Divadelní noviny Aktuální vydání 10/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

10/2024

ročník 33
14. 5. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Kontext Zprávy

  Zemřel František Vrhel

  V roce 2015. Foto Tereza Jirásková

  František Vrhel

  28. 5. 1943 Klatovy – 16. 6. 2023 Klatovy

  Legenda českých humanitních a společenských věd, významný etnolog, lingvista, iberoamerikanista, překladatel a emeritní děkan FF UK, přední domácí specialista na etnolingvistiku a teoretické orientace v etnologických a antropologických vědách, především na ty vycházející z lingvistických postupů.

  V roce 1967 dostudoval románskou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde získal i tituly PhDr. a CSc. Mezi lety 1968-1978 zde působil jako odborný asistent, v letech 1978-1987 jako vědecký pracovník. V roce 1987 byl jmenován docentem, roku 1989 se stal vedoucím katedry etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a současně proděkanem pro zahraniční styky. Absolvoval badatelské a přednáškové pobyty na Kubě, v Mexiku, Peru, Španělsku a ve Spojených státech amerických.

  Pravděpodobně v roce 1997, v dobách svého druhého zvolení děkanem FF UK. Foto archiv FF UK

  Ve své vědecké práci se zaměřoval na iberoamerickou problematiku. Je autorem odborných studií, vysokoškolských učebnic a knih, např. Úvod do studia nativních jazyků Iberoameriky (1976), Apuntes tipológicos sobre las lenguas nativas del Paraguay (1983). S doc. PhDr. Oldřichem Kašparem, CSc. napsal práci Etnografie mimoevropských oblastí. Jižní Amerika (1985), Etnografie mimoevropských oblastí. Amerika, Mezoamerika (1986), Etnografie mimoevropských oblastí. Severní Amerika (1989), sestavili Texty nativní Iberoameriky. Předkolumbovské literatury (1978), Texty nativní Iberoameriky. Folklór Mezoameriky (1984).

  V roce 2015. Foto Tereza Jirásková

  Byl jednou z nejvýraznějších a v dobrém slova smyslu nejexcentričtějších osobností spjatých s Filozofickou fakultou UK (především, ale nejen) v reformních devadesátých letech minulého a nultých letech tohoto století. Celý svůj dlouhý a plodný život byl s FF UK profesně i citově spjat; poté, co tam v roce 1967 vystudoval románskou filologii a rusistiku a získal tituly PhDr. a CSc., tam začal působit, nejprve od roku 1968 jako odborný asistent ve Středisku iberoamerických studií, od roku 1978 pak jako vědecký pracovník tehdejší Katedry etnografie a folkloristiky. Od roku 1987 do konce života pak působil jako docent; habilitoval se novátorskou a vlivnou prací Podoby etnolingvistiky.

  V době covidu 10. dubna 2020. Foto archiv FF UK

  Jeho osobnost je na FF UK neodmyslitelně spjata s liberálním a emancipačním duchem devadesátých let dvacátého století. V roce 1989 se stal vedoucím Katedry etnografie a folkloristiky, kterou z dobově oborově relativně úzce profilovaného pracoviště zaměřeného na tradiční národopis proměnil na dynamický a výrazně internacionalizovaný akademický prostor. K tomu synergicky využil jak své rozsáhlé mezinárodní kontakty v zahraničí, především iberoamerickém prostoru a USA, tak i své jmenování proděkanem pro zahraniční styky. Po osamostatnění Střediska iberoamerických studií v roce 1991 modernizoval etnografickou katedru její transformací na Katedru etnologie; v roce 1993 získala status Ústavu etnologie; jako jeho vedoucí pak působil až do roku 2014. Jeho vizí bylo především rozšíření geografického i teoretického rozsahu etnologických studií; obor chápal jako areálově zaměřený v synergické trojjedinosti přístupů globální sociální a kulturní antropologie, evropské etnologie a komparativní folkloristiky.

  V roce 2015. Foto Tereza Jirásková

  Stejně výrazné bylo i jeho působení jako děkana FF UK; v této funkci působil v letech 1994–2000. Ve své bohaté publikační, vědecké, odborné a pedagogické činnosti vycházel jak z mnoha svých badatelských pobytů v zahraničí (například v USA, Mexiku, Peru, Španělsku či na Kubě), tak až neuvěřitelné znalosti mezinárodní odborné literatury v mnoha světových jazycích. Na místě je zmínit i jeho výraznou překladatelskou a editorskou činnost, spjatou především s dílem Jorge Luise Borgese (např. Fantastická zoologie, Nesmrtelnost, Obecné dějiny hanebnosti) či Gabriela Garcíi Márqueze. /Velký rozhovor s doc. PhDr. Františkem Vrhelem, CSc. najdete zde./

  Nade vše miloval knihy a svoji rodinu. Nosil účes, který nazýval Marbulínek podle účesu hrdiny stejnojmenné prvorepublikové dětské knížky. Jeho obrovské celoživotní dílo napříč několika obory představí rozsáhlý výbor z jeho celoživotního díla, který k osmdesátinám Františka Vrhela připravili jeho kolegové a který letos vyjde v nakladatelství Karolinum.

  O jeho úmrtí informoval na stránkách FF UK doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D. /zde/.

  /Pro i-DN ze stránek FF UK připravil a zpracoval hul/

  • Autor:
  • Publikováno: 20. června 2023

  Komentáře k článku: Zemřel František Vrhel

  1. Růžena Weingartnerova

   Avatar

   František
   byl můj spolužák od první do osmé třídy základní školy v Klatovech. Po ukončení povinné školní docházky se naše dobře fungující třída rozprchla do světa. Že to Franta vzal doslova, jsou jeho dosažené pracovní výsledky. Byl samotář ponořen do knih. Mrzí mě, že jsem se s ním již nesetkala. Pokud mám od ostatních spolužáků informace z třídních srazů, všichni si jej vážili.
   Franto, budeme vzpomínat.

   21.06.2023 (20.53), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  2. Martin Bernáth

   Avatar

   R. I. P.

   22.06.2023 (0.11), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  3. Tomáš Kos

   Avatar

   Děkuji za vše, Františku.

   22.06.2023 (11.45), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,