vztahu k veřejnosti bude AND ozřejmovat principy fungování sektoru, jeho přínos pro veřejný život. AND je také připravena ke spolupráci s dalšími organizacemi, jejichž cílem je zlepšení podmínek pro fungování kulturního průmyslu.

  Dlouhodobým cílem AND je analýza problémů sektoru. K prvním krokům bude patřit iniciování diskuse s veřejnou samosprávou, především v otázce kulturní politiky a grantových systémů. Dále se chce asociace zaměřit na legislativní procesy, tedy zapojit se do diskuse o zákonech, které se zabývají kulturním průmyslem. V neposlední řadě je cílem asociace dosáhnout účinnější podpory ze strany státu, měst a obcí jiným způsobem než grantovým financováním – tedy například spoluprací v oblasti propagace či otevření objektů v majetku veřejné samosprávy kulturním projektům. AND se ale nebude vyhýbat ani konkrétním otázkám a problémům – v rámci hlavního města Prahy se jedná například o nedokončenou transformaci divadel nebo konkursy na stávající budovy, v poslední době rozvířil veřejnou debatu zejména osud Divadla Komedie. Pro své členy bude AND připravovat vzdělávací projekty, především v oblasti fundraisingu a managementu, bude podporovat vzájemnou spolupráci a sdílení zkušeností, poskytovat právní a další konzultace.

  Činnost AND bude financována z členských příspěvků, organizace nebude žádat o příspěvky z grantových a jiných veřejných zdrojů tak, aby si uchovala svoji nezávislost. AND neplánuje vyvíjet vlastní produkční činnost, soustředí se výlučně na cíle, pro něž byla založena.

  Ilustrační foto archiv

  Ilustrační foto archiv

  Na ustavující schůzi byly přítomnými členy schváleny Stanovy AND a zvolena Rada AND na úvodní období jednoho roku. Předsedou AND se stal Štěpán Kubišta, ředitel a spoluzakladatel multifunkčního divadelního prostoru Jatka 78, který se soustředí především na žánr nového cirkusu. První místopředsedkyní je Lenka Kolihová Havlíková, ředitelka Divadla X10 ve Strašnickém divadle, věnujícího se uvádění současné dramatiky a dále pouličním a site specific projektům. Druhý místopředseda Roman Černík je spoluzakladatelem plzeňského Centra pro kulturní a sociální projekty JOHAN, je také úzce spjat se vznikem Otevřeného komunikačního prostoru Moving Station na bývalém nádraží Plzeň-Jižní předměstí, jehož je nyní ředitelem. Členy Rady AND byli dále zvoleni Jan Žůrek a Petr Prokop. Jan Žůrek je intendantem olomouckého Divadla na cucky, dramaturgem a produkčním mezinárodního festivalu Divadelní Flora Olomouc. Petr Prokop je zakladatel, manažer a jeden z hlavních protagonistů Divadla Vosto5, vytvářejícího autorské inscenace značného tematického a žánrového rozpětí. Na svém prvním zasedání jmenovala Rada AND výkonnou manažerkou Šárku Pavelkovou, producentku ProFitArt, produkční platformy pro nezávislé umělce tanečního, fyzického a nonverbálního divadla. Revizorem AND byla zvolena nezávislá produkční Hana Svobodová.

  Zástupci AND tak reprezentují širokou škálu současných divadelních žánrů a jejich zvolení je výrazem vůle zakládajících členů AND ke skutečné diskusi a hledání styčných bodů mezi umělci různého zaměření, tak aby organizace zastupovala sektor nezávislého divadla ve všech jeho aspektech a v rámci celé republiky.

  Ilustrační repro archiv

  Ilustrační repro archiv

  Zakládajícími členy AND se staly tyto subjekty či fyzické osoby (v abecedním řazení):

  Art Prometheus, Praha
  BodyVoice Band, z. s., Praha
  Buranteatr, z. s., Brno
  Bezhlaví, z. s., Praha
  Cabaret Calembour, o. p. s., Praha
  Cirk La Putkyka, Praha
  DEAI/setkání, z. s. – Experimentální prostor Roxy/NoD, Praha
  Divadlo Continuo, Malovice
  Divadlo Kámen, Praha
  Divadlo LETÍ, Praha
  Divadlo Tramtárie, Olomouc
  Divadlo X10, z. s., Praha
  DW7, o. p. s., Olomouc
  Geisslers Hofcomoedianten, z. s., Kuks/Praha
  Chemické divadlo, z. s., Praha
  Industra Stage, Brno
  Janál, Zdeněk, Prostějov
  Jatka 78, Praha
  Johan, Plzeň
  Jsme u Hradeb, z. s., Praha
  Kulturní invaze, z. s., Praha
  Lachende Bestien, z. s., Praha
  Masopust o. p. s., Praha
  Preková, Jana, Brno
  ProFitArt, z. s., Praha
  Provoz Hlubina, Stará Aréna, Ostrava
  Studio Hrdinů, z. s., Praha
  Studio Rote 16, z. s., Praha
  Tygr v tísni, z. s., Praha
  Vosto5, z. s., Praha
  Zákulisí, z. s. – Venuše ve Švehlovce, Praha

  Kontakt: Šárka Pavelková, E info@profitart.cz, T 774 591 759

  ///

  Více na i-DN: Vzniká AND – Asociace nezávislých divadel

  • Autor:
  • Publikováno: 15. června 2016

  Komentáře k článku: Byla ustanovena Asociace nezávislých divadel ČR

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,