Divadelní noviny Aktuální vydání 10/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

10/2024

ročník 33
14. 5. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Paměti, záznamy a deníky Zprávy

  Zarazilo nás několik zásadních nesrovnalostí

  V dotačním řízení pro rok 2021 na podporu hudby město Brno nepostupovalo dle vlastních regulí. Pro své festivaly si bez uvedení podjatosti vylobovali a schválili peníze zastupitel za SPD Roman Freimuth i radní za Piráty Marek Fišer, píší autoři otevřeného dopisu ze spolku Brno kulturní.

  Jde podle nich o několik případů, které poukazují na podjatost nebo nekoncepční rozhodování brněnských politiků. Doslova píší: Brasil Fest Brno nedosáhl v hodnocení odborné komise na požadované podmínky, přesto získává dotaci 250 000 Kč, přičemž hlavním propagátorem festivalu je radní pro kulturu Marek Fišer (Piráti), který má na jeho konání osobní zájem. Mezi dalšími schválenými dotacemi je Československý Rockfest, který má na programu kapely jako Arakain, Katapult, Argema, Tublatanka, Lucie Bílá a další mainstreamové interprety, kteří běžně nepotřebují dotace. V komisi hodnotitelů a kulturní komisi však zasedá zástupce festivalu a politik v jedné osobě, zastupitel městské části Brno-střed Roman Freimuth (SPD). Spolek Brno kulturní u těchto i dalších níže uvedených dotacích vyjadřuje velké pochybnosti a vyzývá kontrolní výbor Zastupitelstva města Brna, aby se kauzami a jednotlivými kroky zabýval. Spolek Brno kulturní se proto rozhodl odeslat otevřený dopis (viz níže).

  Matěj Nárožný ze spolku Brno kulturní uvádí tytu důvody:

  Ritmo Factory s.r.o. se ucházel o dotaci na festival Brasil Fest Brno letos poprvé, a to na organizaci druhého ročníku v létě 2021. První ročník pořádalo na přání radního Marka Fišera Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace. Při schvalování žádosti projekt nedosáhl požadované výše bodů od hodnotící komise a nebyl doporučen k podpoře. Ve stanovisku hodnotící komise se uvádí: Brasil Fest Brno, čtyřdenní pouliční festival hudby, tance i „chutí a vůní“ (jak uvádí v žádosti) po vzoru proslulého karnevalu, který je v 2. ročníku opět plánován v Brně. Akce mj. nerozvíjí tradice Brna, nemá umělecké cíle, má spíše zábavný charakter. Navzdory tomu ale Rada města Brna navrhla festival podpořit částkou 250 000 Kč a Zastupitelstvo města Brna následně podporu schválilo. Na celém procesu není formálně nic nezákonného, nicméně podporu navrhl radní Marek Fišer, který sám festival prezentuje v médiích. Nabízí se tedy otázka, zda byl festival podpořen navzdory doporučení hodnotitelů právě díky radnímu pro kulturu Marku Fišerovi, který pro svůj projekt sám hlasoval a neuvedl, že je podjatý.

  Druhá podivnost při letošním udělování dotací brněnským festivalům souvisí s Československým Rockfestem, který byl podpořen částkou 211 000 Kč. Festival získal při hodnocení požadovaný počet bodů od hodnotící komise a taktéž v Kulturní komisi Rady města Brna byl navržen k podpoře. A to s následující dramaturgií: Tublatanka, Regon, Turbo, Arakain + Lucie Bílá, Alice + Dan Bárta, Motorband, Argema, výherce soutěže mladých talentů (Radio Beat), Progres 2, BSP Kamil Střihavka, J.A. Kronek, Citron, Desmod, Doga, Krabat, Vitacit, Vilém Čok, Katapult a další, jak dokládá přiložená žádost o dotaci. V obou komisích zasedá zástupce žadatele o dotaci, zastupitel Brna-střed za SPD Roman Freimuth (jeho vazba na festival je doložena např. v reportáži Jitky V. Pánkové na Brno.TV z června 2020). Brno kulturní vyjadřuje obavu, na kolik mohl být celý proces schvalování žádosti o dotaci objektivní a nezávislý, když mezi hodnotiteli byl zástupce žadatele. Opět tu dochází k podjatosti.

