Divadelní noviny Aktuální vydání 6/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

6/2020

ročník 28
17. 3.–30. 3. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  27. MF Divadlo Plzeň: Up & Down (No. 14)

  Byl to můj první ročník festivalu Divadlo v Plzni a jsem si jistá, že nebyl poslední.

  Našla jsem na něm bohaté a neuchopitelně živé divadlo, které je neobyčejně otevřené různým, byť jistým způsobem velmi si podobným otázkám a problémům našeho světa. Na jedné straně nabízí široký mezinárodní přehled, na druhé straně si uchovává zvláštnosti českého divadla. Přesně tematizuje současná témata, jako jsou genderové role, politická paměť nebo vlivy technologií na společnost.

  Nejvíce mne zaujaly inscenace Fernando Krapp mi napsal dopis, Maryša a Jiní lidé a žádná z festivalových produkcí neklesla pod vysoký průměr.

  Moc se těším na příští rok!

  It was my first year in the International Festival Theatre / Divadlo in Plzeň, but I am sure that not the last one.

  I have found a rich and curious theater life there, which is outstandingly open to different, but somehow very similar questions and problems of the region. On one hand, it has shown a broad international overview, on the other hand, it has kept the peculiarity of Czech theater. Currents topics, as gender roles, political remembrance or the effects of technology on society have been thematised in a precise way.

  The most interesting were for me performances Fernando Krapp wrote me a letter, Maryša and Other People and no one was under the high level.

  I am really looking forward to the next year!

  Klára Nagy, theater reviewer, Hungary

  ///

  Více o Mezinárodním festivalu Divadlo Plzeň na i-DN: 

  Divadlo Plzeň


  Komentáře k článku: 27. MF Divadlo Plzeň: Up & Down (No. 14)

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,