V jedné ze svých operních rolí v SND Bratislava. Foto archiv SND

V letech 1945 – 1952 byla sólistkou Opery SND. Debutovala jako Maddalena vo Verdiho opeře Rigoletto. Později ztvárnila Floru v La traviatě, Lolu v Sedlácké cti, Nicklaussa v Hoffmannových povídkách či titulní roli Carmen. Po založení rodiny s houslistou Albínem Vrteľem v roce 1952 se ale už aktivní pěvecké tvorbě nevěnovala. Nicméně hudbě a SND zůstala věrná jako dramaturgyně, libretistka a překladatelka.

V roce 1969. Foto J. Vavro

V letech 1952 – 66 byla lektorkou opery a redaktorkou divadelních publikací SND, poté v letech 1966 – 67 dramaturgyní Čs. televize. Od roku 1967 byla znovu redaktorkou publikací SND a od roku pak 1971 dramaturgyní opery SND.

Dramaturgyně SND (sedmdesátá léta). Foto SND

Je autorkou či spoluautorkou libret k operám T. Andrašovana Figliar Geľo (1958), E. Suchoně Svätopluk, M. Kořinka Ako šlo vajce na vandrovku (obe 1960) ad. Jako překladatelka z italštiny, francouzštiny a němčiny překládala jak prozaickou tvorbu, tak hlavně dramata (např. od V. Huga, C. Goldoniho či B. Brechta) a opery (do slovenštiny přeložila více než sedmdesát libret, od J. Haydna, W. A. Mozarta, V. Belliniho, G. Verdiho a G. Pucciniho až k J. Offenbachovi, B. Bartókovi či L. Janáčkovi). Jako editorka spolupracovala na LP-deskách klasických, operních, sborových i jiných písní, spolupracovala s rozhlasem, televizí, Slovenskou filharmonií, s řadou divadel, s novinami i časopisy (od roku 1953 byla redaktorkou měsíčníku Javisko). V roce 1997 vydala sbírku básní a poetických črt Nokturná a pastorále a v roce 2002 vzpomínky Preletím ponad život (více o její publikační činnosti zde) .

Foto archiv SND

Mnoho let byla členkou spolku slovenských žen Živeny, na jehož práci sa aktivně podílela až do roku 2014. Ministerstvo práce a sociálních věcí SR ji v roce 2011 za tyto aktivity ocenilo titulom Výjimečná žena Slovenska (více zde).

V roce 2011 při přebírání ocenění Výjimečná žena Slovenska (zde). Foto archiv

V roce 2018 získala z rukou ministryně kultury Slovenské republiky Ľubici Laššákové Cenu za dlhouletou tvůrčí činnost v Opeře SND a výjimečný přínos v oblasti umění a kultury (více zde).