  Rada města Brna se nedržela doporučení hodnotitelů taktéž v případě festivalu Jakubák Open Air Fest. Ten loni i letos nedostal potřebné hodnocení od hodnotící komise. Loni komise uvedla, že není zcela jasná dramaturgie a doporučujeme hledat sponzory v komerční sféře. Rada města festival spolku Jakubák, z.s., jenž spojuje především gastropodniky z Jakubského náměstí, navzdory tomu loni podpořila částkou 150 000 Kč, a to na úkor jiných třech žadatelů (Akademické pěvecké sdružení Moravan z.s., Plaisirs de Musique, z.s. a Pěvecký sbor Gaudeamus Brno, z.s.), kterým finanční částku snížila. Letos se nejedná o podpoření na úkor někoho jiného, přesto k přidělení dotace došlo v rozporu s odborným hodnocením.

  S příchodem nové politické reprezentace na brněnský magistrát na konci roku 2018 vznikly a následně byly podpořeny nové festivaly (PopMesse, TrutnOFF/BrnON). Finanční podpora těmto festivalům je překvapivá tím, že hned jejich první žádosti o dotace byly schváleny v plné výši bez jakéhokoli odkazu na dosavadní výsledky a kvalitu. Spolek se domnívá, že festivaly byly podpořeny na úkor jiných již etablovaných brněnských festivalů, kterým byly kráceny dotace (např. Meeting Brno, Maraton hudby Brno, Groove Brno, Serial Killer nebo Měsíc autorského čtení). Sám brněnský magistrát si zpracoval v roce 2020 analýzu brněnských festivalů. Z té vyplývá, že přestože v Brně roste počet festivalů, jež jsou podpořeny  z městského rozpočtu, neroste už celková suma alokovaná do této oblasti. Domníváme se, že cesta zvyšování kvantity na místo kvality, které jsme svědky, nepřispívá k příznivému rozvoji kultury ani k účelnému nakládání s veřejnými financemi, píše Nárožný.

  A pokračuje: V oblasti brněnské kultury probíhá proces vedoucí k efektivnímu, transparentnímu a smysluplnému rozdělení finančních prostředků inspirující všestranný kulturní rozvoj. Takových cílů je dosaženo díky tomu, že se podařilo navázat  partnerství mezi odbornou veřejností, kulturní obcí a veřejnou sférou. Současný přístup nabourává důvěryhodnost vedoucích představitelů města i jeho orgánů a také ohrožuje budovanou důvěru mezi kulturní obcí a politiky. Jedná se o popření dosavadního vývoje směrem zpět k politickému způsobu rozhodování o veřejných zdrojích.

  Udělování dotací pro brněnské hudební festivaly je silně zpolitizováno. Panuje nekoncepčnost podpory a nehledí se na doporučení odborníků. Je tu otázka, zda-li letošní postup při rozdělení 611 000 Kč byl účelný, transparentní a hodný Brna – města hudby a potencionálního uchazeče o titul Evropské hlavní město kultury. Nezávislý spolek Brno kulturní, který monitoruje schvalování dotací a rozdělování prostředků na kulturu z rozpočtu města Brna, požaduje, aby se výše zmíněnými dotacemi zabýval na svém jednání kontrolní výbor Zastupitelstva města Brna a přezkoumal, jestli nedošlo k porušení právních předpisů, píše Matěj Nárožný (kontakt: [email protected]).

  ///

  Otevřený dopis

  V Brně, dne 22. března 2021

  Vážený pane náměstku,
  vážený pane radní,
  vážené členky a členové kulturní komise,
  vážené členky a členové hodnotící komise dotačního programu pro poskytování dotací v oblasti
  hudby,
  vážené členky a členové kontrolního výboru,

  při zkoumání procesu schvalování letošních dotací v oblasti kultury nás zarazilo několik zásadních nesrovnalostí, které zpochybňují nezávislost schvalování dotací a jejich odborné posouzení. Konkrétně se jedná o dotace pro festivaly Brasil fest Brno, Československý Rockfest a Jakubák Open Air Fest.

  Zcela nás zaráží, že byla udělena dotace pro festival Brasil fest Brno. Hodnotitelé z oblasti hudby, členky a členové kulturní komise Rady města Brna festival nedoporučili podpořit. Nicméně Rada města Brna se rozhodla na svém jednání dne 27. ledna 2021 neřídit doporučením svých poradních orgánů a navrhla festival podpořit ve výši 250 000 Kč. Následně Zastupitelstvo města Brna na svém jednání 16. února 2021 tento návrh přijalo. Považujeme ale za zneužití funkce radního, když jste, pane Fišere, hlasoval pro podporu festivalu, který sám v médiích propagujete (1) a jste označován za autora myšlenky festivalu. Při hlasování jste neuvedl, že se nacházíte v podjatosti.

  Žádáme Vás, pane radní, o vysvětlení, proč jste tak neučinil. Je na místě se dále ptát, proč se Rada odchýlila od doporučení odborníků a jak se vypořádala například s námitkou komise “akce mj. nerozvíjí tradice Brna, nemá umělecké cíle, má spíše zábavný charakter.” (2) Pochybnost taktéž přináší fakt, že na webu festivalu je stále uveden jako pořadatel Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace (3), a letos je už žadatelem o dotaci Ritmo Factory s.r.o. (4).

  Za zcela protisystémové pak považujeme situaci, kdy zástupce žadatele (5), zastupitel městské části Brno-střed, pan Roman Freimuth, hodnotil jako člen hodnotící komise pro oblast hudby (6) a kulturní komise Rady města Brna (7) žádost pro festival Československý Rockfest. Vzhledem k dramaturgii festivalu jsme navíc přesvědčeni, že se jedná o ryze komerční akci, která nepotřebuje veřejné dotace. Přesto byl pořadateli schválen grant ve výši 211 000 Kč (8). Ptáme se proto členek a členů obou komisí, jak byla zachována objektivita a nezávislost při hodnocení žádosti a zda žádost hodnotil i sám pan Freimuth, který byl ve střetu zájmů. Dále se ptáme, zda členky a členové hodnotící komise dotačního programu v oblasti hudby a současně členky i členové kulturní komise Rady města Brna nebyli vystaveni tlaku ze strany pana Freimutha, aby ohodnotili festival, který zastupuje, v jeho prospěch.

  Loni i letos Rada města Brna podpořila projekt Jakubák Open Air Fest a v obou případech navzdory bodovému hodnocení hodnotící komise. V loňském roce krátila Rada peníze pro Akademické pěvecké sdružení Moravan z.s., Plaisirs de Musique, z.s. a Pěvecký sbor Gaudeamus Brno, z.s., a peníze přesunula festivalu spolku Jakubák, z.s., jenž spojuje gastropodniky z Jakubského náměstí. Hodnotící komise loni ve svém hodnocení vyzvala žadatele spolek Jakubák, z.s., aby hledal podporu v komerční sféře, a taktéž konstatuje, že “není zcela jasná dramaturgie”(9). Letos v materiálu pro zastupitele uvádí, že “finanční plán není však přesvědčivě zpracován a požadavky se zdají velmi vysoké” (10). Jak jste se jako Rada vypořádali s těmito poznámkami? Jako politici jste zodpovědní za své rozhodnutí a my vás žádáme, abyste kompetentně odůvodnili, proč jste se neřídili doporučením v případě Brazil festu a akce na Jakubském náměstí. Jsme si vědomi, že celý proces udělování dotace dovoluje výše uvedené kroky a nemusíte se řídit odbornými posudky, ale považujeme za patřičné, abyste svá rozhodnutí vysvětlili. Obzvláště v situaci, kdy jste tak učinili dvakrát za sebou.

  Vážené členky a členové kulturní komise Rady města Brna, vážené členky a členové hodnotící komise dotačního programu pro poskytování dotací v oblasti hudby,
  apelujeme na Vás, abyste doložili, že vaše jednání a hodnocení žádostí probíhalo nezávisle a že jste nečelili žádným tlakům na upřednostnění kterékoliv žádosti.

  Vážené členky a členové kontrolního výboru Zastupitelstva města Brna,
  oslovujeme Vás tímto, abyste zařadili body o výše zmíněných dotacích na svůj program jednání a posoudili, jestli nedošlo k porušení pravidel dotačního programu či jiných právních předpisů.

  Vážený pane náměstku, vážený pane radní,
  jsme přesvědčení, že podobným pochybnostem je třeba předcházet pomocí systémových opatření. Žádáme vás tímto o otevření veřejné debaty o zkvalitnění udělování dotací a grantů v Brně.

  Krom výše uvedeného chceme upozornit, že považujeme za nekoncepční rozšiřovat počet městem podporovaných festivalů vzhledem k tomu, že prostředky z městského rozpočtu pro tuto oblast nejsou navyšovány a nové festivaly jsou podporovány na úkor snižujících se dotací pro etablované festivaly a soubory s dlouhodobou tradicí.

  Vedle úspěšných a uznávaných festivalů, jako jsou Maraton hudby Brno, Meeting Brno, Serial Killer, Groove Brno a Měsíc autorského čtení, máme nyní ve městě nové festivaly PopMesse, TrutnOFF/BrnON nebo Brazil Fest Brno. Odbor kultury Magistrátu města Brna zpracoval v této oblasti analýzu festivalů (11). Jak jste se jako členové Rady města zodpovědní za tuto oblast vypořádali s výstupy analýzy? Žádatelé na nové festivaly získávají dotace v plné požadované výši bez předchozích zkušeností. Jste si vědomi, že si festivaly navzájem konkurují v již tak malém prostředí, jakým město Brno je? Zavedené festivaly, kterým jsou kráceny prostředky, musí snižovat kvalitu svého programu. Jste ochotni za to nést politickou odpovědnost, když svými kroky podporujete raději kvantitu?

  Celá věc je o to více zarážející, že navzdory ekonomickým dopadům pandemie na veřejné rozpočty město Brno současně škrtá peníze pro oblast kultury, ale nachází v ní rezervy pro festivaly nové. Již několik volebních období probíhá v oblasti brněnské kultury proces vedoucí ke kultivaci způsobu její účinné podpory. Úsilí vedoucí k efektivnímu, transparentnímu a smysluplnému rozdělení finančních prostředků inspirující všestranný kulturní rozvoj, je vytvářeno díky tomu, že se podařilo navázat partnerství mezi odbornou veřejností, kulturní obcí a veřejnou sférou. Výsledkem podrobných debat a dlouhodobého společného úsilí je například i současný dotační systém postavený na odborném hodnocení hodnotitelských komisí odborníků volených veřejností.

  Respektujeme politickou odpovědnost volených zástupců za stav financování kultury. Předpokládáme, že tato zodpovědnost se bude projevovat právě dodržováním a rozvíjením koncepčního usilování o transparentní a spravedlivý systém s jasně danými hodnotícími kritérii. Místo toho dochází k jeho obcházení a ignorování. Takovýto postup nabourává důvěryhodnost vedoucích představitelů města i jeho orgánů a také ohrožuje budovanou důvěru mezi kulturní obcí a politiky. Jedná se o popření dosavadního vývoje směrem zpět k politickému způsobu rozhodování o veřejných zdrojích, proti kterému se důrazně ohrazujeme.

  S pozdravem

  za Brno kulturní Tereza Raabová a Matěj Nárožný
  /Pokud chcete pod otevřený dopis připojit svůj podpis, napište nám zprávu na e-mailovou adresu
  [email protected]/

  1 https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/320291310020070/video/781055
  2 https://www.brno.cz/ezmb_soubory/347/28.pdf
  3 https://www.brasilfestbrno.cz/#kontakt
  4 https://dotace.brno.cz/detail/?editId=4221
  5 https://www.facebook.com/watch/?v=389632752000154
  6 https://dotace.brno.cz/hodnotitele/
  7 https://www.brno.cz/sprava-mesta/volene-organy-mesta/rada-mesta-brna/komise-rady-mesta-brna/
  8 https://dotace.brno.cz/detail/?editId=4201
  9 https://www.brno.cz/ezmb_soubory/268/20.pdf
  10 https://www.brno.cz/ezmb_soubory/347/28.pdf
  11 https://kulturniparlament.brno.cz/analyza-brnenskych-kulturnich-festivalu-v-letech-2017-2019/

  ///

  /z tiskové zprávy spolku Brno kulturní zpracoval hul/

  • Autor:
  • Publikováno: 23. března 2021

  Komentáře k článku: Zarazilo nás několik zásadních nesrovnalostí

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,